Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-03-23
Data orzeczenia:
23 marca 2016
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
7 lipca 2016
Sygnatura:
III K 137/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Tomasz Olszewski
Protokolant:
Jolanta Kurdasińska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt III K 137/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Tomasz Olszewski

Protokolant Jolanta Kurdasińska

przy udziale prokuratora Katarzyny Tomczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2016r.

sprawy M. S. syna W. i T. z domu Ś. urodzonego (...) w T.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 632/00 za czyn popełniony w okresie od 3 lutego 2000r. do 28 kwietnia 2000r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 złotych każda, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, na poczet kary zaliczono okres od 8 sierpnia 2000r. do 29 stycznia 2001r., karę wykonywano od 30 stycznia 2002r. do 9 sierpnia 2003r.;

II.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 767/01 za czyn popełniony w nocy z 15 na 16 lutego 2001r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okres od 21 września 2001r. do 27 grudnia 2001r., karę wykonywano od 9 sierpnia 2003r. do 4 listopada 2003r.;

III.  Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie o sygn. akt II K 542/ 11 za czyn popełniony w okresie od 25 listopada 2009r. do 21 kwietnia 2011r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, kara została następnie zarządzona do wykonania, na poczet kary zaliczono okres od 26 czerwca 2013 r. do 4 grudnia 2013r., karę wykonywano od 17 września 2015r. do 5 grudnia 2015r.;

IV.  Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 19 października 2012r. w sprawie o sygn. akt II K 404/12 za czyn popełniony w dniu 22 marca 2012r. na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 złotych, orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 1 roku;

V.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 953/12 za czyn popełniony 27 maja 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych (orzeczoną podstawie art.71 § 1 kk), grzywna została wykonana w formie zastępczej kary pozbawienia wolności, kara została następnie zarządzona do wykonania;

VI.  Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 785/12 za czyn popełniony w dniu 27 sierpnia 2011r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych (orzeczoną podstawie art.71 § 1 kk), która została wykonana w formie pracy społecznie - użytecznej, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania;

VII.  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt III K 102/13 za czyn popełniony w okresie od czerwca do 24 sierpnia 2012r., na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych każda, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, rozpoczęto wykonywanie kary 5 grudnia 2015r.;

VIII.  Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 458/14 za czyn popełniony w nocy z 3 sierpnia 2014r., na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 złotych każda;

IX.  Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 9 marca 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 58/15 za czyn popełniony w dniu 9 listopada 2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 złotych każda (orzeczoną podstawie art.71 § 1 kk), orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 lat;

X.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 738/14 za czyn popełniony w okresie od maja 2014 r. do 13 sierpnia 2014r., na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 złotych każda;

XI.  zaocznym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 37/15 za dwa czyny popełnione 17 października 2014r. i 13 października 2014r. na kary odpowiednio - 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda oraz karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda, które to kary zostały połączone i wymierzono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10 złotych; kara pozbawienia wolności została zarządzona do wykonania;

XII.  Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 197/15 za czyny popełnione w okresach: od 30 stycznia 2015r. do 2 lutego 2015r., od 26 listopada 2014r. do 27 listopada 2014r., od 1 grudnia 2014r. do 4 grudnia 2014r., od 30 stycznia 2015r. do 31 stycznia 2015r., 2 lutego 2015r. , 4 lutego 2015r., od 12 stycznia 2015r. do 13 stycznia 2015r., od 16 stycznia 2015r. do 20 stycznia 2015r., od 10 do 11 stycznia 2015r., 12 stycznia 2015r., 3 lutego 2015r., od 1 do 30 kwietnia 2014r., 14 listopada 2014r., 15 listopada 2014r., 19 lutego 2015r., od 1 do 15 grudnia 2014r., od 1 do 30 listopada 2014r. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okres od 5 lutego 2015r. do 6 lutego 2015r.

orzeka

1. na podstawie art.85 § 1 i2 kk, art.86 § 1 kk, art.89 § 1 a kk i art.89 § 1 b kk kary pozbawienia wolności oraz kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach: V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. i XII. niniejszego wyroku łączy i wymierza M. S. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności;

