Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-06-13
Data orzeczenia:
13 czerwca 2014
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
13 czerwca 2014
Sygnatura:
III Ca 1/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bożena Rządzińska
Sędziowie:
Zofia Szcześniewicz
Kinga Grzegorczyk
Protokolant:
Łukasz Wiktorski
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 444 § 1 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy, w składzie:

Przewodniczący:

S.S.O. Bożena Rządzińska

Sędziowie:

S.S.O. Zofia Szcześniewicz

S.S.R. Kinga Grzegorczyk

Protokolant:

Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2014 roku w Łodzi

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 października 2013 roku

sygn. akt I C 1245/10

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 2 w ten sposób, że rozstrzygnięciu zawartemu w punkcie 1 nadaje następującą treść:

„1. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. S. kwoty:

a)  (...) (czterdzieści tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty (...) (dwadzieścia tysięcy) złotych od dnia 9 marca 2011 roku do dnia zapłaty i od dalszej kwoty (...) (dwadzieścia tysięcy) złotych od dnia 2 lutego 2013 roku do dnia zapłaty,

b)  9540 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) złotych tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od kwoty 2200 (dwa tysiące dwieście) złotych od dnia 9 marca 2011 roku do dnia zapłaty, od kwoty 4850 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych od dnia 28 września 2009 roku do dnia zapłaty i od kwoty 2490 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) złotych od dnia 16 maja 2013 roku do dnia zapłaty”,

II.  oddala apelację w pozostałej części,

III.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.