Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-02-05
Data orzeczenia:
5 lutego 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
5 lutego 2014
Sygnatura:
IV Ka 679/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Marta Legeny-Błaszczyk
Sędziowie:
Sławomir Gosławski
Agnieszka Szulc-Wroniszewska
Protokolant:
Dagmara Szczepanik
Hasła tematyczne:
Kumulatywna Kwalifikacja Przestępstwa
Podstawa prawna:
art. 248 pkt 3 kk, art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IV Ka 679/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lutego 2014 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Marta Legeny-Błaszczyk (spr.)

Sędziowie SO Sławomir Gosławski

SO Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant Dagmara Szczepanik

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Violetty Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2014 roku

sprawy M. N. (1)

oskarżonego z art.248 pkt 3 kk w zb. z art.270§1 kk w zw. z art.11§2 kk

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 24 lipca 2013 roku sygn. akt VII K 585/11

na podstawie art.437§2 kpk, art.438 pkt 1 kpk, art.634 kpk, art.627 kpk, art.8 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę prawną skazania przyjmuje przepisy art.248 pkt 6 kk, art.270§1 kk w zw. z art.11§2 kk,

w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

zasądza od oskarżonego M. N. (1) na rzecz Skarbu Państwa 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych opłaty za drugą instancję oraz 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.