2. na podstawie art.85 § 1 i 2 kk i art.86 § 1 i 2 kk kary grzywny i kary łączne grzywny orzeczone w wyrokach opisanych w punktach: IV., VII., VIII., IX., X. i XI. niniejszego wyroku łączy i wymierza M. S. karę łączną grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

3. na podstawie art.85 § 1 kk i art.90 § 2 kk środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach opisanych w punktach IV. i IX. niniejszego wyroku łączy i wymierza M. S. jeden środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 (pięciu) lat;

4. na podstawie art.572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie;

5. na podstawie art.577 kpk zalicza M. S. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres od 5 grudnia 2015r.;

6. zwalnia skazanego od kosztów sądowych przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 137/15

UZASADNIENIE

M. S. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 632/00 za czyn popełniony w okresie od 3 lutego 2000r. do 28 kwietnia 2000r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 złotych każda. Kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania, na jej poczet zaliczono okres od 8 sierpnia 2000r. do 29 stycznia 2001r. Karę wykonywano od 30 stycznia 2002r. do 9 sierpnia 2003r.

\informacja o karalności k. 6,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k. 37-38, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 69/

M. S. skazano również wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie o sygn. akt II K 767/01 za czyn popełniony w nocy z 15 na 16 lutego 2001r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary zaliczono okres od 21 września 2001r. do 27 grudnia 2001r. Karę wykonywano od 9 sierpnia 2003r. do 4 listopada 2003r.

\informacja o karalności k. 6

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k. 39-39v, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 69\

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wyrokiem z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie o sygn. akt II K 542/ 11 skazał M. S. za czyn popełniony w okresie od 25 listopada 2009r. do 21 kwietnia 2011r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Kara została następnie zarządzona do wykonania, a na jej poczet zaliczono okres od 26 czerwca 2013 r. do 4 grudnia 2013r. Karę skazany odbywał od 17 września 2015r. do 5 grudnia 2015r.

\ informacja o karalności k. 6

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu k.49

postanowienie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z 4 października 2012r., sygn. II Ko 2004/12 k. 50-50v,

informacja o pobytach i orzeczeniach k. 66v\

Nadto M. S. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 19 października 2012r. w sprawie o sygn. akt II K 404/12 za czyn popełniony w dniu 22 marca 2012r. na karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 złotych, orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 1 roku.

\ informacja o karalności k. 7

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie k. 34-34v \

M. S. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 953/12 za czyn popełniony 27 maja 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat i grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych (orzeczoną podstawie art.71 § 1 kk), grzywna została wykonana w formie zastępczej kary pozbawienia wolności, kara została następnie zarządzona do wykonania.

/ informacja o karalności k. 7,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k. 40-40v/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt II K 785/12 M. S. został skazany za czyn popełniony w dniu 27 sierpnia 2011r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych po 10 złotych (orzeczoną podstawie art.71 § 1 kk), która została wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania.

/ informacja o karalności k. 7,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie k. 32-33/

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt III K 102/13 wymierzył M. S. za czyn popełniony w okresie od czerwca do 24 sierpnia 2012r. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych każda. Kara pozbawienia wolności została następnie zarządzona do wykonania; rozpoczęto wykonywanie kary 5 grudnia 2015r.

/ informacja o karalności k. 7,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim k.12-21,

obliczenie kary k. 22,

informacja o pobytach i orzeczeniach k. 63/

M. S. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie o sygn. akt II K 458/14 za czyn popełniony w nocy z 3 sierpnia 2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 złotych każda.

/ informacja o karalności k. 7,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie k. 30-30v/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 9 marca 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 58/15 skazano M. S. za czyn popełniony w dniu 9 listopada 2014r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 złotych każda (orzeczoną podstawie art.71 § 1 kk), orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 lat.

/ informacja o karalności k. 7,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie k. 31-31v/

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie o sygn. akt II K 738/14 skazał M. S. za czyn popełniony w okresie od maja 2014 r. do 13 sierpnia 2014r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek dziennych po 10 złotych każda.

