Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-01-10
Data orzeczenia:
10 stycznia 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
25 stycznia 2014
Sygnatura:
II K 1299/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Magdalena Kuczka
Hasła tematyczne:
Podatki
Podstawa prawna:
art. 77 § 2 k.k.s w zw. z art. 6 § 2 k.k.s
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt II K 1299/13

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Magdalena Kuczka

bez udziału stron

po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia publicznego

przeciwko

H. B., synowi N. i C. z domu B., urodz. (...) w Ś.

oskarżonemu o to, że:

jako osoba odpowiedzialna za sprawy gospodarcze w (...) Sp. z o.o. będąc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 21 lutego 2013r. za miesiąc styczeń 2013r. do dnia 3 września 2013r., od 23 kwietnia 2013r. za miesiąc marzec 2013r. do dnia 9 września 2013r., od 21 czerwca 2013r. za miesiąc maj 2013r. do dnia 19 listopada 2013r., od dnia 22 lipca 2013r. za miesiąc czerwiec 2013r. do dnia 19 listopada 2013r. w D. woj. (...) nie odprowadził w terminie na konto Urzędu Skarbowego w D. należnych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za miesiące: styczeń, marzec, maj, czerwiec – 2013r. w łącznej kwocie:18.015,00 zł

to jest o przestępstwo skarbowe z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

I. oskarżonego H. B. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku nakazowego, to jest przestępstwa skarbowego z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i za to na podstawie art. 77 § 2 k.k.s. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) stawek dziennych grzywny przyjmując, iż jedna stawka dzienna jest równoważna kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych);

II. na podstawie art. 113 § 1 k.k.s. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego H. B. na rzecz Skarbu Państwa zryczałtowane wydatki poniesione w sprawie w kwocie 50 zł, a na podstawie art. 21 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) wymierza mu opłatę w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

Na oryginale właściwe podpisy.

Za zgodność.

Pouczenie:

1.  Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym (tj. nieprzekraczalnym) 7 dni od dnia doręczenia tego wyroku (art. 506 § 1 kpk). Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu ,jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną (art.506§ 2 kpk).

2.  W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Sąd nie jest związany treścią wyroku nakazowego i może zapaść wyrok surowszy ( art. 506 § 3 i 6 kpk).

3.  Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej ( art.506§5 kpk).

4.  Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny ( art.507 kpk).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.