Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-09-24
Data orzeczenia:
24 września 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Sygnatura:
I C 7/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Alina Gąsior
Protokolant:
Beata Gurdziołek
Hasła tematyczne:
Odszkodowanie ,  Zadośćuczynienie ,  Renta
Podstawa prawna:
art. 448 kc, art. 23 i 24 kc, art. 446 § 3 kc, art. 446 § 2 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt IC 7/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSO Alina Gąsior

Protokolant

Beata Gurdziołek

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J. (1), J. J. (2), A. J. (1)

przeciwko (...) SA w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

1. zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda J. J. (1) :

a) kwotę 60. 000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią żony A. J. (2) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2008 roku do dnia zapłaty;

b) kwotę 30. 000 (trzydzieści tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią córki A. J. (3) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2011 roku do dnia zapłaty;

c) kwotę 80. 000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się jego sytuacji życiowej w wyniku śmierci żony A. J. (2) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

d) kwotę 20. 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się jego sytuacji życiowej w wyniku śmierci córki A. J. (3) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo J. J. (1) w pozostałej części ;

3. zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz J. J. (2):

a) kwotę 80. 000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią matki A. J. (2) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2008 roku do dnia zapłaty;

b) kwotę 30. 000 (trzydzieści tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią siostry A. J. (3) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2011 roku do dnia zapłaty;

c) kwotę 50. 000 ( pięćdziesiąt tysięcy) złotych tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się jej sytuacji życiowej w wyniku śmierci matki A. J. (2) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

d) kwotę 7. 200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem skapitalizowanej renty po śmierci matki A. J. (2) za okres od 31. 12. 2008 roku do 31.12.2011 roku z ustawowymi odsetkami od dnia 14 lutego 2012 roku do dnia zapłaty;

e) kwotę po 300 (trzysta) złotych miesięcznie tytułem renty w związku ze śmiercią matki A. J. (2) płatnej do dnia 10- ego każdego miesiąca do rąk przedstawiciela ustawowego małoletniej J. J. (1) z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności, poczynając od dnia 1 stycznia 2012 roku;

4. oddala powództwo J. J. (2) w pozostałej części;

5. zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz A. J. (1):

a) kwotę 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią matki A. J. (2) z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2008 roku do dnia zapłaty;

b) kwotę 30. 000 (trzydzieści tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią siostry A. J. (3) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2011 roku do dnia zapłaty;

c) kwotę 50. 000 ( pięćdziesiąt tysięcy) złotych tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się jego sytuacji życiowej w wyniku śmierci matki A. J. (2) z ustawowymi odsetkami od dnia 3 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

d) kwotę 7. 200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem skapitalizowanej renty po śmierci matki A. J. (2) za okres od 31. 12. 2008 roku do 31.12.2011 roku z ustawowymi odsetkami od dnia 14 lutego 2012 roku do dnia zapłaty;

e) kwotę po 300 (trzysta) złotych miesięcznie tytułem renty w związku ze śmiercią matki A. J. (2) płatnej do dnia 10- ego każdego miesiąca do rąk przedstawiciela ustawowego małoletniego J. J. (1) z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności, poczynając od dnia 1 stycznia 2012 roku;

6. oddala powództwo A. J. (1) w pozostałej części;

7. nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) SA w W. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 26.580 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa;

8. nie obciąża powodów opłatą sądową od oddalonej części powództwa;

9. nakazuje ściągnąć od powoda J. J. (1) oraz od pozwanego (...) SA w W. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę po 749,82 (siedemset czterdzieści dziewięć 82/100) złotych tytułem zwrotu wydatków;

10. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.