Wtorek 22 stycznia 2019 Wydanie nr 3984
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2013-04-02
Data orzeczenia:
2 kwietnia 2013
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
2 kwietnia 2013
Sygnatura:
II AKa 202/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Łodzi
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jarosław Papis
Sędziowie:
Paweł Misiak
Maria Wiatr
Protokolant:
sekr. sądowy Kamila Jarosińska
Hasła tematyczne:
Przestępstwa Karno-Skarbowe ,  Przestępstwa Gospodarcze
Podstawa prawna:
art. 258 par. 3 kk i in.
Powołane przepisy:
Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. - Prawo karne skarbowe
(Dz. U. z 1947 r. Nr 32, poz. 140)
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt II AKa 202/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jarosław Papis (spr.)

Sędziowie:

SA Paweł Misiak

SA Maria Wiatr

Protokolant:

sekr. sądowy Kamila Jarosińska

przy udziale J. S., Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r.

sprawy

P. S.

oskarżonego z art. 258 § 1 i 3 kk; art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 w zw. z art. 54 § 1 w zb. z art. 62 § 2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 299 §1, 5 i 6 w zw. z art. 12 kk - i na podst. art. 299 §5 kk;

A. C.

oskarżonego z art. 258 §1 i 3 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 299 §1, 5 i 6 w zw. z art. 12 kk;

S. K.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 299 §1, 5 i 6 w zw. z art. 12 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 7 §1 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks;

T. W.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 299 §1, 5 i 6 w zw. z art. 12 kk;

M. L.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk;

R. O.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk;

S. W.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 299 §1, 5 w zw. z art. 12 kk;

B. K.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 299 §1, 5 w zw. z art. 12 kk;

K. K.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 299 §1, 5 w zw. z art. 12 kk;

M. K.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 1, 2 w zw. z art. 6 §2 kks;

M. B.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk; art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 1, 2 w zw. z art. 6 §2 kks;

P. P.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 i art. 64 §1 kk;

T. S.

oskarżonego z art. 258 §1 kk; art. 18 §3 kk w zw. z art. 20 §2 w zw. z art. 54 §1 w zb. z art. 62 §2 w zw. z art. 37 §1 pkt 2 i 5 w zw. z art. 38 §2 pkt 1 w zw. z art. 6 §2 kks; art. 18 §3 w zw. z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 w zw. z art. 11 §2 w zw. z art. 12 i art. 65 §1 kk;

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonych P. S., A. C. oraz P. P.

od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku

z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt II K 121/10

na podstawie art. 437 kpk, art. 438 pkt 1 kpk, art. 624 § 1 kpk

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

- w odniesieniu do oskarżonego P. S. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 1. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie II,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie III;

2. wysokość stawki dziennej grzywny wymierzonej za przestępstwo wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz kary łącznej grzywny ustala na kwotę 500 ( pięćset ) złotych;

3. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 ( dwustu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego A. C. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 2. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie VI,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie VII;

2. wysokość stawki dziennej grzywny wymierzonej za przestępstwo wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz kary łącznej grzywny ustala na kwotę 500 ( pięćset ) złotych;

3. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 ( dwustu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego S. K. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 3. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie X,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XI;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 ( dwustu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego T. W. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 4. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XVI,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XVII;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego M. L. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 5. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XX,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXI;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego R. O. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 6. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXIII,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXIV;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 40 ( czterdziestu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonych S. W. , B. K. i K. K. w ten sposób, że uchyla orzeczenia o wymierzeniu oskarżonym kary łącznej grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego M. K. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 10. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXXV,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXXVI;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny;

3. przyjmuje, że czyn opisany punkcie 10. III wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1i 2 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXXVII;

b) wyczerpujące dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

4. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego M. B. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany punkcie 11. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XXXIX,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XL;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny;

3. przyjmuje, że czyn opisany punkcie 10. III wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1i 2 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XLI,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

4. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego P. P. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 12. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XLIII,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XLIV;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny;

- w odniesieniu do oskarżonego T. S. , w ten sposób, że:

1. przyjmuje, że czyn przypisany w punkcie 13. II wyroku stanowi dwa odrębne przestępstwa:

a) wyczerpujące dyspozycję art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 §1 k.k.s. i art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 6 §2 k.k.s. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XLVI,

b) wyczerpujące dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. o znamionach opisanych w akcie oskarżenia a przytoczonych w komparycji wyroku w zarzucie XLVII;

2. z uwzględnieniem treści art. 8§ 2 i 3 k.k.s. ustala, że wykonaniu podlega kara 1 ( jednego ) roku pozbawienia wolności oraz 100 ( stu ) stawek dziennych grzywny;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy uznając apelacje obrońców P. S., A. C. i P. P. za oczywiście bezzasadne;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. T. kwotę 1045,56 (tysiąc czterdzieści pięć złotych 56/100 gr) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym oskarżonemu P. P. wraz z kosztami dojazdu;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. J. kwotę 2049,60 (dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 60/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym oskarżonym R. O. i M. B.;