/ informacja o karalności k. 8,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k.41-44v/

Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 37/15 M. S. został skazany za dwa czyny popełnione 17 października 2014r. i 13 października 2014r. na kary odpowiednio - 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda oraz karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda, które to kary zostały połączone i wymierzono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych ustalając wartość jednej stawki na kwotę 10 złotych. Karę pozbawienia wolności zarządzono następnie do wykonania.

/ informacja o karalności k. 8,

odpis wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k.45-45v,

postanowienie Sądu Rejonowego w Opocznie II Ko 1237/15 k. 46-46v/

Ponadto wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie o sygn. akt II K 197/15 M. S. został skazany za 21 czynów popełnionych w okresach: od 30 stycznia 2015r. do 2 lutego 2015r., od 26 listopada 2014r. do 27 listopada 2014r., od 1 grudnia 2014r. do 4 grudnia 2014r., od 30 stycznia 2015r. do 31 stycznia 2015r., 2 lutego 2015r. , 4 lutego 2015r., od 12 stycznia 2015r. do 13 stycznia 2015r., od 16 stycznia 2015r. do 20 stycznia 2015r., od 10 do 11 stycznia 2015r., 12 stycznia 2015r., 3 lutego 2015r., od 1 do 30 kwietnia 2014r., 14 listopada 2014r., 15 listopada 2014r., 19 lutego 2015r., od 1 do 15 grudnia 2014r., od 1 do 30 listopada 2014r. – odpowiednio na kary- 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności, 1 rok pozbawienia wolności – które to kary zostały połączone i wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres od 5 lutego 2015r. do 6 lutego 2015r.

/ informacja o karalności k. 8,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim k.76-77/

M. S. jest rozwodnikiem. Przed osadzeniem pozostawał w konkubinacie. Skazany pracował na terenie W. wykonując prace remontowo-budowlane.

\opinia o skazanym k. 62 v\

M. S. werbalnie deklaruje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Skazany odbywa karę w systemie zwykłym. Nie wykazuje zainteresowania odbywaniem jej w systemie programowego oddziaływania.

W trakcie pobytu w zakładzie karnym skazany był czterokrotnie nagradzany. Nie był karany dyscyplinarnie. Nie przynależy do podkultury przestępczej. Wobec przełożonych jest zazwyczaj grzeczny, wśród współosadzonych jest bezkonfliktowy. M. S. nie przejawia zachowań agresywnych ani autoagresywnych. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Skazany dba właściwie o czystość i porządek w celi mieszkalnej. Chętnie korzysta z dostępnych zajęć sportowych i kulturalno - oświatowych. M. S. nie wykazuje zainteresowania podjęciem nauki w warunkach izolacji penitencjarnej. Wolny czas spędza na czytaniu prasy, książek, zajęciach własnych oraz oglądaniu telewizji. Skazany nie jest zatrudniony. W grudniu 2015r. złożył prośbę o umożliwienie mu podjęcia pracy, jednak jego zachowanie wówczas oceniono jako przeciętne i z uwagi na to oraz wystarczającą ilość zatrudnionych skazanych w oddziale mieszkalnym jego prośba została rozpatrzona odmownie.

Skazany utrzymuje kontakt zewnętrzny z bliższą i dalszą rodziną. Nie uczestniczy w systemie przepustkowym.

\opinia o skazanym k. 62v \

Żaden z dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, w szczególności odpisy wyroków, postanowienia, opinia o skazanym i informacja o karalności, informacji z EPUAP nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Sąd także nie miał żadnych wątpliwości co do ich autentyczności i wiarygodności.

Zgodnie z art. 569§1 kpk wyrok łączny wydaje się w przypadku spełnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów.

