Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2014-01-15
Data orzeczenia:
15 stycznia 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
16 kwietnia 2014
Sygnatura:
III K 238/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Dorota Biernikowicz
Protokolant:
protokolant Angelika Kuszak
Hasła tematyczne:
Oszustwo
Podstawa prawna:
art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 12 kk
Teza:
wyłudzenie mienia znacznej wartości poprzez wprowadzenie do obrotu fikcyjnych faktur, w tym fałszowanie faktur
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Biernikowicz

Protokolant: protokolant Angelika Kuszak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu – Artura Karczmarczyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013r., 10 i 18 grudnia 2013r. oraz 15 stycznia 2014r.

sprawy karnej oskarżonych:

1.  A. M. (1) ( (...)) c. I. i R. z d. K., ur. (...) w P., nie karanej

oskarżonej o to, że:

I. w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 09 maja 2012 roku w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z D. L. (1)realizując ustalony między wymienionymi podział ról, będąc zatrudnioną na (...)w P.na stanowisku samodzielnej księgowej wprowadziła do obiegu księgowego, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), uprzednio podrobione przez wymienioną i D. L. (1)dokumenty w postaci faktur i rachunków, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy na rzecz niżej wymienionych podmiotów gospodarczych, które to dokumenty zostały wystawione na rzecz (...)w P.przez:

- firmę (...)rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o nr 21/12/2010 z dnia 28.12.2010 r., 19/12/2010 z dnia 27.12.2010 r., 18/12/2010 z dnia 23.12.2010r., 16/12/2010 z dnia 23.12.2010 r., 13/12/2010 z dnia 22.12.2010 r., 12/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., 11/12/2010 z dnia 03.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 01.12. 2010 r., 16/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., 10/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., 15/11/2010 z dnia 22.11.2010 r., 5/11/2010 z dnia 09.11.2010 r., 6/11/2010 z dnia 10.11.2010 r., 2/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., 20/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 15/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 11/10/2010 z dnia 18.10. 2010 r., 10/10/2010 z dnia 15.10.2010 r., 8/10/2010 z dnia 14.10.2010 r., 6/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., 5/10/2010 z dnia 07.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 4/10/2010 z dnia 05.10.2010 r., 14/10/2010 z dnia 24.09.2010 r., 12/09/2010 z dnia 22.09.2010 r., 10/09/2010 z dnia 21.09.2010 r., 7/9/2010 z dnia 17.09.2010 r., 6/9/2010 z dnia 16.09.2010 r., 5/9/2010 z dnia 13.09.2010 r., 4/9/2010 z dnia 10.09.2010 r., 1/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 1/8/2010 z dnia 09.08.2010 r., 2/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 2/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 3/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 31/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 32/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 33/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 34/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 35/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 29/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., 21/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 17/12/2011 z dnia 21.12.2011 r., 16/12/2011 z dnia 19.12.2011 r., 11/12/2011 z dnia 16.12.2011 r., 10/12/2011 z dnia 13.12.2011 r., 8/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., 7/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 1/12/100 z dnia 05.12.2011 r., 3/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 02.12.2011 r., 1/12/2011 z dnia 01.12.2011 r., 28/11/2011 z dnia 28.11.2011 r., 26/11/2011 z dnia 18.11.2011 r., 25/11/2011 z dnia 17.11.2011 r., 12/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., 11/11/2011 z dnia 09.11.2011 r., 10/11/2011 z dnia 08.11.2011 r., 9/11/2011 z dnia 07.11.2011 r., 5/11/2011 z dnia 07.11.201 r., 4/11/2011 z dnia 04.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 03.11.2011 r., 1/11/2011 z dnia 02.11.2011 r., 19/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 18/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 11/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 15/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., 14/10/2011 z dnia 13.10.2011 r., 4/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., 12/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 10/10/2011 z dnia 11.10.2011 r., 9/10/2011 z dnia 10.10.2011 r., 8/10/2011 z dnia 07.10.2011 r., 7/10/2011 z dnia 06.10.2011 r., 6/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 5/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 25/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 3/10/2011 z dnia 04.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 03.10.2011 r., 24/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 22/09/2011 z dnia 26.09. 2011 r., 21/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 19/09/2011 z dnia 21.09.2011 r., 17/9/2011 z dnia 19.09.2011 r., 15/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 12/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 13/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 11/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 9/9/2011 z dnia 12.09.2011 r., 7/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 5/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/9/2011 z dnia 05.09.2011 r., R3/09/2011 z dnia 06.09.2011 r., 1/9/2011 z dnia 01.09.2011 r., 19/8/2011 z dnia 24.08.2011 r., 18/8/2011 z dnia 22.08.2011 r., 9/8/2011 z dnia 16.08.2011 r., 7/8/2011 z dnia 11.08.2011 r., 5/8/2011 z dnia 10.08.2011 r., 3/8/2011 z dnia 09.08.2011 r., 2/8/2011 z dnia 05.08.2011 r., 1/8/2011 z dnia 02.08.2011 r., 24/7/2011 z dnia 25.07.2011 r., 22/07/2011 z dnia 21.07.2011 r., 23/07/2011 z dnia 22.07.2011 r., 18/07/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/7/2011 z dnia 19.07.2011 r., 16/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 15/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 9/7/2011 z dnia 13.07. 2011 r., 6/7/2011 z dnia 06.07.2011 r., 8/7/2011 z dnia 11.07.2011 r., 4/7/2011 z dnia 05.07.2011 r., 3/7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 20/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 23/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 1/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 22/06/2011 z dnia 24.06.2011 r., 19/6/2011 z dnia 01.07.2011 r., 17/6/2011 z dnia 29.06.2011 r., 12/6/2011 z dnia 16.06.2011 r., 11/6/2011 z dnia 10.06.2011 r., 8/6/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/6/2011 z dnia 07.06.2011 r., 4/6/2011 z dnia 03.06.2011 r., 2/6/2011 z dnia 02.06.2011 r., 21/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 19/05/2011 z dnia 19/05/2011 r. 17/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 11/5/2011 z dnia 12.05.2011 r., 8/5/2011 z dnia 11.05.2011 r., 6/5/2011 z dnia 10.05.2011 r., 4/5/2011 z dnia 09.05.2011 r., 3/5/2011 z dnia 06.05.2011 r., 2/5/2011 z dnia 04.05.2011 r., 1/5/2011 z dnia 02.05.2011 r., 17/4/2011 z dnia 27.04.2011 r., 3/4/2011 z dnia 19.04.2011 r., 16/4/2011 z dnia 18.04.2011 r., 14/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 11/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 5/4/2011 z dnia 05.04.2011 r., 2/4/2011 z dnia 04.04.2011 r., 1/4/2011 z dnia 01.04.2011 r., 11/3/2011 z dnia 21.03.2011 r., 8/3/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/3/2011 z dnia 17.03.2011 r., 5/3/2011 z dnia 14.03.2011 r., 2/3/2011 z dnia 03.03.2011 r., 6/3/2011 z dnia 11.03.2011 r., 1/3/2011 z dnia 01.03.2011 r., 28/2/2011 z dnia 17.02.2011 r., 23/2/2011 z dnia 11.02.2011 r., 21/2/2011 z dnia 09.02.2011 r., 19/2/2011 z dnia 07.02.2011 r., 12/2/2011 z dnia 04.02.2011 r., 1/2/2011 z dnia 02.02.2011 r., 19/1/2011 z dnia 26.01.2011 r., 12/1/2011 z dnia 21.01.2011 r., 7/1/2011 z dnia 18.01.2011 r., 4/1/2011 z dnia 11.01.2011 r., 2/1/2011 z dnia 07.01.2011 r., 1/1/2011 z dnia 05.01.2011, 11/05/2012 z dnia 09.05.2012 r., 10/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 08/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 05/05/2012 z dnia 04.05.2012 r., 3/05/2012 z dnia 02.05.2012 r., 30/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 29/04/2012 z dnia 19.04.2012 r., 27/04/2012 z dnia 18.04.2012 r., 24/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 22/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 21/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 19/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 18/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 16/04/2012 z dnia 12.04.2012 r., 12/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 10/04/2012 z dnia 09.04.2012 r., 8/04/2012 z dnia 05.04.2012 r., 07/04/2012 z dnia 04.04.2012 r., 6/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 2/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 05/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 1/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 29/03/2012 z dnia 26.03.2012 r., 22/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 21/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 17/03/2012 z dnia 19.03.2012 r., 16/03/2012 z dnia 14.03.2012 r., 13/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 11/03/2012 z dnia 07.03.2012 r., 12/03/100 z dnia 07.03.2012 r., 7/03/2012 z dnia 05.03.2012 r., 4/03/2012 z dnia 02.03.2012 r., 1/03/100 z dnia 01.03.2012 r., 3/03/2012 z dnia 01.03.2012 r., 26/02/2012 z dnia 24.02.2012 r., 25/02/2012 z dnia 23.02.2012 r., 23/02/2012 z dnia 22.02.2012 r., 22/02/2012 z dnia 17.02.2012 r., 21/02/2012 z dnia 16.02.2012 r., 17/02/2012 z dnia 13.02.2012 r., 13/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 16/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 12/02/2012 z dnia 09.02.2012r., 6/02/2012 z dnia 07.02.2012 r., 2/02/2012 z dnia 03.02.2012 r., 1/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. , 12/01/2012 z dnia 18.01.2012 r., 10/1/01/2012 z dnia 17.01.2012 r., 7/01/2012 z dnia 12.01.2012 r., 5/01/2012 z dnia 09.01.2012 r., 4/01/2012 z dnia 04.01.2012, 3/01/2012 z dnia 03.01.2012 r., 02/01/2012 z dnia 02.01.2012 r.,

- (...)faktury na łączną kwotę 146 516, 75 złotych o nr

Fv/793/09 z dnia 21.12.2009 r. Fv/794/09 z dnia z dnia 22.12.2009 r., Fv/797/09 z dnia 23.12.2009 r., Fv/802/09 z dnia 30.12.2009 r., Fv/4/10 z dnia 05.01.2010 r., Fv/38/10 z dnia 15.01.2010 r., Fv/56/10 z dnia 20.01.2010 r., Fv/77/10 z dnia 01.02.2010 r., Fv/84/10 z dnia 03.02.2010 r., Fv/135/10 z dnia 17.02.2010 r., Fv/160/10 z dnia 01.03.2010 r. , Fv/181/10 z dnia 08.03.2010 r., Fv/234/10 z dnia 30.03.2010 r., Fv 247/10 z dnia 02.04.2010 r., Fv/280/10 z dnia 20.04.2010 r., Fv 289/10 z dnia 23.04.2010 r., Fv/316/10 z dnia 05.05.2010 r., Fv /367/10 z dnia 26.05.2010 r., Fv/380/10 z dnia 01.06.2010 r., Fv 398/10 z dnia 14.06.2010 r., Fv/407/10 z dnia 18.06.2010 r., Fv/422/10 z dnia 29.06.2010 r., Fv/426/10 z dnia 02.07.2010 r., Fv/437/10 z dnia 08.07.2010 r., FV 462/10 z dnia 21.07.2010 r., Fv/486/10 z dnia 07.08.2010, Fv 542/10 z dnia 02.09.2010 r. FV 545/10 z dnia 03.09.2010 r., FV 553/10 z dnia 03.09.2010 r., FV/580/10 z dnia 28.09.2010 r., Fv/607/10 z dnia 08.10.2010 r., Fv/626/10 z dnia 18.10.2010 r. Fv/652/10 z dnia 02.11.2010 r., Fv/664/10 z dnia 09.11.2010 r. Fv/711/10 z dnia 01.12.2010 r., FV/726/10 z dnia 07.12.2010 r., Fv/740/10 z dnia 15.12.2010 r., Fv/8/11 z dnia 05.01.2011 r., Fv/28/11 z dnia 13.01.2011 r., Fv/71/11 z dnia 01.02.2011 r., Fv/85/11 z dnia 07.02.2011 r., Fv 116/11 z dnia 21.02.2011 r., Fv/136/11 z dnia 02.03.2011 r., Fv/140/11 z dnia 08.03.2011 r., Fv/185/11 z dnia 25.03.2011 r., FV/198/11 z dnia 01.04.2011 r., Fv/211/11 z dnia 08.04.2011 r., Fv/253/11 z dnia 04.05.2011 r., FV/267/11 z dnia 11.05.2011 r., Fv/301/11 z dnia 02.06.2011 r., Fv 328/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/329/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/342/11 z dnia 21.06.2011 r., Fv/347/11 z dnia 01.07.2011 r., Fv/360/11 z dnia 08.07.2011 r., Fv/380/11 z dnia 21.07.2011 r., Fv/393/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/394/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/437/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/438/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/476/11 z dnia 22.09.2011 r., Fv 499/11 z dnia 04.10.2011 r., Fv 511/11 z dnia 10.10.2011 r., Fv/556/11 z dnia 03.11.2011 r., Fv/599/11 z dnia 02.12.2011 r., Fv 622/11 z dnia 09.12.2011 r., Fv/8/12 z dnia 05.01.2012 r., Fv/68/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv/69/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv 113/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/114/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/161/12 z dnia 23.03.2012 r.

- Zakład (...)faktury na łączną kwotę 10 090,00 złotych o nr 1/2010 z dnia 01.03.2010 r., 2/2010 z dnia 02.03.2010 r., 4 z dnia 08.04.2010 r., 5 z dnia 09.04.2010 r.,

- Usługi (...)faktury na łączna kwotę 75 086, 79 złotych o nr 3/210 z dnia 08.04.2010 r., 4/2010 z dnia 09.04.2010 r., 5/2010 z dnia 12.04.2010 r., 6/2010 z dnia 07.05.2010 r., 7/2010 z dnia 01.06.2010 r., 8/2010 z dnia 04.06.2010 r., 09/2010 z dnia 01.07.2010 r., 10/2010 z dnia 02.07.2010 r., 11/2010 z dnia 05.07.2010 r., 12/2010 z dnia 05.07.2010 r., 14/2010 z dnia 02.08.2010 r., 15/2010 z dnia 02.08.2010 r., 01/2011 z dnia 12.04.2011 r., 02/2011 z dnia 13.04.2011 r., 05/2011 z dnia 03.06.2011 r., 06/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 8/2011 z dnia 06.07.2011 r., 9/2011 z dnia 07.07.2011 r., 10/2011 z dnia 18.07.2011 r., 11/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/2011 z dnia 03.10.2011 r., 18/2011 z dnia 04.10.2011 r., 19/2011 z dnia 02.11.2011 r., 20/2011 z dnia 02.11.2011 r., 21/2011 z dnia 02.12.2011 r., 22/2011 z dnia 06.12.2011 r., 01/2012 z dnia 04.01.2012 r., 2/2012 z dnia 05.01.2012 r., 03/2012 z dnia 16.01.2012 r., 04/2012 z dnia 06.03.2012 r., 05/2012 z dnia 08.03.2012 r., 06/2012 z dnia 13.03.2012 r., 9/2012 z dnia 07.05.2012 r., 10/2012 z dnia 10.05.2012 r.

- (...)faktury na łączną kwotę 3 974,76 złotych o nr 03/02/10 z dnia 12.02.2010 r., 02/02/10 z dnia 12.02.2010 r.,

- (...) faktury na łączną kwotę 149 629, 56 złotych o nr 03/03/2010 z dnia 25.03.2010 r., 01/04/2010 z dnia 22.04.2010 r., 03/04/2010 z dnia 23.04.2010 r., 01/05.2010 z dnia 04.05.2010 r., 02/05.2010 z dnia 05.05.2010 r., 04/05/2010 z dnia 25.05.2010 r., 05/05/2010 z dnia 22.06.2010 r., 02/06.2010 z dnia 04.06.2010 r., 03/06.2010 z dnia 07.06.2010 r., 04/06/2010 z dnia 08.06.2010 r., 01/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 02/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 1/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 2/10/2010 z dnia 5.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 6.10.2010 r., 04/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 05/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 4/01/2011 z dnia 20.01.2011 r., 2/01/2011 z dnia 13.01.2011 r., 3/01/2011 z dnia 14.01.2011 r., 5/01/2011 z dnia 21.01.2011 r., 2/02/2011 z dnia 8.02.2011 r., 3/02/2011 z dnia 9.02.2011 r., 2/03/2011 z dnia 02.03.2011 r., 3/03/2011 z dnia 03.03.2011 r., 4/03/2011 z dnia 4.03.2011 r., 6/03/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 8/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 2/04/2011 z dnia 18.04.2011 r., 4/04/2011 z dnia 19.04.2011 r., 5/04/2011 z dnia 20.04.2011 r., 6/04/2011 z dnia 22.04.2011 r., 1/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 2/05/2011 z dnia 19.05.2011r., 3/05/2011 z dnia 21.05.2011 r., 4/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., 3/07/2011 z dnia 24.07.2011 r., 4/07/2011 z dnia 26.07.2011 r., 1/08/2011 z dnia 07.08.2011 r., 2/08/2011 z dnia 05.08.2011 r., 3/08/2011 z dnia 08.08.2011 r., 1/09/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/09/2011 z dnia 13.09.2011 r., 3/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 4/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., 1/10/2011 z dnia 4.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 22.10.2011 r., 1/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 2/11/2011 z dnia 15.11.2011 r., 1/12/2012 z dnia 2.12.2012 r., 2/12/2011 z dnia 5.12.2012 r., 3/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 28.12.2011 r., 6/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., 5/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., 4/04/2012 z dnia 23.04.2012 r., 3/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 2/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 1/04/2012 z dnia 10.04.2012 r., 2/03/2012 z dnia 11.03.2012 r., 1/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 3/01/2012 z dnia 24.01.2012 r., 2/01/2012 z dnia 23.01.2012 r.

- (...)faktury na łączną kwotę 36 039,00 złotych o nr 02/08 z dnia 29.08.2011 r., 03/08 z dnia 30.08.2011 r., 04/08 z dnia 31.08.2011 r., 03/09 z dnia 22.09.2011 r., 04/09 z dnia 23.09.2011 r., 01/10 z dnia 03.10.2011 r., 02/10 z dnia 07.10.2011 r., 03/10 z dnia 11.10.2011 r., 01/11 z dnia 02.11.2011 r., 02/11 z dnia 08.11.2011 r., 01/12 z dnia 02.12.2011 r., 02/12 z dnia 02.12.2011 r., 03/12 z dnia 06.12.2011 r., 01/01 z dnia 19.01.2012 r., 02/01 z dnia 23.01.2012 r., 03/01 z dnia 05.03.2012 r., 03/02 z dnia 08.03. 2012 r., 01/09 z dnia 04.04.2012 r., 02/04 z dnia 11.09.2012 r., 03/04 z dnia 25.04.2012 r.

- T. K. (2)faktury na łączną kwotę 52 203,38 złotych o nr 3/10 z dnia 03.08.2010 r., 1/09/2010 z dnia 15.09.2010 r., 2/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., 4/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. , 2/11/2010 z dnia 16.11.2010 r., 17/11/2010 z dnia 3.11.2010 r., 1/12/2010 z dnia 01.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 02.12.2010 r., 1/2011 z dnia 07.03.2011 r., 2/2011 z dnia 08.03.2011 r., 3/2011 z dnia 27.04.2011 r., 4/2011 z dnia 28.04.2011 roku, 5/2011 z dnia 29.04.2011 r., 1/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 3/10/2011 z dnia 25.10.2011 r., 2/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. 1/12/2011 z dnia 06.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 07.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 1 z dnia 23.01.2012 r., 2 z dnia 24.01.2012 r., 1/3/2012 z dnia 12.03.2012 r., 2/3/2012 z dnia 13.03.2012 r., 1/4/2012 z dnia 03.04.2012 r., a wyżej wymienione dokumenty podrobiła w ten sposób, że na każdym z wyżej wymienionych rachunków i na każdej z wyżej wymienionych faktur przystawiła podrobione cztery pieczątki: dwie imienne dziekana (...), a następnie w ich świetle nakreśliła skrócony podpis M. M. (1)dziekana (...)oraz pieczątkę zamówień publicznych, w świetle której nakreśliła adnotacje odnośnie zgodności zamówienia z przepisami Prawa zamówień publicznych, a nadto naniosła w górnej części wymienionych dokumentów opis i uzasadnienie celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, a następnie po potwierdzeniu dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym poprzez przyłożenie pieczątki i swojego podpisu przedkładała je do zatwierdzenia i wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, pracownikom administracyjnym, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...)wprowadzając tym samym w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...) w P., (...)doprowadzając tym samym wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 złotych,

tj. o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

2.  D. L. (1) ( (...)) s. M. i M. z d. P., ur. (...) w P., nie karanego

oskarżonego o to, że:

II. w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 09 maja 2012 roku w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1)realizując ustalony między wymienionymi podział ról, prowadząc działalność gospodarczą firmę (...)wystawił rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o nr 21/12/2010 z dnia 28.12.2010 r., 19/12/2010 z dnia 27.12.2010 r., 18/12/2010 z dnia 23.12.2010r., 16/12/2010 z dnia 23.12.2010 r., 13/12/2010 z dnia 22.12.2010 r., 12/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., 11/12/2010 z dnia 03.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 01.12. 2010 r., 16/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., 10/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., 15/11/2010 z dnia 22.11.2010 r., 5/11/2010 z dnia 09.11.2010 r., 6/11/2010 z dnia 10.11.2010 r., 2/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., 20/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 15/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 11/10/2010 z dnia 18.10. 2010 r., 10/10/2010 z dnia 15.10.2010 r., 8/10/2010 z dnia 14.10.2010 r., 6/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., 5/10/2010 z dnia 07.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 4/10/2010 z dnia 05.10.2010 r., 14/10/2010 z dnia 24.09.2010 r., 12/09/2010 z dnia 22.09.2010 r., 10/09/2010 z dnia 21.09.2010 r., 7/9/2010 z dnia 17.09.2010 r., 6/9/2010 z dnia 16.09.2010 r., 5/9/2010 z dnia 13.09.2010 r., 4/9/2010 z dnia 10.09.2010 r., 1/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 1/8/2010 z dnia 09.08.2010 r., 2/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 2/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 3/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 31/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 32/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 33/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 34/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 35/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 29/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., 21/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 17/12/2011 z dnia 21.12.2011 r., 16/12/2011 z dnia 19.12.2011 r., 11/12/2011 z dnia 16.12.2011 r., 10/12/2011 z dnia 13.12.2011 r., 8/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., 7/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 1/12/100 z dnia 05.12.2011 r., 3/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 02.12.2011 r., 1/12/2011 z dnia 01.12.2011 r., 28/11/2011 z dnia 28.11.2011 r., 26/11/2011 z dnia 18.11.2011 r., 25/11/2011 z dnia 17.11.2011 r., 12/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., 11/11/2011 z dnia 09.11.2011 r., 10/11/2011 z dnia 08.11.2011 r., 9/11/2011 z dnia 07.11.2011 r., 5/11/2011 z dnia 07.11.201 r., 4/11/2011 z dnia 04.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 03.11.2011 r., 1/11/2011 z dnia 02.11.2011 r., 19/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 18/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 11/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 15/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., 14/10/2011 z dnia 13.10.2011 r., 4/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., 12/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 10/10/2011 z dnia 11.10.2011 r., 9/10/2011 z dnia 10.10.2011 r., 8/10/2011 z dnia 07.10.2011 r., 7/10/2011 z dnia 06.10.2011 r., 6/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 5/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 25/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 3/10/2011 z dnia 04.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 03.10.2011 r., 24/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 22/09/2011 z dnia 26.09. 2011 r., 21/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 19/09/2011 z dnia 21.09.2011 r., 17/9/2011 z dnia 19.09.2011 r., 15/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 12/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 13/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 11/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 9/9/2011 z dnia 12.09.2011 r., 7/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 5/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/9/2011 z dnia 05.09.2011 r., R3/09/2011 z dnia 06.09.2011 r., 1/9/2011 z dnia 01.09.2011 r., 19/8/2011 z dnia 24.08.2011 r., 18/8/2011 z dnia 22.08.2011 r., 9/8/2011 z dnia 16.08.2011 r., 7/8/2011 z dnia 11.08.2011 r., 5/8/2011 z dnia 10.08.2011 r., 3/8/2011 z dnia 09.08.2011 r., 2/8/2011 z dnia 05.08.2011 r., 1/8/2011 z dnia 02.08.2011 r., 24/7/2011 z dnia 25.07.2011 r., 22/07/2011 z dnia 21.07.2011 r., 23/07/2011 z dnia 22.07.2011 r., 18/07/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/7/2011 z dnia 19.07.2011 r., 16/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 15/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 9/7/2011 z dnia 13.07. 2011 r., 6/7/2011 z dnia 06.07.2011 r., 8/7/2011 z dnia 11.07.2011 r., 4/7/2011 z dnia 05.07.2011 r., 3/7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 20/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 23/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 1/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 22/06/2011 z dnia 24.06.2011 r., 19/6/2011 z dnia 01.07.2011 r., 17/6/2011 z dnia 29.06.2011 r., 12/6/2011 z dnia 16.06.2011 r., 11/6/2011 z dnia 10.06.2011 r., 8/6/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/6/2011 z dnia 07.06.2011 r., 4/6/2011 z dnia 03.06.2011 r., 2/6/2011 z dnia 02.06.2011 r., 21/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 19/05/2011 z dnia 19/05/2011 r. 17/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 11/5/2011 z dnia 12.05.2011 r., 8/5/2011 z dnia 11.05.2011 r., 6/5/2011 z dnia 10.05.2011 r., 4/5/2011 z dnia 09.05.2011 r., 3/5/2011 z dnia 06.05.2011 r., 2/5/2011 z dnia 04.05.2011 r., 1/5/2011 z dnia 02.05.2011 r., 17/4/2011 z dnia 27.04.2011 r., 3/4/2011 z dnia 19.04.2011 r., 16/4/2011 z dnia 18.04.2011 r., 14/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 11/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 5/4/2011 z dnia 05.04.2011 r., 2/4/2011 z dnia 04.04.2011 r., 1/4/2011 z dnia 01.04.2011 r., 11/3/2011 z dnia 21.03.2011 r., 8/3/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/3/2011 z dnia 17.03.2011 r., 5/3/2011 z dnia 14.03.2011 r., 2/3/2011 z dnia 03.03.2011 r., 6/3/2011 z dnia 11.03.2011 r., 1/3/2011 z dnia 01.03.2011 r., 28/2/2011 z dnia 17.02.2011 r., 23/2/2011 z dnia 11.02.2011 r., 21/2/2011 z dnia 09.02.2011 r., 19/2/2011 z dnia 07.02.2011 r., 12/2/2011 z dnia 04.02.2011 r., 1/2/2011 z dnia 02.02.2011 r., 19/1/2011 z dnia 26.01.2011 r., 12/1/2011 z dnia 21.01.2011 r., 7/1/2011 z dnia 18.01.2011 r., 4/1/2011 z dnia 11.01.2011 r., 2/1/2011 z dnia 07.01.2011 r., 1/1/2011 z dnia 05.01.2011, 11/05/2012 z dnia 09.05.2012 r., 10/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 08/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 05/05/2012 z dnia 04.05.2012 r., 3/05/2012 z dnia 02.05.2012 r., 30/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 29/04/2012 z dnia 19.04.2012 r., 27/04/2012 z dnia 18.04.2012 r., 24/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 22/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 21/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 19/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 18/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 16/04/2012 z dnia 12.04.2012 r., 12/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 10/04/2012 z dnia 09.04.2012 r., 8/04/2012 z dnia 05.04.2012 r., 07/04/2012 z dnia 04.04.2012 r., 6/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 2/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 05/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 1/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 29/03/2012 z dnia 26.03.2012 r., 22/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 21/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 17/03/2012 z dnia 19.03.2012 r., 16/03/2012 z dnia 14.03.2012 r., 13/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 11/03/2012 z dnia 07.03.2012 r., 12/03/100 z dnia 07.03.2012 r., 7/03/2012 z dnia 05.03.2012 r., 4/03/2012 z dnia 02.03.2012 r., 1/03/100 z dnia 01.03.2012 r., 3/03/2012 z dnia 01.03.2012 r., 26/02/2012 z dnia 24.02.2012 r., 25/02/2012 z dnia 23.02.2012 r., 23/02/2012 z dnia 22.02.2012 r., 22/02/2012 z dnia 17.02.2012 r., 21/02/2012 z dnia 16.02.2012 r., 17/02/2012 z dnia 13.02.2012 r., 13/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 16/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 12/02/2012 z dnia 09.02.2012r., 6/02/2012 z dnia 07.02.2012 r., 2/02/2012 z dnia 03.02.2012 r., 1/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. , 12/01/2012 z dnia 18.01.2012 r., 10/1/01/2012 z dnia 17.01.2012 r., 7/01/2012 z dnia 12.01.2012 r., 5/01/2012 z dnia 09.01.2012 r., 4/01/2012 z dnia 04.01.2012, 3/01/2012 z dnia 03.01.2012 r., 02/01/2012 z dnia 02.01.2012 r., podrabiając je w ten sposób, że potwierdził wykonanie na rzecz (...)w P.fikcyjnych usług, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy, a następnie przekazał je A. M. (1)w celu wprowadzenia ich do obiegu księgowego na (...), nadto podrobił dokumenty w postaci faktur i rachunków wystawionych na rzecz (...)w P.przez:

- Usługi (...) faktury na łączną kwotę 146 516, 75 złotych o nr

Fv/793/09 z dnia 21.12.2009 r. Fv/794/09 z dnia z dnia 22.12.2009 r., Fv/797/09 z dnia 23.12.2009 r., Fv/802/09 z dnia 30.12.2009 r., Fv/4/10 z dnia 05.01.2010 r., Fv/38/10 z dnia 15.01.2010 r., Fv/56/10 z dnia 20.01.2010 r., Fv/77/10 z dnia 01.02.2010 r., Fv/84/10 z dnia 03.02.2010 r., Fv/135/10 z dnia 17.02.2010 r., Fv/160/10 z dnia 01.03.2010 r. , Fv/181/10 z dnia 08.03.2010 r., Fv/234/10 z dnia 30.03.2010 r., Fv 247/10 z dnia 02.04.2010 r., Fv/280/10 z dnia 20.04.2010 r., Fv 289/10 z dnia 23.04.2010 r., Fv/316/10 z dnia 05.05.2010 r., Fv /367/10 z dnia 26.05.2010 r., Fv/380/10 z dnia 01.06.2010 r., Fv 398/10 z dnia 14.06.2010 r., Fv/407/10 z dnia 18.06.2010 r., Fv/422/10 z dnia 29.06.2010 r., Fv/426/10 z dnia 02.07.2010 r., Fv/437/10 z dnia 08.07.2010 r., FV 462/10 z dnia 21.07.2010 r., Fv/486/10 z dnia 07.08.2010, Fv 542/10 z dnia 02.09.2010 r. FV 545/10 z dnia 03.09.2010 r., FV 553/10 z dnia 03.09.2010 r., FV/580/10 z dnia 28.09.2010 r., Fv/607/10 z dnia 08.10.2010 r., Fv/626/10 z dnia 18.10.2010 r. Fv/652/10 z dnia 02.11.2010 r., Fv/664/10 z dnia 09.11.2010 r. Fv/711/10 z dnia 01.12.2010 r., FV/726/10 z dnia 07.12.2010 r., Fv/740/10 z dnia 15.12.2010 r., Fv/8/11 z dnia 05.01.2011 r., Fv/28/11 z dnia 13.01.2011 r., Fv/71/11 z dnia 01.02.2011 r., Fv/85/11 z dnia 07.02.2011 r., Fv 116/11 z dnia 21.02.2011 r., Fv/136/11 z dnia 02.03.2011 r., Fv/140/11 z dnia 08.03.2011 r., Fv/185/11 z dnia 25.03.2011 r., FV/198/11 z dnia 01.04.2011 r., Fv/211/11 z dnia 08.04.2011 r., Fv/253/11 z dnia 04.05.2011 r., FV/267/11 z dnia 11.05.2011 r., Fv/301/11 z dnia 02.06.2011 r., Fv 328/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/329/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/342/11 z dnia 21.06.2011 r., Fv/347/11 z dnia 01.07.2011 r., Fv/360/11 z dnia 08.07.2011 r., Fv/380/11 z dnia 21.07.2011 r., Fv/393/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/394/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/437/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/438/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/476/11 z dnia 22.09.2011 r., Fv 499/11 z dnia 04.10.2011 r., Fv 511/11 z dnia 10.10.2011 r., Fv/556/11 z dnia 03.11.2011 r., Fv/599/11 z dnia 02.12.2011 r., Fv 622/11 z dnia 09.12.2011 r., Fv/8/12 z dnia 05.01.2012 r., Fv/68/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv/69/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv 113/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/114/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/161/12 z dnia 23.03.2012 r.