Sygn. akt IV Ka 679/13

UZASADNIENIE

M. N. (1) został oskarżony o to, że w dniu 26 września 2007 roku przedstawił Okręgowej Komisji Wyborczej w P.do rejestracji listy poparcia D. K. (1)jako kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonego przez Komitet Wyborczy (...), na których to listach we wrześniu 2007 roku podrobił podpisy osób zamieszkujących na terenie województwa (...)rzekomo udzielających poparcia temu kandydatowi a mianowicie niżej wskazanych osób: C. M. (1), J. A. (1), W. B. (1), N. M., C. A. (1), W. B. (2), K. H. (1), S. M. (1), M. I., K. H. (2), K. K. (1), M. K., W. A. (1), K. M., K. A. (1), S. J. (1), O. K.( obecnie B.) C. K. (1), B. S. (1), S. H., C. E. (1), G. D., K. E. (1), M. K. (1), P. I. (1), B. E., B. M., C. B. (1), K. J. (1), S. H. (1), B. A. (1)(obecnie A.) R. M. (1), P. A.( obecnie M.), P. E. (1), K. K. (2)( obecnie G.), W. G., S. U., S. G. (1), C. Ł., N. P., O. P. (1), R. J. (1), S. E. (1), B. S. (2), B. M. (1), S. J. (2), W. W., B. J., W. K. (1), J. M. (1), Ż. K., S. M. (1), G. P., B. U., S. D., G. M. (1), G. J. (1), B. R., K. P. (1), L. A., A. A. (3), B. J. (1), T. G., T. A., K. M. (1), O. J. (1), K. K. (3), K. J. (2), S. M. (2), B. A., S. A., S. A. (1), D. G. (1), W. J., Ż. M., K. K. (1), K. A. (2), M. K., W. K. (2), D. T., N. A. (1), S. Ł. (1), S. K. (1), S. P. (1), S. I. (1), U. D., K. K. (4), K. I. (1), K. P. (2), N. W. (1), N. W. (2), N. E., O. A., C. P. (1), S., K. M. (2), W. A. (1), K. M. (3), G. S., K. K. (5), S. P. (2), K. J. (3)( obecnieK.), W. P. (1), C. M. (2), R. P. (1), S. K. (2), S. R. (1), S. P. (3), K. S. (1), M. G., K. M. (4), K. T. (1), Z. R., W. M. (1), P. Z., Z. A. (1), J. G., S. P. (4), M. P., Ż. A., Ł. H. (1), W. Z. (1), K. D. (1), G. A. (1), U. I., J. P. (1), N. I., T. J. (1), P. E., N. J. (1), R. K., K. Ł., K. J. (4), F. I., C. A. (2), S. P. (5), S. Ł. (2), J. E. (1), G. K. (1), K. R. (1), (...) D., P. M. (1), K. B., J. A. (2), G. M. (2), C. A. (3), W. M. (2), W. B. (3), C. H. (1), R. R. (2), C. W., C. L., R. B. (1), K. A. (3), P. J. (1), P. R., P. Z., P. H. (1), P. E. (2), P. W., K. A. (4), T. R., (...) A., S. B. (1), G. K. (2), K. D. (2), K. M. (5), R. J. (2), Z. M. (1), K. B. (1), Ł. D. (1), K. Z. (1), M. G., S. E. (2), U. T., Ł. B., M. U. (1), B. M., W. M. (3), K. R. (2), K. A. (1)( obecnie B.), S. M. (3), K. K., K. A., G. K., G. J. (2), A. A., K. E. (2), T. I., T. S. (1), T. S. (2), J. H., K. H. (3), S. B. (2), M. B. (1), (...) J., H. K. (1), H. M. (1), H. L., K. L., (...) A., M. M. (5), L. Z., W. J. (1), L. D. (1), H. M. (2), S. L., Z. M. (2), S. D. (1), S. D., F. B., L. S., B. T., P. K. (1), G. W. (1), D. A. (1), C. B. (2), P. R., D. B., D. M. (1), W. M. (4), S. S. (1), K. S. (2), G. J. (3), S. B. (3), O. P. (2), S. J. (1), D. M., K. R. (3), R. H. (1), R. I., W. R., J. M. (2), S. G. (2), N. A. (2), (...) F., R. M. (2), S. Z. (1), D. W. (1), K. F. (1), K. A. (5), O. S., O. T., W. J., W. W. (2), K. D. (3), K. A. (6), K. A. (7), C. M. (3), M. H., O. J. (2), Światek E., B. A., S. Z. (2), Z. B., Z. A. (2), P. M., O. B., P. U., P. J., G. M. (3), C. M. (4), C. H. (2), C. E. (2), Ś. J., S. M. (4), G. B. (1), J. W., J. M., S. M. (5), W. S. (1), J. A., M. D., K. A. (8), U. M., O. K.( obecnie B.), S. K. (3), S. A. (2), S. E. (3), S. K. (4), P. M. (2), R. A., K. E. (3), K. S. (3), Ł. D. (2), Ł. M., W. Z. (2), C. K. (1), P. K. (2), M. S. (1)( obecnie K.), M. M. (8), M. S. (2), S. J. (3), O. S., S. L. (1), W. S., K. M. (6), G. G., K. M. (7), K. D. (4), B. M. (2), Z. K.(obecnie F.), P. I. (2), S. A., B. S. (1), A. K. (1), S. M. (6), S. M. (7), K. M. (8), H. J., H. K. (2), B. D. (1), B. K. (1), B. K. (2), G. M. (4), S. H. (2), S. B. (4), Ł. R., R. P. (2), R. B. (2), R. H. (2), R. R., O. Z., K. F. (2), M. U. (2), T. P., J. B. (1), D. A. (2), W. T. (1), C. E. (1), C. P. (2), K. D. (5), Ś. J. (1), D. S., D. Z., D. K. (2), D. E., T. S. (3), T. J. (2), T. W., R. M. (3), R. M. (3), S. M. (8), M. E. (1), M. T. (1), R. A., B. H., C. H. (3), M. T. (2), L. A. (1), L. T. (1), M. K. (1), W. T. (2), K. W. (1), G. D., K. E. (1), P. I. (1), P. J. (2), J. T. (1), S. J. (4), S. E. (4), B. E., B. M., B. J. (2), S. B., S. S. (2), S. H. (1), S. S. (3), C. B. (1), P. H., K. J. (1), K. D., P. S., L. T. (2), W. A. (2), G. B. (2), D. H., B. E. (1), A. E.( obecnie N.), B. A. (1)(obecnie A.) K. T. (2), O. C., S. B., S. D. (2), Z. S. (1), W. S. (2), K. Z. (2), D. I., B. M. (3), D. M. (2), P. H. (2), D. M. (3), S. B. (5), N. Z., K. A. (9), J. J. (4), J. W., Z. A. (3),L. J., S. Z. (3), C. C., S. B. (6), C. J., R. U., S. B. (7), K. T. (3), R. M. (1), K. A. (10), M. B. (2), R. Z., K. M. (9), W. E. (1), T. J., Ś. J. (2), J. Z., C. A. (4), P. D., (...) Z., T. B., Ł. K., W. H., N. W. (3), S. M. (9), M. M., G. M. (5), W. M. (5), N. J. (2), Ć. U., B. P., K. K. (7)(obecnie K.), S. A. (3), Ś. M., S. A., C. N., K. U., S. B. (8), K. J. (5), Ś. B., S. T. (1), P. A.(obecnie M.), P. E. (1), M. M. (10), G. A. (2), M. p., W. P. (2), R. A., S. R. (2), Z. M. (3), P. J. (3), G. E., S. M. (10), S. Z. (4), Ż. M., J. K. (1), Ł. A., Ś. D., R. W., C. B. (3), K. R. (4), K. K. (2)(obecnie G.), K. P., L. A. (2), O. J. (3), J. M. (3), D. M. (4), W. E. (2), K. A. (11), B. A. (2), P. M. (3), K. I. (2), P. R., R. J., J. L., W. G., B. J. (3), B. A. (3), W. E. (3), M. J. (1), S. A. (4), W. P., R. B. (3), L. A., P. B., D. K. (3), S. I. (2), J. S., M. B. (3), W. A., P. E., K. K. (9), K. B. (2), S. J. (5), J. J. (7), K. J. (6), G. J. (4), J. R. (1), M. K. (2), W. J. (2), P. K. (3), K. R. (5), K. J. (7), M. M. (11), S. T. (2), Z. S. (2), Ł. H. (2), N. D., G. B. (3), S. K. (5), G. B., S. K. (5), G. B. (4), R. R. (6), K. D. (6), G. W. (2), S. A. (5), N. K., K. M. (10), J. P. (2), F. P., P. K. (4), S. T. (3), K. J. (8), K. M. (11), S. Z. (5), R. W., S. U., S. G. (3), K. E. (4), S. G. (1), W. Z., R. T., T. M. (1), Z. I., Ł. J., B. A. (4), G. G. (3), B. L., J. E., D. E., B. D. (2), Ł. D. (3), (...) A., M. J. (2), Z. E., M. E. (2), S. E. (5), U. E., W. I., W. D., M. A., K. A. (12), Z. D., A. B. (1), C. Z., G. C., J. A., K. S. (4), K. S., L. B., S. M. (11), K. K. (10), (...) R., J. M. (4), C. K. (2), K. M. (12), W. Ł., B. E. (2), G. W. (3), D. W. (2), K. C. (1), C. A. (5), C. Ł., B. A. (5), J. E. (2), K. C. (2), L. U., D. M. (5), Z. U., Z. W., J. E., W. M. (6), M. K. (3), b. M., S. R. (3), P. A., T. M. (2), L. A. (3)( obecnie A.), L. D. (2), L. J., S. H., S. A. (6), K. M. (13), K. M. (14), K. Z. (3), K. W. (2), W. K. (3), P. I. (3), J. J. (9), K. P. (3), S. S. (4), P. B., K. D. (7), S. S., K. J. (9), W. P. (3), S. A. (7), B. J., W. M. (7), W. M. (8), W. W. (4), W. M. (8), W. B. (1), J. M. (5), J. K., J. T. (2), J. H., J. J., S. W., W. M., P. E. (3), R. H. (3), S. M., S. B. (9), S. G. (4), (...) J., K. A., K. A. (13), M. S. (3), M. E. (3), F. J., J. B. (2), R. M. (4), K. K. (12), K. J. (10), K. J. (11), K. C. (3), (...) W., Ś. M., S. L. (2), B. J. (4), W. J. (3)( obecnie F.), Z. P., C. A. (6), F. C., S. J. (6), F. M., P. I. (4), T. J., J. A. (3), W. M. (9), R. J. (3), Ś. J. (3), S. E., T. M. (3)(obecnie B.), K. K. (13), K. B. (3), J. E. (1), J. H. (1), K. T. (4), K. J. (12), S. H. (2), B. A. (6), N. M., C. A. (1), C. M. (1), J. A. (1), W. B. (2) tj. o czyn z art. 248 pkt 3 kk w zb. z art. 270 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie VII K 585/11:

