Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-04-09
Data orzeczenia:
9 kwietnia 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
2 maja 2014
Sygnatura:
III RC 85/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Krzysztof Prutis
Protokolant:
Piotr Szurbak
Hasła tematyczne:
Obowiązek Alimentacyjny
Podstawa prawna:
27kro
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 85/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Prutis

Protokolant: Piotr Szurbak

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa P. R.

przeciwko L. R.

o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

I.  Ustala, że z dniem 5 listopada 2010 roku ustał obowiązek alimentacyjny powoda P. R. względem pozwanej L. R. w kwocie po 150 złotych miesięcznie, wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dni 21 lipca 2009 roku, w sprawie sygnatura akt III RC 199/09;

II.  Odstępuje od obciążania pozwanej kosztami postępowania w sprawie.

Sygn. akt III RC 85/14

UZASADNIENIE

P. R. wystąpił o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem byłej żony L. R., wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2009 roku w sprawie III RC 199/09, ustał z dniem uprawomocnienia się wyroku o rozwód.

Pozwana L. R. uznała powództwo w całości.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim wyrokiem z dnia 21.07.2009 roku w sprawie III RC 199/09, ustalił świadczenie pieniężne comiesięczne od P. R. na rzecz ówczesnej żony L. R. w kwocie po 150 zł miesięcznie, nazywając go alimentami. P. R. i L. R. pozostawali ze sobą w związku małżeńskim do dnia 05.11.2010 roku, kiedy to uprawomocnił się wyrok rozwodowy w sprawie I C 14/10 SO w Białymstoku.

Pomiędzy małżonkami nie istnieje obowiązek alimentacyjny, a jedynie obowiązek quasi-alimentacyjny wynikający z art. 27 kro według którego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek łożenia comiesięcznych sum pieniężnych przez P. R. na rzecz L. R. ustalony wskazanym wyżej wyrokiem Sądu Rejonowego mógł opierać się tylko na tym przepisie, jedynie został niefortunnie sformułowany. Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód i rodzina przestała istnieć, zatem nie może też istnieć nadal obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2009 roku w sprawie III RC 199/09 obowiązek musiał zatem ustać z dniem uprawomocnienia się wyroku o rozwód – 05.11.2010 roku. Dopiero rozwód stron może pociągać za sobą powstanie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami z art. 60 kro. Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela stanowisko zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13.07.2011 roku w sprawie III CZP 39/11 według którego „z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.) wygasa” (OSNC 2012/3/33).

Z tych przyczyn i na podstawie art. 27 kro, orzeczono, jak w sentencji. O kosztach procesu orzeczono na zasadzie art. 102 kpc – sąd odstąpił od obciążania pozwanej kosztami postępowania.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.