V.  zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych związanych z postępowaniem przed sądem II instancji.

Sygn. akt II AKa 202 / 12

UZASADNIENIE

P. S. oskarżono o to, że:

I. w okresie od lutego 2003 roku do października 2005r. w O., . A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez W. B. i M. J., a następnie założył i kierował wraz z A. C. odrębną strukturą grupy, w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., R. O., M. G., M. P., M. K., P. P., M. B., oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola P. S. polegała na: zakupywaniu za pośrednictwem swojej firmy (...) komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, fikcyjnym obrocie –sprzedaży na rzecz (...), koordynacją produkcji benzyny poprzez zatrudnienie swoich pracowników i kontrolę ich działalności, przekazywanie środków pieniężnych, za pośrednictwem fikcyjnych podmiotów na zakup oleju opałowego, kierowanie działalnością pracowników na poszczególnych bazach paliwowych, w tym przygotowywaniu baz paliwowo - magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, przekazywaniem środków finansowych na logistyczne zaplecze na poszczególnych bazach, w których miał miejsce proceder odbarwiania oleju opałowego, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniu finansowym za sprzedany towar z kierownikami grup,

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 i 3 k.k.

II. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia koordynatorów przedsięwzięcia, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez M. J. i W. B. podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, finansowaniu zakupów oleju opałowego, w tym wapna i kwasu siarkowego i dostarczaniu na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu wydawaniu komponentów do produkcji benzyny poprzez jej składanie, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i olej napędowy obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz koordynowaniu wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, i tale na bazie:

- w O. (S.) wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Ph 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w K. k/L. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, uchylając się ód należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przesz sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 64 125 930 zł.

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

III. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach struktury grupy przestępczej, kierując grupą w zakresie fałszowania paliwa, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, - poprzez koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, przekazywaniem środków finansowych na zakup komponentów, wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowanie i zlewanie do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego, w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz dystrybucją wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego i tak na bazie:

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003 r. mieszając komponenty wyblendowano 1 500 000 itrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł;

- w A. w miesiącu czerwcu 2003r. składając komponenty wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750.zł;

- w K. w okresie od czerwca do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003r. mieszając komponenty wyblendowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 9 576 000.zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 13 884 000 zł;

- w K. k/L. w okresie lipca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł;

- w S. – P. (B.) w okresie od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł;

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 717 800 zł;

- ponownie w M. w okresie października 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 649 440 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r: do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opalowego o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł;

- w B. w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 5 848 500 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 13 993 650 zł;

- w Ł. w okresie od. lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 7197 600 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 154 011 480,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

IV. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, II, i III zarzutów, wprowadził do obrotu finansowego beż możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...) i innych, bądź też przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, lub też pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 154 011 480,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk .

A. C. oskarżony został o to, że:

V. w okresie od lutego 2003 roku do października 2005r. w O., A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez W. B. i M. J., a następnie założył i kierował wraz z P. S. odrębną strukturą grupy, w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., R. O., M. G., M. P., M. K., P. P., M. B., oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola A. C. polegała na: finansowaniu zakupów komponentów, w tym też za pośrednictwem firmy (...), komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, fikcyjnym obrocie – sprzedaży na rzecz (...), koordynacją produkcji benzyny poprzez zatrudnienie swoich pracowników i kontrolę ich działalności, przekazywanie środków pieniężnych, za pośrednictwem fikcyjnych podmiotów na zakup oleju opałowego, kierowanie działalnością pracowników na poszczególnych bazach paliwowych, w tym przygotowywaniu baz paliwowo - magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, przekazywaniem środków finansowych na logistyczne zaplecze na poszczególnych bazach, w których miał miejsce proceder odbarwiania oleju opałowego, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniu finansowym za sprzedany towar z koordynatorami grup,

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 i 3 k.k.

VI. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia koordynatorów przedsięwzięcia, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez M. J. i W. B. podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, finansowaniu zakupów oleju opałowego, w tym wapna i kwasu siarkowego i dostarczaniu na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i wydawaniu komponentów do produkcji benzyny poprzez jej składanie, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i olej napędowy obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz koordynowaniu wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, i tak na bazie:

- w O. (S.) wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Ph 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w K. k/L. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, uchylając się ód należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przesz sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 64 125 930 zł.

