Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2014
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
21 stycznia 2015
Sygnatura:
I C 302/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sokółce
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński
Protokolant:
sekr. sąd. Joanna Kowalewska
Hasła tematyczne:
Naprawienie Szkody
Podstawa prawna:
art. 8 ust. 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z póź. zm.)
Powołane przepisy:

Sygn. akt I C 302/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. w Sokółce

sprawy z powództwa Okręgowej Izby Lekarskiej w B.

przeciwko K. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej K. P. na rzecz powoda Okręgowej Izby Lekarskiej w B. kwotę 1.620,00 (słownie: jednego tysiąca sześciuset dwudziestu) zł wraz z następującymi ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym:

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 marca 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 maja 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 września 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 października 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 marca 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 maja 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 10,00 (słownie: dziesięciu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 września 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 października 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 września 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 października 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 września 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 października 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 marca 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-

od kwoty 40,00 (słownie: czterdziestu) zł – w wysokości 13%, liczonymi od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia zapłaty;

II.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 698,00 (słownie: sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu) zł, w tym kwotę 600,00 (słownie: sześciuset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego._

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.