Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2015-03-05
Data orzeczenia:
5 marca 2015
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
III K 341/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Eliza Roguszczak–Wilczyńska
Protokolant:
Katarzyna Narożnik
Hasła tematyczne:
Kara Łączna
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt III K 341/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w W., III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Eliza Roguszczak–Wilczyńska

Protokolant: Katarzyna Narożnik

z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej W. P.: E. G.

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia i 5 marca 2015 r. na rozprawie sprawy

M. D. , syna K. i M. z domu K., ur. (...)

w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Warszawy P. w IV Wydziale Karnym z dnia 15 czerwca 1999 roku, sygnatura akt IV K 1412/98 za czyn z art. 280§1 k.k. popełniony w dniu 2 maja 1997 roku, za który została wymierzona mu kara 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych po 10 złotych każda, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 2 maja 1997 roku do dnia 15 czerwca 1999 roku;

2.  Sądu Rejonowego w Sochaczewie w II Wydziale Karnym z dnia 12 kwietnia 2012 roku, sygnatura akt II K 1033/11 za czyn z art. 278§1 k.k. popełniony w okresie pomiędzy 24 października 2011 roku a 25 października 2011 roku, za który została wymierzona mu kara roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3; postanowieniem z dnia 16 października 2013 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi–Północ w III Wydziale Karnym z dnia 12 kwietnia 2012 roku, sygnatura akt III K 151/12 za czyn z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. popełniony 19 lutego 2012r., za który została mu wymierzona kara 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz za czyn z art. 288§2 k.k., popełniony w dniu 19 lutego 2012 roku, który stanowi obecnie wykroczenie, za który została mu wymierzona kara 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 40 godzin miesięcznie, po czym Sąd połączył kary i wymierzył mu karę łączną 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 40 godzin miesięcznie, na poczet łącznej kary ograniczenia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 19-20 lutego 2012 roku; postanowieniem z dnia 19 czerwca 2013 roku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ orzeczoną karę ograniczenia wolności zamieniono na karę zastępczą 150 dni pozbawienia wolności,

orzeka:

I.  rozwiązuje karę łączną orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi–Północ o sygn. III K 151/12 (wyrok opisany w pkt. 3.),

II.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86§1 k.k., art. 87 k.k. i art. 569§1 k.p.k. łączy kary: pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w Sochaczewie o sygn. II K 1033/11 (wyrok opisany w pkt. 2.) oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ o sygn. III K 151/12 (wyrok opisany w pkt. 3.) za czyn z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. (opisany w pkt. I. ww. wyroku) i orzeka karę łączną roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 19 i 20 lutego 2012 roku ze sprawy III K 151/12,

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

IV.  na podstawie art. 576§1 k.p.k. stwierdza, iż w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat K. D. wynagrodzenie w wysokości 144 (sto czterdzieści cztery) złote powiększone o stawkę podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,

VI.  zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.