Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-01-05
Data orzeczenia:
5 stycznia 2016
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
II K 751/15
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Aleksandra Strójwąs
Protokolant:
Iwona Szewczyk
Podstawa prawna:
art 85 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 751/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Strójwąs

Protokolant: Iwona Szewczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G.-O. w G. – bez udziału

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2015 r.

sprawy o wydanie wyroku łącznego

wobec

M. P., syna K. i H., ur. (...) w G.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 22.07.2008 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI K 475/08, za popełnione w dniu 31.12.2007 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 278 § 1 kk, na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 8 (osiem) lat oraz orzeczoną na podstawie art. 33 § 1,2,3 kk karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych po 10 zł każda, postanowieniem z dnia 16.03.2010 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary;

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, VIII Wydział Grodzki z dnia 22.05.2009 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII K 276/09, za popełnione w dniu 13/14.01.2009 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 30.10.2009 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 462/09, za popełnione w dniu 06.05.2009 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 288 § 1 kk, na karę 1 roku pozbawienia wolności;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28.10.2009 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 588/09, za popełnione w dniu 18.07.2009 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 278 § 1 kk, na karę 6 sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczoną na podstawie art. 33 § 1,2,3 kk karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 zł każda;

ponadto wyrokiem łącznym w sprawie II K 608/10 z dnia 22.07.2010 r. połączono kary:

I - pozbawienia wolności i grzywny wymierzone wyrokami XI K 111/08 i XI K 475/08 i orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda stawka,

II - pozbawienia wolności wymierzone wyrokami VIII K 276/09 i II K 462/09 i orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

postanowieniem z dnia 19.02.2015r. wydanym w sprawie XI K 111/08 zamieniono karę 1 roku pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 07.05.2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 270/13, za popełnione w dniu 31.12.2012 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 19.12.2013 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 1477/13, za popełnione w dniu 10.07.2013 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczoną na podstawie art. 33 § 1,2,3 kk karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 zł każda;

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28.10.2014 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 1379/13, za popełnione:

- w dniu 02.01.2013 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 278 § 1 i 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- w dniach 18-19.09.2013 r. przestępstwo kwalifikowane z art. 278 § 1 i 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art.12 kk, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- orzeczono kare łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności,

-zaliczono zatrzymanie od 19.09.2013 r. do 20.09.2013 r.

***

I.  na mocy art. 569 § 1 kpk, art. 570 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami:

- Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 22.05.2009 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII K 276/09,

- Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku z dnia 30.10.2009 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 462/09,

i wymierza w ich miejsce skazanemu M. P. karę łączną roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 569 § 1 kpk, art. 570 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 07.05.2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 270/13,

- Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 28.10.2014 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 1379/13 w zakresie czynu popełnionego w dniu 02.01.2013 r.,

i wymierza w ich miejsce skazanemu M. P. karę łączną roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  w pozostałym zakresie wyroki podlegające łączeniu pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  rozwiązuje orzeczenie o karze łącznej zawarte w punkcie III wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 28.10.2014 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K 1379/13;

V.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie;

VI.  na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VIII K 276/09 Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku w dniu 17.01.2009 r.;

VII.  na mocy art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie II wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 1379/13 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w dniach od 19.09.2013 r. do 20.09.2013 r. tj. dwa dni pozbawienia wolności;

VIII.  na podstawie art. 626 §1 kpk, art. 624 §1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.