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

VII. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach struktury grupy przestępczej, kierując grupą w zakresie fałszowania paliwa, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, - poprzez koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, przekazywaniem środków finansowych na zakup komponentów, oleju opałowego, wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowanie i zlewanie do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego, w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz dystrybucją wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego i tak na bazie:

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003 r. mieszając komponenty wyblendowano 1 500 000 itrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł;

- w A. w miesiącu czerwcu 2003r. składając komponenty wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750.zł;

- w K. w okresie od czerwca do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003r. mieszając komponenty wyblendowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 9 576 000.zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 13 884 000 zł;

- w K. k/L. w okresie lipca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł;

- w S. – P. (B.) w okresie od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł;

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 717 800 zł;

- ponownie w M. w okresie października 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 649 440 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r: do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opalowego o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł;

- w B. w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 5 848 500 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 13 993 650 zł;

- w Ł. w okresie od. lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 7197 600 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 154 011 480,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

VIII. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, II, i III zarzutów, wprowadził do obrotu finansowego beż możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...) i innych, bądź też przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, lub też pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 154 011 480,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk .

S. K. oskarżono o to, że:

IX. w okresie od maja 2002 roku do września 2004 roku w C., O., . A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez M. J., P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., M. L., R. O., M. G., M. P., P. P., oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola S. K., jako dyrektora handlowego w spółce (...) nadzorowanej i kierowanej przez M. J., polegała na przygotowywaniu i nadzorowaniu baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, organizowaniu funkcjonowania tych baz, nadto przekazywaniu ilości zlanych na bazach do zbiorników komponentów i oleju opałowego, oraz ilości wydanego wyprodukowanego paliwa, kontrolując tym samym zatrudnione do fałszowania paliwa osoby, jak też rozliczaniu finansowym za zakupiony i sprzedany towar z kierownikami grup;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

X. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia koordynatorów grupy, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez M. J. i W. B. podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez organizowanie przygotowywania baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowania i zlewania do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i olej napędowy obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, i tak na bazie:

- w C. wyblendowano 810 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając sie od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 155870 zł;

- w O. (S.) wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny (...) 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w K. k/L. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przesz sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 38 708 040,00 zł.

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XI. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowanie i zlewanie do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego, w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz nadzorowaniem ilości wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym, dystrybucją odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczeniem finansowym za sprzedany towar z kierownikami grup i tak na bazie:

- w C. w okresie od maja do września 2002r. mieszając komponenty wyblendowano 810 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto 1 940 760 zł;

- w O. (S.) w okresie od listopada 2002r. do czerwca 2003 r. mieszając komponenty wyblendowano 1 500 000 itrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł;

- w A. w miesiącu czerwcu 2003r. składając komponenty wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750.zł;

- w K. w okresie od czerwca do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003r. mieszając komponenty wyblendowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 9 576 000.zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 13 884 000 zł;

- w K. k/L. w okresie lipca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł;

- w S. – P. (B.) w okresie od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 86 882 850,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

XII. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, II, i III zarzutów, wprowadził do obrotu finansowego beż możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przckazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...), bądź też przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, lub też pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 86 882 850,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk .

XIII. w okresie od kwietnia do dnia 03 lipca 2006 roku w P. koło S., W. i innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z J. O. i innymi nieustalonymi osobami, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie i innym osobom popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, poprzez odbarwianie 696 750 litrów oleju opałowego na terenie bazy paliwowej w P., zakupionego od PKN (...) w P., (...), (...), oraz firmy (...) z W., zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób orodukt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatlku akcyzowego, pomógł w uszczupleniu należności publiczno prawnych dużej wartości z tytułu podatku akcyzowego w kwocie 1 393 500 zł, który to produkt sprzedawany był w ramacn prowadzonej przez J. O. firmy PW (...), z W., której działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – oleju napędowego i benzyn, wystawiając uprzednio potwierdzające nieprawdę faktury VAT, przyjmując, w celu ukrycia faktycznego źródła pochodzenia paliwa, nierzetelne faktury zakupu oc nieustalonych podmiotów, nie odzwierciedlające rzeczywistego obrotu gospodarczego, tym samym nie składając deklaracji podatku akcyzowego i nie wpłacania kwot podatku akcyzowego, należnych z tytułu sprzedaży oleju napędowego na rzecz róznych podmiotów gospodarczych;

to jest o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w. zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. art. 7§1 kks, w zw. z art. 37§1 pkt 2 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XIV. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie V zarzutu, w ramach prowadzonej przez J. O. firmy PW (...) we W., której przedmiotem działalności była hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych, pochodzących z nielegalnej produkcji oleju napędowego i jego dystrybucji przez J. O., pomógł wprowadzić do obrotu środki pochodzące ze sprzedaży tego paliwa, bez możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia, w kwocie nie mniejszej aniżeli 2 105 578,50 zł, przez przekazanie ich J. O. z tytułu posiadanych zobowiązań, przez co pomógł w legalizowaniu ich pochodzenia z korzyści związanych z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi z pominięciem odprowadzania należnych Skarbowi Państwa właściwie naliczonych podatków w postaci podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

