Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-12-15
Data orzeczenia:
15 grudnia 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
15 grudnia 2015
Sygnatura:
III Ca 1462/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sławomir Zieliński
Sędziowie:
Bogdan Jachowicz
Renata Jagura
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 18 u.pr.lok
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1462/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Renata Jagura

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 15 czerwca 2015r. sygn. akt I C 360/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz K. S. kwotę 9641,01 zł (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden 01/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

a)  8034,18 zł (osiem tysięcy trzydzieści cztery 18/100) złotych od dnia 1 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty,

b)  1606,83 zł (tysiąc sześćset sześć 83/100) złotych od dnia 16 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty,

oraz kwotę 1403 zł (tysiąc czterysta trzy) złote tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od Miasta Ł. kwotę 518,69 zł (pięćset osiemnaście 69/100) złotych.

II.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz K. S. kwotę 434 (czterysta trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

S. Z. B. R. J.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.