Natomiast warunki orzeczenia kary łącznej zostały określone w art. 85 kk, zgodnie z którym orzeka się ją wówczas, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Przy czym podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Analiza konfiguracji dat popełnionych czynów, za które został skazany M. S. z okresami wykonywania kar potwierdziła spełnienie warunków określonych w art.85 kk, powodujących konieczność wydania wyroku łącznego wobec skazanego co do wyroków opisanych w punktach: IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. oraz XII. M. S. został bowiem skazany wyrokami Sądów: z dnia 19 października 2012r. ( kara grzywny oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów), z dnia 16 stycznia 2013r.( kara pozbawienia wolności zarządzona do wykonania), 26 lutego 2013r.( kara pozbawienia wolności zarządzona do wykonania), 26 lutego 2014r.(kara pozbawienia wolności zarządzona do wykonania, skazany rozpoczął odbywanie kary od dnia 5 grudnia 2015r.), 22 grudnia 2014r., 9 marca 2015r., 17 kwietnia 2015r., 23 czerwca 2015r. ( kara zarządzona do wykonania) oraz 10 grudnia 2015r., które to kary nie zostały wykonane. Wszystkie orzeczone powołanymi wyrokami kary podlegały łączeniu.

Sąd Okręgowy orzekł wobec skazanego jedną karę łączną pozbawienia wolności za przestępstwa opisane w punktach: V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII. niniejszego wyroku oraz jedną karę łączną grzywny za przestępstwa z wyroków opisanych w punktach: IV., VII., IX., X., XI. Ponadto Sąd połączył środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach opisanych w punktach IV oraz IX niniejszego wyroku łącznego.

Jednocześnie stwierdzono brak przesłanek do wydania wyroku łącznego obejmującego wyroki opisane w pkt. I, II, III niniejszego wyroku ze względu na to, iż wymierzone nimi kary zostały w całości wykonane.

Pomimo istotnej zmiany przepisów normujących reguły orzekania kar łącznych, wciąż aktualne pozostają liczne głosy judykatury i doktryny prawa karnego współkształtujące dyrektywy, jakie sądy powinny brać pod uwagę przy określaniu wysokości tych kar. Instytucja kary łącznej w żadnej mierze nie ma służyć premiowaniu skazanego przez ograniczenie jego odpowiedzialności karnej lecz musi rzeczywiście oddać zawartość kryminalną czynów, jakich się dopuścił. Orzeczona kara łączna musi stanowić całościową ocenę zachowań sprawcy przestępstw, będąc odpowiednią i celową z punktu widzenia prewencyjnego, reakcją na popełnione czyny, nie może być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, lecz jako instrument racjonalnej polityki karania w stosunku do sprawcy kilku przestępstw pozostających w zbiegu (tak: wyrok SA w Krakowie, II AKa 241/11, KZS 2012/2/34, wyrok SA w Gdańsku, II AKa 98/14, LEX nr 1473943)

Wymierzając M. S. kary łączne pozbawienia wolności oraz grzywny Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował zasadę częściowej kumulacji.

W myśl zasady wyrażonej w art. 86 § 1 kk Sąd wymierzając karę łączną orzeka ją w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Przy czym wymierzając karę łączną grzywny sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej (§2). Stosownie natomiast do § 4 powołanego artykułu powyższe zasady wymiaru kary łącznej stosuje się także odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Wobec M. S. wyrokami opisanymi w punktach: V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. i XII. niniejszego wyroku łącznego orzeczono kary: 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, które to kary podlegały połączeniu.

Stosownie zaś do treści art. 89 § 1b Sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Zatem granice, w jakich Sąd Okręgowy mógł kształtować wymiar kary łącznej zawarte były pomiędzy dwiema wartościami:

- od 2 lat pozbawienia wolności do 9 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokami opisanymi w punktach IV., VII., VIII., IX., X. i XI. wobec M. S. orzeczono kary: 60 stawek dziennych grzywny po 10 złotych, 200 stawek dziennych po 10 złotych, 30 stawek dziennych po 20 złotych, 30 stawek dziennych po 20 złotych, 40 stawek dziennych po 10 złotych oraz karę łączna grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, które to kary podlegały łączeniu. Maksymalne więc granice w jakich Sąd mógł ustalić ilość stawek dziennych grzywny to 460 stawek.