to jest o przestępstwo z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

T. W. oskarżono o to, że:

XV. w okresie od maja 2002 roku do października 2005 roku w C., O., . A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez M. J., P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., M. L., R. O., M. G., M. P., M. K., P. P., M. B. oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola T. W. polegała na:

w okresie od maja 2002 do września 2004 r., przygotowywaniu baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i zlewaniu do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny oleju napędowego poprzez dodawanie komponentów i odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz wydawaniu wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym; a w okresie od września 2004 do października 2005, zamawianiu oleju opałowego i przekazywaniu należności finansowych, kierowaniu kierowców cystern do miejsc tankowania i zlewania, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniu finansowym za sprzedany towar z kierownikami grup;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XVI. . w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez M. J. i W. B. podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i zlewaniu do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i olej napędowy obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz wydawaniu wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, i tak na bazie:

-w C. wyblendowano 810 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 155 870 zł;

- w O. (S.) wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Ph 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w K. k/L. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, uchylając się ód należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przesz sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 65 282 383 zł.

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XVII. . w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach struktury grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowanie i zlewanie do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego, w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz wydawanie wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym; a w okresie od września 2004r. do października 2005r., zamawianiem oleju opałowego i przekazywaniem należności finansowych, kierowaniem kierowców cystern do miejsc tankowania i zlewania, dystrybucją odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniem finansowym za sprzedany towar z kierownikami grup i tak na bazie:

- w C. w okresie od maja do września 2002r. mieszając komponenty wyblendowano 810 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie-1 940 760 zł;

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003 r. mieszając komponenty wyblendowano 1 500 000 itrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł;

- w A. w miesiącu czerwcu 2003r. składając komponenty wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750.zł;

- w K. w okresie od czerwca do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003r. mieszając komponenty wyblendowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 9 576 000.zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 13 884 000 zł;

- w K. k/L. w okresie lipca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł;

- w S. – P. (B.) w okresie od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł;

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 717 800 zł;

- ponownie w M. w okresie października 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 649 440 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r: do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opalowego o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł;

- w B. w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 5 848 500 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 13 993 650 zł;

- w Ł. w okresie od. lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 7197 600 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 155 953 240,00 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

XVIII. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, II, i III zarzutów, wprowadził do obrotu finansowego beż możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...) i innych, bądź też przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, lub też pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 69 069 390 zł;

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk .

M. L. oskarżony został o to, że:

XIX. w okresie od listopada 2002 roku do czerwca 2003r. w O. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej nadzorowanej przez W. B. i M. J. a kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., R. O. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola M. L. blendowaniu dla grupy przestępczej środków chemicznych w postaci N-pentanu, pirokondensatu hydrostabilizowanego, izopentanu i innych środków chemicznych, z których następnie uzyskiwano benzynę Pb 95;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XX. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych, których działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – oleju napędowego i benzyn, obsługując zbiorniki podziemnie w których nielegalnie produkowano benzynę, pomagał i ułatwiał innym blendowanie substancji chemicznych z których uzyskiwano benzynę Pb 95, w konsekwencji doprowadzając do uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu nielegalnej produkcji benzyny, gdzie w O. (S.), wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Pb 95, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł; które to paliwo, następnie sprzedawane było przesz sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95;

to jest o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XXI. w czasie i miejscu oraz w warunkach .podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punlccie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez zlewanie komponentów w postaci izopentanu, pirokondensatu hydrostabilizowanego, N-pentanu i innych chemikaliów, następnie mieszaniu w odpowiednich proporcjach tych i innych składników, wytworzył benzynę Pb 95, która następnie sprzedawana była przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jej cenę podatek akcyzowy, pomógł tym samym w wprowadzenie w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze, w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli 3 625 500 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art.11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 §1kk .

