Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-06-19
Data orzeczenia:
19 czerwca 2015
Data publikacji:
13 października 2017
Sygnatura:
II K 65/14
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Agnieszka Sosnowska
Protokolant:
Małgorzata Kwasigroch
Hasła tematyczne:
Mienie
Podstawa prawna:
art 279 § 1 kk w zw z art 64 § 2 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

  Sygn. akt II K 65/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 19 czerwca 2015 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

  w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Sosnowska

Protokolant: Małgorzata Kwasigroch

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. – O. w G. – bez udziału

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25.04.2014 r., 25.06.2014 r., 10.09.2014 r., 23.12.2014 r., 27.02.2015 r., 21.04.2015 r., 12.06.2015 r.

w sprawie:

A. K. (1) (K.), syna S. i B. z domu M., urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 09 czerwca 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki G., o wartości 1500 zł, na szkodę I. K., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat cd odbycia w okresie:

- od 16.01.2007r. do dnia 16.01.2009r. kary 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie III K 868/04 za czyn z art. 279§ l kk w zw z art. 64§ 2 kk

n

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

II. W dniach 03/04 lipca 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki T. (...) disc, o wartości 1200 zł, na szkodę S. M., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

III. W dniach 04-06 lipca 2013 r. w G., na ul. (...)/a po uprzednim przecięciu skobla dokonał włamania do piwnicy nr (...) i kradzieży z jej wnętrza mienia w postaci roweru marki C. o wartości 1600 zł oraz wiertarki w czarnej walizce o wartości 150 zł , gdzie łączna wartość strat wyniosła 1750 zł, na szkodę R. S., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 279 § l kk w zw. z art. 64 § 2kk;

IV. W dniach 04-06 lipca 2013 r. w G., na ul. (...)/b po uprzednim uszkodzeniu kłódki, dokonał włamania do piwnicy nr(...) i kradzieży z jej wnętrza mienia w postaci K. piorąco-czyszczącego o wartości 700 zł, butów myśliwskich, o wartości 400 zł, gdzie łączna wartość strat wyniosła 1100 zł, na szkodę B. i B. L., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I,

tj. o czyn z art. 279 § l kk w zw. z art. 64 § 2kk;

V. W dniach 05-06 lipca 2013 r. w G., na ul. (...)/a po uprzednim uszkodzeniu drzwi, dokonał włamania do wózkami i kradzieży z jej wnętrza mienia w postaci dwóch sztuk pompek rowerowych o wartości 20 zł, zabezpieczenia do roweru o wartości 20 zł światełka rowerowego o wartości 50 zł, kamizelki na rower koloru srebrnego o wartości 20 zł, gdzie łączna wartość strat wyniosła 110 zł, na szkodę M. K. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 279 § l kk w zw. z art. 64 § 2kk;

VI. W dniach 18/19 lipca 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru trekkingowego marki G. (...), o wartości 1100 zł, na szkodę A. W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

VII. W dniach 28 lipca 2013 r. - 04 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...) po uprzednim uszkodzeniu elementu zamknięcia drzwi w postaci blaszki, dokonał włamania do piwnicy nr (...) i kradzieży z jej wnętrza mienia w postaci: 5 sztuk wędek teleskopowych z przelotkami marek O. i Dragon, o łącznej wartości 250 zł, czterech kołowrotków -marek : I.. S. C., l szt. A. G., l szt. F., l szt. - bdb , o łącznej wartości 200 zł, pokrowca na wędki koloru khaki , o wartości około 30 zł, plecaka koloru zielonego marki S. o wartości 40 zł, siatki na ryby o długości 2,5 m o wartości 20 zł, zestawu wierteł w plastikowym pojemniku koloru niebieskiego o wartości około 30 zł, zestawu kluczy płaskich (rozmiary od 4-22) w kartonie o wartości około 20 zł, skrzyni plastikowej z narzędziami o wartości około 80 zł, wiertarki marki C. o wartości 20 zł, gdzie łączna wartość strat to 1070 zł, na szkodę J. S., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 279 § l kk w zw. z art. 64 § 2kk;

VIII. W dniach 04-07 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...), po uprzednim zerwaniu skobla dokonał włamania do piwnicy nr (...) i kradzieży z jej wnętrza mienia w postaci: roweru marki K. (...) A. o wartości 900 zł, roweru górskiego koloru srebrnego o wartości 500 zł, wiertarki koloru ciemnoniebieskiego o wartości 175 zł , rolek G. L. o wartości 200 zł, plecaka marki R. koloru czarnego o wartości 50 zł, karty telewizyjnej marki P. (...) o wartości 40 zł, kompletu kluczy imbusowych o wartości 30 zł, lampki na rower o wartości 20 zł, 10 sztuk śrubokrętów o wartości 30 zł, komplet kluczy gwiazdkowych, o wartości 30zł, rurki i maski do nurkowania m-ki (...) o wartości 295zł, gdzie łączna wartość strat wyniosła 2270 zł, na szkodę M. K. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 279 § l kk w zw. z art. 64 § 2kk;

IX. W dniach 05/06 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki K. o nr fabrycznym (...), o wartości 1500 zł, na szkodę N. K., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk

X. W dniach 08/18 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki K., o wartości 1759 zł, na szkodę D. M., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

XI. W dniach 09/12 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki V., o wartości 600 zł, na szkodę A. K. (2) przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

XII. W dniach 09/13 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki B., o wartości 500 zł, na szkodę A. B. przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

XIII. W dniach 19/20 sierpnia 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru trekkingowego marki U. (...), o wartości 1000 zł, na szkodę M. B. przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

XIV. W okresie od dnia 24 do 26 sierpnia 2013 r. w G., dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki P., o wartości 400 zł oraz roweru koloru zielonobordowego o wartości 400 zł, gdzie łączna wartość strat wyniosła 800 zł, na szkodę M. Z. przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

XV. w dniach 04-05 września 2013 r. w G., na ul. (...), po uprzednim

wyłamaniu skobla w drzwiach, dokonał włamania do komórki gospodarczej i kradzieży z jej wnętrza mienia w postaci: roweru górskiego marki A. model (...), o wartości 1200 zł, na szkodę P. C. przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 279 § l kk w zw. z art. 64 § 2kk;

XVI. W dniach 06-07 września 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru górskiego marki T. wraz z obręczą, o łącznej wartości 500 zł, na szkodę W. O. przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 64§lkk;

XVII. W dniach 28/29 września 2013 r. w G., na ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki G. model R. nr (...) o wartości 1300 zł, na szkodę K. S., a następnie w tym samym miejscu i czasie, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru marki U. (...) nr (...), o wartości 1860 zł, na szkodę M. R. przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach wskazanych w pkt I

tj. o czyn z art. 278 § l kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § I.;

I.  uniewinnia oskarżonego A. K. (1) od popełnienia przestępstw opisanych w punktach I-XIV oraz XVI i XVII aktu oskarżenia;

II.  oskarżonego A. K. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie XV aktu oskarżenia, stanowiącego występek z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk wymierza oskarżonemu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 415 § 3 kpk pozostawia bez rozpoznania powództwo cywilne wytoczone przeciwko oskarżonemu przez N. K.;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego w punkcie II wyroku kary pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności w sprawie w dniu 02.10.2013 r. przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 3, § 16, § 19 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata T. W. kwotę 1239,84 zł (tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć 84/100 złotych) brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu;

VI.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty, zaś na podstawie art. 630 kpk wydatkami związanymi z oskarżeniem w części, w której oskarżony został uniewinniony, obciąża Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.