Orzekając karę łączną Sąd miał na uwadze kary jednostkowe, jak i kary łączne orzeczone za poszczególne przestępstwa, ilość i charakter popełnionych przez skazanego czynów, czasoookres ich popełnienia a także postawę skazanego, jego wiek, warunki osobiste.

Stosownie do dyrektywy zawartej w art. 85a Sąd orzekając karę łączną bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze kary i wychowawcze, które kara ma osiągnąć wobec skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

M. S. mimo, że jest osobą młodą - ma (...) lata , został już prawomocnie skazany dwunastoma wyrokami różnych Sądów, za popełnienie w sumie trzydziestu trzech przestępstw. Trzy z orzeczonych wyrokami ze spraw II K 632/00, II K 767/01, II K 542/11 kar pozbawienia wolności zostały przezeń w całości odbyte. Podkreślić należy, że były one popełniane w relatywnie krótkich odstępach czasowych i godziły w różnego rodzaju dobra prawne. Spektrum jego przestępczych działań jest szerokie. M. S. popełniał czyny różnego rodzaju od kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kradzieży w tym też kradzieży energii, przywłaszczenia dokumentu tożsamości innej osoby poprzez kradzieże z włamaniem, a także składania fałszywych zeznań aż po posiadanie środków psychoaktywnych. Jak wynika z nadesłanej opinii sporządzonej dla potrzeb niniejszego postępowania w Areszcie Śledczym w P. M. S. przebywając w warunkach izolacji, „werbalnie deklaruje” krytyczną postawę do popełnionych przestępstw. Pomimo motywowania nie zdecydował się jednak na udział w opracowaniu i realizacji Indywidualnego Programu Oddziaływania. Jego postawę w czasie pobytu w warunkach izolacji określono jedynie jako poprawną, zaś prognozę penitencjarną oceniono na umiarkowaną. Przywołane okoliczności dowodzą tego, że skazany swą postawą w czasie odbywania kary pozbawienia wolności nie przekonuje Sądu co do faktycznego krytycznego stosunku względem popełnionych przestępstw oraz szczerej i rozumnej chęci poprawy swego postępowania. Konkluzję tę wspiera fakt, że skazany przed wydaniem niniejszego wyroku popełnił łącznie kilkadziesiąt przestępstw, działają w relatywnie długim okresie czasu, a swe kryminalne poczynania bezkrytycznie kontynuował pomimo licznie zapadających w międzyczasie, skazań.

Mając na uwadze wszystkie okoliczności istotne dla ustalenia wymiaru kar łącznych Sąd Okręgowy uznał, że optymalną karą łączną, tj. taką, która najpełniej uwzględni dyrektywy ich wymiaru określone w powołanym art. 86a kk będzie kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności oraz kara łączna grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 10 złotych.

Jednocześnie, nie podzielając stanowiska skazanego w tym zakresie, Sąd w pełni podziela zapatrywanie prezentowane w orzecznictwie, iż zasadę pełnej absorbcji przy wymiarze kary łącznej winno się stosować wyjątkowo, gdy związek podmiotowo - przedmiotowy zbiegających się przestępstw jest tak ścisły, że upodabnia je do jednego przestępstwa ( tak: wyrok SA w Białymstoku z 27 sierpnia 2015r. II AKa 136/15, wyrok SA w Łodzi z 16 kwietnia 2015r., II AKa 42/15, wyrok SA w Gdańsku z 27 sierpnia 2014r., II AKa 244/14). Sytuacja taka w niniejszej sprawie nie zachodzi. Podkreślić należy, iż obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają automatyzmu w zakresie kształtowania kary łącznej ani nie dają podstaw w każdej sytuacji do zastosowania zasady pełnej absorpcji. Jej indywidualizacja w każdym konkretnym przypadku należy do sądu, który poza stosowaniem ogólnych dyrektyw i zasad wymiaru kary uwzględnia nadto całokształt czynów przestępnych oraz podmiotowo-przedmiotowe relacje między nimi zachodzące, zaś popełnienie więcej niż jednego przestępstwa jest okolicznością, przemawiającą za odstępstwem od zasady pełnej absorpcji. Popełnienie większej ilości przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Wskazuje bowiem na daleko posunięty stopień demoralizacji skazanego, dla którego wejście w konflikt z prawem nie miało jednorazowego, przypadkowego charakteru, a było sposobem na życie. Prowadziłoby to do premiowania sprawcy popełniającego wiele przestępstw, praktycznie do bezkarności jego przestępczych działań ( tak: wyrok SA w Poznaniu z 28 października 2014r., II AKa 191/14, wyrok SA w Gdańsku z 13 listopada 2014r., II AKa 388/14, wyrok SA w Poznaniu z dnia 28 października 2014r., II AKa 191/14).

