Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-09-24
Data orzeczenia:
24 września 2014
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
24 września 2014
Sygnatura:
III Ca 569/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Barbara Pięcek
Sędziowie:
Radosław Olewczyński
Wojciech Wysoczyński
Protokolant:
sekretarz sądowy Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Odsetki ,  Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 481 k.c., 445 k.c.
Powołane przepisy:

Sygnatura akt III Ca 569/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Pięcek

Sędzia SO Radosław Olewczyński

Sędzia SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa S. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 stycznia 2014 roku, sygnatura akt III C 557/09

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1a.) w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

„27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z odsetkami ustawowymi naliczanymi od kwot:

- 14.000 (czternaście tysięcy) złotych od dnia 28 listopada 2008 roku do dnia zapłaty;

- 13.000 (trzynaście tysięcy) złotych od dnia 13 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty”;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz S. G. kwotę 1. 994 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.