- Zakład (...)faktury na łączną kwotę 10 090,00 złotych o nr 1/2010 z dnia 01.03.2010 r., 2/2010 z dnia 02.03.2010 r., 4 z dnia 08.04.2010 r., 5 z dnia 09.04.2010 r.,

- Usługi (...)faktury na łączna kwotę 75 086, 79 złotych o nr 3/210 z dnia 08.04.2010 r., 4/2010 z dnia 09.04.2010 r., 5/2010 z dnia 12.04.2010 r., 6/2010 z dnia 07.05.2010 r., 7/2010 z dnia 01.06.2010 r., 8/2010 z dnia 04.06.2010 r., 09/2010 z dnia 01.07.2010 r., 10/2010 z dnia 02.07.2010 r., 11/2010 z dnia 05.07.2010 r., 12/2010 z dnia 05.07.2010 r., 14/2010 z dnia 02.08.2010 r., 15/2010 z dnia 02.08.2010 r., 01/2011 z dnia 12.04.2011 r., 02/2011 z dnia 13.04.2011 r., 05/2011 z dnia 03.06.2011 r., 06/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 8/2011 z dnia 06.07.2011 r., 9/2011 z dnia 07.07.2011 r., 10/2011 z dnia 18.07.2011 r., 11/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/2011 z dnia 03.10.2011 r., 18/2011 z dnia 04.10.2011 r., 19/2011 z dnia 02.11.2011 r., 20/2011 z dnia 02.11.2011 r., 21/2011 z dnia 02.12.2011 r., 22/2011 z dnia 06.12.2011 r., 01/2012 z dnia 04.01.2012 r., 2/2012 z dnia 05.01.2012 r., 03/2012 z dnia 16.01.2012 r., 04/2012 z dnia 06.03.2012 r., 05/2012 z dnia 08.03.2012 r., 06/2012 z dnia 13.03.2012 r., 9/2012 z dnia 07.05.2012 r., 10/2012 z dnia 10.05.2012 r.

- (...) faktury na łączną kwotę 3 974,76 złotych o nr 03/02/10 z dnia 12.02.2010 r., 02/02/10 z dnia 12.02.2010 r.,

- (...) faktury na łączną kwotę 149 629, 56 złotych o nr 03/03/2010 z dnia 25.03.2010 r., 01/04/2010 z dnia 22.04.2010 r., 03/04/2010 z dnia 23.04.2010 r., 01/05.2010 z dnia 04.05.2010 r., 02/05.2010 z dnia 05.05.2010 r., 04/05/2010 z dnia 25.05.2010 r., 05/05/2010 z dnia 22.06.2010 r., 02/06.2010 z dnia 04.06.2010 r., 03/06.2010 z dnia 07.06.2010 r., 04/06/2010 z dnia 08.06.2010 r., 01/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 02/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 1/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 2/10/2010 z dnia 5.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 6.10.2010 r., 04/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 05/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 4/01/2011 z dnia 20.01.2011 r., 2/01/2011 z dnia 13.01.2011 r., 3/01/2011 z dnia 14.01.2011 r., 5/01/2011 z dnia 21.01.2011 r., 2/02/2011 z dnia 8.02.2011 r., 3/02/2011 z dnia 9.02.2011 r., 2/03/2011 z dnia 02.03.2011 r., 3/03/2011 z dnia 03.03.2011 r., 4/03/2011 z dnia 4.03.2011 r., 6/03/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 8/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 2/04/2011 z dnia 18.04.2011 r., 4/04/2011 z dnia 19.04.2011 r., 5/04/2011 z dnia 20.04.2011 r., 6/04/2011 z dnia 22.04.2011 r., 1/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 2/05/2011 z dnia 19.05.2011r., 3/05/2011 z dnia 21.05.2011 r., 4/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., 3/07/2011 z dnia 24.07.2011 r., 4/07/2011 z dnia 26.07.2011 r., 1/08/2011 z dnia 07.08.2011 r., 2/08/2011 z dnia 05.08.2011 r., 3/08/2011 z dnia 08.08.2011 r., 1/09/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/09/2011 z dnia 13.09.2011 r., 3/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 4/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., 1/10/2011 z dnia 4.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 22.10.2011 r., 1/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 2/11/2011 z dnia 15.11.2011 r., 1/12/2012 z dnia 2.12.2012 r., 2/12/2011 z dnia 5.12.2012 r., 3/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 28.12.2011 r., 6/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., 5/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., 4/04/2012 z dnia 23.04.2012 r., 3/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 2/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 1/04/2012 z dnia 10.04.2012 r., 2/03/2012 z dnia 11.03.2012 r., 1/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 3/01/2012 z dnia 24.01.2012 r., 2/01/2012 z dnia 23.01.2012 r.

- (...) faktury na łączną kwotę 36 039,00 złotych o nr 02/08 z dnia 29.08.2011 r., 03/08 z dnia 30.08.2011 r., 04/08 z dnia 31.08.2011 r., 03/09 z dnia 22.09.2011 r., 04/09 z dnia 23.09.2011 r., 01/10 z dnia 03.10.2011 r., 02/10 z dnia 07.10.2011 r., 03/10 z dnia 11.10.2011 r., 01/11 z dnia 02.11.2011 r., 02/11 z dnia 08.11.2011 r., 01/12 z dnia 02.12.2011 r., 02/12 z dnia 02.12.2011 r., 03/12 z dnia 06.12.2011 r., 01/01 z dnia 19.01.2012 r., 02/01 z dnia 23.01.2012 r., 03/01 z dnia 05.03.2012 r., 03/02 z dnia 08.03. 2012 r., 01/09 z dnia 04.04.2012 r., 02/04 z dnia 11.09.2012 r., 03/04 z dnia 25.04.2012 r.

- T. K. (2)faktury na łączną kwotę 52 203, 38 złotych o nr 3/10 z dnia 03.08.2010 r., 1/09/2010 z dnia 15.09.2010 r., 2/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., 4/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. , 2/11/2010 z dnia 16.11.2010 r., 17/11/2010 z dnia 3.11.2010 r., 1/12/2010 z dnia 01.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 02.12.2010 r., 1/2011 z dnia 07.03.2011 r., 2/2011 z dnia 08.03.2011 r., 3/2011 z dnia 27.04.2011 r., 4/2011 z dnia 28.04.2011 roku, 5/2011 z dnia 29.04.2011 r., 1/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 3/10/2011 z dnia 25.10.2011 r., 2/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. 1/12/2011 z dnia 06.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 07.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 1 z dnia 23.01.2012 r., 2 z dnia 24.01.2012 r., 1/3/2012 z dnia 12.03.2012 r., 2/3/2012 z dnia 13.03.2012 r., 1/4/2012 z dnia 03.04.2012 r., w ten sposób, że na każdym z wyżej wymienionych rachunków i na każdej z wyżej wymienionych faktur przystawił podrobione cztery pieczątki: dwie imienne dziekana (...), a następnie w ich świetle nakreślił skrócony podpis M. M. (1)dziekana (...)oraz pieczątkę zamówień publicznych, w świetle której nakreślił adnotacje odnośnie zgodności zamówienia z przepisami Prawa zamówień publicznych, a nadto naniósł w górnej części wymienionych dokumentów opis i uzasadnienie celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, a następnie A. M. (1)po potwierdzeniu dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym poprzez przyłożenie pieczątki i swojego podpisu, przedkładała je do zatwierdzenia i wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, pracownikom administracyjnym, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), wprowadzając tym samym w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...)w P., (...), doprowadzając tym samym wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 złotych,

tj. o popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

1.  oskarżoną A. M. (1) uznaje za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w akcie oskarżenia, wyżej opisanego w punkcie I, uznając, że stanowi on przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1 i 2 k.k. wymierza oskarżonej za ten czyn karę grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 (dwadzieścia) zł;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej A. M. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby,

3.  na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej A. M. (1) środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu księgowej na okres 5 (pięciu) lat;

4.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej A. M. (1)środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części, to jest poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) kwoty 627.783,87 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy) , z tym, że co do kwoty 256.660,07 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych siedem groszy) solidarnie z oskarżonym D. L. (1), a co do pozostałej części, tj. kwoty 371.123,80 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy) solidarnie ze współsprawcą przestępstwa;

5.  oskarżonego D. L. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, wyżej opisanego w punkcie II, uznając, że stanowi on przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1 i 2 k.k. wymierza oskarżonemu za ten czyn karę grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 20 (dwadzieścia) zł;

6.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego D. L. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby,

7.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego D. L. (1)środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części, to jest poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) kwoty 256.660,07 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych siedem groszy) – solidarnie z oskarżoną A. M. (1);

8.  na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych D. L. (1)i A. M. (1) środek karny w postaci przepadku dowodów rzeczowych pochodzących z przestępstwa w postaci sfałszowanych faktur wystawionych na rzecz (...)w P.przez firmę (...), przez firmę (...), przez firmę (...), przez firmę (...), przez firmę (...), przez firmę Zakład (...), przez firmę Usługi (...), przez firmę Usługi (...), uznanych za dowody rzeczowe postanowieniem Prokuratora z dnia 28 października 2013r., a przechowywanych w aktach sprawy na kartach od 108 do 328, od 822 do 889, od 982 do 984, od 890 do 926, od 956 do 976, od 977 do 981, od 748 do 821, od 927 do 955, w postaci:

rachunków na łączną kwotę 371123,80 zł o numerach: 21/12/2010 z dnia 28.12.2010 r., 19/12/2010 z dnia 27.12.2010 r., 18/12/2010 z dnia 23.12.2010r., 16/12/2010 z dnia 23.12.2010 r., 13/12/2010 z dnia 22.12.2010 r., 12/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., 11/12/2010 z dnia 03.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 01.12. 2010 r., 16/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., 10/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., 15/11/2010 z dnia 22.11.2010 r., 5/11/2010 z dnia 09.11.2010 r., 6/11/2010 z dnia 10.11.2010 r., 2/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., 20/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 15/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 11/10/2010 z dnia 18.10. 2010 r., 10/10/2010 z dnia 15.10.2010 r., 8/10/2010 z dnia 14.10.2010 r., 6/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., 5/10/2010 z dnia 07.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 4/10/2010 z dnia 05.10.2010 r., 14/10/2010 z dnia 24.09.2010 r., 12/09/2010 z dnia 22.09.2010 r., 10/09/2010 z dnia 21.09.2010 r., 7/9/2010 z dnia 17.09.2010 r., 6/9/2010 z dnia 16.09.2010 r., 5/9/2010 z dnia 13.09.2010 r., 4/9/2010 z dnia 10.09.2010 r., 1/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 1/8/2010 z dnia 09.08.2010 r., 2/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 2/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 3/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 31/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 32/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 33/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 34/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 35/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 29/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., 21/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 17/12/2011 z dnia 21.12.2011 r., 16/12/2011 z dnia 19.12.2011 r., 11/12/2011 z dnia 16.12.2011 r., 10/12/2011 z dnia 13.12.2011 r., 8/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., 7/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 1/12/100 z dnia 05.12.2011 r., 3/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 02.12.2011 r., 1/12/2011 z dnia 01.12.2011 r., 28/11/2011 z dnia 28.11.2011 r., 26/11/2011 z dnia 18.11.2011 r., 25/11/2011 z dnia 17.11.2011 r., 12/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., 11/11/2011 z dnia 09.11.2011 r., 10/11/2011 z dnia 08.11.2011 r., 9/11/2011 z dnia 07.11.2011 r., 5/11/2011 z dnia 07.11.201 r., 4/11/2011 z dnia 04.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 03.11.2011 r., 1/11/2011 z dnia 02.11.2011 r., 19/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 18/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 11/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 15/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., 14/10/2011 z dnia 13.10.2011 r., 4/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., 12/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 10/10/2011 z dnia 11.10.2011 r., 9/10/2011 z dnia 10.10.2011 r., 8/10/2011 z dnia 07.10.2011 r., 7/10/2011 z dnia 06.10.2011 r., 6/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 5/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 25/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 3/10/2011 z dnia 04.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 03.10.2011 r., 24/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 22/09/2011 z dnia 26.09. 2011 r., 21/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 19/09/2011 z dnia 21.09.2011 r., 17/9/2011 z dnia 19.09.2011 r., 15/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 12/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 13/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 11/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 9/9/2011 z dnia 12.09.2011 r., 7/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 5/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/9/2011 z dnia 05.09.2011 r., R3/09/2011 z dnia 06.09.2011 r., 1/9/2011 z dnia 01.09.2011 r., 19/8/2011 z dnia 24.08.2011 r., 18/8/2011 z dnia 22.08.2011 r., 9/8/2011 z dnia 16.08.2011 r., 7/8/2011 z dnia 11.08.2011 r., 5/8/2011 z dnia 10.08.2011 r., 3/8/2011 z dnia 09.08.2011 r., 2/8/2011 z dnia 05.08.2011 r., 1/8/2011 z dnia 02.08.2011 r., 24/7/2011 z dnia 25.07.2011 r., 22/07/2011 z dnia 21.07.2011 r., 23/07/2011 z dnia 22.07.2011 r., 18/07/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/7/2011 z dnia 19.07.2011 r., 16/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 15/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 9/7/2011 z dnia 13.07. 2011 r., 6/7/2011 z dnia 06.07.2011 r., 8/7/2011 z dnia 11.07.2011 r., 4/7/2011 z dnia 05.07.2011 r., 3/7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 20/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 23/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 1/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 22/06/2011 z dnia 24.06.2011 r., 19/6/2011 z dnia 01.07.2011 r., 17/6/2011 z dnia 29.06.2011 r., 12/6/2011 z dnia 16.06.2011 r., 11/6/2011 z dnia 10.06.2011 r., 8/6/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/6/2011 z dnia 07.06.2011 r., 4/6/2011 z dnia 03.06.2011 r., 2/6/2011 z dnia 02.06.2011 r., 21/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 19/05/2011 z dnia 19/05/2011 r. 17/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 11/5/2011 z dnia 12.05.2011 r., 8/5/2011 z dnia 11.05.2011 r., 6/5/2011 z dnia 10.05.2011 r., 4/5/2011 z dnia 09.05.2011 r., 3/5/2011 z dnia 06.05.2011 r., 2/5/2011 z dnia 04.05.2011 r., 1/5/2011 z dnia 02.05.2011 r., 17/4/2011 z dnia 27.04.2011 r., 3/4/2011 z dnia 19.04.2011 r., 16/4/2011 z dnia 18.04.2011 r., 14/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 11/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 5/4/2011 z dnia 05.04.2011 r., 2/4/2011 z dnia 04.04.2011 r., 1/4/2011 z dnia 01.04.2011 r., 11/3/2011 z dnia 21.03.2011 r., 8/3/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/3/2011 z dnia 17.03.2011 r., 5/3/2011 z dnia 14.03.2011 r., 2/3/2011 z dnia 03.03.2011 r., 6/3/2011 z dnia 11.03.2011 r., 1/3/2011 z dnia 01.03.2011 r., 28/2/2011 z dnia 17.02.2011 r., 23/2/2011 z dnia 11.02.2011 r., 21/2/2011 z dnia 09.02.2011 r., 19/2/2011 z dnia 07.02.2011 r., 12/2/2011 z dnia 04.02.2011 r., 1/2/2011 z dnia 02.02.2011 r., 19/1/2011 z dnia 26.01.2011 r., 12/1/2011 z dnia 21.01.2011 r., 7/1/2011 z dnia 18.01.2011 r., 4/1/2011 z dnia 11.01.2011 r., 2/1/2011 z dnia 07.01.2011 r., 1/1/2011 z dnia 05.01.2011, 11/05/2012 z dnia 09.05.2012 r., 10/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 08/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 05/05/2012 z dnia 04.05.2012 r., 3/05/2012 z dnia 02.05.2012 r., 30/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 29/04/2012 z dnia 19.04.2012 r., 27/04/2012 z dnia 18.04.2012 r., 24/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 22/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 21/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 19/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 18/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 16/04/2012 z dnia 12.04.2012 r., 12/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 10/04/2012 z dnia 09.04.2012 r., 8/04/2012 z dnia 05.04.2012 r., 07/04/2012 z dnia 04.04.2012 r., 6/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 2/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 05/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 1/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 29/03/2012 z dnia 26.03.2012 r., 22/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 21/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 17/03/2012 z dnia 19.03.2012 r., 16/03/2012 z dnia 14.03.2012 r., 13/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 11/03/2012 z dnia 07.03.2012 r., 12/03/100 z dnia 07.03.2012 r., 7/03/2012 z dnia 05.03.2012 r., 4/03/2012 z dnia 02.03.2012 r., 1/03/100 z dnia 01.03.2012 r., 3/03/2012 z dnia 01.03.2012 r., 26/02/2012 z dnia 24.02.2012 r., 25/02/2012 z dnia 23.02.2012 r., 23/02/2012 z dnia 22.02.2012 r., 22/02/2012 z dnia 17.02.2012 r., 21/02/2012 z dnia 16.02.2012 r., 17/02/2012 z dnia 13.02.2012 r., 13/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 16/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 12/02/2012 z dnia 09.02.2012r., 6/02/2012 z dnia 07.02.2012 r., 2/02/2012 z dnia 03.02.2012 r., 1/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. , 12/01/2012 z dnia 18.01.2012 r., 10/1/01/2012 z dnia 17.01.2012 r., 7/01/2012 z dnia 12.01.2012 r., 5/01/2012 z dnia 09.01.2012 r., 4/01/2012 z dnia 04.01.2012, 3/01/2012 z dnia 03.01.2012 r., 02/01/2012 z dnia 02.01.2012 r.,

faktur na łączna kwotę 146516,75 zł o numerach: Fv/793/09 z dnia 21.12.2009 r. Fv/794/09 z dnia z dnia 22.12.2009 r., Fv/797/09 z dnia 23.12.2009 r., Fv/802/09 z dnia 30.12.2009 r., Fv/4/10 z dnia 05.01.2010 r., Fv/38/10 z dnia 15.01.2010 r., Fv/56/10 z dnia 20.01.2010 r., Fv/77/10 z dnia 01.02.2010 r., Fv/84/10 z dnia 03.02.2010 r., Fv/135/10 z dnia 17.02.2010 r., Fv/160/10 z dnia 01.03.2010 r. , Fv/181/10 z dnia 08.03.2010 r., Fv/234/10 z dnia 30.03.2010 r., Fv 247/10 z dnia 02.04.2010 r., Fv/280/10 z dnia 20.04.2010 r., Fv 289/10 z dnia 23.04.2010 r., Fv/316/10 z dnia 05.05.2010 r., Fv /367/10 z dnia 26.05.2010 r., Fv/380/10 z dnia 01.06.2010 r., Fv 398/10 z dnia 14.06.2010 r., Fv/407/10 z dnia 18.06.2010 r., Fv/422/10 z dnia 29.06.2010 r., Fv/426/10 z dnia 02.07.2010 r., Fv/437/10 z dnia 08.07.2010 r., FV 462/10 z dnia 21.07.2010 r., Fv/486/10 z dnia 07.08.2010, Fv 542/10 z dnia 02.09.2010 r. FV 545/10 z dnia 03.09.2010 r., FV 553/10 z dnia 03.09.2010 r., FV/580/10 z dnia 28.09.2010 r., Fv/607/10 z dnia 08.10.2010 r., Fv/626/10 z dnia 18.10.2010 r. Fv/652/10 z dnia 02.11.2010 r., Fv/664/10 z dnia 09.11.2010 r. Fv/711/10 z dnia 01.12.2010 r., FV/726/10 z dnia 07.12.2010 r., Fv/740/10 z dnia 15.12.2010 r., Fv/8/11 z dnia 05.01.2011 r., Fv/28/11 z dnia 13.01.2011 r., Fv/71/11 z dnia 01.02.2011 r., Fv/85/11 z dnia 07.02.2011 r., Fv 116/11 z dnia 21.02.2011 r., Fv/136/11 z dnia 02.03.2011 r., Fv/140/11 z dnia 08.03.2011 r., Fv/185/11 z dnia 25.03.2011 r., FV/198/11 z dnia 01.04.2011 r., Fv/211/11 z dnia 08.04.2011 r., Fv/253/11 z dnia 04.05.2011 r., FV/267/11 z dnia 11.05.2011 r., Fv/301/11 z dnia 02.06.2011 r., Fv 328/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/329/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/342/11 z dnia 21.06.2011 r., Fv/347/11 z dnia 01.07.2011 r., Fv/360/11 z dnia 08.07.2011 r., Fv/380/11 z dnia 21.07.2011 r., Fv/393/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/394/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/437/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/438/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/476/11 z dnia 22.09.2011 r., Fv 499/11 z dnia 04.10.2011 r., Fv 511/11 z dnia 10.10.2011 r., Fv/556/11 z dnia 03.11.2011 r., Fv/599/11 z dnia 02.12.2011 r., Fv 622/11 z dnia 09.12.2011 r., Fv/8/12 z dnia 05.01.2012 r., Fv/68/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv/69/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv 113/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/114/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/161/12 z dnia 23.03.2012 r.

faktur na łączna kwotę 10090,00 zł o numerach: 1/2010 z dnia 01.03.2010 r., 2/2010 z dnia 02.03.2010 r., 4 z dnia 08.04.2010 r., 5 z dnia 09.04.2010 r.,

faktur na łączna kwotę 75086,79 zł o numerach: 3/210 z dnia 08.04.2010 r., 4/2010 z dnia 09.04.2010 r., 5/2010 z dnia 12.04.2010 r., 6/2010 z dnia 07.05.2010 r., 7/2010 z dnia 01.06.2010 r., 8/2010 z dnia 04.06.2010 r., 09/2010 z dnia 01.07.2010 r., 10/2010 z dnia 02.07.2010 r., 11/2010 z dnia 05.07.2010 r., 12/2010 z dnia 05.07.2010 r., 14/2010 z dnia 02.08.2010 r., 15/2010 z dnia 02.08.2010 r., 01/2011 z dnia 12.04.2011 r., 02/2011 z dnia 13.04.2011 r., 05/2011 z dnia 03.06.2011 r., 06/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 8/2011 z dnia 06.07.2011 r., 9/2011 z dnia 07.07.2011 r., 10/2011 z dnia 18.07.2011 r., 11/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/2011 z dnia 03.10.2011 r., 18/2011 z dnia 04.10.2011 r., 19/2011 z dnia 02.11.2011 r., 20/2011 z dnia 02.11.2011 r., 21/2011 z dnia 02.12.2011 r., 22/2011 z dnia 06.12.2011 r., 01/2012 z dnia 04.01.2012 r., 2/2012 z dnia 05.01.2012 r., 03/2012 z dnia 16.01.2012 r., 04/2012 z dnia 06.03.2012 r., 05/2012 z dnia 08.03.2012 r., 06/2012 z dnia 13.03.2012 r., 9/2012 z dnia 07.05.2012 r., 10/2012 z dnia 10.05.2012 r.

faktur na łączna kwotę 3974,76 zł 03/02/10 z dnia 12.02.2010 r., 02/02/10 z dnia 12.02.2010 r.,

faktur na łączną kwotę 149.629,56 zł o nr 03/03/2010 z dnia 25.03.2010 r., 01/04/2010 z dnia 22.04.2010 r., 03/04/2010 z dnia 23.04.2010 r., 01/05.2010 z dnia 04.05.2010 r., 02/05.2010 z dnia 05.05.2010 r., 04/05/2010 z dnia 25.05.2010 r., 05/05/2010 z dnia 22.06.2010 r., 02/06.2010 z dnia 04.06.2010 r., 03/06.2010 z dnia 07.06.2010 r., 04/06/2010 z dnia 08.06.2010 r., 01/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 02/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 1/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 2/10/2010 z dnia 5.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 6.10.2010 r., 04/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 05/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 4/01/2011 z dnia 20.01.2011 r., 2/01/2011 z dnia 13.01.2011 r., 3/01/2011 z dnia 14.01.2011 r., 5/01/2011 z dnia 21.01.2011 r., 2/02/2011 z dnia 8.02.2011 r., 3/02/2011 z dnia 9.02.2011 r., 2/03/2011 z dnia 02.03.2011 r., 3/03/2011 z dnia 03.03.2011 r., 4/03/2011 z dnia 4.03.2011 r., 6/03/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 8/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 2/04/2011 z dnia 18.04.2011 r., 4/04/2011 z dnia 19.04.2011 r., 5/04/2011 z dnia 20.04.2011 r., 6/04/2011 z dnia 22.04.2011 r., 1/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 2/05/2011 z dnia 19.05.2011r., 3/05/2011 z dnia 21.05.2011 r., 4/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., 3/07/2011 z dnia 24.07.2011 r., 4/07/2011 z dnia 26.07.2011 r., 1/08/2011 z dnia 07.08.2011 r., 2/08/2011 z dnia 05.08.2011 r., 3/08/2011 z dnia 08.08.2011 r., 1/09/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/09/2011 z dnia 13.09.2011 r., 3/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 4/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., 1/10/2011 z dnia 4.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 22.10.2011 r., 1/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 2/11/2011 z dnia 15.11.2011 r., 1/12/2012 z dnia 2.12.2012 r., 2/12/2011 z dnia 5.12.2012 r., 3/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 28.12.2011 r., 6/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., 5/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., 4/04/2012 z dnia 23.04.2012 r., 3/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 2/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 1/04/2012 z dnia 10.04.2012 r., 2/03/2012 z dnia 11.03.2012 r., 1/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 3/01/2012 z dnia 24.01.2012 r., 2/01/2012 z dnia 23.01.2012 r.

faktur na łączną kwotę 36039,00 zł o nr 02/08 z dnia 29.08.2011 r., 03/08 z dnia 30.08.2011 r., 04/08 z dnia 31.08.2011 r., 03/09 z dnia 22.09.2011 r., 04/09 z dnia 23.09.2011 r., 01/10 z dnia 03.10.2011 r., 02/10 z dnia 07.10.2011 r., 03/10 z dnia 11.10.2011 r., 01/11 z dnia 02.11.2011 r., 02/11 z dnia 08.11.2011 r., 01/12 z dnia 02.12.2011 r., 02/12 z dnia 02.12.2011 r., 03/12 z dnia 06.12.2011 r., 01/01 z dnia 19.01.2012 r., 02/01 z dnia 23.01.2012 r., 03/01 z dnia 05.03.2012 r., 03/02 z dnia 08.03. 2012 r., 01/09 z dnia 04.04.2012 r., 02/04 z dnia 11.09.2012 r., 03/04 z dnia 25.04.2012 r.

faktur na łączną kwotę 52203,38 zł o nr 3/10 z dnia 03.08.2010 r., 1/09/2010 z dnia 15.09.2010 r., 2/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., 4/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. , 2/11/2010 z dnia 16.11.2010 r., 17/11/2010 z dnia 3.11.2010 r., 1/12/2010 z dnia 01.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 02.12.2010 r., 1/2011 z dnia 07.03.2011 r., 2/2011 z dnia 08.03.2011 r., 3/2011 z dnia 27.04.2011 r., 4/2011 z dnia 28.04.2011 roku, 5/2011 z dnia 29.04.2011 r., 1/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 3/10/2011 z dnia 25.10.2011 r., 2/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. 1/12/2011 z dnia 06.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 07.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 1 z dnia 23.01.2012 r., 2 z dnia 24.01.2012 r., 1/3/2012 z dnia 12.03.2012 r., 2/3/2012 z dnia 13.03.2012 r., 1/4/2012 z dnia 03.04.2012 r

zarządzając pozostawienie ich w aktach sprawy;

9.  na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 633 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w częściach równych, to jest w kwocie po 70,00 zł, a także wymierza oskarżonym opłatę w wysokości po 900,00 (dziewięćset) złotych.

