Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-07-14
Data orzeczenia:
14 lipca 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
III K 150/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Joanna Włoch
Protokolant:
Dagmara Stafińska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt III K 150/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący : SSR Joanna Włoch

Protokolant: Dagmara Stafińska

Przy udziale Prokuratora: Małgorzata Pomarańska-Bielecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2015 roku

sprawy A. P.

syna M. i E. z domu M.

urodzonego dnia (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 28 września 2000 roku w sprawie o sygn. akt II K 106/00 za czyn z art. 280 § l k.k. w zb. z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 12 lutego 2000 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 80 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda, wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 06 lipca 2000 roku do 26 lipca 2000 roku oraz od 06 marca 2000 roku do 07 marca 2000 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie z dnia 06 listopada 2002 roku, sygn. Akt IV Ko 626/02, zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 13 grudnia 2005 roku, sygn. Akt II 1 Wz 854/05 skazany został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie o sygn. akt V K 1731/04 za czyn z art. 229 § l i 3 k.k., popełniony w dniu 01 lipca 2004 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 291 § l k.k., popełniony w dniu 01 lipca 2004 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, skazanemu wymierzono ponadto karę 50 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda oraz karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 roku, sygn. akt IV Ko 1683/10, orzeczono wobec skazanego zastępczą karę 20 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną karę grzywny;

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 rokuw sprawie o sygn. akt IV K 1385/07 za czyn z art. 279 § l k.k., popełniony w dniu 18 kwietnia 2007 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, oraz karę 100 stawek dziennych grzywny po 10 zł każda, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania w okresie od 19 kwietnia 2007 roku do 07 czerwca 2007 roku; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 roku, sygn. akt V Ko 4940/13, zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 19 kwietnia 2007 roku do 10 grudnia 2007 roku; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 08 października 2014 roku, sygn. akt V Ko 4700/14, stwierdzono, że na poczet przedmiotowej kar pozbawienia wolności nie podlega zaliczeniu okres od 19 kwietnia 2007 roku do 10 grudnia 2007; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 02 lutego 2015 roku, sygn. akt V Ko 6824/14 zarządzono wobec skazanego wykonani prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 miesięcy z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie w zamian za pozostałą do wykonania karę grzywny;

4.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 05 kwietnia 2011 rokuw sprawie o sygn. akt VIII K 1076/10 za czyny z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełnione w warunkach ciągu przestępstw w okresie od 15 lutego 2010 roku do 12 sierpnia 2010 roku na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci tymczasowego aresztowania w okresie od 14 sierpnia 2010 roku do 05 kwietnia 2011 roku; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 21 września 2012 roku sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w tym wyroku w ten sposób, że zastąpiono błędny okres zaliczenia tymczasowego aresztowania w sprawie prawidłowym, tj. od 12 sierpnia 2010 roku do 18 marca 2011 roku;

5.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie z dnia 2 marca 2012 rokuw sprawie o sygn. akt III K 201/11 za czyn z art. 291 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełniony w dniu 22 grudnia 2008 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności;

6.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2012 rokuw sprawie o sygn. akt IV K 1075/10 za czyny z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. i czyn z art. 13 § l k.k. w zw. z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełnione w warunkach ciągu przestępstw w okresie od 06 lutego 2007 roku do 10 kwietnia 2007 roku na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania w dniach 17 i 18 maja 2010 roku;

7.  Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. akt IV K 1199/12 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § l k.k. w zb. z art. 288 § l k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełniony w dniu 19 sierpnia 2012 roku na karę 5 lat pozbawienia wolności, który to wyrok został zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07 czerwca 2013 roku, sygn. Akt IX Ka 358/13, w ten sposób, że karę pozbawienia wolności obniżono do lat 3 ;

8.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 17 marca 2014 rokuw sprawie o sygn. akt III K 126/14 za czyny z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k. i czyn z art. 13 § l k.k. w zw. z art. 278 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełnione w warunkach ciągu przestępstw w okresie od 09 czerwca 2010 roku do 28 czerwca 2010 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 279 § l k.k. w zw. z art. 64 § l k.k., popełniony w dniu 10 czerwca 2010 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, skazanemu wymierzono karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono mu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku;

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed 01 lipca 2015 roku w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) i art. 569 § 1 k.p.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu A. P. wyrokami opisanymi wyżej w punktach 3., 4., 5., 6. i 8. i wymierza mu karę łączną 11 (jedenastu) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okresy odbywania przez skazanego kar pozbawienia wolności od 19 sierpnia 2012 roku do 13 września 2014 roku i od 13 września 2014 roku do 14 lipca 2015 roku oraz okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach w dniach 17 i 18 maja 2010 roku, w okresie od 28 czerwca 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku oraz od 12 sierpnia 2010 roku do 18 marca 2011 roku;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w zakresie orzeczenia kary łącznej w odniesieniu do kar orzeczonych wyrokami opisanymi powyżej w punktach 1., 2., 7. oraz kary grzywny orzeczonej wyrokiem opisanym powyżej w punkcie 3.;

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego A. P. od ponoszenia kosztów sądowych, wyłożone wydatki przejmując na rachunek Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.