Poniedziałek 25 maja 2020 Wydanie nr 4473
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-22
Data orzeczenia:
22 marca 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
II C 156/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Adam Kmieciak
Protokolant:
Monika Bartos
Hasła tematyczne:
Odstąpienie Od Umowy
Podstawa prawna:
art. 560 § 1 kc (sprzed nowelizacji)
Powołane przepisy:

  Sygn. akt II C 156/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

Przewodniczący SSO Adam Kmieciak

Protokolant Monika Bartos

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 roku w Łodzi

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko Gminie K.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanej Gminy K. na rzecz powódki A. C. kwotę 143.700 (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu zapłaconej ceny z ustawowymi odsetkami od dnia 7 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty;

2.  Zasądza od pozwanej na rzecz powódki tytułem odszkodowania kwotę 52.543,12 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy 12/100) złote z ustawowymi odsetkami od dnia 22 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

3.  Obciąża pozwaną kwotą 9.812,15 (dziewięć tysięcy osiemset dwanaście 11/100) złotych tytułem nieopłaconej opłaty sądowej od pozwu, płatną na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi;

4.  Obciąża pozwaną kwotą 4.394,94 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 94/100) złote tytułem zwrotu wydatków, poniesionych tymczasowo ze Skarbu Państwa, płatną na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi;

5.  Zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.