Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-10-19
Data orzeczenia:
19 października 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
19 października 2015
Sygnatura:
III Ca 1021/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bożena Rządzińska
Sędziowie:
Grażyna Młynarska – Wróblewska
Katarzyna Barańska
Protokolant:
Monika Bura
Hasła tematyczne:
Odsetki
Podstawa prawna:
art 481 § 1 kc, art 14 ust 1 i art 109 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1021/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędzia SR Katarzyna Barańska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. D.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 4 maja 2015 roku

sygn. akt I C 281/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) litera a), w ten tylko sposób, że początkową datę, od której zasądzono odsetki ustawowe określa na dzień 15 listopada 2012 roku;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z siedzibą w W. na rzecz E. D. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSR K. B.SSO B. R.SSO G. W.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.