R. O. oskarżony został o to, że:

XXII. w okresie od 22 kwietnia do 25 września 2003r. oraz od listopada 2003r. do kwietnia 2005r. w O., S., M., L.- K., S. –P. (B.), K., Z., B. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., M. G., M. P., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola R. O. polegała na – w okresie od kwietnia do września 2003r.- założeniu firm (...) i podpisywaniu uprzednio przygotowanych nierzetelnych faktur zakupowych i sprzedażowych na komponenty i oleje ciężkie służące do produkcji benzyny, - w okresie od listopada 2003 do kwietnia 2005 – transporcie sprzętu do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XXIII. . w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, zarejestrował (...) w P., której działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – w tym komponentów, a następnie podpisywał uprzednio sporządzone nierzetelne faktury zakupowe i sprzedażowe na pirokondensat hydrostabilizowany i oleje bazowe, które wykorzystywano do produkcji benzyny Pb 95 na bazie paliwowej w O., udzielając tym samym pomocnictwa do nielegalnej produkcji benzyny, narażając na uszczuplenie należności w podatku akcyzowym z tego tytułu, z kolei w okresie od listopada 2003r. do kwietnia 2005r. poprzez transport sprzętu do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.. i w innych zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w K. k/L. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, uchylając się ód należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 51 261 960 zł;

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XXIV. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, zarejestrował firmę (...) w P., której działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – w tym komponentów, a następnie podpisywał uprzednio sporządzone nierzetelne faktury zakupowe i sprzedażowe na pirokondensat hydrostabilizowany i oleje bazowe, które wykorzystywano do produkcji benzyny Pb 95 na bazie paliwowej w O. oraz w ramach podmiotów gospodarczych (...) i (...) poprzez transport sprzętu, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w O. w okresie od lipca do września 2003r. mieszając komponenty wyblendowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 9 576 000.zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 13 884 000 zł;

- w K. k/L. w okresie lipca 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł;

- w S. – P. (B.) w okresie od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł;

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 71 7 800 zł;

- ponownie w M. w okresie października 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 649 440 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r. do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł,

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej aniżeli: 122 100 540 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

S. W. oskarżony został o to, że:

XXV. w okresie od lipca 2003 roku do września 2004 roku w O., ( S.), S., M., K. k/L., S. –P. (B.), W., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez W. B.,M. J., P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., R. O., M. G., M. P. oraz kurierzy w osobach: B. K. i K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola S. W. jako kuriera środków finansowych pochodzących z nielegalnej produkcji na bazach paliwowych benzyny Pb 95 i oleju napędowego, w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia polegała na przewożeniu na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XXVI. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo- przedmiotowych opisanych w punkcie I zarzutu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przewożenie na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do obrotu nielegalnymi paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu, z pominięciem kont bankowych, wprowadził do obrotu finansowego środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej 4 600 000 złotych, z tytułu sprzedaży na rzecz rożnych odbiorców wyblendowanej z komponentów benzyny Pb 95, oraz pochodzące ze sprzedaży odbarwionego oleju opałowego, a wynikające z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnego paliwa, dla wielkości obrotu, których zgodnie z art.l8 ust.l pktl Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, jak też pomógł do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych członkom kierowniczej struktury grupy przestępczej;

tj. o przestępstwo z art. 299 §1,5 kk, w zw. z art. 12 kk.

B. K. oskarżony został o to, że:

XXVII. w okresie od marca 2004 roku do marca 2005 roku w M., K. k/L., S. –P. (B.), Z., W., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez W. B., M. J., P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., R. O., M. G., M. P., P. P. oraz kurierzy w osobach S. W. i K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola B. K. jako kuriera środków finansowych pochodzących z nielegalnej produkcji na bazach paliwowych oleju napędowego, w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia polegała na prze wożeniu na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XXVIII. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo- przedmiotowych opisanych w punkcie I zarzutu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przewożenie na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do obrotu nielegalnymi paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu, pomógł w wprowadzeniu do obrotu finansowego środki finansowe w łącznej kwocie 107 732 640 zł, z tytułu sprzedaży na rzecz rożnych odbiorców 43 440 000 litrów oleju napędowego, pochodzącego z odbarwienia oleju opałowego, przy czym w okolicznościach opisanych wyżej, fizycznie wprowadził do obrotu finansowego łączną kwotę 4 620 000 złotych, pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnego paliwa, z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu, których zgodnie z art.l8 ust.l pktl Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, jak też pomógł do przenoszoszenia ich własności poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych członkom kierowniczej struktury grupy przestępczej;

tj. o przestępstwo z art. 299 §1,5 kk, w zw. z art. 12 kk.

K. K. oskarżony został o to, że:

XXIX. w okresie od kwietnia 2004 roku do października 2005 roku w M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie w Z., Ł., W., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez W. B., M. J., P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., R. O., M. G., M. P., P. P., M. K., M. B. oraz kurier B. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola K. K. jako kuriera środków finansowych pochodzących z nielegalnej produkcji na bazach paliwowych oleju napędowego, w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia polegała na przewożeniu na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, przekazywanie ich innym, w celu lokowania środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami i rozdrabniania wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XXX. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo- przedmiotowych opisanych w punkcie I zarzutu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przewożenie na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do obrotu nielegalnymi paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu, wprowadził do obrotu środki finansowe w łącznej kwocie 3 440 000 zł, z tytułu sprzedaży na rzecz rożnych odbiorców oleju napędowego pochodzącego z odbarwienia oleju opałowego, wynikające z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnego paliwa, z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu, których zgodnie z art.l8 ust.l pktl Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, jak też pomógł do przenoszoszenia ich własności poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych członkom kierowniczej struktury grupy przestępczej;

tj. o przestępstwo z art. 299 §1,5 kk, w zw. z art. 12 kk.