Jak podkreślono na wstępie niniejszych rozważań brak jest podstaw do przyjęcia, że istotą orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym ma być stworzenie sytuacji korzystnej dla skazanego. W odniesieniu do M. S. zastosowaniu zasady pełnej absorpcji sprzeciwia się wielość i różnorodność popełnionych występków, a także czasookres ich popełniania. Mimo młodego wieku skazany popadał wielokrotnie w konflikt z prawem, popełniał przestępstwa godzące w różnego rodzaju dobra prawne. Zastosowanie zasady absorpcji wobec M. S. byłoby więc całkowicie niezasadne stanowiąc nienależne premiowanie skazanego, czego jego dotychczasowa postawa w żadnej mierze nie uzasadnia. M. S. można bowiem śmiało stwierdzić - permanentnie naruszał porządek prawny.

Stosownie do treści art. 90 kk środki karne stosuje się, chociażby orzeczono je tylko co do jednego ze zbiegających się przestępstw. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa (…) zakazów lub obowiązku tego samego rodzaju, sąd stosuje odpowiednio przepisy o karze łącznej. Mając na uwadze treść powołanego przepisu Sąd rozstrzygnął o połączeniu środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach opisanych w punktach: IV. i IX. niniejszego wyroku łącznego i wymierzył M. S. jeden środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 lat.

Jednocześnie na podstawie art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej okres od dnia 5 grudnia 2015r.

Należy zauważyć, że wyrok skazujący opisany w punkcie XI. uprawomocnił się w dniu 7 lipca 2015r., zaś wyrok opisany w punkcie XII. uzasadnianego wyroku łącznego wydany został w dniu 10 grudnia 2015r., a zatem – po wejściu w życie przepisów nowelizujących Kodeks karny m.in. w części dotyczącej zasad orzekania kary łącznej.

Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy wprowadzającej owe zmiany, zawierającym regułę intertemporalną, przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w znowelizowanym brzmieniu nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem 1 lipca 2015r., chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie omawianych zmian.

Ponieważ w niniejszej sprawie konfiguracja skazań wskazuje, że M. S. skazany został dziesięcioma wyrokami, które uprawomocniły się przed dniem 1 lipca 2015r. oraz dwoma, których prawomocność stwierdzono już po tej dacie Sąd Okręgowy wyraża pogląd, że orzekanie kary łacznej winno być rozpatrywane przez pryzmat reguły intertemporalnej zawartej w art. 4 § 1 kk, zgodnie z którą, gdy w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa należy stosować ustawę nową, chyba że ustawa obowiązująca poprzednio była względniejsza dla sprawcy.

Sąd winien każdorazowo rozważyć „względność” ustaw przy porównaniu stanu normatywnego z daty orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz stanu normatywnego z czasu popełnienia każdego z przestępstw wchodzących w skład zbiegu (wyrok SN z dnia 09 stycznia 2015 IV KK 224/14). Zasada intertemporalności, przy wydawaniu wyroków łącznych winna skutkować w pierwszej kolejności rozważeniem przez orzekający sąd, która z konkurencyjnych ustaw w danym układzie procesowym jest względniejsza dla sprawcy ubiegającego się o wydanie wyroku łącznego ( tak: wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014r., II KK 139/14).