/-/ SSO Dorota Biernikowicz

UZASADNIENIE

W sprawie przeciwko oskarżonym A. M. (1) i D. L. (1), Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Oskarżona A. M. (1)z zawodu jest księgową. Od 14 grudnia 2005 roku zatrudniona była na stanowisku księgowej w (...)w P.na podstawie umowy o pracę. Oskarżona zajmowała się w ramach obowiązków pracowniczych prowadzeniem spraw finansowo – księgowych dotyczących działalności dydaktycznej i badawczej (...), w tym do jej obowiązków należało m.in.: przyjmowanie dokumentów księgowych, opracowywanie w/w dokumentów pod względem rachunkowym, dekretowanie dokumentów, oddawanie ich do zatwierdzenia i do zapłaty, wprowadzanie dokumentów finansowo – księgowych do systemu księgowego, miesięczne uzgadnianie poszczególnych kont, czuwanie nad budżetem Wydziału, wysyłanie informacji do Wydziału o wykorzystaniu przyznanych środków oraz o wpływach z tytułu studiów odpłatnych, wystawianie not księgowych do rozliczeń grantów międzyuczelnianych oraz wystawianie faktur do rozliczeń, sporządzanie rozliczeń rocznych w ramach poszczególnych kont. Bezpośrednim przełożonym służbowo oskarżonej był (...). Oskarżona A. M. (1)wówczas pozostawała w związku nieformalnym z oskarżonym D. L. (1), z którym także razem mieszkała od około 2003 lub 2004 roku w K.na Os. (...). Zdarzało się, że w ramach wykonywanej pracy oskarżona przynosiła do domu dokumenty księgowe w celu ich opracowania, gdyż nie wyrabiała się w czasie pracy i prosiła wówczas oskarżonego D. L. (1), aby pomógł jej segregować te dokumenty – faktury i rachunki. Po jakimś czasie, w 2009 roku, oskarżony D. L. (1)zapytał się oskarżonej, czy byłaby możliwość wystawienia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą faktury na rzecz (...)w P.na wykonanie jakiejś usługi, która ostatecznie nie byłaby wykonana. Oskarżony D. L. (1)wymyślił taki sposób wyłudzenia pieniędzy od (...), bo miał znajomych, którzy prowadzili firmy i mogliby wystawiać takie faktury na fikcyjne usługi, a oskarżona wytłumaczyła mu jakie formalności muszą być spełnione, jakie dokumenty i pieczątki będą do tego potrzebne. Oskarżona na początku nie chciała się zgodzić na taki proceder, który wymyślił jej konkubent, ale po jakimś czasie przystała na to i powiedziała oskarżonemu D. L. (1)jakie pieczątki będą potrzebne. D. L. (1)wyrobił wówczas pieczątkę wydziałową o treści: „(...) (...)-(...) P., ul . (...) tel. (...), fax (...)”, a także pieczątkę imienną dziekana o treści: „(...)prof. (...)dr hab. inż. M. M. (1)”. Powyższe pieczątki oskarżony D. L. (1)wyrobił na podstawie wzoru widniejącego na fakturze udostępnionej mu przez oskarżoną A. M. (1). Niezbędna do opisywania faktur duża pieczątka o zamówieniach publicznych była dostępna dla oskarżonej A. M. (1)w pracy i wykorzystywała ją do fałszowania faktur będących przedmiotem oszustw w tej sprawie. Oskarżony D. L. (1)w tamtym czasie pracował jako magazynier, ale postanowił i założył w 2010r. działalność gospodarczą pod nazwą Firmy Handlowo – Usługowej (...), która powstała po to, aby wystawiać rachunki za fikcyjne usługi wykonane rzekomo przez firmę oskarżonego na rzecz (...)w P.. Takie fikcyjne rachunki dotyczące rzekomych usług wykonanych przez firmę (...)na rzecz (...)oskarżony wystawiał – działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1)– w ich mieszkaniu, następnie opisywał odręcznie na odwrocie w górnej części taki rachunek treścią najczęściej sprowadzającą się do potwierdzenia wykonania usługi i odbioru faktury oraz wskazaniem na czym polegała usługa wykonana na rzecz (...)ze wskazaniem źródła finansowania i formy płatności, przy czym takie opisy widniejące na niektórych rachunkach sporządzone komputerowo wykonała oskarżona A. M. (1). Następnie na tak sfałszowane przez oskarżonych rachunki wystawione przez firmę (...)z odręcznym lub komputerowo sporządzonym na odwrocie opisem wykonanej rzekomo usługi, były opieczętowane pieczątkami wyrobionymi przez oskarżonego D. L. (1)poprzez przyłożenie najczęściej przez oskarżonego na odwrocie tych rachunków pieczątki wydziałowej i pieczątki dziekana. Na początku przestępczej działalności A. M. (1)mówiła oskarżonemu D. L. (1), jak taki opis na rachunku ma wyglądać. Podpis – parafkę dziekana M. M. (1)na pieczątce dziekana podrabiała A. M. (1). Natomiast opis odręczny na pieczątce zamówień publicznych, przystawianej przez oskarżoną A. M. (1), korzystającą w tym zakresie z oryginalnej pieczątki dostępnej dla niej w miejscu pracy, w zakresie wpisania numeru i daty umowy, sporządzali na poszczególnych rachunkach wspólnie oskarżeni M.i L., to jest raz ona, a innym razem oskarżony, działając w tym zakresie wspólnie i w porozumieniu. Podrobione w powyższy sposób rachunki, zawierające opis komputerowy, oskarżona wypisywała w pracy. Podrobione w taki sposób dokumenty – rachunki, faktury, dotyczące fikcyjnych usług wykonanych rzekomo na rzecz (...)przez firmę (...), czy też przez inne firmy, jak: Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...), (...), (...), firmę T. K. (2), następnie oskarżona A. M. (1)zabierała do pracy i wprowadzała je do obiegu, traktując jak prawidłowe rachunki, czyli zatwierdzała je zgodnie z zakresem swoich obowiązków pod względem formalnym i rachunkowym, potwierdzając to odpowiednimi adnotacjami na odwrocie rachunków i swoją pieczątką samodzielnej księgowej i swoim podpisem, a następnie tak przygotowane dokumenty – z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...)- zgodnie z obiegiem dokumentów funkcjonującym w miejscu pracy, przedkładała pracownikom administracyjnym w kwesturze do zatwierdzenia do wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, wprowadzając tym samym w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...)w P., (...). Na w ten sposób sfałszowanych rachunkach – na ich odwrocie znajdują się oryginalne adnotacje i podpisy kwestora i kanclerza, zatwierdzających do wypłaty przedmiotowe rachunki wprowadzone w ten sposób przez oskarżoną A. M. (1)do obiegu (...), z pominięciem jednak Wydziału. Zanim oskarżony D. L. (1)założył swoją firmę Handlowo – Usługową (...)– T. D. L.w dniu 4 sierpnia 2010r. w celu wystawiania przez w/w firmę fikcyjnych faktur i w celu wyłudzenia w opisany wyżej sposób od (...)w P.pieniędzy tytułem zapłaty za rzekomo wykonane na rzecz (...)usługi, oskarżony po tym, jak wymyślił taki sposób wyłudzenia pieniędzy, zwrócił się pod koniec 2009 roku do swoich znajomych prowadzących firmy o to, aby wystawiali takie rachunki, czy faktury obrazujące fikcyjne usługi wykonywane rzekomo na rzecz (...)w P.. Oskarżony zwrócił się z propozycją wystawiania takich fikcyjnych faktur za wykonane rzekomo usługi na rzecz (...)w okresie od końca 2009 roku do 2012 roku do właścicieli firm: Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., a za pośrednictwem tego ostatniego do (...) T. K. (1)i T. K. (2). Oskarżony D. L. (1)przekazywał w/w osobom bezpośrednio lub za pośrednictwem M. B.informacje, jakie usługi mają być wpisane na fakturach czy rachunkach, nikogo nie interesowało to, czy taka usługa faktycznie została wykonana, natomiast oskarżony uzgodnił z wymienionymi osobami, prowadzącymi wskazane firmy, że kiedy zostaną na konta ich firm przelane pieniądze z (...)w P., to oskarżony będzie do nich przyjeżdżał i osobiście odbierał pieniądze. W okresie od 21 grudnia 2009 roku do 9 maja 2012r. oskarżony D. L. (1), działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1), w ten sposób przyjął od właścicieli firm: Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), T. K. (2)faktury dokumentujące fikcyjne usługi rzekomo wykonane na rzecz (...)w P., a następnie podrobili te dokumenty działając wspólnie i w porozumieniu w taki sposób, jak wystawiane przez siebie rachunki dotyczące fikcyjnych usług wykonanych rzekomo przez (...)na rzecz (...)w P., to jest oskarżony opisywał odręcznie na odwrocie w górnej części taki rachunek treścią najczęściej sprowadzającą się do potwierdzenia wykonania usługi i celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, odbioru faktury oraz wskazaniem na czym polegała usługa wykonana na rzecz (...)ze wskazaniem źródła finansowania i formy płatności, przy czym takie opisy widniejące na niektórych rachunkach sporządzone komputerowo wykonała oskarżona A. M. (1). Następnie tak sfałszowane przez oskarżonych rachunki wystawione przez firmy Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), T. K. (2), z odręcznym lub komputerowo sporządzonym opisem wykonanej rzekomo usługi na odwrocie, były opieczętowane pieczątkami wyrobionymi przez oskarżonego D. L. (1)poprzez przyłożenie najczęściej przez oskarżonego na odwrocie tych rachunków pieczątki wydziałowej i pieczątek dziekana. Podpisy – parafki dziekana M. M. (1)na pieczątce dziekana podrabiała A. M. (1). Natomiast opis odręczny na pieczątce zamówień publicznych, przystawianej przez oskarżoną A. M. (1)korzystającą w tym zakresie z oryginalnej pieczątki dostępnej dla niej w miejscu pracy, w zakresie wpisania numeru i daty umowy, sporządzali na poszczególnych rachunkach wspólnie oskarżeni M.i L., to jest raz ona, a innym razem oskarżony. Podrobione w powyższy sposób rachunki zawierające opis komputerowy oskarżona wypisywała w pracy. Podrobione w taki sposób dokumenty – rachunki dotyczące fikcyjnych usług wykonanych rzekomo na rzecz (...)przez firmy: Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), T. K. (2), następnie oskarżona A. M. (1)zabierała do pracy i wprowadzała je do obiegu, traktując jak prawidłowe rachunki, czyli zatwierdzała je zgodnie z zakresem swoich obowiązków pod względem formalnym i rachunkowym, potwierdzając to odpowiednimi adnotacjami na odwrocie rachunków i swoją pieczątką samodzielnej księgowej i swoim podpisem, a następnie tak przygotowane dokumenty zgodnie z obiegiem dokumentów funkcjonującym w miejscu pracy, przedkładała do kwestury do zatwierdzenia do wypłaty. Na w ten sposób sfałszowanych rachunkach – na ich odwrocie znajdują się oryginalne adnotacje i podpisy kwestora i kanclerza zatwierdzających do wypłaty przedmiotowe rachunki wprowadzone w ten sposób przez oskarżoną A. M. (1)do obiegu (...).

W powyższy sposób oskarżeni A. M. (1)i D. L. (1)w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 09 maja 2012 roku w P., działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, realizując ustalony między oskarżonymi podział ról, polegający na tym, że D. L. (1), prowadząc działalność gospodarczą - firmę (...)wystawił rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o numerach niżej wskazanych, podrabiając je w ten sposób, że potwierdził wykonanie na rzecz (...)w P.fikcyjnych usług, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy, a następnie przekazał je A. M. (1)w celu wprowadzenia ich do obiegu księgowego na (...), nadto podrobił działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1)dokumenty w postaci faktur i rachunków wystawionych na rzecz (...)w P.przez firmy Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), T. K. (2), a oskarżona A. M. (1), zgodnie z ustalonym z D. L. (1)podziałem ról, będąc zatrudnioną na (...)w P.na stanowisku samodzielnej księgowej, wprowadziła do obiegu księgowego, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), uprzednio podrobione przez wymienioną i D. L. (1)dokumenty w postaci faktur i rachunków, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy na rzecz niżej wymienionych podmiotów gospodarczych, które to dokumenty zostały wystawione na rzecz (...)w P.przez:

- firmę (...)rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o nr 21/12/2010 z dnia 28.12.2010 r., 19/12/2010 z dnia 27.12.2010 r., 18/12/2010 z dnia 23.12.2010r., 16/12/2010 z dnia 23.12.2010 r., 13/12/2010 z dnia 22.12.2010 r., 12/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., 11/12/2010 z dnia 03.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 01.12. 2010 r., 16/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., 10/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., 15/11/2010 z dnia 22.11.2010 r., 5/11/2010 z dnia 09.11.2010 r., 6/11/2010 z dnia 10.11.2010 r., 2/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., 20/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 15/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 11/10/2010 z dnia 18.10. 2010 r., 10/10/2010 z dnia 15.10.2010 r., 8/10/2010 z dnia 14.10.2010 r., 6/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., 5/10/2010 z dnia 07.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 4/10/2010 z dnia 05.10.2010 r., 14/10/2010 z dnia 24.09.2010 r., 12/09/2010 z dnia 22.09.2010 r., 10/09/2010 z dnia 21.09.2010 r., 7/9/2010 z dnia 17.09.2010 r., 6/9/2010 z dnia 16.09.2010 r., 5/9/2010 z dnia 13.09.2010 r., 4/9/2010 z dnia 10.09.2010 r., 1/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 1/8/2010 z dnia 09.08.2010 r., 2/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 2/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 3/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 31/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 32/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 33/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 34/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 35/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 29/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., 21/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 17/12/2011 z dnia 21.12.2011 r., 16/12/2011 z dnia 19.12.2011 r., 11/12/2011 z dnia 16.12.2011 r., 10/12/2011 z dnia 13.12.2011 r., 8/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., 7/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 1/12/100 z dnia 05.12.2011 r., 3/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 02.12.2011 r., 1/12/2011 z dnia 01.12.2011 r., 28/11/2011 z dnia 28.11.2011 r., 26/11/2011 z dnia 18.11.2011 r., 25/11/2011 z dnia 17.11.2011 r., 12/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., 11/11/2011 z dnia 09.11.2011 r., 10/11/2011 z dnia 08.11.2011 r., 9/11/2011 z dnia 07.11.2011 r., 5/11/2011 z dnia 07.11.201 r., 4/11/2011 z dnia 04.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 03.11.2011 r., 1/11/2011 z dnia 02.11.2011 r., 19/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 18/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 11/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 15/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., 14/10/2011 z dnia 13.10.2011 r., 4/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., 12/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 10/10/2011 z dnia 11.10.2011 r., 9/10/2011 z dnia 10.10.2011 r., 8/10/2011 z dnia 07.10.2011 r., 7/10/2011 z dnia 06.10.2011 r., 6/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 5/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 25/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 3/10/2011 z dnia 04.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 03.10.2011 r., 24/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 22/09/2011 z dnia 26.09. 2011 r., 21/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 19/09/2011 z dnia 21.09.2011 r., 17/9/2011 z dnia 19.09.2011 r., 15/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 12/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 13/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 11/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 9/9/2011 z dnia 12.09.2011 r., 7/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 5/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/9/2011 z dnia 05.09.2011 r., R3/09/2011 z dnia 06.09.2011 r., 1/9/2011 z dnia 01.09.2011 r., 19/8/2011 z dnia 24.08.2011 r., 18/8/2011 z dnia 22.08.2011 r., 9/8/2011 z dnia 16.08.2011 r., 7/8/2011 z dnia 11.08.2011 r., 5/8/2011 z dnia 10.08.2011 r., 3/8/2011 z dnia 09.08.2011 r., 2/8/2011 z dnia 05.08.2011 r., 1/8/2011 z dnia 02.08.2011 r., 24/7/2011 z dnia 25.07.2011 r., 22/07/2011 z dnia 21.07.2011 r., 23/07/2011 z dnia 22.07.2011 r., 18/07/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/7/2011 z dnia 19.07.2011 r., 16/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 15/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 9/7/2011 z dnia 13.07. 2011 r., 6/7/2011 z dnia 06.07.2011 r., 8/7/2011 z dnia 11.07.2011 r., 4/7/2011 z dnia 05.07.2011 r., 3/7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 20/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 23/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 1/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 22/06/2011 z dnia 24.06.2011 r., 19/6/2011 z dnia 01.07.2011 r., 17/6/2011 z dnia 29.06.2011 r., 12/6/2011 z dnia 16.06.2011 r., 11/6/2011 z dnia 10.06.2011 r., 8/6/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/6/2011 z dnia 07.06.2011 r., 4/6/2011 z dnia 03.06.2011 r., 2/6/2011 z dnia 02.06.2011 r., 21/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 19/05/2011 z dnia 19/05/2011 r. 17/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 11/5/2011 z dnia 12.05.2011 r., 8/5/2011 z dnia 11.05.2011 r., 6/5/2011 z dnia 10.05.2011 r., 4/5/2011 z dnia 09.05.2011 r., 3/5/2011 z dnia 06.05.2011 r., 2/5/2011 z dnia 04.05.2011 r., 1/5/2011 z dnia 02.05.2011 r., 17/4/2011 z dnia 27.04.2011 r., 3/4/2011 z dnia 19.04.2011 r., 16/4/2011 z dnia 18.04.2011 r., 14/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 11/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 5/4/2011 z dnia 05.04.2011 r., 2/4/2011 z dnia 04.04.2011 r., 1/4/2011 z dnia 01.04.2011 r., 11/3/2011 z dnia 21.03.2011 r., 8/3/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/3/2011 z dnia 17.03.2011 r., 5/3/2011 z dnia 14.03.2011 r., 2/3/2011 z dnia 03.03.2011 r., 6/3/2011 z dnia 11.03.2011 r., 1/3/2011 z dnia 01.03.2011 r., 28/2/2011 z dnia 17.02.2011 r., 23/2/2011 z dnia 11.02.2011 r., 21/2/2011 z dnia 09.02.2011 r., 19/2/2011 z dnia 07.02.2011 r., 12/2/2011 z dnia 04.02.2011 r., 1/2/2011 z dnia 02.02.2011 r., 19/1/2011 z dnia 26.01.2011 r., 12/1/2011 z dnia 21.01.2011 r., 7/1/2011 z dnia 18.01.2011 r., 4/1/2011 z dnia 11.01.2011 r., 2/1/2011 z dnia 07.01.2011 r., 1/1/2011 z dnia 05.01.2011, 11/05/2012 z dnia 09.05.2012 r., 10/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 08/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 05/05/2012 z dnia 04.05.2012 r., 3/05/2012 z dnia 02.05.2012 r., 30/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 29/04/2012 z dnia 19.04.2012 r., 27/04/2012 z dnia 18.04.2012 r., 24/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 22/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 21/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 19/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 18/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 16/04/2012 z dnia 12.04.2012 r., 12/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 10/04/2012 z dnia 09.04.2012 r., 8/04/2012 z dnia 05.04.2012 r., 07/04/2012 z dnia 04.04.2012 r., 6/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 2/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 05/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 1/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 29/03/2012 z dnia 26.03.2012 r., 22/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 21/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 17/03/2012 z dnia 19.03.2012 r., 16/03/2012 z dnia 14.03.2012 r., 13/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 11/03/2012 z dnia 07.03.2012 r., 12/03/100 z dnia 07.03.2012 r., 7/03/2012 z dnia 05.03.2012 r., 4/03/2012 z dnia 02.03.2012 r., 1/03/100 z dnia 01.03.2012 r., 3/03/2012 z dnia 01.03.2012 r., 26/02/2012 z dnia 24.02.2012 r., 25/02/2012 z dnia 23.02.2012 r., 23/02/2012 z dnia 22.02.2012 r., 22/02/2012 z dnia 17.02.2012 r., 21/02/2012 z dnia 16.02.2012 r., 17/02/2012 z dnia 13.02.2012 r., 13/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 16/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 12/02/2012 z dnia 09.02.2012r., 6/02/2012 z dnia 07.02.2012 r., 2/02/2012 z dnia 03.02.2012 r., 1/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. , 12/01/2012 z dnia 18.01.2012 r., 10/1/01/2012 z dnia 17.01.2012 r., 7/01/2012 z dnia 12.01.2012 r., 5/01/2012 z dnia 09.01.2012 r., 4/01/2012 z dnia 04.01.2012, 3/01/2012 z dnia 03.01.2012 r., 02/01/2012 z dnia 02.01.2012 r.,

- Usługi (...) faktury na łączną kwotę 146 516, 75 złotych o nr

Fv/793/09 z dnia 21.12.2009 r. Fv/794/09 z dnia z dnia 22.12.2009 r., Fv/797/09 z dnia 23.12.2009 r., Fv/802/09 z dnia 30.12.2009 r., Fv/4/10 z dnia 05.01.2010 r., Fv/38/10 z dnia 15.01.2010 r., Fv/56/10 z dnia 20.01.2010 r., Fv/77/10 z dnia 01.02.2010 r., Fv/84/10 z dnia 03.02.2010 r., Fv/135/10 z dnia 17.02.2010 r., Fv/160/10 z dnia 01.03.2010 r. , Fv/181/10 z dnia 08.03.2010 r., Fv/234/10 z dnia 30.03.2010 r., Fv 247/10 z dnia 02.04.2010 r., Fv/280/10 z dnia 20.04.2010 r., Fv 289/10 z dnia 23.04.2010 r., Fv/316/10 z dnia 05.05.2010 r., Fv /367/10 z dnia 26.05.2010 r., Fv/380/10 z dnia 01.06.2010 r., Fv 398/10 z dnia 14.06.2010 r., Fv/407/10 z dnia 18.06.2010 r., Fv/422/10 z dnia 29.06.2010 r., Fv/426/10 z dnia 02.07.2010 r., Fv/437/10 z dnia 08.07.2010 r., FV 462/10 z dnia 21.07.2010 r., Fv/486/10 z dnia 07.08.2010, Fv 542/10 z dnia 02.09.2010 r. FV 545/10 z dnia 03.09.2010 r., FV 553/10 z dnia 03.09.2010 r., FV/580/10 z dnia 28.09.2010 r., Fv/607/10 z dnia 08.10.2010 r., Fv/626/10 z dnia 18.10.2010 r. Fv/652/10 z dnia 02.11.2010 r., Fv/664/10 z dnia 09.11.2010 r. Fv/711/10 z dnia 01.12.2010 r., FV/726/10 z dnia 07.12.2010 r., Fv/740/10 z dnia 15.12.2010 r., Fv/8/11 z dnia 05.01.2011 r., Fv/28/11 z dnia 13.01.2011 r., Fv/71/11 z dnia 01.02.2011 r., Fv/85/11 z dnia 07.02.2011 r., Fv 116/11 z dnia 21.02.2011 r., Fv/136/11 z dnia 02.03.2011 r., Fv/140/11 z dnia 08.03.2011 r., Fv/185/11 z dnia 25.03.2011 r., FV/198/11 z dnia 01.04.2011 r., Fv/211/11 z dnia 08.04.2011 r., Fv/253/11 z dnia 04.05.2011 r., FV/267/11 z dnia 11.05.2011 r., Fv/301/11 z dnia 02.06.2011 r., Fv 328/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/329/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/342/11 z dnia 21.06.2011 r., Fv/347/11 z dnia 01.07.2011 r., Fv/360/11 z dnia 08.07.2011 r., Fv/380/11 z dnia 21.07.2011 r., Fv/393/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/394/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/437/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/438/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/476/11 z dnia 22.09.2011 r., Fv 499/11 z dnia 04.10.2011 r., Fv 511/11 z dnia 10.10.2011 r., Fv/556/11 z dnia 03.11.2011 r., Fv/599/11 z dnia 02.12.2011 r., Fv 622/11 z dnia 09.12.2011 r., Fv/8/12 z dnia 05.01.2012 r., Fv/68/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv/69/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv 113/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/114/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/161/12 z dnia 23.03.2012 r.

- Zakład (...)faktury na łączną kwotę 10 090,00 złotych o nr 1/2010 z dnia 01.03.2010 r., 2/2010 z dnia 02.03.2010 r., 4 z dnia 08.04.2010 r., 5 z dnia 09.04.2010 r.,

- Usługi (...)faktury na łączna kwotę 75 086, 79 złotych o nr 3/210 z dnia 08.04.2010 r., 4/2010 z dnia 09.04.2010 r., 5/2010 z dnia 12.04.2010 r., 6/2010 z dnia 07.05.2010 r., 7/2010 z dnia 01.06.2010 r., 8/2010 z dnia 04.06.2010 r., 09/2010 z dnia 01.07.2010 r., 10/2010 z dnia 02.07.2010 r., 11/2010 z dnia 05.07.2010 r., 12/2010 z dnia 05.07.2010 r., 14/2010 z dnia 02.08.2010 r., 15/2010 z dnia 02.08.2010 r., 01/2011 z dnia 12.04.2011 r., 02/2011 z dnia 13.04.2011 r., 05/2011 z dnia 03.06.2011 r., 06/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 8/2011 z dnia 06.07.2011 r., 9/2011 z dnia 07.07.2011 r., 10/2011 z dnia 18.07.2011 r., 11/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/2011 z dnia 03.10.2011 r., 18/2011 z dnia 04.10.2011 r., 19/2011 z dnia 02.11.2011 r., 20/2011 z dnia 02.11.2011 r., 21/2011 z dnia 02.12.2011 r., 22/2011 z dnia 06.12.2011 r., 01/2012 z dnia 04.01.2012 r., 2/2012 z dnia 05.01.2012 r., 03/2012 z dnia 16.01.2012 r., 04/2012 z dnia 06.03.2012 r., 05/2012 z dnia 08.03.2012 r., 06/2012 z dnia 13.03.2012 r., 9/2012 z dnia 07.05.2012 r., 10/2012 z dnia 10.05.2012 r.

- (...) P. T. faktury na łączną kwotę 3 974,76 złotych o nr 03/02/10 z dnia 12.02.2010 r., 02/02/10 z dnia 12.02.2010 r.,

- (...) B. M. faktury na łączną kwotę 149 629, 56 złotych o nr 03/03/2010 z dnia 25.03.2010 r., 01/04/2010 z dnia 22.04.2010 r., 03/04/2010 z dnia 23.04.2010 r., 01/05.2010 z dnia 04.05.2010 r., 02/05.2010 z dnia 05.05.2010 r., 04/05/2010 z dnia 25.05.2010 r., 05/05/2010 z dnia 22.06.2010 r., 02/06.2010 z dnia 04.06.2010 r., 03/06.2010 z dnia 07.06.2010 r., 04/06/2010 z dnia 08.06.2010 r., 01/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 02/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 1/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 2/10/2010 z dnia 5.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 6.10.2010 r., 04/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 05/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 4/01/2011 z dnia 20.01.2011 r., 2/01/2011 z dnia 13.01.2011 r., 3/01/2011 z dnia 14.01.2011 r., 5/01/2011 z dnia 21.01.2011 r., 2/02/2011 z dnia 8.02.2011 r., 3/02/2011 z dnia 9.02.2011 r., 2/03/2011 z dnia 02.03.2011 r., 3/03/2011 z dnia 03.03.2011 r., 4/03/2011 z dnia 4.03.2011 r., 6/03/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 8/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 2/04/2011 z dnia 18.04.2011 r., 4/04/2011 z dnia 19.04.2011 r., 5/04/2011 z dnia 20.04.2011 r., 6/04/2011 z dnia 22.04.2011 r., 1/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 2/05/2011 z dnia 19.05.2011r., 3/05/2011 z dnia 21.05.2011 r., 4/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., 3/07/2011 z dnia 24.07.2011 r., 4/07/2011 z dnia 26.07.2011 r., 1/08/2011 z dnia 07.08.2011 r., 2/08/2011 z dnia 05.08.2011 r., 3/08/2011 z dnia 08.08.2011 r., 1/09/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/09/2011 z dnia 13.09.2011 r., 3/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 4/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., 1/10/2011 z dnia 4.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 22.10.2011 r., 1/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 2/11/2011 z dnia 15.11.2011 r., 1/12/2012 z dnia 2.12.2012 r., 2/12/2011 z dnia 5.12.2012 r., 3/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 28.12.2011 r., 6/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., 5/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., 4/04/2012 z dnia 23.04.2012 r., 3/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 2/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 1/04/2012 z dnia 10.04.2012 r., 2/03/2012 z dnia 11.03.2012 r., 1/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 3/01/2012 z dnia 24.01.2012 r., 2/01/2012 z dnia 23.01.2012 r.