M. K. oskarżony został o to, że:

XXXIV. w okresie od września 2004 roku do 12 października 2005r. w K. M., Z., B., ponownie w Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez M. J., P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., S. K., M. P., P. P., M. B., K. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola M. K. polegała na czyszczeniu zbiorników paliwowych w celu przygotowania ich do produkcji oleju napędowego, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i zlewaniu do zbiorników oleju opałowego, produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz wydawaniu odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XXXV. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez czyszczenie zbiorników paliwowych, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.. i w innych, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w K. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- w M. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, uchylając się ód należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 26 573 760 zł;

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XXXVI. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez czyszczenie zbiorników paliwowych na bazach, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego. odbarwianie oleju opałowego zabarwionego na kolor czerwony oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 71 7 800 zł;

- w M. w okresie października 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 649 440 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r. do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł,

- w B. w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 5 848 500 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 13 993 650 zł;

- w Ł. w okresie od lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 7 197 600 zł;

- w Ł. w okresie od połowy sierpnia do 12 października 2005 roku wraz z M. B. i J. A. odbarwił na swoją i ich rzecz 510 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej: 1 541 220 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej aniżeli: 70 610 610 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

XXXVII. w okresie od połowy sierpnia do 12 października 2005 roku, w Ł. na terenie bazy paliwowej zakładów (...), wspólnie i w porozumieniu z J. A. i M. B., wielokrotnie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, czyniąc sobie i innym wspólnikom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, poprzez odbarwianie oleju opałowego zakupionego w bazie magazynowej w K. w ilości 510 000 litrów, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego, różnych filtrów, usuwał czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, a następnie tak wyprodukowane paliwo przewożone środkami transportowymi należących do spółki (...)-CAR, sprzedawał na podstawie nierzetelnych faktur wystawianych przez firmę (...), bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego, uchylał się od należności w podatku akcyzowym dużej wartości w kwocie: 534 480 zł;

tj. o przestępstwo z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1,2 kks w zw. z art. 6§2 kks.

M. B. oskarżony został o to, że:

XXXVIII. w okresie od kwietnia 2005 roku do 12 października 2005r. w B., Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., M. P., P. P., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola M. B. polegała na czyszczeniu zbiorników paliwowych w celu przygotowania ich do produkcji oleju napędowego, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XXXIX. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez czyszczenie zbiorników paliwowych, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.. i w innych, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w B. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 9 903 600 zł;

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XL. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez czyszczenie zbiorników paliwowych na bazach, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego. odbarwianie oleju opałowego zabarwionego na kolor czerwony oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w B. w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 5 848 500 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 13 993 650 zł;

- w Ł. w okresie od lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 7 197 600 zł;

- w Ł. w okresie od połowy sierpnia do 12 października 2005 roku wraz z M. K. i J. A. odbarwił na swoją i ich rzecz 510 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej: 1 541 220 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej aniżeli: 28 580 970 zł;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

XLI. w okresie od połowy sierpnia do 12 października 2005 roku, w Ł. na terenie bazy paliwowej zakładów (...), wspólnie i w porozumieniu z J. A. i M. K., wielokrotnie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, czyniąc sobie i innym wspólnikom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, poprzez odbarwianie oleju opałowego zakupionego w bazie magazynowej w K. w ilości 510 000 litrów, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego, różnych filtrów, usuwał czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, a następnie tak wyprodukowane paliwo przewożone środkami transportowymi należących do spółki (...) (...), sprzedawał na podstawie nierzetelnych faktur wystawianych przez firmę (...), bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego, uchylał się od należności w podatku akcyzowym dużej wartości w kwocie: 534 480 zł;

tj. o przestępstwo z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1,2 kks w zw. z art. 6§2 kks.

P. P. oskarżony został o to, że

XLII. w okresie od kwietnia do lipca 2005r. w Z., B. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., R. O., M. P., M. B., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola P. P. polegała na odbarwianiu oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XLIII. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych, których działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – oleju napędowego i benzyn, poprzez odbarwianie oleju opałowego na terenie baz paliwowych w Z., B., ponownie w Z., zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.., zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w B. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego oleju napędowego bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 7 388 400,00 zł;

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XLIV. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez odbarwianie oleju opałowego zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w B. w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 5 848 500 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 13 993 650 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej aniżeli: 19 842 150 zł, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk i art. 64 §1 kk.

