Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-05-29
Data orzeczenia:
29 maja 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
IX GC 4771/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
IX Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Grzegorz Babiński
Protokolant:
Jakub Chlebowski
Teza:
W ocenie Sądu również sam mechanizm automatycznego przedłużenia umowy w przypadku braku złożenia jej wypowiedzenia w określonym terminie przez którąkolwiek ze stron nie budzi wątpliwości. Tego typu klauzule są powszechnie stosowane w obrocie handlowym i mieszczą się w zakresie ustawowej swobody kształtowania stosunków umownych, o której mowa w art. 353(1) k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt: IX GC 4771/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 29 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W.

Sąd Gospodarczy

IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Babiński

Protokolant: Jakub Chlebowski

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko J. Z.

o zapłatę kwoty 25 308 zł

I.  zasądza od J. Z. na rzecz Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 25 308 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiem złotych) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwot:

- 12 654 zł od dnia 1 maja 2013 r. do dnia zapłaty;

- 12 654 zł od 19 października 2013 r. do dnia zapłaty;

II. w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III. zasądza od J. Z. na rzecz Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 3700 zł (trzy tysiące siedemset złotych) tytułem kosztów procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.