- (...) T. K. (1) faktury na łączną kwotę 36 039,00 złotych o nr 02/08 z dnia 29.08.2011 r., 03/08 z dnia 30.08.2011 r., 04/08 z dnia 31.08.2011 r., 03/09 z dnia 22.09.2011 r., 04/09 z dnia 23.09.2011 r., 01/10 z dnia 03.10.2011 r., 02/10 z dnia 07.10.2011 r., 03/10 z dnia 11.10.2011 r., 01/11 z dnia 02.11.2011 r., 02/11 z dnia 08.11.2011 r., 01/12 z dnia 02.12.2011 r., 02/12 z dnia 02.12.2011 r., 03/12 z dnia 06.12.2011 r., 01/01 z dnia 19.01.2012 r., 02/01 z dnia 23.01.2012 r., 03/01 z dnia 05.03.2012 r., 03/02 z dnia 08.03. 2012 r., 01/09 z dnia 04.04.2012 r., 02/04 z dnia 11.09.2012 r., 03/04 z dnia 25.04.2012 r.

- T. K. (2)faktury na łączną kwotę 52 203,38 złotych o nr 3/10 z dnia 03.08.2010 r., 1/09/2010 z dnia 15.09.2010 r., 2/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., 4/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. , 2/11/2010 z dnia 16.11.2010 r., 17/11/2010 z dnia 3.11.2010 r., 1/12/2010 z dnia 01.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 02.12.2010 r., 1/2011 z dnia 07.03.2011 r., 2/2011 z dnia 08.03.2011 r., 3/2011 z dnia 27.04.2011 r., 4/2011 z dnia 28.04.2011 roku, 5/2011 z dnia 29.04.2011 r., 1/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 3/10/2011 z dnia 25.10.2011 r., 2/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. 1/12/2011 z dnia 06.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 07.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 1 z dnia 23.01.2012 r., 2 z dnia 24.01.2012 r., 1/3/2012 z dnia 12.03.2012 r., 2/3/2012 z dnia 13.03.2012 r., 1/4/2012 z dnia 03.04.2012 r., a wyżej wymienione dokumenty podrobili oskarżeni D. L. (1)i A. M. (1), działając wspólnie i w porozumieniu w ten sposób, że na każdym z wyżej wymienionych rachunków i na każdej z wyżej wymienionych faktur przystawili podrobione cztery pieczątki: dwie imienne dziekana (...), a następnie w ich świetle oskarżona nakreśliła skrócony podpis M. M. (1)dziekana (...)oraz pieczątkę zamówień publicznych, w świetle której oskarżeni nakreślili adnotacje odnośnie zgodności zamówienia z przepisami Prawa zamówień publicznych, a nadto nanieśli, najczęściej robił to osobiście D. L. (1), w górnej części na odwrocie wymienionych dokumentów opis i uzasadnienie celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, a następnie po potwierdzeniu dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym poprzez przyłożenie pieczątki i podpisu przez A. M. (1)jako samodzielną księgową, oskarżona przedkładała je do zatwierdzenia i wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, pracownikom administracyjnym, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), a tym działaniem oskarżeni wprowadzili pracowników (...) (...)w P.w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...)w P., (...), doprowadzając tym samym (...) w P.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 złotych.

Pieniądze przelewane były przez (...) w P. na konta firm wystawiających fikcyjne rachunki i faktury. Kiedy środki pieniężne trafiły na konta tych firm, wyżej wymienionych, osoby wystawiające w imieniu tych firm wskazane wyżej fikcyjne faktury telefonicznie informowały o tym D. L. (1), który jeździł osobiście odbierać pieniądze od w/w firm. D. L. (1) i A. M. (1) wyłudzone w ten sposób pieniądze przeznaczyli na własne potrzeby, wydając je głównie na podróże zagraniczne, a także wyjazdy krajowe w celach wypoczynkowych.

W maju 2012r. Dział Zamówień Publicznych (...) w P. dokonał zestawienia faktur firmy (...) pod kątem stwierdzenia, czy z uwagi na wielkość wypłaconych kwot pieniężnych z tytułu zapłaty za usługi zgodnie z zaksięgowanymi rachunkami, konieczne jest zawarcie umowy między (...) w P., a wykonawca usług i przeprowadzona kontrola wykazała konieczność zawarcia takiej umowy. Stwierdzono bowiem przekazanie środków pieniężnych w okresie od 2010 roku do 2012 roku z konta (...) na konto firmy Handlowo – Usługowej (...) – T. – K. w P. prowadzonej przez D. L. (1) na łączną kwotę 375.473 zł z tytułu różnych usług. Wówczas jednak zaczęto sprawdzać rachunki wystawione przez firmę (...) i ustalono, że w/w firma nie wykonała tych usług na rzecz (...), a na rachunkach, na podstawie których przekazano w/w kwotę, zostały sfałszowane podpisy.

Pismem z dnia 21 maja 2012r. Kanclerz w imieniu (...) w P. rozwiązał z A. M. (1) w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia z winy pracownika tj. na podstawie art. 52 kodeksu pracy umowę o pracę, wskazując na ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na fałszowaniu dokumentów księgowych tj. ich wystawianiu i potwierdzaniu merytorycznym, co było podstawą dokonywania zapłaty za niezamówione przez uczelnię i niewykonane przez dostawcę usługi.

W tym czasie do (...) w P. wpłynęło pismo oskarżonej A. M. (1) z dnia 22 maja 2012r. kierowane do Kanclerza (...) z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za porozumieniem stron. W piśmie tym oskarżona stwierdziła, że bardzo żałuje, iż nadużyła zaufania pracodawcy, szczerze żałuje i zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody, choć nie od razu z uwagi na jej sytuację materialną. Kanclerz (...) pismem z dnia 24 maja 2012r. poinformował oskarżoną, że nie wyraża zgody na rozwiązanie z nią umowy o pracę za porozumieniem stron, ponieważ sprawę zgłoszono do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

(...)w P., w tym (...), nigdy nie zlecał wykonania usług zarówno firmie Handlowo – Usługowej (...)– T.– K.w P., jak również firmom Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), firmie (...)i wymienione firmy nigdy nie wykonywały żadnych usług na rzecz (...).

Po ujawnieniu w/w nieprawidłowości Rektor (...) w P. powołał komisję w celu ustaleniu rozmiarów szkody i zbadania mechanizmów wyprowadzenia z (...) środków finansowych, która ustaliła, że w latach 2009 – I półrocze 2012r. wyprowadzono z konta uczelni na konta 8 różnych firm łącznie kwotę 844.664,04 zł z tytułu usług, których żadna z tych firm nie wykonywała i (...) nie zlecał tym firmom żadnych usług. (...) wezwał te firmy do zwrotu pieniędzy tj. firmę Handlowo – Usługową (...) – T. – K. w P. do zwrotu kwoty 371.123,80 zł, firmę Usługi (...) w P. do zwrotu kwoty 146.516,75 zł (w/w odpowiadając na wezwanie (...) do dobrowolnego zwrócenia pieniędzy wyjaśniła pisemnie, że otrzymane z uczelni pieniądze przekazała D. L. (1)), firmę Zakład (...) w P. do zwrotu kwoty 10.090,00 zł (w/w zadeklarował zwrot pieniędzy), firmę Usługi (...) w P. do zwrotu kwoty 75.086,79 zł, firmę (...) do zwrotu kwoty 3.974,76 zł, firmę (...) w P. do zwrotu kwoty 149629,56 zł (w/w zadeklarował dobrowolnie zwrócenie pieniędzy w ratach), firmę (...) w P. do zwrotu kwoty 36.039,00 zł (w/w zobowiązał się do dobrowolnego zwrócenie pieniędzy), firmę (...) w P. do zwrotu kwoty 52.203,38 zł (w/w zobowiązał się dobrowolnie do zwrotu pieniędzy).

Niektóre w wymienionych wyżej osób dobrowolnie przystąpiły do spłaty na rzecz (...) w P.wyłudzonych przez oskarżonych na podstawie fikcyjnych faktur pieniędzy i tak:

- J. W. i T. K. (2) zwrócili całość nienależnie wypłaconych na ich konta przez (...) pieniędzy tj. J. W. kwotę 10.090 zł, a T. K. (2) kwotę 52.203,38 zł

- T. K. (1) i Z. W. (1) zwrócili znaczną część nienależnie wypłaconych na ich konta przez (...) pieniędzy tj. T. K. zwrócił kwotę 31.500 zł, Z W. kwotę 47.286,9 zł, przy czym Z. W. pozostałą kwotę regularnie spłaca ratach miesięcznych po 800 zł.

Przeciwko A. K. (2) (...) wystąpił natomiast z powództwem o zapłatę kwoty 146.516,75 z odsetkami i sprawa toczy się przez Sądem Okręgowym w Poznaniu – XII C 1202/13. Podobnie przeciwko D. L. (1) (...) wystąpił z powództwem o zapłatę kwoty 371.123,80 z odsetkami i sprawa toczy się przez Sądem Okręgowym w Poznaniu – XII C 1191/13, a przeciwko T. K. (1) o zapłatę pozostałej kwoty 6039 zł z odsetkami – wydano nakaz zapłaty, przeciwko M. B. wydano także nakaz zapłaty na kwotę 74.629,56 zł, przeciwko P. T. wydano nakaz zapłaty na kwotę 3.974,76 zł

Oskarżona A. M. (1) córka I.i R.z domu K., urodziła się (...)w P.. Oskarżona ma wykształcenie wyższe, z zawodu jest księgową. Oskarżona jest panną, matką jednego dziecka w wieku 13 lat, które pozostaje na jej utrzymaniu. Pozostaje w związku nieformalnych z D. L. (1). Obecnie zamieszkuje z L., gdzie też pracuje jako sprzątaczka i osiąga z tego tytułu dochody miesięcznie w wysokości około 400 funtów, a otrzymuje także alimenty w kwocie 700 zł na dziecko. Wcześniej od 14 grudnia 2004 roku do 21 maja 2012r. zatrudniona była jako samodzielna księgowa na (...) w P.. Oskarżona jest współwłaścicielką mieszkania w P. OS. (...), które stanowi przedmiot zabezpieczenia majątkowego, nie posiada innego majątku. Oskarżona nie była karana za przestępstwa.

Oskarżony D. L. (1) syn M. i M. z domu P., urodził się (...) w P.. Oskarżony ma wykształcenie średnie, bez wyuczonego zawodu. Jest kawalerem, ojcem jednego dziecka, które pozostaje na jego utrzymaniu. Pozostaje w związku nieformalnym z A. M. (1). Obecnie zamieszkuje z L., gdzie też pracuje jako kucharz w restauracji i osiąga z tego tytułu dochody miesięcznie w wysokości około 1000 funtów. Oskarżony nie posiada żadnego majątku - nieruchomości czy też samochodu. Oskarżony nie był karany za przestępstwa.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów:

1.  częściowo wyjaśnień oskarżonych:

oskarżonej A. M. (1) k. 711-715

oskarżonego D. L. (1) k. 725-729

2.  zeznań świadków :

L. P. k. 10-11

K. H. k. 644-646

M. M. (1) k. 329-331

częściowo T. K. (1) k. 625-626,

częściowo T. K. (2) k. 655-656

częściowo M. B. k. 658-659

częściowo P. T. k. 685-686

częściowo A. K. (2) k. 336-338

częściowo Z. W. (1) k. 339-341

3.  dokumentów ujawnionych na posiedzeniu w trybie art. 393 § 1, 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 394 § 1 i 2 k.p.k., wskazanych w protokole posiedzenia, takich jak:

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez Rektora (...) w P. k. 1-2

dane osobowe oskarżonych k. 6, 9

dane dotyczące firmy Handlowo – Usługowej (...) – T. D. L. k. 8

zestawienie dokumentów dotyczących Firmy Handlowo – Usługowej (...) k. 14-15,

kopia wyciągów bankowych rachunku prowadzonego w (...) SA dla (...) w P. k. 16-85

zakres obowiązków pracownika A. M. (1) k. 86-87

kopia wypowiedzenia umowy o pracę z 21 maja 2012r. k. 88

kopia pisma oskarżonej A. M. do Kanclerza (...) w sprawie rozwiązania umowy o pracę k. 89 i kopia pisma Kanclerza z dnia 24 maja 2012r. jako odpowiedzi k. 90

dane firmy (...) k. 93

pismo Rektora (...) w P. z dnia 6 lipca 2012r. i 13 czerwca 2012r k. 98, 100

oświadczenie A. K. (2) z dnia 18 czerwca 2012r. k. 99

wykaz faktur – załącznik k. 106

wydruk arkusza finansowego systemu księgowego (...) k. 108

oryginały rachunków wystawionych przez Firmę Handlowo – Usługową (...) – T. – K. w P. k. 108-292, 294-328

kserokopie faktur VAT wystawionych przez firmy Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), firmie (...) k. 344-616 oraz oryginały tych faktur k. 748-984

wydruk z systemu księgowego (...) za 2010r. k. 293

kopie faktur wystawionych przez S. P. T. k. 687

kserokopie faktur wystawionych przez firmę (...) i wydruk z rejestru sprzedaży k. 627-639

kserokopia wezwania do zapłaty k. 640-642, 660-661

wydruk elektronicznej księgi wieczystej k. 668-680

wydruk z centralnej ewidencji pojazdów k. 682-683

postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania k. 985—986

danych o karalności z KRK k. 993, 1001

pisma Kanclerza (...) i zestawienia poniesionej szkody k. 1002-1003

kopia pozwu (...) w P. przeciwko D. L. (1) k. 1036-1049

pismo pokrzywdzonego odnośnie wpłat dokonanych przez J. W., T. K. (2), T. K. (1) i Z. W. (3) k. 1083-1091

wyciąg z systemu księgowego (...) k. 1116-1117.

Oskarżona A. M. (1) w toku postępowania przygotowawczego przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Oskarżona wyjaśniła, że pracowała jako księgowa na (...) w P.w kwesturze i zajmowała się księgowością (...). Mieszkała wówczas z D. L. (1)i czasami przynosiła dokumenty księgowe do domu, gdzie je opracowywała. Z wyjaśnień oskarżonej wynika, że D. L. (1)pewnego razu zapytał się jej czy możliwe jest wystawanie faktury za wykonanie jakiejś usługi na rzecz (...), która w rzeczywistości nie byłaby wykonana. D. L. (1), jak wyjaśniła oskarżona, dopytywał się jej jak to musiałoby zostać zrobione i co byłoby potrzebne. Z wyjaśnień oskarżonej wynika, że początkowo była temu przeciwna, ale później zgodziła się i powiedziała mu jakie pieczątki są do tego procederu potrzebne. D. L. (1)wyrobił wtedy dwie pieczątki: wydziałową i imienną dziekana wydziału na podstawie wzoru widniejącego na przekazanej przez mu przez oskarżoną fakturze. Według oskarżonej duża pieczątka dotycząca zatwierdzania zamówień publicznych była dostępna w miejscu pracy. Oskarżony D. L. (1)według oskarżonej wówczas nie prowadził działalności gospodarczej, a dopiero później otworzył firmę (...). Według oskarżonej pierwsze sfałszowane faktury zostały wystawione pod koniec 2009 roku i wystawiane były przez różne firmy, w tym A. K. (2)i M. B.. Oskarżona opisała w swoich wyjaśnieniach jak wyglądał proceder fałszowania rachunków i faktur, podając, że rachunki wystawione przez firmę (...)podpisywał D. L. (1), a następnie u nich w mieszkaniu opisywał je, przystawiali pieczątki, oskarżona nakreślała parafki dziekana, opis na pieczątce zamówień publicznych nakreślali wspólnie – raz ona, innym razem D. L. (1), natomiast dokumenty zawierające opis komputerowy oskarżona wypełniała w pracy. Oskarżona w swoich wyjaśnieniach wskazała także w jak sposób wprowadzała te sfałszowane rachunki i faktury do obiegu księgowego na (...), a mianowicie wprowadzała je do obiegu tak jak „normalne „faktury”, tj. zatwierdzała je pod względem formalnym i rachunkowym, przedkładała do kwestury do zatwierdzenia do wpłaty. Oskarżona podała, że kiedy wprowadzała w ten sposób do obiegu pierwsze dokumenty to bała się, że wyjdzie to na jaw, natomiast kiedy w 2010 roku D. L. (1)założył swoją firmę i rachunków takich było więcej, to nie było żadnych problemów z wprowadzaniem ich do obiegu księgowego (...), a pieniądze przelewane były na wskazane rachunki w fakturach i rachunkach. Pieniądze te odbierał następnie według oskarżonej D. L. (1), ona była kilka razy świadkiem obioru pieniędzy od M. B.. Oskarżona podała także, że z tych wyłudzonych pieniędzy korzystali wspólnie z D. L. (1), wydali wszystko na podróże zagraniczne, a także krajowe. Po okazaniu oskarżonej zabezpieczonych w sprawie jako dowodów rzeczowych oryginałów faktur i rachunków opisała ponownie sposób podrabiania tych dokumentów przez siebie i D. L. (1), a także procedurę wprowadzania tych dokumentów do obiegu księgowego na (...). Z jej wyjaśnień wynika, że podpisy kwestora i kanclerza oraz pieczątka kwestury widniejące na przedmiotowych dokumentach w miejscu zatwierdzenia faktur do wypłaty nie zostały sfałszowane. Oskarżona podała także w swoich wyjaśnieniach – zgodnie z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez Sąd- okoliczności ujawnienia przestępczego procederu wyłudzania środków pieniężnych z (...)przez nią i D. L. (1)i konsekwencje w postaci rozwiązania z nią umowy o pracę. Oskarżona wyjaśniła także, że (...)w P.wezwał ją do zwrotu całej wyłudzonej kwoty ponad 800 000 zł, a z jej wiedzy wynika, że częściowo szkoda została naprawiona przez osoby, które wystawiały fikcyjne faktury, a które także zostały wezwane do zwrotu wyłudzony pieniędzy przez (...). Oskarżona podała, że obecnie nie ma możliwości finansowych aby naprawić szkodę i zwrócić uczelni wyłudzone pieniądze, wyjechała wraz z D. L. (1)pod koniec września 2012r. na stałe do Anglii aby pracować. Oskarżona dodała, że pracując w Anglii ma większe możliwości spłaty tych wyłudzonych pieniędzy, bo na (...)zarabiała 1700 zł brutto miesięcznie. Oskarżona wyraziła żal z powodu popełnienia przestępstwa i gotowość poddania się dobrowolnie karze uzgodnionej z Prokuratorem w trybie art. 335 k.p.k.

Taki wniosek ostatecznie Prokurator dołączył do aktu oskarżenia o wymierzenie oskarżonej uzgodnionych kar i środków karnych, w tym obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 k.k. i zakaz wykonywania zawodu księgowej na okres 5 lat. Oskarżona następnie podtrzymała swój wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie uzgodnionych z Prokuratorem kar: 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat, grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 20 złotych jedna stawka, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. (zmodyfikowanego w zakresie wysokości za zgodą oskarżonej wyrażona na piśmie przed Sądem), a także orzeczenie zakazu wykonywania zawodu księgowej na okres 5 lat, a także orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych w postaci sfałszowanych faktur i rachunków.

Także oskarżony D. L. (1) w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Oskarżony wyjaśnił w szczególności, że mieszkał z A. M. (1)od 2003 lub 2004 roku w K.na OS. (...), a oskarżona pracowała wówczas na (...)w P.jako księgowa. Według oskarżonego A. M. (1)przynosiła czasami pracę do domu, bo nie wyrabiała się w pracy i prosiła wtedy oskarżonego, aby pomógł jej segregować dokumenty – faktury i rachunki. Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że wtedy wpadł na pomysł, aby wystawiać na rzecz (...)faktury za wykonanie usługi, która w rzeczywistości nie była wykonywana. Oskarżona nie od początku, ale w końcu przystała na to i wyjaśniła mu jakie pieczątki musi wyrobić udostępniając wzoru z faktury. Oskarżony wyjaśnił, że wyrobił dwie pieczątki, w tym imienna dziekana. Zwrócił się pod koniec 2009 roku do swoich znajomych A. K. (2), M. B., Z., J.– nazwisk ich nie pamiętał i innych osób, których nazwisk nie pamiętał z propozycją, aby grzecznościowo wystawiali faktury na wykonanie jakiejś usługi na rzecz Uniwersytetu. Oskarżony uzgodnił z tymi osobami, że będzie im podawać dane do wpisania na fakturach, a kiedy pieniądze wpłyną na konto tych firm, to będzie przyjeżdżał osobiście po ich odbiór. Według oskarżonego nikt z wystawiających faktury nie interesował się tym, czy usługi te zostały wykonane. Z wyjaśnień oskarżonego wynika poza tym, że w tamtym czasie pracował jako magazynier i założył działalność gospodarczą pod nazwą LUD-POL po to, aby wystawiać fikcyjne rachunki na rzecz (...). Oskarżony w swoich wyjaśnieniach opisał proceder wystawiania przez niego w imieniu firmy (...)rachunków za fikcyjne usługi na rzecz (...), jak również następnie podrabiania na ich odwrocie adnotacji związanych z opisem faktury, ich odbiorem i akceptacją, a także zatwierdzaniem rachunkowym i merytorycznym przez dziekana właściwego wydziału. Oskarżony przyznał, że opisywał odręcznie takie rachunki czy faktury, także opisywał pieczątkę zamówień publicznych przez wpisanie numeru umowy i daty. Najczęściej on też przystawiał podrobione pieczątki na tych dokumentach, nie podrabiał natomiast podpisu dziekana i adnotacji u dołu tych dokumentów. Wskazał także, że po faktury wystawiane przez inne firmy jeździł sam i je odbierał. Tak podrobione faktury czy też rachunki następnie według oskarżonego A. M. (1)zabierała do pracy i wprowadzała je do obiegu księgowego w (...). Oskarżony wyjaśnił także, że kiedy (...)przelewał pieniądze na wskazane konta, otrzymywał telefon od właściciela firmy, na konto której wpłynęły pieniądze i jeździł osobiście po ich odbiór. Potwierdził, że wyłudzili w ten sposób z A. M. (1)około 800 tys. zł, wszystkie pieniądze trafiły do nich, a wydawali je na bieżące potrzeby, głównie jednak na zagraniczne wyjazdy. Kiedy wykryto przestępstwo na (...), otrzymał wezwanie do zwrotu wyłudzonych pieniędzy, na które nie odpisał, natomiast znajomi, którzy wystawiali fikcyjne faktury informowali go telefonicznie, że muszą spłacić szkodę na rzecz (...). Według oskarżonego zapewnił on ich wówczas, że zwróci z A. M. (1)im pieniądze w ratach. Po okazaniu oskarżonemu zabezpieczonych w sprawie jako dowodów rzeczowych oryginałów faktur i rachunków potwierdził sposób podrabiania tych dokumentów przez siebie i A. M. (1), a także procedurę wprowadzania tych dokumentów do obiegu księgowego na (...)przez oskarżoną. Oskarżony wyjaśnił także, że z jego wiedzy wynika, że częściowo szkoda została naprawiona przez osoby, które wystawiały fikcyjne faktury, a które także zostały wezwane do zwrotu wyłudzony pieniędzy przez (...). Oskarżony podał, że jako magazynier zarabiał około 2100 zł miesięcznie netto, wyjechał wraz z A. M.pod koniec września 2012r. na stałe do Anglii aby pracować. Oskarżony dodał, że pracując w Anglii ma większe możliwości spłaty tych wyłudzonych pieniędzy, dlatego nie planują powrotu do kraju. Oskarżony wyraził żal z powodu popełnienia przestępstwa i gotowość poddania się dobrowolnie karze uzgodnionej z Prokuratorem w trybie art. 335 k.p.k.

Taki wniosek ostatecznie Prokurator dołączył do aktu oskarżenia o wymierzenie oskarżonemu uzgodnionych kar i środków karnych, w tym obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 k.k. Oskarżony następnie podtrzymał swój wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie uzgodnionych z Prokuratorem kar: 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat, grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 20 złotych jedna stawka, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. (zmodyfikowanego w tym zakresie za zgodą oskarżonego wyrażoną na piśmie przed Sądem), a także orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych w postaci sfałszowanych faktur i rachunków.

Oceniając moc dowodową wyjaśnień oskarżonych A. M. (1)i D. L. (1), zważyć należy, iż zasługują one na podzielenie w całości jako zbieżne, spójne, znajdujące potwierdzenie w innych dowodach. Dokonując ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd oparł się przede wszystkim właśnie na wyjaśnieniach oskarżonych, które są zdaniem Sądu logiczne, spójne, konsekwentne i korespondują z pozostałym materiałem dowodowym, zwłaszcza z zeznaniami świadków – pracowników Uniwersytetu, jak też w znacznej części z zeznaniami świadków, którzy potwierdzili proceder wystawiania przez nich fikcyjnych faktur dla oskarżonych. W świetle przyznania się oskarżonych L.i M.do popełnienia zarzuconego im czynu, ich wyjaśnienia nie budzą w ocenie Sądu żadnych wątpliwości, stanowiąc pełnowartościowy materiał dowodowy. Zważyć należy przede wszystkim, że oskarżeni M.i L.nigdy nie kwestionowali swego sprawstwa, jak też winy, szczegółowo wyjaśnili także okoliczności dokonania przestępstwa, zgodnie z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez Sąd także na podstawie innych wiarygodnych dowodów. Ich wyjaśnienia są poza tym prawdopodobne z punktu widzenia logiki i zasad doświadczenia życiowego, zbieżne z innymi dowodami i jako takie zasługiwały na podzielenie przy ustalaniu stanu faktycznego.