Stosując zasady określone w art. 85 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r., analizując konfigurację dat przestępstw, za które skazany został M. S. z datami wydanych wyroków uznać należy, że także spełniłyby się warunki wydania wyroku łącznego wobec skazanego. Sąd Okręgowy mógłby wobec skazanego orzec dwie kary łączne. Pierwsza kara łączna odnosiłaby się do zbiegających się przestępstw z wyroków opisanych w niniejszym wyroku łącznym w punktach: IV., V., VI., VII. (II K 404/12, II K 953/12, II K 785/15, III K 102/13), popełnionych w dniach: 22 marca 2012r., 27 maja2012r., 27 sierpnia 2011r., w okresie od czerwca 2012r. – do 24 sierpnia 2012r. a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Opocznie z dnia 19 października 2012r. ( II K 404/12). Druga objęłaby przestępstwa z wyroków opisanych w punktach: VIII., IX., X., XI. (II K 458/14, II K 58/15, II K 738/14, II K 37/15) popełnionych w nocy z 3 sierpnia 2014r. i 9 listopada 2014r., w okresie maja 2014r do 13 sierpnia 2014r. oraz w dniach: 13 i 17 października 2014r. a przed wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy w Opocznie z dnia 22 grudnia 2014r. ( II K 458/14). Granice, w jakich Sąd Okręgowy mógłby kształtować wymiar kar łącznych zawarte byłyby pomiędzy dwiema wartościami:

- w wypadku pierwszej kary łącznej - od 2 lat pozbawienia wolności do 4 lat pozbawienia wolności oraz od 200 stawek dziennych grzywny do 310 stawek dziennych;

- w wypadku drugiej kary łącznej - od 2 lat pozbawienia wolności do 6 lat pozbawienia wolności oraz od 50 stawek dziennych grzywny do 170 stawek dziennych grzywny.

Na podstawie uprzednio obowiązującej regulacji brak podstaw do wydania wyroku łącznego, prócz wyroków opisanych w punktach: I., II. i III. także w stosunku do wyroku opisanego w punkcie XII. – ze sprawy II K 197/15.

W przepisach Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015r. brak regulacji obecnie obowiązującej w art. 89 § 1b, zgodnie z którą w przypadku wymierzenia kary łącznej bez warunkowego zawieszenia jej wykonania przyjąć należy, że miesiąc pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia równy jest 15 dniom kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W niniejszej sprawie zastosowanie przez Sąd nowej regulacji odniosło skutek w odniesieniu do trzech z orzeczonych kar jednostkowych. Stosownie do powołanego przepisu Sąd przyjął bowiem, że orzeczona w sprawie II K 458/14 kara 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest równoważna 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności, także samo kara ze sprawy II 58/15 - 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest równa 3 miesiącom kary bezwzględnej oraz kara ze sprawy II K 738/14 -2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania jest równa 1 roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Tak przyjęte kary stanowiły następnie podstawę do orzeczenia kary łącznej, co bez wątpienia jest wyrazem „względności” ustawy w aktualnie obowiązującym jej brzmieniu.

Ponadto w obecnym stanie prawnym łączeniu podlegają również uprzednio orzeczone kary łączne, bez konieczności ich rozwiązania, a tym samym określania wymiaru kary na podstawie wszystkich orzeczonych kar jednostkowych. W odniesieniu do M. S. regulacja ta miała znaczenie przy określeniu sumy orzeczonych kar podlegających łączeniu. Kary łączne ze spraw II K 37/15 oraz II K 197/15 nie uległy rozwiązaniu lecz zostały połączone w niniejszym wyroku w całości, co jest dla skazanego rozwiązaniem korzystniejszym.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 4 § 1 kk Sąd zastosował ustawę nową, inną aniżeli w czasie popełnienia przestępstw, uznając, iż jest ona dla M. S. względniejsza.

Koszty postępowania związanego z wydaniem wyroku łącznego Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa mając na uwadze sytuację majątkową skazanego - fakt, iż nie pracuje zarobkowo w jednostce penitencjarnej, nie posiada majątku, a także wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności.

ZARZĄDZENIE

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem na piśmie doręczyć skazanemu z pouczeniem o apelacji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.