Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-05-15
Data orzeczenia:
15 maja 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Sygnatura:
VIII GC 904/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Monika Pawłowska
Protokolant:
aplikant adwokacki Elżbieta Bieńkowska
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 299 § 1 ksh
Teza:
jak w pkt 1 wyroku
Powołane przepisy:

Sygn. akt VIII GC 904/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 maja 2014r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Sąd Gospodarczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie

Przewodniczący SSR Monika Pawłowska

Protokolant: aplikant adwokacki Elżbieta Bieńkowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 15 maja 2014r.

sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

przeciwko G. Z.

o zapłatę

1.  zasądza od G. Z. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 5.449,24 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 24/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 4.398,46 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem 46/100) od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia zapłaty – solidarnie z A. M. – zgodnie z prawomocnym wobec niego nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GNc 5650/12;

2.  zasądza od G. Z. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 1.490 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 1.286 złotych solidarnie z A. M. – zgodnie z prawomocnym wobec niego nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GNc 5650/12.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.