Wobec przyznania się tych oskarżonych do popełnienia zarzucanych im czynów Sąd podzielił zatem jako wiarygodne wyjaśnienia oskarżonych dotyczące okoliczności w jakich powzięli zamiar wyłudzenia od (...)w P.pieniędzy tytułem zapłaty za fikcyjne faktury dotyczące nie wykonanych nigdy usług, w ogóle nie zamawianych przez (...), na wiarę zasługiwały także podane przez nich okoliczności w jakich uzyskiwali od innych podmiotów takie faktur podrabiane następnie przez oskarżonych działających wspólnie i w porozumieniu i wprowadzane przez A. M. (1)jako samodzielną księgową w (...)do obiegu księgowego, także wyjaśnienia dotyczące sposobu fałszowania przedmiotowych zabezpieczonych w sprawie faktur i rachunków przez oskarżonych, odnośnie sposobu rozliczania się przez oskarżonego D. L. (1)z innymi wystawcami fikcyjnych faktur z tytułu środków pieniężnych przelewanych przez (...)jako zapłata za te podrobione faktury, wreszcie odnośnie okoliczności ujawnienia przestępczego procederu przez pracowników (...), ponieważ w tym zakresie wyjaśnienia oskarżonych A. M. (1)i D. L. (1)znajdują potwierdzenie w innych uznanych za wiarygodne dowodach, jak zeznania świadków pracowników (...)w P.- L. P., M. M. (1)i K. H., a także w większości w zeznaniach świadków A. K. (2), Z. W. (1), T. K. (1), T. K. (2), M. B.i P. T., a także w zebranych w aktach dokumentach, jak chociażby pisemne oświadczenie – pismo oskarżonej A. M.z dnia 22 maja 2012r., czy też oświadczenie A. K. (2). Sąd dał wiarę także wyjaśnieniom oskarżonych L.i M., w których wskazali oni na co wydali wyłudzone pieniądze, ponieważ w tym zakresie te wyjaśnienia są zbieżne, a i Sąd nie znalazł żadnych dowodów przeciwnych, z których wynikałoby np. że w dalszym ciągu są w posiadaniu wyłudzonych środków pieniężnych. Wobec braku dowodów przeciwnych Sąd podzielił także wyjaśnienia oskarżonych, że pieniądze przelewane przez (...)w P.z tytułu zapłaty za wprowadzone do obiegu księgowego przez oskarżoną A. M. (1)sfałszowane rachunki i faktury na wskazane w tych dokumentach rachunki, trafiały następnie do oskarżonego D. L. (1), który w porozumieniu z oskarżoną, odbierał osobiście od wystawców faktur pieniądze, pozostawiając im ewentualnie część niezbędną do opłacenia podatku od towarów i usług. Te wyjaśnienia oskarżonych M.i L.są bowiem zbieżne, spójne i poza tym korespondują z zeznaniami świadków A. K. (2), Z. W. (1), T. K. (1), T. K. (2), M. B.i P. T., którzy od początku twierdzili, że wszystkie pieniądze przelewane przez (...)za faktury, które wystawiali na prośbę D. L. (1), przekazywali później jemu. Sąd podzielił zatem jako zbieżne te dowody, to jest zarówno wyjaśnienia oskarżonych, jak i zeznania wskazanych świadków, bo wiarygodności tych dowodów nie podważa bezsporna także okoliczność, że świadkowie ci – wystawiający fikcyjne faktury – następnie po ujawnieniu przestępstwa i wezwaniu ich przez (...)do zwrotu wyłudzonych przez oskarżonych pieniędzy, spłacili na rzecz Uniwersytetu kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur, czy też podjęli spłatę, albo to zadeklarowali. Powyższa okoliczność może mieć bowiem znaczenie jedynie dla kwestii odpowiedzialności tych osób, nie wpływa natomiast na prawno – karną ocenę zachowania oskarżonych D. L. (1)i A. M. (1). Wreszcie wobec braku dowodów przeciwnych Sąd podzielił także jako wiarygodne wyjaśnienia oskarżonych L.i M.odnośnie ich sytuacji rodzinnej, materialnej, bytowej, zawodowej, ponieważ są one zbieżne, a poza tym korespondują z innymi dowodami w postaci dokumentów zebranymi w aktach sprawy. Podkreślić należy jeszcze oceniając moc dowodowa wyjaśnień oskarżonych, że na wiarę zasługiwały ich wyjaśnienia dotyczące sposobu fałszowania przedmiotowych zakwestionowanych przez pokrzywdzonego rachunków i faktur, ponieważ były one wzajemnie zbieżne i korespondowały także z zeznaniami świadków M. M. (1), L. P.i K. H., w świetle tych jednoznacznych dowodów nie budziło wątpliwości, że na przedmiotowych fakturach podrobiony został w szczególności podpis dziekana M. M. (1), co ten sam przyznał, a i z wyjaśnień A. M.i z wyjaśnień D. L.wynika, że podpis dziekana fałszowała A. M. (1). Na wiarę zasługiwały zdaniem Sądu pozostałe wyjaśnienia oskarżonych, którzy podali kto w ramach podziału ról pomiędzy nimi fałszował konkretne zapisy, adnotacje, pieczątki czy podpisy na zabezpieczonych dokumentach. W świetle takich jednoznacznych ustaleń nie było zdaniem Sądu konieczne uzyskiwanie w tym postępowaniu opinii grafologicznej w celu dokonania prawidłowych ustaleń faktycznych, zwłaszcza, że postępowanie przygotowawcze w stosunku do A. M.i D. L.zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia z wnioskiem Prokuratora z art. 335 k.p.k. i skazanie bez rozprawy. Prawdziwość i szczerość wyjaśnień oskarżonej A. M. (1)potwierdza także zdaniem Sądu analiza jej zachowania po ujawnieniu przez pracowników (...)przestępczego procederu, kiedy to opuściła pracę pod pretekstem choroby dziecka, a następnego dnia przedłożyła już zwolnienie lekarskie i następnie zgłosiła się jej obrońca informując o przyznaniu się oskarżonej do przestępstwa, prosząc o polubowne załatwienie sprawy, wreszcie potwierdza jej winę także pismo z dnia 22 maja 2012r. kierowane do Kanclerza (...). .

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd w całości podzielił jako logiczne, spójne, rzeczowe i tym samym wiarygodne zeznania świadka L. P. , która zatrudniona jest na (...)w P.jako zastępca kwestora i funkcję tą pełni od lipca 2004r., a więc w czasie kiedy oskarżona A. M. (1)pracowała jako samodzielna księgowa. Z zeznań świadka, do której obowiązków należał m.in. nadzór nad pracą kwestury, realizacja płatności, wynika, że w kwietniu 2012r. jej uwagę zwróciły pod względem podatkowym i realizacji zamówień publicznych rachunki wystawione na rzecz (...)w P.przez firmę Handlowo – Usługową (...)– T.– K.prowadzoną w P.przez D. L. (1)( zwaną dalej LUD-POL). Po sprawdzeniu przez świadka w systemie księgowym (...)w P.wysokości obrotów z w/w firma okazało się, że w 2011 roku przekroczyły one 200.000 zł, a przypadku gdy obroty przekraczają 150.000 zł powinien kontrahent wystawiać faktury, a nie rachunki. Ponadto jeżeli chodzi o w/w firmę, świadek stwierdziła wówczas przekroczenie limitu udzielania zamówień bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnego wyboru firmy świadczącej tego typu usługi według ustawy Prawo zamówień publicznych, ponadto w przypadku takich obrotów, jak z firmą (...), powinna zostać zawarta pomiędzy (...)w P.a w/w firmą umowa formie pisemnej na świadczenie usług na rzecz (...)w P.. Z zeznań świadka wynika, że po stwierdzeniu tych nieprawidłowości pod koniec kwietnia 2012r. zgłosiła sprawę w celu wyjaśnienia do Działu Zamówień Publicznych (...)w P., natomiast Kierownik w/w D.wraz z Dziekanem (...) M. M. (1)poinformowali świadka w dniu 8 maja 2012r., że procedury zamówień publicznych nie były przeprowadzone na Wydziale i nie zamawiano tego typu usług, czego dowodem był brak adnotacji o takich usługach świadczonych przez firmę (...)w rejestrze udzielonych zamówień. Po sprawdzeniu przez Kierownika Dziekanatu zestawienia wydatków otrzymywanych od księgowej A. M. (1)okazało się, jak wynika z zeznań świadka, że nie były w nim ujęte także rachunki wystawione przeze firmę (...). Świadek L. P.zeznał także, że po wyrywkowym sprawdzeniu niektórych rachunków firmy (...)w systemie księgowym okazało się, iż zostały zaksięgowany niezgodnie z dekretacją i dlatego nie było ich w zestawieniach przedłożonych przez dziekana. Według świadka większość rachunków tej firmy była w ten sposób księgowana przez oskarżoną A. M. (1), która nie potrafiła wytłumaczyć świadkowi dlaczego taka sytuacja zaistniała. Po przekazaniu do weryfikacji dziekanowi wszystkich rachunków firmy (...)stwierdził on, że jego podpis na tych rachunkach został sfałszowany tj. zarówno podpis w miejscu zatwierdzenia udzielonego zamówienia publicznego, jak i w miejscu sprawdzenia rachunku pod względem merytorycznym. Według świadka dziekan wskazał także na sfałszowanie pieczątek: wydziałowej i jego imiennej . Po ujawnieniu tej sprawy oskarżona nie stawiła się w pracy następnego dnia z powodu zwolnienia lekarskiego, a 13 maja 2012r. do (...)w P.zgłosiła się obrońca oskarżonej informując, że A. M. (1)przyznała się do popełnienia przestępstwa i wnosi o polubowne załatwienie sprawy. Z zeznań świadka wynika poza tym, że rachunki z firmy (...)wystawiane były w okresie od września 2010r. do maja 2012r. , płacone były przelewem na konto w.w firmy. Według świadka podobnie opracowane zostały i zaksięgowane rachunki wystawione przez firmę Usługi (...). Jednocześnie świadek dodała, że podatek od tych faktur VAT nie był odliczany, ponieważ przedmiotowe usługi wiązały się z działalnością zwolnioną z podatku od towarów i usług. Świadek zaprzeczyła, aby (...)w P.kiedykolwiek współpracował z w/w firmami. Świadek poza tym opisała procedurę związana z obiegiem takich, jak w przedmiotowej sprawie dokumentów, wskazując, że rachunki i faktury opisywane są przez osobę zamawiającą, która potwierdza to w opisie dokumentu, na dokumencie wskazywane jest źródło finansowania, osoba uprawniona zatwierdza pod względem merytorycznym, następnie zatwierdzana jest procedura udzielania zamówienia publicznego, a w zależności od źródła finansowania i treści merytorycznej dokument taki trafia do innego działu administracji centralnej lub bezpośrednio do kwestury celem ujęcia w ewidencji księgowej i realizacji płatności (k. 10-11).

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd podzielił także w całości jako wiarygodne, logiczne, spójne, konsekwentne i zbieżne z innymi dowodami zeznania świadków M. M. (1)i K. H.. Świadkowie ci w swoich zeznaniach potwierdzili sposób działania oskarżonej A. M. (1)wynikający zarówno z jej wyjaśnień, jak i zabezpieczonych jako dowody rzeczowe sfałszowanych faktur i rachunków. W swoich zeznaniach przede wszystkim wyjaśnili jak powinien wyglądać prawidłowy obieg dokumentów finansowo - księgowych w (...), którego świadek M. M. (1)był Dziekanem, a także w jaki sposób oskarżona wprowadziła do obiegu sfałszowane dokumenty będące podstawą wypłaty środków pieniężnych firmom za usługi, których nigdy nie zamawiano i nigdy nie wykonano na rzecz (...). Świadek M. M. (1)w szczególności wskazał, że w normalnym obiegu dokumentów faktura za usługę lub zakup materiałów trafiała do Wydziału i była opisywana przez trzy osoby: pracownika, który korzystał z usługi albo zakupu materiałów, dyrektora instytutu tego pracownika i na końcu przez dziekana. Z tymi trzema podpisami, jak wynika z zeznań świadka M. M., faktura trafiała do kwestury do oskarżonej A. M. (1), która księgowała daną fakturę, robiła niezbędne adnotacje, a które później były zatwierdzane przez jej przełożonych. Według świadka M. M. (1)fałszywe faktury w ogóle nie trafiały do Wydziału, bo były wprowadzane do obiegu w kwesturze. Świadek potwierdził, że na zakwestionowanych rachunkach i fakturach zostały podrobione pieczątki dziekana i wydziału, a także wszystkie jego podpisy jako dziekana. Z zeznań świadka wynika poza tym, że na tych fakturach brakuje podpisu pracownika wydziału i akceptacji dyrektora instytutu dla tego wydatku, ponieważ oskarżona A. M. (1)przedkładała pracownikom służb administracyjnych uniwersytetu te sfałszowane faktury do zatwierdzenia, wyłączając z obiegu tych faktur (...). Świadek wyjaśnił ponadto, że taki proceder był możliwy, to jest zaakceptowanie faktur przez poszczególnych pracowników służb administracyjnych mimo braku na nich podpisów pracownika i akceptacji dyrektora instytutu dla tego wydatku, ponieważ w (...)jest też pula funduszy dziekańskich rozliczanych tylko na podstawie podpisu dziekana, dlatego kwestura mogła tak interpretować i przyjmować przedmiotowe sfałszowane faktury i rachunki. Świadek dodał, że opis na odwrocie faktury, zawierający uzasadnienie celowości zakupu danych materiałów czy też wykonania usługi, powinien być sporządzony przez pracownika wydziału, a na sfałszowanych dokumentach A. M. (1)zrobiła to sama (k. 330).

Z kolei świadek K. H., która była bezpośrednią przełożoną oskarżonej zeznała, że zaczęły z L. P. wyjaśniać sprawę, kiedy okazało się, iż faktury nie przechodziły przez wydział. Według świadka na pierwszy rzut oka przedmiotowe faktury nie budziły zastrzeżeń, bo wystawione zostały przez istniejące firmy, jednak oskarżona pomijała w obiegu takiego dokumentu wydział, bo przyjmowała fakturę do zapłaty, wprowadzała do systemu, dekretowała z jakich kosztów należy zrealizować ten wydatek. Świadek zeznała, że jako ostatni podpisują zatwierdzenie do wypłaty środków pieniężnych z danej faktury kwestor i kanclerz i ich podpisy na odwrocie przedmiotowych faktur zdaniem świadka prawdopodobnie są autentyczne. Faktury do zatwierdzenia przedkładała im oskarżona (k. 645).

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd podzielił także w znacznej części zeznania świadków T. K. (1), T. K. (2), M. B., P. T., A. K. (2), Z. W. (1) , które zasadniczo były zbieżne z innymi dowodami, jak wyjaśnienia oskarżonych, zeznania innych świadków tj. pracowników (...), a także znalazły potwierdzenie w dokumentach zgromadzonych w aktach sprawy. Zważyć należy jednak, iż świadkowie ci byli zainteresowani niewątpliwie rozstrzygnięciem sprawy, ponieważ sami zostali niejako zamieszani w przestępczy proceder prowadzony przez D. L. (1) i A. M. (1), a mianowicie w ten sposób, że wystawiali poświadczające nieprawdę faktury dokumentujące fikcyjne usługi na rzecz (...) w P., a czynili to na prośbę D. L. (1), który z A. K. (2), Z. W. (1), M. B. i P. T. załatwiał to sam bezpośrednio, natomiast z T. K. (1) i T. K. (2) za pośrednictwem M. B.. Powyższa okoliczność, to jest powiązanie tych świadków z przestępczym procederem prowadzonym przez L. i M. poprzez wystawianie faktur na fikcyjne usługi, nie wnikając już nawet w szczegóły związane ze świadomością i wiedzą tych świadków odnośnie skali przestępczej działalności oskarżonych, nakazuje dużą ostrożność przy ocenie ich zeznań, zwłaszcza, że sami zostali przesłuchani z uprzedzeniem o treści art. 183 k.p.k. Niezależnie jednak od powyższego, stwierdzić należy, iż zeznania tych świadków zasadniczo są zbieżne ze sobą i z innymi dowodami uczynionymi przez Sąd podstawą ustaleń faktycznych, poza tym zeznania tych świadków są logiczne, spójne, wiarygodnie w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego i jako takie zasługiwały na podzielenie w znacznej części. Oczywiście Sąd miał na względzie fakt, że świadkowie ci w sposób bardzo wyważony zeznawali na okoliczność ich wiedzy odnośnie przeznaczenia i wykorzystania wystawianych przez nich faktur, tłumacząc niekiedy, jak chociażby świadek Z. W. (1), który stwierdził, że nigdy nie wystawiałby faktur na prace, które nie były wykonane k. 340, czy też A. K. (2), próbująca tłumaczyć się, że nie miała świadomości wyłudzania pieniędzy przez oskarżonych przy wykorzystaniu wystawionych przez jej firmę faktur (338), wreszcie świadek P. T., który twierdził, że wystawił na prośbę D. L. (1) przedmiotowe faktury ale było to akonto zleceń, jakie miał mu załatwić L. na rzecz (...) w P. (k. 685v), co zdaniem Sądu nie zasługuje na wiarę, jednak nie miało to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w zakresie odpowiedzialności karnej A. M. i D. L., a i nie pozbawiało mocy dowodowej zeznań tych świadków w pozostałej części. Podkreślić bowiem należy, iż świadkowie ci potwierdzili w swoich zeznaniach w zasadniczej mierze wyjaśnienia oskarżonych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a zatem i do tego, że wyłudzili pieniądze z (...) w P. przy pomocy faktur na fikcyjne usługi wystawionych m.in. przez właścicieli tych firm, tj. świadków T. K. (1), T. K. (2), M. B., P. T., A. K. (2), Z. W. (1). T. natomiast tych świadków odnośnie ich wiedzy i świadomości uczestniczenia w ten sposób w przestępczym procederze nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, ponieważ okoliczności popełnienia przestępstwa przez A. M. (1) i D. L. (1) nie budzą wątpliwości w świetle ich wyjaśnień i innych dowodów, a kwestia odpowiedzialności karnej osób wystawiających fikcyjne faktury wykorzystane przy oszustwie przez L. i M. jest przedmiotem odrębnego postępowania, bo materiały w tym zakresie wyłączono i toczy się postępowanie.

Za częściowo wiarygodne Sąd uznał zatem w kontekście powyższych ogólnych uwag zeznania świadka A. K. (2) , która jako wystawca faktur na fikcyjne usługi na łączną kwotę ponad 146 tys. zł i w okresie ponad dwuletnim, zdaniem Sądu – wbrew twierdzeniom świadka – musiała mieć świadomość przestępczego wykorzystania przekazywanych D. L. (1) faktur. Wprawdzie sam fakt zainteresowania świadka rozstrzygnięciem sprawy w kontekście grożącej świadkowi ewentualnie odpowiedzialności karnej nie wyklucza jego wiarygodności, ale w okolicznościach niniejszej sprawy powodował konieczność szczególnie wnikliwej oceny jej twierdzeń. Niewiarygodne okazały się jednak twierdzenia świadka odnoszące się do braku u niej wiedzy odnośnie przestępczego wykorzystania przedmiotowych fikcyjnych faktur, które wystawiała przez okres od końca 2009 roku do maja 2012r., bowiem są one sprzeczne nie tylko z zasadami doświadczenia życiowego, wszak osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć świadomość bezprawności zachowania polegającego na wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur, ale także sprzeczne są z wyjaśnieniami samego oskarżonego D. L. (1), który wskazał, że kiedy jego znajomi zgodzili się wystawiać dla niego fikcyjne faktury, nikogo ni interesowało to, czy te usługi zostaną faktycznie wykonane. Wreszcie twierdzeniom świadka A. K. (2), że nie miała świadomości do czego D. L. (1) i A. M. (1) wykorzystują wystawione przez nią faktury, nie dano też wiary w kontekście oświadczenia świadka z dnia 18 czerwca 2012r. k. 99 akt, w którym przyznała, że pieniądze przelane na jej konto za wystawione przez nią faktury przekazywała osobie trzeciej, co wynikało z zawartej ustnej umowy, a sama pozostawiała sobie równowartość należnego podatku VAT.

W pozostałym zakresie twierdzenia świadka A. K. (2)zasadniczo zasługiwały na przymiot wiarygodności, przy czym z punktu widzenia karnoprawnej oceny sformułowanego pod adresem oskarżonych L.i M.zarzutu istotne były konsekwentne i znajdujące oparcie w wyjaśnieniach oskarżonych i dokumentach wskazania świadka, że D. L. (1)około 2009 roku zwrócił się do świadka z prośbą o wystawienie faktur za usługi na rzecz (...), a świadek zgodziła się na to pod warunkiem zwracania przez L.świadkowi podatku VAT, którego była płatnikiem. Jednocześnie w pełni wiarygodne okazały się te twierdzenia, wedle których świadek w imieniu swojej firmy przez okres blisko 3 lat wystawiała faktury z terminem 7 dniowym płatności przelewem na rachunek, które to faktury zabierał od niej D. L. (1). Wiarygodne są także twierdzenia świadka, że następnie wpływały od (...)pieniądze na konto jej firmy, które świadek oddawała do rąk D. L. (1)po potrąceniu podatku VAT. Zgodnie z wypowiedziami świadka Sąd też ustalił, że wystawiane przez nią zakwestionowane faktury były zatytułowane jako usługa poligraficzna lub opracowanie materiałów dydaktycznych, opiewały na kwoty od 1000 do 1500 zł netto, opieczętowane były jej imienną pieczątką i podpisem w miejscu osoby upoważnionej do odbioru faktury, albowiem były one zgodne nie tylko z twierdzeniami oskarżonych L.i M., ale pośrednio również świadków – pracowników Uniwersytetu i dokumentami zebranymi w aktach, jak chociażby potwierdzającymi przelewane kwoty z konta (...)na konto firmy świadka.

Za częściowo wiarygodne Sąd uznał zatem w kontekście powyższych ogólnych uwag zeznania świadka Z. W. (1) , który jako wystawca faktur na fikcyjne usługi na łączną kwotę ponad 75 tys. zł i to w okresie dwuletnim, zdaniem Sądu – wbrew twierdzeniom świadka – musiał mieć świadomość przestępczego wykorzystania przekazywanych D. L. (1)faktur. Wprawdzie sam fakt zainteresowania świadka rozstrzygnięciem sprawy w kontekście grożącej świadkowi ewentualnie odpowiedzialności karnej nie wyklucza jego wiarygodności, ale w okolicznościach niniejszej sprawy powodował konieczność szczególnie wnikliwej oceny jej twierdzeń. Niewiarygodne okazały się jednak twierdzenia świadka odnoszące się do braku u niego wiedzy odnośnie przestępczego wykorzystania przedmiotowych fikcyjnych faktur, które wystawiał przez okres od kwietnia 2010 roku do maja 2012r., bowiem są one sprzeczne nie tylko z zasadami doświadczenia życiowego, wszak osoba prowadząca działalność gospodarczą od kilkunastu lat musi mieć świadomość bezprawności zachowania polegającego na wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur, ale także sprzeczne są z wyjaśnieniami samego oskarżonego D. L. (1), który wskazał, że kiedy jego znajomi zgodzili się wystawiać dla niego fikcyjne faktury, nikogo nie interesowało to, czy te usługi zostaną faktycznie wykonane. Wreszcie twierdzeniom świadka Z. W. (1), że nie miał świadomości do czego D. L. (1)i A. M. (1)wykorzystują wystawione przez niego faktury, nie dano też wiary w kontekście postawy świadka, który dobrowolnie podjął spłatę na rzecz Uniwersytetu wyłudzonych przez oskarżonych pieniędzy. .

W pozostałym zakresie twierdzenia świadka Z. W. (1) zasadniczo zasługiwały na przymiot wiarygodności, przy czym z punktu widzenia karnoprawnej oceny sformułowanego pod adresem oskarżonych L. i M. zarzutu istotne były konsekwentne i znajdujące oparcie w wyjaśnieniach oskarżonych i dokumentach wskazania świadka, że D. L. (1) kilka lat temu zwrócił się do świadka z prośbą o wystawienie faktur za usługi na rzecz (...), gdyż chciał sobie dorobić, a sam nie prowadził działalności gospodarczej, a świadek zgodził się na to pod warunkiem zwracania przez L. świadkowi podatku VAT, którego był płatnikiem. Jednocześnie w pełni wiarygodne okazały się te twierdzenia, wedle których świadek w imieniu swojej firmy przez okres blisko 3 lat wystawiał faktury wpisując na nich dane przekazane mu przez D. L. (1), które to faktury zabierał od niego D. L. (1), a zdarzało się, że przywoził już gotowe druki faktur podbite na odwrocie przez (...), aby świadek przystawił pieczarkę i podpisał się. Wiarygodne są także twierdzenia świadka, że następnie wpływały od (...) pieniądze na konto jego firmy, które świadek oddawał do rąk D. L. (1) po potrąceniu podatku VAT. Zgodnie z wypowiedziami świadka Sąd też ustalił, że kiedy pracownicy uniwersytetu ujawnili przestępczy proceder, L. zadzwonił do niego, uprzedzając, aby nie obawiał się i zapewniając, że zwróci mu te pieniądze, których od świadka zażądał (...). Świadek wskazał także w swoich zeznaniach, że później urwał się kontakt z oskarżonym. .

Za częściowo wiarygodne Sąd uznał także w kontekście powyższych ogólnych uwag zeznania świadka M. B. , który jako wystawca faktur na fikcyjne usługi na łączną kwotę ponad 149 tys. zł i w okresie prawie dwuletnim, a także pośrednik niejako pomiędzy D. L. (1), a innymi osobami, które także wystawiały fikcyjne faktury, zdaniem Sądu – wbrew twierdzeniom świadka – musiał mieć świadomość przestępczego wykorzystania przekazywanych D. L. (1)faktur. Zresztą sam świadek podał ustalenia pomiędzy nim, a L., twierdząc, że miał wystawiać na rzecz (...)faktury za usługi, których przecież - jak również przyznał – nie wykonywał nigdy. Sam proceder, o którym zeznał świadek, a polegający na wystawianiu faktur za fikcyjne usługi rzekomo wykonane przez firmę świadka na rzecz (...)po to, aby odzyskać VAT, był przecież nielegalny, więc twierdzenia świadka, że przystał na propozycję D. L. (1), bo „miało być wszystko legalnie, w porządku, brzmią niedorzecznie i nie mogą się ostać jako niewiarygodne, nielogiczne i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego. Już tylko same te przywołane zeznania świadka świadczą o tym, że M. B., podobnie jak inni – T. K. (1), czy T. K. (2), godząc się na wystawanie fikcyjnych faktur na rzecz (...), nie robili tego bezinteresownie, czy też grzecznościowo jak to określił D. L. (1), chcąc w ten sposób otrzymać zwrot podatku VAT. Wprawdzie sam fakt zainteresowania świadka rozstrzygnięciem sprawy w kontekście grożącej świadkowi ewentualnie odpowiedzialności karnej nie wyklucza jego wiarygodności, ale w okolicznościach niniejszej sprawy powodował konieczność szczególnie wnikliwej oceny jego twierdzeń. Niewiarygodne okazały się jednak twierdzenia świadka odnoszące się do braku u niego wiedzy odnośnie przestępczego wykorzystania przedmiotowych fikcyjnych faktur, które wystawiał przez okres prawie dwóch lat, bowiem są one sprzeczne nie tylko z zasadami doświadczenia życiowego, wszak osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć świadomość bezprawności zachowania polegającego na wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur, ale także sprzeczne są z wyjaśnieniami samego oskarżonego D. L. (1), który wskazał, że kiedy jego znajomi zgodzili się wystawiać dla niego fikcyjne faktury, nikogo nie interesowało to, czy te usługi zostaną faktycznie wykonane. Sąd nie podzielił także zeznań świadka w części w jakiej wskazywał na udział w przestępczym procederze oskarżonych innych osób, w szczególności pracowników Uniwersytetu, z którymi rzekomo mieli dzielić się oskarżeni wyłudzonymi pieniędzmi. Zeznania świadka są w tym zakresie odosobnione i jako sprzeczne przede wszystkim z wyjaśnieniami oskarżonych, konsekwentnie twierdzących, że wyłudzone pieniądze trafiły w całości do nich, nie zasługiwały na podzielenie. Zaznaczyć należy także, że udziału innych osób, pracowników (...), nie potwierdziły także czynności sprawdzające podjęte przez komisję powołaną przez rektora (...).

W pozostałym zakresie twierdzenia świadka M. B.zasadniczo zasługiwały na przymiot wiarygodności, przy czym z punktu widzenia karnoprawnej oceny sformułowanego pod adresem oskarżonych L.i M.zarzutu istotne były konsekwentne i znajdujące oparcie w wyjaśnieniach oskarżonych i dokumentach wskazania świadka, że D. L. (1)w 2010 roku zwrócił się do świadka z prośbą o wystawienie faktur za usługi na rzecz (...), a świadek zgodził się na to, bo uzyskiwał zwrot podatku VAT, którego był płatnikiem. Jednocześnie w pełni wiarygodne okazały się te twierdzenia, wedle których świadek w imieniu swojej firmy przez okres blisko 2 lat wystawiał faktury z terminem 7 lub 14 dniowym płatności przelewem na rachunek, które to faktury zabierał od niego D. L. (1)albo świadek zawoził mu w umówione miejsce. Wiarygodne są także twierdzenia świadka, że na fakturach wypisywał dane odnośnie rodzaju usługi i kwoty zlecenia zgodnie z instrukcjami przekazywanymi mu przez L.sms- ami, a następnie wpływały od (...)pieniądze na konto jego firmy, które świadek oddawał do rąk D. L. (1)lub A. M. (1)po potrąceniu podatku VAT. Zgodnie z wypowiedziami świadka Sąd też ustalił, że skontaktował on z D. L. (1)swoich kolegów prowadzących firmy T. K. (1)i T. K. (2), którzy także zainteresowani byli wystawianiem fikcyjnych faktur vatowskich i po wyrażeniu zgody przez D. L. (1)także oni uczestniczyli w tym procederze, przy czym Sąd podzielił zeznania świadka M. B., że to on był pośrednikiem pomiędzy K.i K.a L., ponieważ zbieżne są w tym zakresie i korespondują nie tylko z zeznaniami tych świadków, ale także nie zaprzecza temu w swoich wyjaśnieniach oskarżony L.. Sąd dlatego podzielił także zeznania świadka M. B., który opisał na czym polegała jego rola w pośredniczeniu pomiędzy K.i K., a L..