- uznał oskarżonego M. N. (1) w miejsce zarzucanego mu czynu za winnego tego, że w dniu 26 września 2007 roku przedstawił Okręgowej Komisji Wyborczej w P. do rejestracji listy poparcia D. K. (1) jako kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonego przez Komitet Wyborczy (...) zawierające wykaz podpisów poparcia wyborców, na których to listach uprzednio podrobił podpisy następujących osób: J. R. (2), A. Z., M. T. (3), E. S., J. K. (2), E. C., J. K. (3), H. S., M. N. (2), A. C., M. C., B. W., H. K. (3), M. S. (4), J. H. (2), A. K. (2), D. G. (2), E. K. (1), E. K. (2), M. S. (5), B. C., J. K. (4), A. B. (2), K. G., A. M., Ł. C., E. J., I. M., H. K. (4), K. M. (15) i K. K. (14), czym wyczerpał dyspozycje art. 248 pkt 3 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i na podstawie art. 270 § 1 w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności,

- na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat,

- na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20,00 złotych,

- zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 9 109,05 złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym oraz kwotę 280 złotych tytułem opłaty.

Wyrok ten zaskarżył w całości oskarżony M. N. (1).

Z treści apelacji wynika, że została wywiedziona z podstawy art. 438 pkt 3 kpk i zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, polegający na uznaniu go winnym zarzucanego mu czynu.

