Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-07-15
Data orzeczenia:
15 lipca 2013
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
15 lipca 2013
Sygnatura:
X Ka 516/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
X Wydział Karny
Sędziowie:
dcl.) Piotr Maksymowicz
Protokolant:
sekr. sąd. Monika Matuszczak
Hasła tematyczne:
Kradzież
Podstawa prawna:
art. 278 § 1 k.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt X Ka 516/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2013r

.Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział X Kamy Odwoławczy w składzie:Przewodniczący: SSO Arkadiusz Tomczak Sędziowie: SSO Bogusław Orzechowski

SSR (dcl.) Piotr Maksymowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Monika Matuszczak

przy udziale Prokuratora Jarosława Polanowskiego

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2013r. w Warszawie na rozprawie

sprawy B. W. oskarżonej o czyn z art. 278 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego dla W. w W.

z dnia 21 lutego 2013r. (sygn. akt X K 951/10)

orzeka

1.  wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy. uznając apelację za oczywiście bez­zasadną:

2.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego, wy­datki tego postępowania przejmując w całości na rachunek Skarbu Państwa;

3.  przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adwokata J. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu nie opłaconych przez stronę kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym, w tym kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.