Istotne dla poczynienia prawidłowych ustaleń faktycznych w sprawie były wiarygodne zeznania świadków T. K. (1) i T. K. (2) , którzy także wystawiali fikcyjne faktury na rzecz (...), a propozycję taką otrzymali, jak wynika z ich zeznań od M. B., który z kolei pośredniczył pomiędzy nimi, a D. L. (1) i A. M. (1). Twierdzenia świadków zasadniczo zasługiwały na przymiot wiarygodności, przy czym z punktu widzenia karnoprawnej oceny sformułowanego pod adresem oskarżonych L. i M. zarzutu istotne były konsekwentne i znajdujące oparcie w wyjaśnieniach oskarżonych i zeznaniach M. B. wskazania świadków, że ten ostatni zaproponował im wystawienie fikcyjnych faktur za usługi na rzecz (...), a K. i K. zgodzili się na to, bo uzyskiwali zwrot podatku VAT, którego byli płatnikami. Jednocześnie w pełni wiarygodne okazały się te twierdzenia świadków K. i K., wedle których w imieniu swojej firmy wystawiali faktury płatne przelewem na wskazany ich rachunek, które to faktury zabierał od nich M. B.. Wiarygodne są także twierdzenia świadków K. i K., że na fakturach wypisywali dane odnośnie rodzaju usługi i kwoty zlecenia zgodnie z instrukcjami przekazywanymi im przez B., który uzyskiwał te informacje od oskarżonych L. i M., a następnie wpływały od (...) pieniądze na konto wskazane przez w/w świadków w wystawionych przez nich fakturach, które K. i K. oddawali do rąk M. B. bez pokwitowania, po potrąceniu podatku VAT, a ten przekazywał je D. L. (1) lub A. M. (1) . Świadkowie T. K. (1) i T. K. (2) potwierdzili w swoich zeznaniach także, że brali udział w tym procederze aby uzyskać zwrot podatku VAT , natomiast zaprzeczyli aby kiedykolwiek wykonywali usługi na rzecz (...), w szczególności te, których dotyczyły wystawione przez nich fikcyjne faktury. Sąd podzielił zeznania świadków K. i K. M. jako logiczne, spójne, zbieżne ze sobą i korespondujące z zeznaniami M. B., wyjaśnieniami oskarżonych i dokumentacją zgromadzoną w katach spraw dotyczącą np. wypłat dokonanych przez (...) na konta świadków. Sąd podzielił także zeznania świadków, z których wynika, że podjęli spłatę wyłudzonych z (...) pieniędzy przez oskarżonych z tytułu wystawionych przez siebie fikcyjnych faktur.

Za częściowo wiarygodne Sąd uznał natomiast w kontekście powyższych ogólnych uwag zeznania świadka P. T. , który wprawdzie wystawił tylko dwie faktury za rzekome usługi na rzecz (...) na łączną kwotę 3974,76 zł, jednak zdaniem Sądu okoliczności ich wystawienia i przekazania D. L. (1) - wbrew twierdzeniom świadka – świadczą o tym, że co najmniej domyślał się przestępczego ich wykorzystania przez D. L. (1). Wprawdzie sam fakt zainteresowania świadka rozstrzygnięciem sprawy w kontekście grożącej świadkowi ewentualnie odpowiedzialności karnej nie wyklucza jego wiarygodności, ale w okolicznościach niniejszej sprawy powodował konieczność szczególnie wnikliwej oceny jej twierdzeń. Niewiarygodne okazały się jednak twierdzenia świadka odnoszące się do braku u niego wiedzy odnośnie przestępczego wykorzystania przedmiotowych fikcyjnych faktur, które wystawił na prośbę D. L. (1) i przekazał mu, bowiem są one sprzeczne nie tylko z zasadami doświadczenia życiowego, wszak osoba prowadząca działalność gospodarczą od kilku lat musi mieć świadomość bezprawności zachowania polegającego na wystawianiu poświadczających nieprawdę faktur, ale także sprzeczne są z wyjaśnieniami samego oskarżonego D. L. (1), który wskazał, że kiedy jego znajomi zgodzili się wystawiać dla niego fikcyjne faktury, nikogo nie interesowało to, czy te usługi zostaną faktycznie wykonane. Sąd zatem uznał, że tłumaczenia świadka odnośnie okoliczności wystawienia przez niego przedmiotowych dwóch faktur, tj. na poczet zlecenia, jakie miał dla niego załatwić D. L. (1) na wykonanie prac na (...), są niewiarygodne, służą obronie świadka przed ewentualną odpowiedzialności karną i nie mogą się ostać także w świetle wyjaśnień oskarżonych D. L. (1) i A. M. (1), którzy opisali preser wyłudzania pieniędzy z (...) przy wykorzystaniu fikcyjnych faktur, nie wspominając nic o tym, aby kiedykolwiek D. L. (1) rzeczywiście załatwiał jakiekolwiek zlecenia na usługi na rzecz (...).

W pozostałym zakresie twierdzenia świadka P. T. zasadniczo zasługiwały na przymiot wiarygodności, przy czym z punktu widzenia karnoprawnej oceny sformułowanego pod adresem oskarżonych L. i M. zarzutu istotne były konsekwentne i znajdujące oparcie w wyjaśnieniach oskarżonych i dokumentach wskazania świadka, że w 2010r. dla D. L. (1) wystawił dwie faktur za usługi na rzecz (...), których nigdy nie wykonywał. Jednocześnie w pełni wiarygodne okazały się te twierdzenia, wedle których następnie wpłynęły z (...) pieniądze na konto jego firmy, które świadek oddał do rąk D. L. (1) po potrąceniu podatku VAT. Zgodnie z wypowiedziami świadka Sąd też ustalił, że kiedy pracownicy uniwersytetu ujawnili przestępczy proceder, świadek bezskutecznie próbował skontaktować się z oskarżony D. L..

Sąd dał wiarę natomiast dokumentom zebranym w sprawie i ujawnionym na posiedzeniu w trybie art. 393 § 1, 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 394 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 343 § 4 k.p.k. (za wyjątkiem oczywiście podrobionych przez oskarżonych faktur i rachunków), gdyż zostały one sporządzone przez uprawnione podmioty, w granicach ich kompetencji, w znacznej części były to dokumenty urzędowego pochodzenia, nie były kwestionowane przez strony, a Sąd nie znalazł podstaw, by to uczynić z urzędu.

Przechodząc do oceny zebranych w sprawie dokumentów wskazać należy, że w aktach niniejszej sprawy zgromadzono szereg dokumentów, wyliczonych powyżej. Dokumenty te można podzielić na te, które wytworzone zostały w toku przeprowadzonych w sprawie czynności procesowych, a za zadanie miały dokumentowanie ich przebiegu, dokumenty pochodzące od różnych instytucji oraz dokumenty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez oskarżonego i świadków, a także wytworzone na potrzeby niniejszego postępowania oświadczenia pokrzywdzonego w zakresie wysokości szkody.

Odnosząc się do pierwszej grupy dowodów wskazać należy, że dokumentują one czynności procesowe, przeprowadzone przez właściwe organy w ramach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami i brak było jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ich wiarygodności. Również dowody, które - na żądanie policji, prokuratora bądź sądu - zostały nadesłane przez odpowiednie instytucje jako pochodzące od niezależnych instytucji - uznano za wiarygodne, zwłaszcza, iż żadna ze stron procesu ich nie kwestionowała.

Zasadniczą część zgromadzonych w sprawie dokumentów stanowiły jednak dokumenty, które nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu rzeczy, a mianowicie sfałszowane w sposób opisany wyżej przez oskarżonych rachunki i faktury. Przedmiotowe dokumenty uznano za niewiarygodne, zarówno z uwagi na stronę formalną, jak i merytoryczną – poświadczały one nieprawdę, a jednocześnie zostały na nich podrobione adnotacje pracowników uczelni i ich podpisy.

W tym stanie rzeczy, Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy okoliczności zaistniałych czynów, których dotyczyły zarzuty z aktu oskarżenia, a także wyniki przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania dowodowego, przy uwzględnieniu zasad wyrażonych w przepisach art. 7 i 410 k.p.k. w zw. z art. 343 § 4 k.p.k., doprowadziły do wniosku, że wina oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) nie budzi w ocenie Sądu żadnych wątpliwości i została im w pełni wykazana w zakresie następujących czynów, polegających na tym, że:

oskarżona A. M. (1):

w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 09 maja 2012 roku w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z D. L. (1)realizując ustalony między wymienionymi podział ról, będąc zatrudnioną na (...) w P.na stanowisku samodzielnej księgowej wprowadziła do obiegu księgowego, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), uprzednio podrobione przez wymienioną i D. L. (1)dokumenty w postaci faktur i rachunków, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy na rzecz niżej wymienionych podmiotów gospodarczych, które to dokumenty zostały wystawione na rzecz (...)w P.przez:

- firmę (...)rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o nr 21/12/2010 z dnia 28.12.2010 r., 19/12/2010 z dnia 27.12.2010 r., 18/12/2010 z dnia 23.12.2010r., 16/12/2010 z dnia 23.12.2010 r., 13/12/2010 z dnia 22.12.2010 r., 12/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., 11/12/2010 z dnia 03.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 01.12. 2010 r., 16/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., 10/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., 15/11/2010 z dnia 22.11.2010 r., 5/11/2010 z dnia 09.11.2010 r., 6/11/2010 z dnia 10.11.2010 r., 2/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., 20/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 15/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 11/10/2010 z dnia 18.10. 2010 r., 10/10/2010 z dnia 15.10.2010 r., 8/10/2010 z dnia 14.10.2010 r., 6/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., 5/10/2010 z dnia 07.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 4/10/2010 z dnia 05.10.2010 r., 14/10/2010 z dnia 24.09.2010 r., 12/09/2010 z dnia 22.09.2010 r., 10/09/2010 z dnia 21.09.2010 r., 7/9/2010 z dnia 17.09.2010 r., 6/9/2010 z dnia 16.09.2010 r., 5/9/2010 z dnia 13.09.2010 r., 4/9/2010 z dnia 10.09.2010 r., 1/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 1/8/2010 z dnia 09.08.2010 r., 2/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 2/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 3/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 31/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 32/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 33/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 34/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 35/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 29/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., 21/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 17/12/2011 z dnia 21.12.2011 r., 16/12/2011 z dnia 19.12.2011 r., 11/12/2011 z dnia 16.12.2011 r., 10/12/2011 z dnia 13.12.2011 r., 8/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., 7/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 1/12/100 z dnia 05.12.2011 r., 3/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 02.12.2011 r., 1/12/2011 z dnia 01.12.2011 r., 28/11/2011 z dnia 28.11.2011 r., 26/11/2011 z dnia 18.11.2011 r., 25/11/2011 z dnia 17.11.2011 r., 12/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., 11/11/2011 z dnia 09.11.2011 r., 10/11/2011 z dnia 08.11.2011 r., 9/11/2011 z dnia 07.11.2011 r., 5/11/2011 z dnia 07.11.201 r., 4/11/2011 z dnia 04.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 03.11.2011 r., 1/11/2011 z dnia 02.11.2011 r., 19/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 18/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 11/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 15/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., 14/10/2011 z dnia 13.10.2011 r., 4/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., 12/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 10/10/2011 z dnia 11.10.2011 r., 9/10/2011 z dnia 10.10.2011 r., 8/10/2011 z dnia 07.10.2011 r., 7/10/2011 z dnia 06.10.2011 r., 6/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 5/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 25/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 3/10/2011 z dnia 04.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 03.10.2011 r., 24/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 22/09/2011 z dnia 26.09. 2011 r., 21/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 19/09/2011 z dnia 21.09.2011 r., 17/9/2011 z dnia 19.09.2011 r., 15/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 12/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 13/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 11/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 9/9/2011 z dnia 12.09.2011 r., 7/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 5/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/9/2011 z dnia 05.09.2011 r., R3/09/2011 z dnia 06.09.2011 r., 1/9/2011 z dnia 01.09.2011 r., 19/8/2011 z dnia 24.08.2011 r., 18/8/2011 z dnia 22.08.2011 r., 9/8/2011 z dnia 16.08.2011 r., 7/8/2011 z dnia 11.08.2011 r., 5/8/2011 z dnia 10.08.2011 r., 3/8/2011 z dnia 09.08.2011 r., 2/8/2011 z dnia 05.08.2011 r., 1/8/2011 z dnia 02.08.2011 r., 24/7/2011 z dnia 25.07.2011 r., 22/07/2011 z dnia 21.07.2011 r., 23/07/2011 z dnia 22.07.2011 r., 18/07/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/7/2011 z dnia 19.07.2011 r., 16/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 15/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 9/7/2011 z dnia 13.07. 2011 r., 6/7/2011 z dnia 06.07.2011 r., 8/7/2011 z dnia 11.07.2011 r., 4/7/2011 z dnia 05.07.2011 r., 3/7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 20/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 23/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 1/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 22/06/2011 z dnia 24.06.2011 r., 19/6/2011 z dnia 01.07.2011 r., 17/6/2011 z dnia 29.06.2011 r., 12/6/2011 z dnia 16.06.2011 r., 11/6/2011 z dnia 10.06.2011 r., 8/6/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/6/2011 z dnia 07.06.2011 r., 4/6/2011 z dnia 03.06.2011 r., 2/6/2011 z dnia 02.06.2011 r., 21/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 19/05/2011 z dnia 19/05/2011 r. 17/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 11/5/2011 z dnia 12.05.2011 r., 8/5/2011 z dnia 11.05.2011 r., 6/5/2011 z dnia 10.05.2011 r., 4/5/2011 z dnia 09.05.2011 r., 3/5/2011 z dnia 06.05.2011 r., 2/5/2011 z dnia 04.05.2011 r., 1/5/2011 z dnia 02.05.2011 r., 17/4/2011 z dnia 27.04.2011 r., 3/4/2011 z dnia 19.04.2011 r., 16/4/2011 z dnia 18.04.2011 r., 14/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 11/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 5/4/2011 z dnia 05.04.2011 r., 2/4/2011 z dnia 04.04.2011 r., 1/4/2011 z dnia 01.04.2011 r., 11/3/2011 z dnia 21.03.2011 r., 8/3/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/3/2011 z dnia 17.03.2011 r., 5/3/2011 z dnia 14.03.2011 r., 2/3/2011 z dnia 03.03.2011 r., 6/3/2011 z dnia 11.03.2011 r., 1/3/2011 z dnia 01.03.2011 r., 28/2/2011 z dnia 17.02.2011 r., 23/2/2011 z dnia 11.02.2011 r., 21/2/2011 z dnia 09.02.2011 r., 19/2/2011 z dnia 07.02.2011 r., 12/2/2011 z dnia 04.02.2011 r., 1/2/2011 z dnia 02.02.2011 r., 19/1/2011 z dnia 26.01.2011 r., 12/1/2011 z dnia 21.01.2011 r., 7/1/2011 z dnia 18.01.2011 r., 4/1/2011 z dnia 11.01.2011 r., 2/1/2011 z dnia 07.01.2011 r., 1/1/2011 z dnia 05.01.2011, 11/05/2012 z dnia 09.05.2012 r., 10/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 08/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 05/05/2012 z dnia 04.05.2012 r., 3/05/2012 z dnia 02.05.2012 r., 30/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 29/04/2012 z dnia 19.04.2012 r., 27/04/2012 z dnia 18.04.2012 r., 24/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 22/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 21/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 19/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 18/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 16/04/2012 z dnia 12.04.2012 r., 12/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 10/04/2012 z dnia 09.04.2012 r., 8/04/2012 z dnia 05.04.2012 r., 07/04/2012 z dnia 04.04.2012 r., 6/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 2/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 05/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 1/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 29/03/2012 z dnia 26.03.2012 r., 22/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 21/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 17/03/2012 z dnia 19.03.2012 r., 16/03/2012 z dnia 14.03.2012 r., 13/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 11/03/2012 z dnia 07.03.2012 r., 12/03/100 z dnia 07.03.2012 r., 7/03/2012 z dnia 05.03.2012 r., 4/03/2012 z dnia 02.03.2012 r., 1/03/100 z dnia 01.03.2012 r., 3/03/2012 z dnia 01.03.2012 r., 26/02/2012 z dnia 24.02.2012 r., 25/02/2012 z dnia 23.02.2012 r., 23/02/2012 z dnia 22.02.2012 r., 22/02/2012 z dnia 17.02.2012 r., 21/02/2012 z dnia 16.02.2012 r., 17/02/2012 z dnia 13.02.2012 r., 13/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 16/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 12/02/2012 z dnia 09.02.2012r., 6/02/2012 z dnia 07.02.2012 r., 2/02/2012 z dnia 03.02.2012 r., 1/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. , 12/01/2012 z dnia 18.01.2012 r., 10/1/01/2012 z dnia 17.01.2012 r., 7/01/2012 z dnia 12.01.2012 r., 5/01/2012 z dnia 09.01.2012 r., 4/01/2012 z dnia 04.01.2012, 3/01/2012 z dnia 03.01.2012 r., 02/01/2012 z dnia 02.01.2012 r.,

- Usługi (...) faktury na łączną kwotę 146 516, 75 złotych o nr

Fv/793/09 z dnia 21.12.2009 r. Fv/794/09 z dnia z dnia 22.12.2009 r., Fv/797/09 z dnia 23.12.2009 r., Fv/802/09 z dnia 30.12.2009 r., Fv/4/10 z dnia 05.01.2010 r., Fv/38/10 z dnia 15.01.2010 r., Fv/56/10 z dnia 20.01.2010 r., Fv/77/10 z dnia 01.02.2010 r., Fv/84/10 z dnia 03.02.2010 r., Fv/135/10 z dnia 17.02.2010 r., Fv/160/10 z dnia 01.03.2010 r. , Fv/181/10 z dnia 08.03.2010 r., Fv/234/10 z dnia 30.03.2010 r., Fv 247/10 z dnia 02.04.2010 r., Fv/280/10 z dnia 20.04.2010 r., Fv 289/10 z dnia 23.04.2010 r., Fv/316/10 z dnia 05.05.2010 r., Fv /367/10 z dnia 26.05.2010 r., Fv/380/10 z dnia 01.06.2010 r., Fv 398/10 z dnia 14.06.2010 r., Fv/407/10 z dnia 18.06.2010 r., Fv/422/10 z dnia 29.06.2010 r., Fv/426/10 z dnia 02.07.2010 r., Fv/437/10 z dnia 08.07.2010 r., FV 462/10 z dnia 21.07.2010 r., Fv/486/10 z dnia 07.08.2010, Fv 542/10 z dnia 02.09.2010 r. FV 545/10 z dnia 03.09.2010 r., FV 553/10 z dnia 03.09.2010 r., FV/580/10 z dnia 28.09.2010 r., Fv/607/10 z dnia 08.10.2010 r., Fv/626/10 z dnia 18.10.2010 r. Fv/652/10 z dnia 02.11.2010 r., Fv/664/10 z dnia 09.11.2010 r. Fv/711/10 z dnia 01.12.2010 r., FV/726/10 z dnia 07.12.2010 r., Fv/740/10 z dnia 15.12.2010 r., Fv/8/11 z dnia 05.01.2011 r., Fv/28/11 z dnia 13.01.2011 r., Fv/71/11 z dnia 01.02.2011 r., Fv/85/11 z dnia 07.02.2011 r., Fv 116/11 z dnia 21.02.2011 r., Fv/136/11 z dnia 02.03.2011 r., Fv/140/11 z dnia 08.03.2011 r., Fv/185/11 z dnia 25.03.2011 r., FV/198/11 z dnia 01.04.2011 r., Fv/211/11 z dnia 08.04.2011 r., Fv/253/11 z dnia 04.05.2011 r., FV/267/11 z dnia 11.05.2011 r., Fv/301/11 z dnia 02.06.2011 r., Fv 328/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/329/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/342/11 z dnia 21.06.2011 r., Fv/347/11 z dnia 01.07.2011 r., Fv/360/11 z dnia 08.07.2011 r., Fv/380/11 z dnia 21.07.2011 r., Fv/393/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/394/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/437/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/438/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/476/11 z dnia 22.09.2011 r., Fv 499/11 z dnia 04.10.2011 r., Fv 511/11 z dnia 10.10.2011 r., Fv/556/11 z dnia 03.11.2011 r., Fv/599/11 z dnia 02.12.2011 r., Fv 622/11 z dnia 09.12.2011 r., Fv/8/12 z dnia 05.01.2012 r., Fv/68/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv/69/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv 113/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/114/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/161/12 z dnia 23.03.2012 r.

- Zakład (...)faktury na łączną kwotę 10 090,00 złotych o nr 1/2010 z dnia 01.03.2010 r., 2/2010 z dnia 02.03.2010 r., 4 z dnia 08.04.2010 r., 5 z dnia 09.04.2010 r.,

- Usługi (...)faktury na łączna kwotę 75 086, 79 złotych o nr 3/210 z dnia 08.04.2010 r., 4/2010 z dnia 09.04.2010 r., 5/2010 z dnia 12.04.2010 r., 6/2010 z dnia 07.05.2010 r., 7/2010 z dnia 01.06.2010 r., 8/2010 z dnia 04.06.2010 r., 09/2010 z dnia 01.07.2010 r., 10/2010 z dnia 02.07.2010 r., 11/2010 z dnia 05.07.2010 r., 12/2010 z dnia 05.07.2010 r., 14/2010 z dnia 02.08.2010 r., 15/2010 z dnia 02.08.2010 r., 01/2011 z dnia 12.04.2011 r., 02/2011 z dnia 13.04.2011 r., 05/2011 z dnia 03.06.2011 r., 06/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 8/2011 z dnia 06.07.2011 r., 9/2011 z dnia 07.07.2011 r., 10/2011 z dnia 18.07.2011 r., 11/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/2011 z dnia 03.10.2011 r., 18/2011 z dnia 04.10.2011 r., 19/2011 z dnia 02.11.2011 r., 20/2011 z dnia 02.11.2011 r., 21/2011 z dnia 02.12.2011 r., 22/2011 z dnia 06.12.2011 r., 01/2012 z dnia 04.01.2012 r., 2/2012 z dnia 05.01.2012 r., 03/2012 z dnia 16.01.2012 r., 04/2012 z dnia 06.03.2012 r., 05/2012 z dnia 08.03.2012 r., 06/2012 z dnia 13.03.2012 r., 9/2012 z dnia 07.05.2012 r., 10/2012 z dnia 10.05.2012 r.

- (...) P. T. faktury na łączną kwotę 3 974,76 złotych o nr 03/02/10 z dnia 12.02.2010 r., 02/02/10 z dnia 12.02.2010 r.,

- (...) B. M. faktury na łączną kwotę 149 629, 56 złotych o nr 03/03/2010 z dnia 25.03.2010 r., 01/04/2010 z dnia 22.04.2010 r., 03/04/2010 z dnia 23.04.2010 r., 01/05.2010 z dnia 04.05.2010 r., 02/05.2010 z dnia 05.05.2010 r., 04/05/2010 z dnia 25.05.2010 r., 05/05/2010 z dnia 22.06.2010 r., 02/06.2010 z dnia 04.06.2010 r., 03/06.2010 z dnia 07.06.2010 r., 04/06/2010 z dnia 08.06.2010 r., 01/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 02/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 1/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 2/10/2010 z dnia 5.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 6.10.2010 r., 04/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 05/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 4/01/2011 z dnia 20.01.2011 r., 2/01/2011 z dnia 13.01.2011 r., 3/01/2011 z dnia 14.01.2011 r., 5/01/2011 z dnia 21.01.2011 r., 2/02/2011 z dnia 8.02.2011 r., 3/02/2011 z dnia 9.02.2011 r., 2/03/2011 z dnia 02.03.2011 r., 3/03/2011 z dnia 03.03.2011 r., 4/03/2011 z dnia 4.03.2011 r., 6/03/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 8/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 2/04/2011 z dnia 18.04.2011 r., 4/04/2011 z dnia 19.04.2011 r., 5/04/2011 z dnia 20.04.2011 r., 6/04/2011 z dnia 22.04.2011 r., 1/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 2/05/2011 z dnia 19.05.2011r., 3/05/2011 z dnia 21.05.2011 r., 4/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., 3/07/2011 z dnia 24.07.2011 r., 4/07/2011 z dnia 26.07.2011 r., 1/08/2011 z dnia 07.08.2011 r., 2/08/2011 z dnia 05.08.2011 r., 3/08/2011 z dnia 08.08.2011 r., 1/09/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/09/2011 z dnia 13.09.2011 r., 3/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 4/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., 1/10/2011 z dnia 4.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 22.10.2011 r., 1/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 2/11/2011 z dnia 15.11.2011 r., 1/12/2012 z dnia 2.12.2012 r., 2/12/2011 z dnia 5.12.2012 r., 3/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 28.12.2011 r., 6/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., 5/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., 4/04/2012 z dnia 23.04.2012 r., 3/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 2/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 1/04/2012 z dnia 10.04.2012 r., 2/03/2012 z dnia 11.03.2012 r., 1/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 3/01/2012 z dnia 24.01.2012 r., 2/01/2012 z dnia 23.01.2012 r.

- (...) T. K. (1) faktury na łączną kwotę 36 039,00 złotych o nr 02/08 z dnia 29.08.2011 r., 03/08 z dnia 30.08.2011 r., 04/08 z dnia 31.08.2011 r., 03/09 z dnia 22.09.2011 r., 04/09 z dnia 23.09.2011 r., 01/10 z dnia 03.10.2011 r., 02/10 z dnia 07.10.2011 r., 03/10 z dnia 11.10.2011 r., 01/11 z dnia 02.11.2011 r., 02/11 z dnia 08.11.2011 r., 01/12 z dnia 02.12.2011 r., 02/12 z dnia 02.12.2011 r., 03/12 z dnia 06.12.2011 r., 01/01 z dnia 19.01.2012 r., 02/01 z dnia 23.01.2012 r., 03/01 z dnia 05.03.2012 r., 03/02 z dnia 08.03. 2012 r., 01/09 z dnia 04.04.2012 r., 02/04 z dnia 11.09.2012 r., 03/04 z dnia 25.04.2012 r.

