Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
11 maja 2016
Sygnatura:
II W 842/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Justyna Krzysztofik-Skrzydłowska
Protokolant:
Karolina Birulo
Hasła tematyczne:
Koszty Procesu
Podstawa prawna:
95 k.w.
Teza:
Zważyć należy, że uzgodnienie oskarżyciela publicznego i obwinionego w zakresie niezbędnym do skierowania do Sądu wniosku w trybie art. 58 § 1 k.p.w. nie obejmuje rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. O kosztach - zasadności ich zasądzenia, czy też istnienia podstaw do zwolnienia od ich uiszczania decyduje Sąd biorąc pod uwagę sytuację finansową obwinionego.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II W 842/15

(...) 552/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska

Protokolant Karolina Birulo

bez udziału oskarżyciela publicznego

po rozpoznaniu w dniu 03.12.2015r.

sprawy K. K. z d. C.

urodz. (...) w K.

syna J. i S. z d. M.

obwinionego o to, że:

w dniu 19.06.2015r. na ul. (...) w G. powiatu (...), kierował samochodem m-ki F. o numerze rejestracyjnym (...) nie posiadając przy sobie wymaganego dokumentu w postaci prawa jazdy

tj. o czyn z art. 95 kw

I.  obwinionego K. K. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego wykroczenie z art. 95 kw i za to na podstawie art. 95 kw wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) złotych grzywny;

II.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 118§1 kpw i art. 119 kpw zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 50 złotych i na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 Ustawy z dnia 23.06.1973 r o opłatach w sprawach karnych wymierza opłatę w wysokości 30 złotych .

Sygn. akt II W 842/15

UZASADNIENIE

SĄD REJONOWY USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY:

W dniu 19 czerwca 2015r. K. K. – mieszkaniec M. udał się samochodem marki F. o nr rej. (...) do G.. Tam jadąc ulicą (...) zatrzymany został przez patrol Policji do kontroli drogowej. K. K. kierował wówczas wyżej wskazanym pojazdem nie posiadając przy sobie dokumentu w postaci prawa jazdy.

( dowód: wyjaśnienia obwinionego K. K. – k. 5, notatka urzędowa – k. 1, pismo – k. 2 )

K. K. liczący 48 lat z tytułu zatrudnienia przy mechanice maszyn i ślusarstwie zarabia miesięcznie 1100 zł netto. Nie posiada żadnych osób na utrzymaniu. Nie był dotąd karany sądownie.

( dowód: wyjaśnienia obwinionego K. K. – k. 5 )

W toku czynności wyjaśniających K. K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wskazał, że istotnie jechał samochodem w G. bez dokumentu prawa jazdy. W dalszej części wyjaśnień skoncentrował się na czynnościach Policji podkreślając, że postępowanie zaistniało wskutek uniemożliwienia mu przyjęcia na miejscu mandatu.

W związku z ujawnionym wykroczeniem do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim skierowany został przez Komisariat Policji w G. wniosek o ukaranie K. K. w trybie art. 58 § 1 k.p.w. uzgodnioną z obwinionym karą 50 zł grzywny.

SĄD ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Wyjaśnienia obwinionego, w których nie kwestionował popełnienia wykroczenia, wespół z treścią notatki urzędowej i pisma dołączonych do wniosku o ukaranie stanowiły wystarczający materiał dowodowy do poczynienia ustaleń faktycznych w sprawie. Dowody powyższe niezbicie wskazują, że K. K. kierując samochodem bez dokumentu prawa jazdy swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona wykroczenia z art. 95 k.w.

Wnioskowana przez oskarżyciela publicznego kara 50 zł grzywny- w niskim wymiarze zdaniem Sądu jest sankcją wystarczającą do zmobilizowania obwinionego do większej staranności na przyszłość i dbałości o poszanowanie zasad obowiązujących każdego kierowcę. Stopień społecznej szkodliwości czynu, o którym mowa w art. 47 § 6 k.w., nie jest znaczny . Obwiniony nie stworzył dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

K. K. jest osobą dojrzałą życiowo, o ustabilizowanej sytuacji, która w treści swoich wyjaśnień wykazała, iż zdaje sobie sprawę z wagi naruszonych obowiązków dotyczących każdego kierującego. Okoliczności powyższe Sąd uznał za łagodzące, zaś okoliczności obciążających się nie doszukał.

Zważywszy więc na nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia wykroczenia i wyrażając przekonanie, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy, Sąd na podstawie art. 63 § 1 k.w. uwzględnił wniosek oskarżyciela publicznego i wymierzył obwinionemu karę 50 złotych grzywny.

O kosztach Sąd orzekł w oparciu o regułę z art. 627 k.p.k. mającą po myśli art. 118 § 1 k.p.w. i art. 119 k.p.w. odpowiednie zastosowanie w sprawach o wykroczenia, które obejmują koszty zryczałtowane w kwocie 50 zł za przeprowadzone posiedzenie, a także opłatę , którą Sąd na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył w minimalnej wysokości tj. 30 zł.

Zważyć należy, że uzgodnienie oskarżyciela publicznego i obwinionego w zakresie niezbędnym do skierowania do Sądu wniosku w trybie art. 58 § 1 k.p.w. nie obejmuje rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. O kosztach - zasadności ich zasądzenia, czy też istnienia podstaw do zwolnienia od ich uiszczania decyduje Sąd biorąc pod uwagę sytuację finansową obwinionego. K. K. nie mający żadnych osób na utrzymaniu, posiada zatrudnienie toteż zobowiązany został do pokrycia kosztów postępowania w swojej sprawie.

Dodać należy także, że nie wyczerpanie przez Policję drogi mandatowego ukarania sprawcy wykroczenia nie zamyka drogi do rozpoznania sprawy przez Sąd pod warunkiem skierowania wniosku o ukaranie w ciągu jednego roku od daty zaistniałego czynu ( art. 45 § 1 k.w. ). Terminowi powyższemu oskarżyciel publiczny nie uchybił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.