Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-10-20
Data orzeczenia:
20 października 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
II C 327/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Sylwia Łopaczewska
Protokolant:
sekr. sąd. Sylwia Nowakowska
Hasła tematyczne:
Odwołanie Darowizny
Podstawa prawna:
art. 898 § 1 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt II C 327/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Sylwia Łopaczewska

Protokolant: sekr. sąd. Sylwia Nowakowska

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. T.

przeciwko S. T.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

1.  zobowiązuje S. T. do złożenia oświadczenia woli o następującej treści : „S. T., syn Z. i Z., oświadcza, iż, wobec odwołania przez Z. T. umowy darowizny zawartej przez Z. T., jako darczyńcę i S. T., jako obdarowanego, w dniu 17 czerwca 2008r. przed notariuszem G. S. w Kancelarii Notarialnej w Ł. przy Al. (...), repertorium (...), przenosi na rzecz Z. T. przysługujący mu, jako obdarowanemu z powołanej umowy darowizny, udział wynoszący ½ części we współwłasności nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...), w skład której wchodzi działka gruntu numer (...) o obszarze 0,1499 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr (...) oraz udział wynoszący 6/84 części we współwłasności nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...), w skład której wchodzi działka gruntu numer (...) o obszarze 0,0572 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr (...), a Z. T. wyraża na to zgodę;

2.  zasądza od S. T. na rzecz Z. T. kwotę 4.428 zł. (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) brutto tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego powódce z urzędu;

3.  nakazuje pobrać od S. T. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 3.800 zł. (trzy tysiące osiemset złotych ) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.