- T. K. (2)faktury na łączną kwotę 52 203,38 złotych o nr 3/10 z dnia 03.08.2010 r., 1/09/2010 z dnia 15.09.2010 r., 2/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., 4/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. , 2/11/2010 z dnia 16.11.2010 r., 17/11/2010 z dnia 3.11.2010 r., 1/12/2010 z dnia 01.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 02.12.2010 r., 1/2011 z dnia 07.03.2011 r., 2/2011 z dnia 08.03.2011 r., 3/2011 z dnia 27.04.2011 r., 4/2011 z dnia 28.04.2011 roku, 5/2011 z dnia 29.04.2011 r., 1/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 3/10/2011 z dnia 25.10.2011 r., 2/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. 1/12/2011 z dnia 06.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 07.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 1 z dnia 23.01.2012 r., 2 z dnia 24.01.2012 r., 1/3/2012 z dnia 12.03.2012 r., 2/3/2012 z dnia 13.03.2012 r., 1/4/2012 z dnia 03.04.2012 r., a wyżej wymienione dokumenty podrobiła w ten sposób, że na każdym z wyżej wymienionych rachunków i na każdej z wyżej wymienionych faktur przystawiła podrobione cztery pieczątki: dwie imienne dziekana (...), a następnie w ich świetle nakreśliła skrócony podpis M. M. (1)dziekana (...)oraz pieczątkę zamówień publicznych, w świetle której nakreśliła adnotacje odnośnie zgodności zamówienia z przepisami Prawa zamówień publicznych, a nadto naniosła w górnej części wymienionych dokumentów opis i uzasadnienie celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, a następnie po potwierdzeniu dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym poprzez przyłożenie pieczątki i swojego podpisu przedkładała je do zatwierdzenia i wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, pracownikom administracyjnym, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...)wprowadzając tym samym w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...)w P., (...)doprowadzając tym samym wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 złotych;

oskarżony D. L. (1):

w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 09 maja 2012 roku w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1)realizując ustalony między wymienionymi podział ról, prowadząc działalność gospodarczą firmę (...)wystawił rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o nr 21/12/2010 z dnia 28.12.2010 r., 19/12/2010 z dnia 27.12.2010 r., 18/12/2010 z dnia 23.12.2010r., 16/12/2010 z dnia 23.12.2010 r., 13/12/2010 z dnia 22.12.2010 r., 12/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., 11/12/2010 z dnia 03.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 01.12. 2010 r., 16/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., 10/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., 15/11/2010 z dnia 22.11.2010 r., 5/11/2010 z dnia 09.11.2010 r., 6/11/2010 z dnia 10.11.2010 r., 2/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., 20/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 15/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 11/10/2010 z dnia 18.10. 2010 r., 10/10/2010 z dnia 15.10.2010 r., 8/10/2010 z dnia 14.10.2010 r., 6/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., 5/10/2010 z dnia 07.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 4/10/2010 z dnia 05.10.2010 r., 14/10/2010 z dnia 24.09.2010 r., 12/09/2010 z dnia 22.09.2010 r., 10/09/2010 z dnia 21.09.2010 r., 7/9/2010 z dnia 17.09.2010 r., 6/9/2010 z dnia 16.09.2010 r., 5/9/2010 z dnia 13.09.2010 r., 4/9/2010 z dnia 10.09.2010 r., 1/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 1/8/2010 z dnia 09.08.2010 r., 2/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 2/9/2010 z dnia 02.09.2010 r., 3/8/2010 z dnia 17.08.2010 r., 31/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 32/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 33/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 34/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 35/12/2011 z dnia 30.12.2011 r., 29/12/2011 z dnia 29.12.2011 r., 21/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 17/12/2011 z dnia 21.12.2011 r., 16/12/2011 z dnia 19.12.2011 r., 11/12/2011 z dnia 16.12.2011 r., 10/12/2011 z dnia 13.12.2011 r., 8/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., 7/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 1/12/100 z dnia 05.12.2011 r., 3/12/2011 z dnia 05.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 02.12.2011 r., 1/12/2011 z dnia 01.12.2011 r., 28/11/2011 z dnia 28.11.2011 r., 26/11/2011 z dnia 18.11.2011 r., 25/11/2011 z dnia 17.11.2011 r., 12/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., 11/11/2011 z dnia 09.11.2011 r., 10/11/2011 z dnia 08.11.2011 r., 9/11/2011 z dnia 07.11.2011 r., 5/11/2011 z dnia 07.11.201 r., 4/11/2011 z dnia 04.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 03.11.2011 r., 1/11/2011 z dnia 02.11.2011 r., 19/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 18/10/2011 z dnia 28.10.2011 r., 11/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 15/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., 14/10/2011 z dnia 13.10.2011 r., 4/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., 12/10/2011 z dnia 26.10.2011 r., 10/10/2011 z dnia 11.10.2011 r., 9/10/2011 z dnia 10.10.2011 r., 8/10/2011 z dnia 07.10.2011 r., 7/10/2011 z dnia 06.10.2011 r., 6/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 5/10/2011 z dnia 05.10.2011 r., 25/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 3/10/2011 z dnia 04.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 03.10.2011 r., 24/09/2011 z dnia 28.09.2011 r., 22/09/2011 z dnia 26.09. 2011 r., 21/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 19/09/2011 z dnia 21.09.2011 r., 17/9/2011 z dnia 19.09.2011 r., 15/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 12/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 13/9/2011 z dnia 14.09.2011 r., 11/9/2011 z dnia 13.09.2011 r., 9/9/2011 z dnia 12.09.2011 r., 7/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 5/9/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/9/2011 z dnia 05.09.2011 r., R3/09/2011 z dnia 06.09.2011 r., 1/9/2011 z dnia 01.09.2011 r., 19/8/2011 z dnia 24.08.2011 r., 18/8/2011 z dnia 22.08.2011 r., 9/8/2011 z dnia 16.08.2011 r., 7/8/2011 z dnia 11.08.2011 r., 5/8/2011 z dnia 10.08.2011 r., 3/8/2011 z dnia 09.08.2011 r., 2/8/2011 z dnia 05.08.2011 r., 1/8/2011 z dnia 02.08.2011 r., 24/7/2011 z dnia 25.07.2011 r., 22/07/2011 z dnia 21.07.2011 r., 23/07/2011 z dnia 22.07.2011 r., 18/07/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/7/2011 z dnia 19.07.2011 r., 16/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 15/7/2011 z dnia 18.07.2011 r., 9/7/2011 z dnia 13.07. 2011 r., 6/7/2011 z dnia 06.07.2011 r., 8/7/2011 z dnia 11.07.2011 r., 4/7/2011 z dnia 05.07.2011 r., 3/7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 20/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 23/6/2011 z dnia 30.06.2011 r., 1/7/2011 z dnia 01.07.2011 r., 22/06/2011 z dnia 24.06.2011 r., 19/6/2011 z dnia 01.07.2011 r., 17/6/2011 z dnia 29.06.2011 r., 12/6/2011 z dnia 16.06.2011 r., 11/6/2011 z dnia 10.06.2011 r., 8/6/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/6/2011 z dnia 07.06.2011 r., 4/6/2011 z dnia 03.06.2011 r., 2/6/2011 z dnia 02.06.2011 r., 21/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 19/05/2011 z dnia 19/05/2011 r. 17/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 11/5/2011 z dnia 12.05.2011 r., 8/5/2011 z dnia 11.05.2011 r., 6/5/2011 z dnia 10.05.2011 r., 4/5/2011 z dnia 09.05.2011 r., 3/5/2011 z dnia 06.05.2011 r., 2/5/2011 z dnia 04.05.2011 r., 1/5/2011 z dnia 02.05.2011 r., 17/4/2011 z dnia 27.04.2011 r., 3/4/2011 z dnia 19.04.2011 r., 16/4/2011 z dnia 18.04.2011 r., 14/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 11/4/2011 z dnia 14.04.2011 r., 5/4/2011 z dnia 05.04.2011 r., 2/4/2011 z dnia 04.04.2011 r., 1/4/2011 z dnia 01.04.2011 r., 11/3/2011 z dnia 21.03.2011 r., 8/3/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/3/2011 z dnia 17.03.2011 r., 5/3/2011 z dnia 14.03.2011 r., 2/3/2011 z dnia 03.03.2011 r., 6/3/2011 z dnia 11.03.2011 r., 1/3/2011 z dnia 01.03.2011 r., 28/2/2011 z dnia 17.02.2011 r., 23/2/2011 z dnia 11.02.2011 r., 21/2/2011 z dnia 09.02.2011 r., 19/2/2011 z dnia 07.02.2011 r., 12/2/2011 z dnia 04.02.2011 r., 1/2/2011 z dnia 02.02.2011 r., 19/1/2011 z dnia 26.01.2011 r., 12/1/2011 z dnia 21.01.2011 r., 7/1/2011 z dnia 18.01.2011 r., 4/1/2011 z dnia 11.01.2011 r., 2/1/2011 z dnia 07.01.2011 r., 1/1/2011 z dnia 05.01.2011, 11/05/2012 z dnia 09.05.2012 r., 10/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 08/05/2012 z dnia 07.05.2012 r., 05/05/2012 z dnia 04.05.2012 r., 3/05/2012 z dnia 02.05.2012 r., 30/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 29/04/2012 z dnia 19.04.2012 r., 27/04/2012 z dnia 18.04.2012 r., 24/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 22/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 21/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., 19/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 18/04/2012 z dnia 16.04.2012 r., 16/04/2012 z dnia 12.04.2012 r., 12/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 10/04/2012 z dnia 09.04.2012 r., 8/04/2012 z dnia 05.04.2012 r., 07/04/2012 z dnia 04.04.2012 r., 6/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 2/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 05/04/2012 z dnia 03.04.2012 r., 1/04/200 z dnia 02.04.2012 r., 29/03/2012 z dnia 26.03.2012 r., 22/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 21/03/2012 z dnia 20.03.2012 r., 17/03/2012 z dnia 19.03.2012 r., 16/03/2012 z dnia 14.03.2012 r., 13/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 11/03/2012 z dnia 07.03.2012 r., 12/03/100 z dnia 07.03.2012 r., 7/03/2012 z dnia 05.03.2012 r., 4/03/2012 z dnia 02.03.2012 r., 1/03/100 z dnia 01.03.2012 r., 3/03/2012 z dnia 01.03.2012 r., 26/02/2012 z dnia 24.02.2012 r., 25/02/2012 z dnia 23.02.2012 r., 23/02/2012 z dnia 22.02.2012 r., 22/02/2012 z dnia 17.02.2012 r., 21/02/2012 z dnia 16.02.2012 r., 17/02/2012 z dnia 13.02.2012 r., 13/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 16/02/2012 z dnia 10.02.2012 r., 12/02/2012 z dnia 09.02.2012r., 6/02/2012 z dnia 07.02.2012 r., 2/02/2012 z dnia 03.02.2012 r., 1/02/2012 z dnia 01.02.2012 r. , 12/01/2012 z dnia 18.01.2012 r., 10/1/01/2012 z dnia 17.01.2012 r., 7/01/2012 z dnia 12.01.2012 r., 5/01/2012 z dnia 09.01.2012 r., 4/01/2012 z dnia 04.01.2012, 3/01/2012 z dnia 03.01.2012 r., 02/01/2012 z dnia 02.01.2012 r., podrabiając je w ten sposób, że potwierdził wykonanie na rzecz (...)w P.fikcyjnych usług, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy, a następnie przekazał je A. M. (1)w celu wprowadzenia ich do obiegu księgowego na (...), nadto podrobił dokumenty w postaci faktur i rachunków wystawionych na rzecz (...)w P.przez:

- Usługi (...) faktury na łączną kwotę 146 516, 75 złotych o nr

Fv/793/09 z dnia 21.12.2009 r. Fv/794/09 z dnia z dnia 22.12.2009 r., Fv/797/09 z dnia 23.12.2009 r., Fv/802/09 z dnia 30.12.2009 r., Fv/4/10 z dnia 05.01.2010 r., Fv/38/10 z dnia 15.01.2010 r., Fv/56/10 z dnia 20.01.2010 r., Fv/77/10 z dnia 01.02.2010 r., Fv/84/10 z dnia 03.02.2010 r., Fv/135/10 z dnia 17.02.2010 r., Fv/160/10 z dnia 01.03.2010 r. , Fv/181/10 z dnia 08.03.2010 r., Fv/234/10 z dnia 30.03.2010 r., Fv 247/10 z dnia 02.04.2010 r., Fv/280/10 z dnia 20.04.2010 r., Fv 289/10 z dnia 23.04.2010 r., Fv/316/10 z dnia 05.05.2010 r., Fv /367/10 z dnia 26.05.2010 r., Fv/380/10 z dnia 01.06.2010 r., Fv 398/10 z dnia 14.06.2010 r., Fv/407/10 z dnia 18.06.2010 r., Fv/422/10 z dnia 29.06.2010 r., Fv/426/10 z dnia 02.07.2010 r., Fv/437/10 z dnia 08.07.2010 r., FV 462/10 z dnia 21.07.2010 r., Fv/486/10 z dnia 07.08.2010, Fv 542/10 z dnia 02.09.2010 r. FV 545/10 z dnia 03.09.2010 r., FV 553/10 z dnia 03.09.2010 r., FV/580/10 z dnia 28.09.2010 r., Fv/607/10 z dnia 08.10.2010 r., Fv/626/10 z dnia 18.10.2010 r. Fv/652/10 z dnia 02.11.2010 r., Fv/664/10 z dnia 09.11.2010 r. Fv/711/10 z dnia 01.12.2010 r., FV/726/10 z dnia 07.12.2010 r., Fv/740/10 z dnia 15.12.2010 r., Fv/8/11 z dnia 05.01.2011 r., Fv/28/11 z dnia 13.01.2011 r., Fv/71/11 z dnia 01.02.2011 r., Fv/85/11 z dnia 07.02.2011 r., Fv 116/11 z dnia 21.02.2011 r., Fv/136/11 z dnia 02.03.2011 r., Fv/140/11 z dnia 08.03.2011 r., Fv/185/11 z dnia 25.03.2011 r., FV/198/11 z dnia 01.04.2011 r., Fv/211/11 z dnia 08.04.2011 r., Fv/253/11 z dnia 04.05.2011 r., FV/267/11 z dnia 11.05.2011 r., Fv/301/11 z dnia 02.06.2011 r., Fv 328/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/329/11 z dnia 14.06.2011 r., Fv/342/11 z dnia 21.06.2011 r., Fv/347/11 z dnia 01.07.2011 r., Fv/360/11 z dnia 08.07.2011 r., Fv/380/11 z dnia 21.07.2011 r., Fv/393/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/394/11 z dnia 01.08.2011 r., Fv/437/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/438/11 z dnia 01.09.2011 r., Fv/476/11 z dnia 22.09.2011 r., Fv 499/11 z dnia 04.10.2011 r., Fv 511/11 z dnia 10.10.2011 r., Fv/556/11 z dnia 03.11.2011 r., Fv/599/11 z dnia 02.12.2011 r., Fv 622/11 z dnia 09.12.2011 r., Fv/8/12 z dnia 05.01.2012 r., Fv/68/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv/69/12 z dnia 01.02.2012 r., Fv 113/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/114/12 z dnia 01.03.2012 r., Fv/161/12 z dnia 23.03.2012 r.

- Zakład (...)faktury na łączną kwotę 10 090,00 złotych o nr 1/2010 z dnia 01.03.2010 r., 2/2010 z dnia 02.03.2010 r., 4 z dnia 08.04.2010 r., 5 z dnia 09.04.2010 r.,

- Usługi (...)faktury na łączna kwotę 75 086, 79 złotych o nr 3/210 z dnia 08.04.2010 r., 4/2010 z dnia 09.04.2010 r., 5/2010 z dnia 12.04.2010 r., 6/2010 z dnia 07.05.2010 r., 7/2010 z dnia 01.06.2010 r., 8/2010 z dnia 04.06.2010 r., 09/2010 z dnia 01.07.2010 r., 10/2010 z dnia 02.07.2010 r., 11/2010 z dnia 05.07.2010 r., 12/2010 z dnia 05.07.2010 r., 14/2010 z dnia 02.08.2010 r., 15/2010 z dnia 02.08.2010 r., 01/2011 z dnia 12.04.2011 r., 02/2011 z dnia 13.04.2011 r., 05/2011 z dnia 03.06.2011 r., 06/2011 z dnia 09.06.2011 r., 7/2011 z dnia 04.07.2011 r., 8/2011 z dnia 06.07.2011 r., 9/2011 z dnia 07.07.2011 r., 10/2011 z dnia 18.07.2011 r., 11/2011 z dnia 19.07.2011 r., 17/2011 z dnia 03.10.2011 r., 18/2011 z dnia 04.10.2011 r., 19/2011 z dnia 02.11.2011 r., 20/2011 z dnia 02.11.2011 r., 21/2011 z dnia 02.12.2011 r., 22/2011 z dnia 06.12.2011 r., 01/2012 z dnia 04.01.2012 r., 2/2012 z dnia 05.01.2012 r., 03/2012 z dnia 16.01.2012 r., 04/2012 z dnia 06.03.2012 r., 05/2012 z dnia 08.03.2012 r., 06/2012 z dnia 13.03.2012 r., 9/2012 z dnia 07.05.2012 r., 10/2012 z dnia 10.05.2012 r.

- (...) P. T. faktury na łączną kwotę 3 974,76 złotych o nr 03/02/10 z dnia 12.02.2010 r., 02/02/10 z dnia 12.02.2010 r.,

- (...) B. M. faktury na łączną kwotę 149 629, 56 złotych o nr 03/03/2010 z dnia 25.03.2010 r., 01/04/2010 z dnia 22.04.2010 r., 03/04/2010 z dnia 23.04.2010 r., 01/05.2010 z dnia 04.05.2010 r., 02/05.2010 z dnia 05.05.2010 r., 04/05/2010 z dnia 25.05.2010 r., 05/05/2010 z dnia 22.06.2010 r., 02/06.2010 z dnia 04.06.2010 r., 03/06.2010 z dnia 07.06.2010 r., 04/06/2010 z dnia 08.06.2010 r., 01/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 02/08/2010 z dnia 02.08.2010 r., 1/10/2010 z dnia 04.10.2010 r., 2/10/2010 z dnia 5.10.2010 r., 3/10/2010 z dnia 6.10.2010 r., 04/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., 05/10/2010 z dnia 22.10.2010 r., 4/01/2011 z dnia 20.01.2011 r., 2/01/2011 z dnia 13.01.2011 r., 3/01/2011 z dnia 14.01.2011 r., 5/01/2011 z dnia 21.01.2011 r., 2/02/2011 z dnia 8.02.2011 r., 3/02/2011 z dnia 9.02.2011 r., 2/03/2011 z dnia 02.03.2011 r., 3/03/2011 z dnia 03.03.2011 r., 4/03/2011 z dnia 4.03.2011 r., 6/03/2011 z dnia 16.03.2011 r., 7/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 8/03/2011 z dnia 17.03.2011 r., 2/04/2011 z dnia 18.04.2011 r., 4/04/2011 z dnia 19.04.2011 r., 5/04/2011 z dnia 20.04.2011 r., 6/04/2011 z dnia 22.04.2011 r., 1/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., 2/05/2011 z dnia 19.05.2011r., 3/05/2011 z dnia 21.05.2011 r., 4/05/2011 z dnia 23.05.2011 r., 1/07/2011 z dnia 04.07.2011 r., 2/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., 3/07/2011 z dnia 24.07.2011 r., 4/07/2011 z dnia 26.07.2011 r., 1/08/2011 z dnia 07.08.2011 r., 2/08/2011 z dnia 05.08.2011 r., 3/08/2011 z dnia 08.08.2011 r., 1/09/2011 z dnia 09.09.2011 r., 2/09/2011 z dnia 13.09.2011 r., 3/09/2011 z dnia 23.09.2011 r., 4/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., 1/10/2011 z dnia 4.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 22.10.2011 r., 1/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 2/11/2011 z dnia 15.11.2011 r., 1/12/2012 z dnia 2.12.2012 r., 2/12/2011 z dnia 5.12.2012 r., 3/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 28.12.2011 r., 6/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., 5/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., 4/04/2012 z dnia 23.04.2012 r., 3/04/2012 z dnia 20.04.2012 r., 2/04/2012 z dnia 11.04.2012 r., 1/04/2012 z dnia 10.04.2012 r., 2/03/2012 z dnia 11.03.2012 r., 1/03/2012 z dnia 09.03.2012 r., 3/01/2012 z dnia 24.01.2012 r., 2/01/2012 z dnia 23.01.2012 r.

- (...) T. K. (1) faktury na łączną kwotę 36 039,00 złotych o nr 02/08 z dnia 29.08.2011 r., 03/08 z dnia 30.08.2011 r., 04/08 z dnia 31.08.2011 r., 03/09 z dnia 22.09.2011 r., 04/09 z dnia 23.09.2011 r., 01/10 z dnia 03.10.2011 r., 02/10 z dnia 07.10.2011 r., 03/10 z dnia 11.10.2011 r., 01/11 z dnia 02.11.2011 r., 02/11 z dnia 08.11.2011 r., 01/12 z dnia 02.12.2011 r., 02/12 z dnia 02.12.2011 r., 03/12 z dnia 06.12.2011 r., 01/01 z dnia 19.01.2012 r., 02/01 z dnia 23.01.2012 r., 03/01 z dnia 05.03.2012 r., 03/02 z dnia 08.03. 2012 r., 01/09 z dnia 04.04.2012 r., 02/04 z dnia 11.09.2012 r., 03/04 z dnia 25.04.2012 r.

- T. K. (2)faktury na łączną kwotę 52 203, 38 złotych o nr 3/10 z dnia 03.08.2010 r., 1/09/2010 z dnia 15.09.2010 r., 2/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., 4/09/2010 z dnia 30.09.2010 r. , 2/11/2010 z dnia 16.11.2010 r., 17/11/2010 z dnia 3.11.2010 r., 1/12/2010 z dnia 01.12.2010 r., 2/12/2010 z dnia 02.12.2010 r., 1/2011 z dnia 07.03.2011 r., 2/2011 z dnia 08.03.2011 r., 3/2011 z dnia 27.04.2011 r., 4/2011 z dnia 28.04.2011 roku, 5/2011 z dnia 29.04.2011 r., 1/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 2/10/2011 z dnia 24.10.2011 r., 3/10/2011 z dnia 25.10.2011 r., 2/11/2011 z dnia 14.11.2011 r., 3/11/2011 z dnia 10.11.2011 r. 1/12/2011 z dnia 06.12.2011 r., 2/12/2011 z dnia 07.12.2011 r., 4/12/2011 z dnia 23.12.2011 r., 5/12/2011 z dnia 27.12.2011 r., 1 z dnia 23.01.2012 r., 2 z dnia 24.01.2012 r., 1/3/2012 z dnia 12.03.2012 r., 2/3/2012 z dnia 13.03.2012 r., 1/4/2012 z dnia 03.04.2012 r., w ten sposób, że na każdym z wyżej wymienionych rachunków i na każdej z wyżej wymienionych faktur przystawił podrobione cztery pieczątki: dwie imienne dziekana (...), a następnie w ich świetle nakreślił skrócony podpis M. M. (1)dziekana (...)oraz pieczątkę zamówień publicznych, w świetle której nakreślił adnotacje odnośnie zgodności zamówienia z przepisami Prawa zamówień publicznych, a nadto naniósł w górnej części wymienionych dokumentów opis i uzasadnienie celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, a następnie A. M. (1)po potwierdzeniu dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym poprzez przyłożenie pieczątki i swojego podpisu, przedkładała je do zatwierdzenia i wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, pracownikom administracyjnym, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), wprowadzając tym samym w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...)w P., (...), doprowadzając tym samym wyżej wymieniony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 złotych.

Sąd zakwalifikował opisane wyżej zachowanie oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) jako przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k.

Na wstępnie należy wskazać, iż występek określony w art. 286 § 1 k.k. polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, które następuje na skutek określonego działania sprawcy. Może ono przejawiać się w trzech formach. Po pierwsze poprzez wprowadzenie drugiej strony w błąd, po drugie wyzyskanie błędu, w którym znajduje się osoba pokrzywdzona. Trzecią formą jest wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Zgodnie zatem z treścią art. 286 § 1 k.k. przestępstwo oszustwa popełnia ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wprowadzenie w błąd oznacza, że sprawca swymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy (gdy pokrzywdzony wyobraża sobie, że rzeczywisty stan rzeczy jest taki, jak przedstawia mu sprawca, lecz obiektywna rzeczywistość jest całkowicie lub w istotnym stopniu inna), zaś wyzyskanie błędu polega na wykorzystaniu przez sprawcę już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością, opinii lub wyobrażeń osoby pokrzywdzonej. Kolejnym znamieniem przestępstwa oszustwa jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przez rozporządzenie mieniem rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do zmiany stanu majątkowego, w szczególności zmiany we władaniu mieniem. Pojęcie „niekorzystne rozporządzenie mieniem” ma szeroki zakres znaczeniowy, obejmuje zarówno rzeczywiste uszczerbki w majątku poszkodowanego ( damnum emergens), jak i spodziewane, a utracone, w wyniku zachowania sprawcy prowadzącego do niekorzystnego rozporządzenia, korzyści ( lucrum cessans). Istotnym znamieniem oszustwa jest zatem związek przyczynowy między wprowadzeniem w błąd lub wyzyskaniem błędu, a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem. Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § 1 k.k. jest przy tym przestępstwem umyślnym w zamiarze bezpośrednim, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga bowiem, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawca podejmując zachowanie, musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. Co istotne, sprawca musi działać z zamiarem doprowadzenia drugiej osoby do niekorzystnego dla niej rozporządzenia mieniem już w momencie podejmowania danego zachowania, a nie może być tak, że ten skutek nastąpi dopiero później w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, a początkowo nie był przez sprawcę planowany.

Zgodnie z art. 294 § 1 k.k. (typ kwalifikowany) kto dopuszcza się przestępstwa określonego m.in. w art. 286 § 1 k.k. w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega surowszej odpowiedzialności karnej (od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności), a zgodnie z art. 115 § 5 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym od dnia 8 czerwca 2010r.) mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł. Warunkiem odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 294 § 1 k.k. jest świadomość, że dopuszcza się jednego z wymienionych w tym przepisie przestępstw typu podstawowego, którego przedmiotem jest mienie znacznej wartości, przy czym znaczna wartość tego mienia może być objęta zamiarem ewentualnym sprawcy.

Zważyć należy w tym miejscu także, a to w związku z kwalifikacją prawną czynów przypisanych oskarżonym, że dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. niezbędne jest wykazanie, że sprawca w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa. Pojęcie dokumentu definiuje kodeks karny w art. 115 § 14 k.k., zgodnie, z którym „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo albo, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”. W świetle zaś art. 270 § 1 k.k. zabronione zachowanie się polegać może m.in. na podrobieniu dokumentu lub też jego użyciu jako autentyczny. Przez podrobienie dokumentu rozumie się sporządzenie przedmiotu, który ma imitować dokument autentyczny. Podrabianiem dokumentu nazywamy więc sporządzenie dokumentu przy zachowaniu pozoru, jak gdyby dokument ten pochodził od innej osoby, a nie od sprawcy. Zaznaczyć przy tym należy, że podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie (nawet za jej zgodą) wypełnia znamiona art. 270 k.k., zgoda nie usuwa bowiem karalności fałszu. Karalne użycie sfałszowanego dokumentu wymaga natomiast przedłożenia go innej osobie prywatnej lub organowi władzy dla dostarczenia dowodu określonego uprawnienia. Warunkiem odpowiedzialności jest jednak świadomość, iż używany przedmiot jest dokumentem fałszywym, przy czym wystarczy, że sprawca godzi się z taką możliwością. Mamy do czynienia z zachowaniem w warunkach tzw. czynu ciągłego z art. 12 k.k., gdyż sfałszowanie dokumentu w celu jego użycia i następnie jego użycie, jak w niniejszej sprawie, stanowią jeden czyn.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy bezsporne jest w ocenie Sądu, że oskarżeni A. M. (1)i D. L. (1)swoim zachowaniem opisanym wyżej wypełnili wszystkie znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. Jak wynika z dowodów zgromadzonych w niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, oskarżeni byli ponadto w pełni świadomi bezprawności swego zachowania i tym samym umyślność ich działania z zamiarem bezpośrednim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie budzi w ocenie Sądu żadnych wątpliwości i została w pełni wykazana, w szczególności na podstawie wyjaśnień samych oskarżonych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. W niniejszej sprawie, na podstawie licznych, dokładnie przeanalizowanych dowodów, a przede wszystkim wiarygodnych wyjaśnień oskarżonych, ustalono zatem, że oskarżeni A. M. (1)i D. L. (1), działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, realizowali ustalony między nimi podział ról, polegający na tym, że D. L. (1), prowadząc działalność gospodarczą - firmę (...)wystawił rachunki na łączną kwotę 371 123, 80 złotych o numerach wyżej wskazanych, podrabiając je w ten sposób, że potwierdził wykonanie na rzecz (...)w P.fikcyjnych usług, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy, a następnie przekazał je A. M. (1)w celu wprowadzenia ich do obiegu księgowego na (...), nadto podrobił działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1)dokumenty w postaci faktur i rachunków wystawionych na rzecz (...)w P.przez firmy Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), T. K. (2), a oskarżona A. M. (1), zgodnie z ustalonym z D. L. (1)podziałem ról, będąc zatrudnioną na (...)w P.na stanowisku samodzielnej księgowej, wprowadziła do obiegu księgowego, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), uprzednio podrobione przez wymienioną i D. L. (1)dokumenty w postaci faktur i rachunków, na podstawie których dokonano wypłaty wskazanych w nich kwot pieniędzy na rzecz wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych, które to dokumenty zostały wystawione na rzecz (...)w P.przez firmy: Firma Handlowo – Usługowa (...)– T.–K.w P., firmy Usługi (...), Zakład (...), Usługi (...), (...) P. T., (...) B. M., (...) T. K. (1), T. K. (2), a wyżej wymienione dokumenty podrobili oskarżeni D. L. (1)i A. M. (1), działając wspólnie i w porozumieniu w ten sposób, że na każdym z wyżej wymienionych rachunków i na każdej z wyżej wymienionych faktur przystawili podrobione cztery pieczątki: dwie imienne dziekana(...), a następnie w ich świetle oskarżona nakreśliła skrócony podpis M. M. (1)dziekana (...)oraz pieczątkę zamówień publicznych, w świetle której oskarżeni nakreślili adnotacje odnośnie zgodności zamówienia z przepisami Prawa zamówień publicznych, a nadto nanieśli, najczęściej robił to osobiście D. L. (1), w górnej części na odwrocie wymienionych dokumentów opis i uzasadnienie celowości zakupienia danej usługi lub materiałów, a następnie po potwierdzeniu dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym poprzez przyłożenie pieczątki i podpisu przez A. M. (1)jako samodzielną księgową, oskarżona przedkładała je do zatwierdzenia i wypłaty środków pieniężnych na konta w nich wskazane z tytułu realizacji zleconej usługi lub zakupu materiałów, pracownikom administracyjnym, z pominięciem uzyskania opisu i akceptacji uprawnionych pracowników (...), a tym działaniem oskarżeni wprowadzili pracowników (...) (...)w P.w błąd co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...)w P., (...), doprowadzając tym samym (...)w P.do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 złotych.

Analizując zatem wszystkie okoliczności niniejszej sprawy Sąd Okręgowy uznał, że oskarżeni A. M. (1)i D. L. (1)swoim zachowaniem wyżej opisanym wyczerpali wszystkie znamiona przestępstwa oszustwa, popełnionego poprzez wprowadzenie w błąd pracowników (...) (...)w P.co do rzeczywistego zlecenia i wykonania usług na rzecz (...) w P.przez firmy wystawiające faktury na rzecz (...)i w konsekwencji doprowadzenia (...)do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 844 664,04 zł, która łącznie została wypłacona wskazanym wyżej podmiotom za niewykonane usługi. Niewątpliwie pomiędzy zachowaniem oskarżonych polegającym na fałszowaniu rachunków i faktur, a następnie wprowadzaniu ich do obiegu księgowego (...), a niekorzystnym rozporządzeniem pieniędzmi przez (...)zachodzi związek przyczynowy, ponieważ bez zachowania oskarżonych nie doszłoby do przekazania pieniędzy na konta widniejące na fikcyjnych fakturach i rachunkach. Umyślność działania oskarżonych jak już wyżej wskazano nie budzi także żadnych wątpliwości i została w pełni wykazana, a dotyczy także świadomości oskarżonych, że dopuścili się oszustwa którego przedmiotem jest mienie znacznej wartości, przy czym znaczna wartość wyłudzonego mienia zdaniem Sądu także była objęta zamiarem bezpośrednim sprawców, jeżeli zważy się chociażby na dużą skalę z jaką realizowali oni przestępcy proceder. Także działanie oskarżonych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie budzi wątpliwości w świetle chociażby wyjaśnień samych oskarżonych, którzy nie tylko przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, ale także opisali jak zaplanowali przestępstwo i jak je następnie realizowali. Jednocześnie Sąd uznał, iż podrabiając w opisany wyżej sposób na zakwestionowanych przez pokrzywdzonego fakturach i rachunkach pieczątki i adnotacje o zatwierdzeniu faktur i akceptacji w imieniu (...)oraz podrabiając podpis dziekana (realizując w tym względzie uzgodniony pomiędzy oskarżonymi podział ról), swoim działaniem D. L. (1)i A. M. (1)wyczerpali nie tylko znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., ale także z art. 270 § 1 k.k. Bezsporne bowiem jest, iż rachunki czy faktury funkcjonują w obrocie prawnym i stanowią dokument w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., natomiast zachowanie oskarżonych którzy w ramach podziału ról dokonali podrobienia tych dokumentów poprzez sfałszowanie podpisu dziekana, czy też opieczętowanie tych dokumentów nieautentycznymi pieczątkami oraz podrobienie adnotacji o sprawdzeniu i zatwierdzeniu tych dokumentów, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 270 § 1 k.k.