Na rozprawie apelacyjnej oskarżony wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie od popełnienia przypisanego mu czynu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja oskarżonego jest zasadna jedynie w takim stopniu, że na skutek jej wniesienia powstały podstawy do zmiany zaskarżonego wyroku w zakresie kwalifikacji prawnej czynu.

Ocena materiału dowodowego dokonana przez Sąd Rejonowy jest prawidłowa, zgodna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, oparta na całokształcie ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego i korzysta z ochrony jaką daje art. 7 kpk.

Do prawidłowego i rzetelnego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy bezsprzecznie przyczyniła się opinia biegłego z dziedziny kryminalistycznych badań dokumentów z zakresu pisma ręcznego. Spełnia ona cechy dowodu jednoznacznego, nie budzącego żadnych zastrzeżeń i tym samym mogącego stanowić podstawę dla ostatecznych konkluzji. Opiniujący po zastosowaniu metody graficzno-porównawczej, doszedł do ustalenia w jakiej części nakreślone zostały przez oskarżonego M. N. (1) podpisy na listach poparcia kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej D. K. (1).

Biegły nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że do nakreślenia podpisów pod danymi personalnymi J. R. (2), A. Z., M. T. (3) (obecnie B.) E. S., J. K. (2), E. C., J. K. (3), H. S., M. N. (2), A. C., M. C., B. W., H. K. (3), M. S. (4)( obecnie S.), J. H. (2) ( na liście jako S.), A. K. (2) ( obecnie B.), D. G. (2), E. K. (3) ( obecnie G.), E. K. (2) ( na liście jako B.), M. S. (5) ( na liście jako B.), B. C., J. K. (4), A. B. (2) (obecnie A.), K. G. ( na liście jako K.), A. P. ( obecnie M.), Ł. C., E. J., I. M., H. K. (4), K. M. (15) (obecnie B.) i K. K. (14) doszło przez oskarżonego. W kwestii tej autor opinii wypowiedział się kategorycznie. W sytuacji zaś kiedy takie wątpliwości występowały, stwierdzał że oskarżony przypuszczalnie nakreślił, najprawdopodobniej nakreślił, mógł nakreślić takie podpisy, natomiast kiedy badanie wykluczyło jego autorstwo naniesienia stwierdzał, że oskarżony nie nakreślił takich podpisów.

Chybiona jest próba zdyskredytowania opinii wydanej na podstawie komparatystycznej ekspertyzy pisma ręcznego z tej przyczyny że opiniujący kategorycznie stwierdził, iż wykonawcą podpisu M. N. (2) – w sytuacji kiedy ta miała wątpliwości co do tego czy na liście poparcia widniał jej podpis – był oskarżony. Nie sposób nie zauważyć, iż to właśnie wyniki przeprowadzonych badań pod kątem nakreślenia owego podpisu przez oskarżonego jednoznacznie potwierdziły jego udział w tym zakresie. Zdaje się, że oskarżony zapomniał, iż ustalenie takie zostało poczynione przez biegłego, którego wiedza specjalistyczna nie budzi żadnych zastrzeżeń – jest on bowiem specjalistą w swojej dziedzinie. Skoro zatem opiniujący dysponował materiałem potwierdzającym, że podpis pod danymi personalnymi M. N. (2) złożył oskarżony, nie ma podstaw do negowania takiego stanowiska.

Opinia kryminalistyczna z zakresu badania pisma ręcznego – w zestawieniu z zeznaniami świadków, zaprzeczających złożeniu swoich podpisów na listach poparcia kandydata na senatora - zasadnie doprowadziła Sąd Rejonowy do wniosku, iż w oparciu o ten dowód istnieją podstawy do przypisania oskarżonemu winy w ramach zarzucanego mu czynu. Zauważyć jednak należy, iż przestępcze zachowanie oskarżonego polegało na dopuszczeniu się nadużyć związanych z podrabianiem podpisów na listach poparcia kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, które nie stanowią dokumentów wyborczych o jakich stanowi pkt.3 art. 248 kk. W doktrynie przyjmuje się, iż czynność polegająca na dopuszczeniu się nadużyć w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum poprzez fałszowanie podpisów, mieści się w pkt 6 art. 248 kk. Stąd też należało zmienić zaskarżony wyrok w ten sposób, że czyn przypisany oskarżonemu zakwalifikować kumulatywnie z art. z art. 248 pkt 6 kk, art. 270 § 1 kk w zw z art. 11 § 2 kk..

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w zakresie kosztów postępowania odwoławczego stanowiły przepisy wskazane w części dyspozytywnej wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.