T. S. oskarżono o to, że:

XLV. w okresie od 01 do 30 kwietnia 2005r. w B., G. W.., W., W. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., M. P., P. P., M. B., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola T. S. jako prokurenta spółki (...) z W., wykonującego polecania organizatorów grupy, polegała na zawarciu umowy dzierżawy bazy magazynowej w B., przekazaniu dokumentacji i pieczęci firmy w celu protokolarnego przejęcia bazy przez grupę, oraz do wystawiania dokumentów przewozowych kierowcom cystern na odebrany odbarwiony olej opałowy;

tj. o przestępstwo z art. 258 §1 k.k.

XLVI. w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I zarzutu, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez wydzierżawienie bazy magazynowej w B. i przekazaniu pieczęci imiennej i firmowej, pomógł w wyprodukowaniu 2 100 000 litrów oleju napędowego, poprzez odbarwienie oleju opałowego za pomocą wapna i kwasu siarkowego, a następnie sprzedaży tak wyprodukowanego paliwa za pośrednictwem różnych podmiotów gospodarczych na podstawie nierzetelnie wystawionych faktur, umożliwiając uchylenie się od uiszczenia należności publicznoprawnych wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej aniżeli: 2 200 800 zł;

tj. o przestępstwo z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks.

XLVII. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie I i II zarzutów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez wydzierżawienie bazy magazynowej w B. i przekazaniu pieczęci imiennej i firmowej, pomógł pozostałym członkom grupy przestępczej opisanej w punkcie I zarzutu w odbarwianiu oleju opałowego zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, w usunięciu określonego przepisami czerwonego barwnika i znacznika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, gdzie w miesiącu kwietniu 2005 roku odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wielkiej wartości brutto 5 848 500 zł;

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości we wskazanej wyżej kwocie;

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk.

Sąd Okręgowy w Płocku wyrokiem z dnia 5 października 2011 r. w sprawie II K 121/10 orzekł:

1. P. S. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od lutego 2003 roku do października 2005r. w O., . A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustalone osoby, a następnie założył i kierował wraz z A. C. odrębną strukturą grupy przestępczej, w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., R. O., M. K., P. P., M. B., oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola P. S. polegała na: zakupywaniu za pośrednictwem swojej firmy (...) komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, fikcyjnym obrocie –sprzedaży na rzecz (...), koordynacji produkcji benzyny poprzez zatrudnienie swoich pracowników i kontrolę ich działalności, przekazywanie środków pieniężnych, za pośrednictwem fikcyjnych podmiotów na zakup oleju opałowego, kierowanie działalnością pracowników na poszczególnych bazach paliwowych, w tym przygotowywaniu baz paliwowo - magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, przekazywaniem środków finansowych na logistyczne zaplecze na poszczególnych bazach, w których miał miejsce proceder odbarwiania oleju opałowego, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniu finansowym za sprzedany towar z kierownikami grup,

tj. winnego czynu z art. 258 §1 i 3 k.k. i za to na podstawie art. 258 §3 k.k. wymierzył mu karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. ramach czynów opisanych w pkt. II i III uznaje go za winnego tego, że w czasie miejscu i warunkach podmiotowo-przedmiotowych opisanych w pkt. I, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia koordynatorów przedsięwzięcia, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez ustalonych sprawców podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, finansowanie zakupów oleju opałowego, w tym wapna i kwasu siarkowego i dostarczanie na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowanie i wydawanie komponentów do produkcji benzyny poprzez jej składanie, oraz produkcję oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i oleju napędowego obciążonego nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz koordynowanie wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, i tak na bazie:

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003r. wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Ph 95 o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. w czerwcu 2003r. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. w okresie od czerwca 2003r. do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003 mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 100 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 9 576 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 3000 litrów oleju opałowego, łącznej wartości brutto 6 942 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 3 042 000 zł;

- w K. k/L. w lipcu 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 37 815 000zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 717 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. w październiku 2004 r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 649 440 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. w okresie od listopada do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. w kwietniu 2005r. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 5 848 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. od maja do lipca 2005r. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 13 993 650 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. w okresie od lipca do 12 października 2005r. o odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 7 197 600 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 61 083 930 zł, a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 147 069 480 zł,

tj. winnego czynu z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. art. 2§2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i 8 §l kks i za to wymierzył mu kary:

- na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 54§lkks i 23kks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§lkks 1rok i 4 miesiące pozbawienia wolności oraz karę grzywny 200 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 500 zł;

- na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 294§lkk w zw. z art.286§lkk, 1rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności ; na podstawie art. 33§1 i 2kk w zw. z art.4 §lkk 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 1000 zł;

- na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 5 lat;