Jednocześnie Sąd przyjął, że zachowanie oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) opisane wyżej wyczerpało znamiona czynu ciągłego z art. 12 k.k. Oskarżeni dopuścili się bowiem przypisanego im przestępstwa działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Na taki zamiar działania oskarżonych wskazuje ilość i czasookres przedkładania fikcyjnych faktur wprowadzonych do obiegu księgowego (...), a tym samym i częstotliwość wypłat wyłudzonych w ten sposób środków pieniężnych przez (...), a co dowodzi, że oskarżeni działali w krótkich odstępach czasu (w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 9 maja 2012r. w odstępie kilku dni dokonali podrobienia kilkuset faktur i rachunków, które następnie wprowadzili do obiegu księgowego), a przy tym niewątpliwie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co wynika z zebranych dowodów, w szczególności z analizy wyjaśnień samych oskarżonych, którzy przyznali się do winy i wyjaśnili motywy działania, sposób działania, a także towarzyszący im od początku zamiar wyłudzenia mienia znacznej wartości, a o czym świadczyć może chociażby skala przestępczej działalności oskarżonych. Zasadne było zatem przyjęcie, że oskarżeni popełnili jeden czyn zabroniony – czyn ciągły opisany w art. 12 k.k., a obejmujący opisane wyżej zachowania. Nie może także budzić wątpliwości prawidłowość przyjętej przez Sąd kwalifikacji przestępczego zachowania oskarżonych jako oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.), jeżeli weźmie się pod uwagę łączną wartość wyłudzonych pieniędzy z (...) w ramach wielu zachowań oskarżonych, składających się na jeden czyn ciągły w rozumieniu art. 12 k.k.

Zaznaczyć należy jednocześnie, iż Sąd przyjął kumulatywną kwalifikację z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k., ponieważ oskarżeni swoim zachowaniem przypisanym im w wyroku wyczerpali znamiona określone w trzech przepisach ustawy karnej i to pełniej obrazuje skalę ich przestępczej działalności.

Sąd uznał poza tym, że oskarżeni A. M. i D. L. działali wspólnie i w porozumieniu. Oceny tej nie zmienia fakt, iż „odgrywali” oni różne i niejednorodne role w popełnieniu przestępstwa, i tak oskarżony L. wymyślił cały proceder i zajął się głównie stroną „techniczną” – wyrobił fałszywe pieczątki, znalazł podmioty gotowe wystawiać fikcyjne faktury, następnie zarejestrował na siebie działalność gospodarczą, pod której szyldem wystawiał takie fikcyjne faktury na rzecz (...), zajmował się także odbieraniem tych faktur od wystawców, czy też odbierał osobiście pieniądze, a także w miejscu zamieszkania oskarżony wspólnie z oskarżoną podrabiał zakwestionowane faktury i rachunki; natomiast oskarżona A. M. (1) w ramach uzgodnionego pomiędzy nią a L. podziału ról zajmowała się głównie podrabianie tych dokumentów, a następnie wprowadzeniem ich do obiegu księgowego na (...). Bez znaczenia zatem dla przypisania oskarżonym zarzuconego im przestępstwa było to, co podnosił oskarżyciel posiłkowy w swoich pismach procesowych, czy na posiedzeniu, a mianowicie, że według dosłownej treści zarzutów nie można ustalić który z oskarżonych podrabiał i w jakim zakresie zakwestionowane faktury i rachunki, ponieważ w ramach współsprawstwa nawet jeżeli dany zakwestionowany dokument fałszowałby tylko oskarżony, to można przypisać to przestępstwo także oskarżonej, skoro obejmowała ona swoim zamiarem takie zachowanie współsprawcy, a wynikało z takiego a nie innego podziału ról między nimi. Wbrew twierdzeniom oskarżyciela posiłkowego nie ma zatem sprzeczności pomiędzy zarzutami postawionymi oskarżonym, a potwierdzonym w wyroku, jakoby i oskarżony L., i oskarżona M. samodzielnie mieli podrabiać te same dokumenty, co zdaniem oskarżyciela nawet fizycznie jest niemożliwe, ponieważ przypisując w wyroku takie zachowanie przestępcze oskarżonym, Sąd miał na uwadze, że nawet jeżeli jeden ze współsprawców fizycznie sam nie podrabiał danego dokumentu, a robił to drugi współsprawca w ramach takiego podziału ról między nimi i ten pierwszy, który sam nie podrabiał dokumentu, ale obejmował to swoim zamiarem, to wyczerpał wszystkie znamiona przestępstwa i taki opis czynu mu przypisanego wynika z istoty współsprawstwa. Współsprawstwo polega bowiem na tym, że dwie lub więcej osób, działając w porozumieniu, realizuje czyn zabroniony, przy czym owo porozumienie musi nastąpić przed lub w trakcie tej realizacji, jego forma jest dowolna, a istotę wyczerpuje uzgodnienie popełnienia wspólnie przestępstwa. Ponadto do przyjęcia współsprawstwa nie jest konieczne, aby każda z osób działających w porozumieniu „własnoręcznie” realizowała znamiona czynu, gdyż decydujące znaczenie ma tutaj wspólne popełnienie przestępstwa według uzgodnionego podziału ról ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1978 roku, I KR 120/78, OSNKW z 1978 roku, poz. 110). Współsprawcą zatem jest ten, którego zachowanie dopełniło zachowanie innych uczestników postępowania w stopniu, który zgodnie z porozumieniem i podziałem ról współdecydował o popełnieniu przestępstwa. Znamiennym jest także fakt, iż dla działania w porozumieniu nie jest konieczne jego istnienie w odpowiedniej formie, a może być ono nawet konkludentne. Dla bytu przestępstwa bowiem wystarczy porozumienie przez świadome podjęcie wspólnego działania. Porozumienie to jest tym czynnikiem podmiotowym, który łączy w jedną całość wzajemnie dopełniające się przestępne działania kilku osób, co w konsekwencji pozwala przypisać każdej z nich również i tę czynność sprawczą, którą przedsięwzięła inna osoba współdziałająca świadomie w popełnieniu przestępstwa ( vide: wyrok Sądu Najwyższego z 1976 roku, Rw 189/76, OSNKW 1976/9/117).

Reasumując stwierdzić należy, że wszystkie powyżej omówione okoliczności skłaniają do uznania, że zarówno wina, jak i sprawstwo oskarżonych nie budzą żadnych wątpliwości, zostały w pełni wykazane, a zatem możliwe jest przypisanie D. L. (1) i A. M. (1) zachowania zakwalifikowanego przez Sąd jako przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. w sposób opisany w pkt I i II wyroku. Tym samym zaś Sąd Okręgowy uznał, że – wbrew twierdzeniom oskarżyciela posiłkowego - zachodzą przesłanki z art. 335 § 1 k.p.k. do uwzględnienia wniosku Prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie oskarżonym uzgodnionych z nimi kar i środków karnych, ponieważ – jak wyżej wykazano – okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonych, o czym szerzej będzie w dalszych rozważaniach, wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzania rozprawy. Dlatego też Sąd w trybie art. 343 § 6 k.p.k. uwzględnił wniosek Prokuratora zmodyfikowany na posiedzeniu za zgodą wyrażoną pisemnie przez oskarżonych odnośnie środka karnego z art. 46 § 1 k.k. i przepadku dowodów rzeczowych. .

Na marginesie tylko należy zaznaczyć, a to w związku ze stanowiskiem oskarżyciela posiłkowego sprzeciwiającemu się uwzględnieniu wniosku z art. 335 k.p.k., że w oparciu o zebrany materiał dowodowy i dokonane ustalenia, Sąd nie znalazł natomiast podstaw do rozważania nawet, że zachowanie oskarżonych wypełniło znamiona przestępstwa z art. 258 § 1 czy też 3 k.k. tj. odpowiednio działania czy kierowania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zdaniem Sądu bowiem żaden dowód przeprowadzony w sprawie nie wykazał, aby taka grupa w rozumieniu kodeksowym istniała, a tym samym, aby ktokolwiek z oskarżonych nią kierował. W orzecznictwie wskazuje się, że zorganizowana grupa przestępcza jest ugrupowaniem co najmniej trzech osób, mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstw, które nie musi posiadać trwałej rozwiniętej struktury oraz długofalowego programu działania, jak związek przestępczy, jednakże charakteryzuje się elementami zorganizowania, w tym określonym podziałem ról i ustalonym kierownictwem (por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 października 2000 r., sygn. akt II AKa 90/00, Biul. Prok. Apel. 2001, nr 11, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2000 r., sygn. akt II Aka 184/00, KZS 2001, nr 1) . Wskazać jednocześnie trzeba, że przynależność do grupy lub związku przestępczego wiąże się z akceptowaniem określonych zasad oraz wykonywaniem poleceń i zadań wskazanych przez osoby stojące w hierarchii grupy lub związku odpowiednio wyżej. Istotna jest tu też identyfikacja członka z grupą lub związkiem, przy czym nie pozostaje on tam wyłącznie pasywny. Może polegać na wspólnych akcjach przestępczych, ich planowaniu, odbywaniu spotkań, uzgadnianiu struktury, wyszukiwaniu kryjówek, posługiwaniu się pseudonimami, zdobywaniu zaopatrzenia niezbędnego grupie lub związkowi do realizacji założonych celów, a także na podejmowaniu czynności mających uniemożliwić wykrycie sprawców. Tu zaliczyć należy też dzielenie łupów pochodzących z przestępstw. Oczywistym jest, że grupa zorganizowana to coś znacznie więcej niż współsprawstwo czy luźna grupa osób zamierzających popełnić przestępstwo . W pojęciu „zorganizowania” tkwią bowiem warunki podstawowej wewnętrznej struktury organizacyjnej (choćby z niskim stopniem zorganizowania), takie, jak: pewna trwałość, więzy organizacyjne w ramach wspólnego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptacja celów, trwałość zaspokojenia potrzeb grupy, gromadzenie narzędzi popełniania przestępstw, wyszukiwanie miejsc dla przechowywania łupu, rozprowadzanie go, podział ról, skoordynowany sposób działania, powiązania socjologiczno-psychologiczne między członkami.

Podmiotowym warunkiem odpowiedzialności za omawiane przestępstwa jest wina umyślna w formie zamiaru bezpośredniego lub quasi-ewentualnego, który zachodzi, gdy sprawca nie ma pewności co do przestępnego charakteru związku lub zorganizowanej grupy, w której uczestniczy, godząc się z taką możliwością.

Sąd w niniejszym składzie w pełni podziela przy tym pogląd, że nie każda szajka przestępcza, nie każdy zespół współsprawców (art. 18 § 1 k.k.) jest zorganizowaną grupą mającą na celu popełnienie przestępstwa (art. 258 § 1 k.k.), ale tylko te, które są strukturami istniejącymi i funkcjonującymi w celu popełniania przestępstw, uświadamianymi przez ich uczestników (tak: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt II AKz 672/07, KZS 2008/1/60). W orzecznictwie wskazuje się jednocześnie, że słuszny i zarazem przesądzający o tym, czy mamy do czynienia ze współsprawstwem osób, powiązanych porozumieniem (art. 18 § 1 k.k.), czy też z przestępstwem(-ami) popełnionym(-mi) w ramach zorganizowanej grupy przestępczej (art. 285 § 1 k.k.), jest ten kierunek wykładni nauki prawa, który uwzględnia łączne aspekty: funkcjonalny - chodzi tu o cel i sposób popełniania określonych przestępstw; strukturalny - chodzi tu o taki poziom zorganizowania grupy, który już przez samo kierowanie nią zapewnia warunki dla dokonywania takich przestępstw, których dokonanie przekraczałoby możliwości jednego sprawcy i dynamiczny - chodzi tu o różne, mogące występować formy sprawowania funkcji kierowniczej (jednoosobowo, kolegialnie) i sposoby jej sprawowania (przywództwo całej grupie lub kierowanie konkretnymi, poszczególnymi działaniami grupy) oraz charakter tego kierownictwa (stały lub przejściowy), a także różnorodność i zmienność mogących występować czynności sprawczych określonych, jako „branie udziału” (przynależność, wykonywanie określonych poleceń i zadań, udział w planowaniu przestępstw, obmyślanie sposobu działania, bezpośredni udział w ich popełnieniu, zabezpieczenie i kamuflaż działalności grupy, finansowanie jej na zdobycie niezbędnych środków służących do realizowania zadań i celów przestępczych grupy, jak i czynnościach organizacyjnych i dyscyplinujących członków grupy oraz udział w zyskach i podziale łupów itd., itp.) /tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 23 lipca 2002 r., sygn. akt II AKa 148/01, LEX nr 77481/.

Mając na uwadze materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie, nie było zdaniem Sądu podstaw do uznania, że oskarżeni M. i L. działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzić mieliby także wystawcy zakwestionowanych przez (...) faktur.

Dowody zgromadzone w toku całego postępowania, ocenione z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 7 i 410 k.p.k. nie wykazały zdaniem Sądu, aby wśród oskarżonych i świadków K., B., W., K., K. czy T. istniało hierarchiczne podporządkowanie. Wśród wymienionych nie było osoby, która planowała działania, koordynowała, wydawała polecenia i wyciągała konsekwencje w razie niesubordynacji, przynajmniej nie wskazuje na to żaden dowód. Sprawców wyłudzenia środków z (...) łączyła jedynie luźna znajomość związana z chęcią osiągnięcia szybkiego zysku – w przypadku wystawców fikcyjnych faktur pod postacią zwrotu VAT- u..

W niniejszej sprawie zatem dokonano prawdziwych zdaniem Sądu ustaleń faktycznych, że oskarżeni L. i M. realizowali jedynie wcześniej zaplanowane czynności w ramach wspólnego porozumienia, czyniąc to w formie klasycznego współsprawstwa określonego w art. 18 § 1 k.k..

Miarkując z kolei okoliczności dotyczące wymiaru kary Sąd zważył, co następuje:

Uznając winę oskarżonych w zakresie czynów. zarzuconych aktem oskarżenia za wykazaną, Sąd przystąpił do wymierzenia im odpowiedniej i sprawiedliwej kary, adekwatnej do stopnia zawinienia, społecznej szkodliwości popełnionego przez nich czynu, a także uwzględniając cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara winna osiągnąć w stosunku do oskarżonych oraz warunki i właściwości osobiste oskarżonych. Ponadto orzeczona kara powinna spełniać rolę w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a Sąd wymierzając karę oskarżonym, miał na uwadze także zasady prewencji ogólnej. Jednocześnie Sąd baczył jednak by kara wymierzona oskarżonym uwzględniała ich motywację i sposób zachowania, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na nich obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstw oraz możliwość ich naprawienia w przyszłości. Ponadto Sąd, wymierzając karę – zgodnie z dyspozycją art. 53 § 2 k.k. – uwzględnił także właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. Jednocześnie pamiętać też należy, że wymierzona kara nie może być zbyt dolegliwą.

Przy wymiarze kary Sąd, kierując się dyrektywami wymiaru kary zawartymi w art. 53 § 1 i 2 k.k. oraz art. 115 § 2 k.k., miał na uwadze tak okoliczności obciążające, jak i łagodzące dotyczące oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1).

I tak, w pierwszej kolejności Sąd jako okoliczność obciążającą uznał działanie oskarżonych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a więc z niskich pobudek, działanie umyślne, zaplanowane, długotrwałe, popełnione w ramach czynu ciągłego, wyczerpanie swoim zachowaniem przez oskarżonych znamion dwóch przestępstw, godzenie w podstawowe dobro chronione prawem jakim jest mienie, a także naruszenie zachowaniem oskarżonych innego dobra jakim jest wiarygodność dokumentów i związana z tym pewność obrotu gospodarczego, wciągnięcie w przestępczy proceder przez oskarżonego D. L. (1) innych osób, które wystawiały na jego prośbę fikcyjne faktury, a w przypadku oskarżonej A. M. (1) na niekorzyść przy wymiarze kary działa fakt nadużycia przez nią zaufania pracodawcy.

Jako okoliczności łagodzące przy wymierzaniu kary oskarżonym Sąd natomiast uwzględnił ich szczere przyznanie się do winy, wyrażenie przez nich skruchy i żalu, ich postawę procesową to jest wolę szybkiego zakończenia postępowania poprzez tzw. dobrowolne poddanie się karze, w tym zobowiązanie się dobrowolnie do orzeczenia wobec nich w trybie art. 46 k.k. obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, a także wcześniejsza niekaralność oskarżonych za przestępstwa, ich właściwości i warunki osobiste wynikające z dotychczasowego nienagannego trybu życia. Ponadto na korzyść oskarżonych należy poczytać obecny tryb życia, oskarżeni pracują, opiekują się rodziną i w miarę prawidłowo funkcjonują w społeczeństwie, a niniejsza sprawa jest ich pierwszym konfliktem z prawem. Należy to poczytać na korzyść przy wymiarze kary, ponieważ świadczy o tym, iż oskarżeni czynią starania aby żyć zgodne z obowiązującymi normami, co świadczy o pozytywnej prognozie kryminologicznej.

Sąd ocenił również społeczną szkodliwość czynu, przypisanego oskarżonym, biorąc pod uwagę przesłanki o charakterze przedmiotowym i podmiotowym takie, jak rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, waga naruszonych przez sprawcę obowiązków, postać zamiaru, motywacja sprawcy i rodzaj naruszonych reguł ostrożności.

Sąd uznał więc, biorąc za podstawę w/w przesłanki, na skutek analizy akt niniejszej sprawy i po zbadaniu wszelkich aspektów zdarzenia, iż stopień społecznej szkodliwości czynu, którego sprawstwo wykazano oskarżonym, okazał się realnie występującym, w stopniu znacznym, a to głównie z powodu charakteru przypisanego przestępstwa i okoliczności jego popełnienia.

Przystępując do wymierzania oskarżonym sprawiedliwej kary, Sąd wziął zatem pod uwagę zarówno społeczną szkodliwość czynu im przypisanego, jak i stopień winy oskarżonych. Sąd uwzględnił także dyrektywy prewencji generalnej – kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa i prewencji indywidualnej - pojmowanej jako cele zapobiegawcze i wychowawcze kary w stosunku do oskarżonych. Wymierzona kara ma stanowić sygnał dla oskarżonych, że podobne zachowania nie będą tolerowane i zarazem ma odwieść ich od powtarzania ich w przyszłości.

Wymierzając zatem oskarżonym A. M. (1) i D. L. (1) karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności (na podstawie art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.), Sąd uwzględnił wszystkie wskazane wyżej okoliczności obciążające i łagodzące, przy czym te drugie były zdaniem Sądu przeważające, dlatego Sąd uznał, że to właśnie ta kara 2 lat pozbawienia wolności wymierzona oskarżonym A. M. (1) i D. L. (1) będzie adekwatna do stopnia ich winy i stopnia szkodliwości społecznej ich czynów, a nie kara wnioskowana przez oskarżyciela posiłkowego, sprzeciwiającego się uwzględnieniu wniosku z art. 335 k.p.k., tj. kara pozbawienia wolności wyższa i bez warunkowego zawieszenia, która – nawet przy uwzględnieniu wszystkich wskazanych wyżej okoliczności obciążających – a w szczególności faktu, iż rzeczywiście oskarżeni dotychczas nie skontaktowali się z pokrzywdzonym w sprawie naprawienia szkody, raziłaby niewspółmierną surowością i jednocześnie nie kara pozbawienia wolności niższa, niż wymierzona, która z kolei raziłaby łagodnością.

Popełnienie natomiast przez oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) przestępstwa przypisanego im w wyroku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej umożliwiało wymierzenie, obok kary pozbawienia wolności, także kary grzywny na podstawie art. 33 § 2 k.k. Sąd wymierzył zatem oskarżonym A. M. (1) i D. L. (1) w celu podkreślenia celów prewencji szczególnej także karę grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych, uwzględniając przy tym, że oskarżeni obecnie pracują i nie mają ograniczonych w żaden sposób możliwości zarobkowych (art. 33 § 3 k.k.). Zdaniem Sądu nie jest to zatem grzywna na tyle wysoka, aby jej uiszczenie było niemożliwe przez oskarżonych, zatem nie zachodzą przesłanki z art. 58 § 2 k.k..

Dla wzmocnienia celów prewencji szczególnej i ogólnej, uwzględniając także charakter przypisanego oskarżonym A. M. (1) i D. L. (1) przestępstwa i wniosek o naprawienie szkody, konieczne było w ocenie Sądu orzeczenie wobec oskarżonych na podstawie art. 46 § 1 k.k. środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w wysokości w jakiej nie została dotychczas naprawiona, jak również uwzględniając ograniczenia wynikające z toczących się postępowań cywilnych o zapłatę, chociażby przeciwko D. L. (1), a to zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 415 § 5 zd. 2 k.p.k. statuującym tzw. klauzulę antykumulacyjną. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 415 § 5 zd. 2 k.p.k. obowiązku naprawienia szkody nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Przy zaistnieniu zatem tożsamości podmiotowej i przedmiotowej znajduje w opisywanej sytuacji zastosowanie powyższa klauzula antykumulacyjna eliminująca możliwość nałożenia obowiązku naprawienia szkody w oparciu o art. 46 § 1 k.k. (por. orzeczenie LEX 1311543). Wskazać należy, iż w mniejszej sprawie wytoczenie powództwa cywilnego przez pokrzywdzonego przeciwko D. L. (1), a także naprawienie szkody w części przez inne osoby – wystawców fikcyjnych faktur, powodowało konieczność na posiedzeniu zmodyfikowania za zgodą oskarżonych wniosku Prokuratora z art. 335 k.p.k. odnośnie wysokości pozostałej do naprawienia szkody w ramach środka karnego z art. 46 § 1 k.k., na orzeczenie którego zgodzili się oskarżeni L. i M..

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonej A. M. (1) środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części, to jest poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) w P.kwoty 627.783,87 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy), z tym, że co do kwoty 256.660,07 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych siedem groszy) solidarnie z oskarżonym D. L. (1), a co do pozostałej części, tj. kwoty 371.123,80 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy) solidarnie ze współsprawcą przestępstwa. Natomiast na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd orzekł w wyroku wobec oskarżonego D. L. (1)środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w części, to jest poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) w P.kwoty 256.660,07 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych siedem groszy) – solidarnie z oskarżoną A. M. (1).

Orzeczenie tego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody było konieczne zdaniem Sądu dla osiągnięcia celów orzeczenia o karze w zakresie prewencji szczególnej i ogólnej, a uwzględnia także słuszne interesy pokrzywdzonego w myśl art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k..

Wymierzenie oskarżonym kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat umożliwiało Sądowi skorzystanie z dobrodziejstwa w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k.. Zdaniem Sądu wobec oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) spełniona została przesłanka pozytywnej prognozy kryminologicznej. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności jest bowiem jednym ze środków probacyjnych związanych z poddaniem sprawcy próbie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest to instytucja oparta na indywidualno - prewencyjnym rozumieniu celu kary oraz na poglądzie, że bezwzględna kara pozbawienia wolności w niektórych przypadkach nie jest konieczna dla zapobieżenia popełnienia przez sprawcę nowego przestępstwa. Dolegliwość tej instytucji nie polega na tym, że kara jest rzeczywiście wykonywana, lecz na istniejącym przez okres próby zagrożeniu wykonania, mającym pełnić wobec skazanego funkcję ostrzegawczą i hamującą. Zawieszenie wykonania kary stosuje się wobec sprawcy, który nie jest zdemoralizowany, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając warunkowo wykonanie kary, sąd bierze bowiem pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Tymczasem oskarżeni D. L. i A. M. nie byli w przeszłości karani, przed popełnieniem przypisanego im w niniejszej sprawie przestępstwa prowadzili ustabilizowany tryb życia, mieli stałą pracę, nie wykazywali żadnych przejawów demoralizacji, a po popełnieniu przestępstwa będącego przedmiotem rozpoznania w tej sprawie, nie utrudniali w żaden sposób postępowania, wyrazili skruchę i żal, przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze, a tym samym także wyrazili wole i chęć naprawienia szkody w trybie art. 46 § 1 k.k. Z powyższych względów Sąd uznał, iż pomimo rezygnacji z natychmiastowego wykonania orzeczonej kary, oskarżeni D. L. i A. M. będą przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie wkroczą ponownie na drogę przestępstwa. Wobec oskarżonych zdaniem Sądu można wysnuć pozytywną prognozę kryminologiczną, mając na uwadze ich dotychczasowy nienaganny sposób życia, właściwości i warunki osobiste, a zatem Sąd zastosował wobec nich dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 pkt 1 k.k., zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonych warunkowo na okres próby 5 (pięciu) lat. Długi okres 5 (pięciu) lat próby, na który oskarżonym M. i L. warunkowo zawieszono na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 §1 pkt 1 k.k. wykonanie kary pozbawienia wolności, umożliwi zdaniem Sądu weryfikację pozytywnej prognozy przyjętej wobec nich, a także pozwoli kontrolować czy wywiązują się przede wszystkim z nałożonego na nich obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego (...) w P..

Podsumowując zatem rozważania na temat kar wymierzonych za przypisane oskarżonym przestępstwa należy stwierdzić, iż wymierzone wszystkim oskarżonym kary, jako całość, uwzględniają wszystkie dyrektywy płynące z treści art. 53 § 1 i 2 k.k. i jako takie nie rażą swoją surowością, są bowiem adekwatne do stopnia winy sprawców i stopnia szkodliwości społecznej ich czynów.

W wyroku Sąd ponadto na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzekł wobec oskarżonej A. M. (1) środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu księgowej na okres 5 (pięciu) lat. Uwzględniając bowiem charakter przypisanego oskarżonej przestępstwa, okoliczności jego popełnienia i stopień nadużycia przez nią przy popełnianiu przestępstwa zajmowanego stanowiska samodzielnej księgowej na (...) w P. i tym samym stopień nadużycia wykonywanego zawodu księgowej, konieczne było orzeczenie w wyroku na podstawie wskazanych przepisów wobec oskarżonej tego środka karnego i to na okres 5 lat, ponieważ swoim przestępczym zachowaniem oskarżona A. M. (1) okazała, że dalsze wykonywanie zawodu księgowej zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, jak mienie czy też wiarygodność dokumentów i pewność obrotu gospodarczego. Takie orzeczenie było zdaniem Sądu niezbędne aby zapobiec na przyszłość podobnym zdarzeniom, uchronić przed takimi działaniami oskarżonej potencjalnych jej pracodawców - do czasu, aż orzeczona wobec oskarżonej w tej sprawie kara osiągnie swój cel. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że Sąd orzekł w/w środek karny na okres 5 lat, co jest i niezbędne zważywszy na okoliczności sprawy, i zarazem wystarczające mając na uwadze okres próby na jaki warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności wobec oskarżonej.

Na podstawie art. 44 § 1 k.k. Sąd orzekł ponadto w wyroku wobec oskarżonych D. L. (1)i A. M. (1) środek karny w postaci przepadku dowodów rzeczowych pochodzących z przestępstwa w postaci sfałszowanych rachunków i faktur wystawionych na rzecz (...) w P.przez firmę (...), przez firmę (...), przez firmę (...), przez firmę Usługi (...), przez firmę (...), przez firmę Zakład (...), przez firmę Usługi (...), przez firmę Usługi (...), uznanych za dowody rzeczowe postanowieniem Prokuratora z dnia 28 października 2013r., a przechowywanych w aktach sprawy na kartach od 108 do 328, od 822 do 889, od 982 do 984, od 890 do 926, od 956 do 976, od 977 do 981, od 748 do 821, od 927 do 955, wyszczególnionych w punkcie 8 wyroku, zarządzając pozostawienie ich w aktach sprawy.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 633 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.), zasądzając od oskarżonych A. M. (1) i D. L. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu w częściach równych, to jest w kwocie po 70,00 zł, a także wymierzył oskarżonym opłatę w wysokości po 900,00 (dziewięćset) złotych. Poniesienie kosztów sądowych w takiej wysokości przez oskarżonych, którzy obecnie pracują (oskarżona zarabia ok. 400 funtów miesięcznie, a oskarżony około 1000 funtów miesięcznie), będzie zdaniem Sądu możliwe bez uszczerbku dla ich niezbędnego utrzymania i rodziny oskarżonych .

/-/ SSO Dorota Biernikowicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.