Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-12-18
Data orzeczenia:
18 grudnia 2015
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
18 grudnia 2015
Sygnatura:
IV Ka 62/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Marta Legeny-Błaszczyk
Sędziowie:
Sławomir Gosławski
Małgorzata Krupska-Świstak
Protokolant:
sekr. sądowy Agnieszka Jęcek
Hasła tematyczne:
Oszustwo
Podstawa prawna:
art. 286§1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IV Ka 62/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Marta Legeny-Błaszczyk

Sędziowie SO Sławomir Gosławski

del. SR Małgorzata Krupska - Świstak (spr.)

Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Jęcek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Janusza Omyły

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku

sprawy Z. S.

syna E. i B. z domu K. ur. (...) w P.

oskarżonego o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora, oskarżonego i jego obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 24 listopada 2014 roku sygn. akt VII K 226/14

na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk w zw. z art. 438 pkt 1 i 3 kpk, art. 624 § 1 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

eliminuje z podstaw prawnych skazania za czyny zarzucone oskarżonemu w pkt I i II aktu oskarżenia, a przypisane mu w pkt 1 i 2 zaskarżonego wyroku art. 12 kk,

-

eliminuje z grona pokrzywdzonych czynami zarzuconymi oskarżonemu w pkt I i II aktu oskarżenia, a przypisanymi mu w pkt 1 i 2 zaskarżonego wyroku wszystkich wymienionych tam operatorów sieci komórkowych ustalając, że czyn przypisany w pkt 1 zaskarżonego wyroku został popełniony na szkodę J. K., a czyn przypisany w pkt 2 zaskarżonego wyroku został popełniony na szkodę A. M. i K. M.,

-

uchyla rozstrzygnięcie dotyczące obowiązku częściowego naprawienia szkody zawarte w pkt 4 zaskarżonego wyroku;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. A. kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej oskarżonemu Z. S. z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego Z. S. od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym oraz od opłaty za drugą instancję.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.