Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-01-31
Data orzeczenia:
31 stycznia 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
8 lutego 2014
Sygnatura:
II K 1296/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Danuta Raś
Protokolant:
Anna Gołębiowska
Hasła tematyczne:
Kradzież Z Włamaniem
Podstawa prawna:
art. 279 § 1 k.k
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 1296/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Danuta Raś

Protokolant: Anna Gołębiowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie Krzysztofa Jacha

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2014r. sprawy

B. L. z domu C., córki S. i J. z domu K., urodz. (...) w B.

oskarżonej o to, że:

w okresie od października 2010r. do 25 września 2013r. w B. woj. (...), po uprzednim zerwaniu plomby dostawcy na pokrywie listwy zaciskowej licznika przedpłatowego połączyła za pomocą miedzianych przewodów zacisk zasilający z zaciskiem odpływowym dokonując w ten sposób zaboru w celu przywłaszczenia energii elektrycznej z całkowitym pominięciem układu pomiarowego o wartości 807,67 zł działając na szkodę (...) S.A. Rejonu (...) w D.

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k.

I. oskarżoną B. L. uznaje za winną popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 279 § 1 k.k., przy czym przyjmuje, iż oskarżona działała na szkodę (...) S.A. Oddział w W. Rejon (...) w D. i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. wymierza jej karę roku pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku wobec oskarżonej B. L. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

III. na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązuje oskarżoną B. L. do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem przez zapłatę kwoty 807,67 zł (osiemset siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. Oddział w W. Rejon (...) w D. w terminie roku od uprawomocnienia się wyroku;

IV. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonej B. L., w przypadku zarządzenia jej wykonania, okres jej zatrzymania w dniu 10 grudnia 2013r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonej B. L. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 110 zł tytułem wydatków poniesionych w sprawie od chwili wszczęcia postępowania, a na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza jej opłatę w kwocie 180 zł.

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.