Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-12-30
Data orzeczenia:
30 grudnia 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
X GC 630/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
X Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Rafał Maciejewski
Protokolant:
sekr. sąd. Anna Szymańska
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie
Podstawa prawna:
art. 892 § 1 kpc
Powołane przepisy:

sygn. akt X GC 630/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Rafał Maciejewski

Protokolant: sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2015 r. w Ł.

sprawy z powództwa G. F.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę 160.983,89 zł,

sprawy z powództwa Z. H.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę 161.172,67 zł

oraz sprawy z powództwa A. A.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę 161.866,39 zł

1)  zasądza od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz G. F. kwotę 144.060,59 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), z ustawowymi odsetkami:

a)  od kwoty 25.000 zł od dnia od dnia 24 maja 2012 r. do dnia 20 lutego 2013 r.,

b)  od kwoty 24.506,03 zł od dnia 21 lutego 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r.,

c)  od kwoty 24.314,83 zł od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.,

d)  od kwoty 17.007,98 zł od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 8 września 2015 r.,

e)  od kwoty 12.696,59 zł od dnia 9 września 2015 r. do dnia zapłaty,

f)  od kwoty 32.841 zł od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

g)  od kwoty 32.841 zł od dnia 21 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

h)  od kwoty 32.841 zł od dnia 15 września 2012 r. do dnia zapłaty,

i)  od kwoty 32.841 zł od dnia 23 października 2012 r. do dnia zapłaty;

2)  zasądza od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. H. kwotę 151.593,53 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze), z ustawowymi odsetkami:

a)  od kwoty 32.841 zł od dnia 24 maja 2012 r. do dnia 20 lutego 2013 r.,

b)  od kwoty 32.533,59 zł od dnia 21 lutego 2013 r. do dnia 8 września 2015 r.,

c)  od kwoty 28.070,53 zł od dnia 9 września 2015 r. do dnia zapłaty,

d)  od kwoty 25.000 zł od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

e)  od kwoty 32.841 zł od dnia 21 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

f)  od kwoty 32.841 zł od dnia 15 września 2012 r. do dnia zapłaty,

g)  od kwoty 32.841 zł od dnia 23 października 2012 r. do dnia zapłaty;

3)  zasądza od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. A. kwotę 152.135,94 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), z ustawowymi odsetkami:

a)  od kwoty 12.841 zł od dnia 21 kwietnia 2012 r. do dnia 20 lutego 2013 r.,

b)  od kwoty 12.525,03 zł od dnia 21 lutego 2013 r. do dnia 8 września 2015 r.,

c)  od kwoty 7.930,94 zł od dnia 9 września 2015 r. do dnia zapłaty,

d)  od kwoty 32.841 zł od dnia 24 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

e)  od kwoty 32.841 zł od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

f)  od kwoty 32.841 zł od dnia 21 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

g)  od kwoty 32.841 zł od dnia 21 września 2012 r. do dnia zapłaty,

h)  od kwoty 32.841 zł od dnia 23 października 2012 r. do dnia zapłaty;

4)  umarza postępowanie:

a)  z powództwa G. F. w zakresie kwoty 16.923,30 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote trzydzieści groszy),

b)  z powództwa Z. H. w zakresie kwoty 9.579,14 zł (dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy),

c)  z powództwa A. A. w zakresie kwoty 9.730,45 zł (dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych czterdzieści pięć groszy);

5)  oddala powództwa G. F., Z. H. i A. A. w pozostałej części;

6)  zasądza od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W., tytułem zwrotu kosztów procesu:

a)  na rzecz G. F. – kwotę 5617 zł (pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych),

b)  na rzecz Z. H. – kwotę 7676 zł (siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych),

c)  na rzecz A. A. – kwotę 11.711 zł (jedenaście tysięcy siedemset jedenaście złotych);

7)  nakazuje ściągnąć od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi:

a)  kwotę 6050 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych), tytułem nieopłaconych przez G. F. kosztów sądowych,

b)  kwotę 4000 zł (cztery tysiące złotych), tytułem nieopłaconych przez Z. H. kosztów sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.