-na podstawie art. 45§lkk orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa na kwotę 100 000 zł;

-na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

III. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I i II, wprowadził do obrotu finansowego bez możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...) i innych, bądź też przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 147 069 480 zł;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk. i za to na podstawie art. 299§5 kk wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesiący pozbawienia wolności;

- na podstawia art. 33§1 i 2kk w zw. art. 4§lkk wymierzył karę 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawia na kwotę 500 zł;

-na podstawie art. 299 §7 kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z tego przestępstwa w kwocie 100 000 zł;

a/ na podstawie art. 85 kk i 86§ li 2 kk orzekł karę łączną 1roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 1000 zł;

b/ wskazał, że orzeczone środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

2. A. C. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od lutego 2003 roku do października 2005r. w O., A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustalone osoby, a następnie założył i kierował wraz z P. S. odrębną strukturą grupy przestępczej, w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., R. O., M. K., P. P., M. B., oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola A. C. polegała na: finansowaniu zakupów komponentów, w tym też za pośrednictwem firmy (...), komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, fikcyjnym obrocie sprzedaży na rzecz (...), koordynacji produkcji benzyny poprzez zatrudnienie swoich pracowników i kontrolę ich działalności, przekazywanie środków pieniężnych, za pośrednictwem fikcyjnych podmiotów na zakup oleju opałowego, kierowanie działalnością pracowników na poszczególnych bazach paliwowych, w tym przygotowywaniu baz paliwowo - magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, przekazywaniem środków finansowych na logistyczne zaplecze na poszczególnych bazach, w których miał miejsce proceder odbarwiania oleju opałowego, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniu finansowym za sprzedany towar z koordynatorami grup,

tj. winnego czynu z art. 258 §1 i 3 k.k. i za to na podstawie art. 258 §3 k.k. wymierzył mu karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. ramach czynów opisanych w pkt. VI i VII uznał go za winnego tego, że w czasie miejscu i warunkach podmiotowo-przedmiotowych opisanych w pkt. I, wielokrotnie, w czelu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia koordynatorów przedsięwzięcia, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez ustalonych sprawców podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu komponentów do nielegalnej produkcji benzyny Pb 95, finansowanie zakupów oleju opałowego, w tym wapna i kwasu siarkowego i dostarczanie na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowanie i wydawanie komponentów do produkcji benzyny poprzez jej składanie, oraz produkcję oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i oleju napędowego obciążonego nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz koordynowanie wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, i tak na bazie:

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003r. wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny (...) 95 o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. w czerwcu 2003r. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. w okresie od czerwca 2003r. do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003 mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 100 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 9 576 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 3000 litrów oleju opałowego, łącznej wartości brutto 6 942 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 3 042 000 zł;

- w K. k/L. w lipcu 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 37 815 000zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 717 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. w październiku 2004 r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 649 440 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. w okresie od listopada do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. w kwietniu 2005r. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 5 848 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. od maja do lipca 2005r. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 13 993 650 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. w okresie od lipca do 12 października 2005r. o odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 7 197 600 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 61 083 930 zł, a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 147 069 480 zł,

tj. winnego czynu z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. art. 2§2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i 8 §l kks i za to wymierzył mu kary:

- na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 54§lkks i 23kks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§lkks 1rok i 4 miesiące pozbawienia wolności oraz karę grzywny 200 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 500 zł;

- na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 294§lkk w zw. z art.286§lkk - 1rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności ; na podstawie art. 33§1 i 2kk w zw. z art.4 §lkk - 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 1000 zł;

- na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 5 lat;

-na podstawie art. 45§lkk orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa na kwotę 100 000 zł;

-na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

III. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I i II, wprowadził do obrotu finansowego bez możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...) i innych, przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 147 069 480 zł;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk. i za to na podstawie art. 299§5 kk wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesiący pozbawienia wolności;

- na podstawia art. 33§1 i 2kk w zw. art. 4§lkk wymierzył karę 200 stawek dziennycn grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 500 zł;

-na podstawie art. 299 §7 kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z tego przestępstwa w kwocie 100 000 zł;

a/ na podstawie art. 85 kk i 86 §l i 2 kk orzekł karę łączną 1roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 1000 zł;

b/ wskazał, że orzeczone środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. S. K. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od maja 2002 roku do września 2004 roku w C., O., A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.) i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustalone osoby, a także P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., M. L., R. O., P. P., oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola S. K., jako dyrektora handlowego w spółce (...) nadzorowanej i kierowanej przez ustaloną osobę, polegała na przygotowywaniu i nadzorowaniu baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, organizowaniu funkcjonowania tych baz, nadto przekazywaniu ilości zlanych na bazach do zbiorników komponentów i oleju opałowego, oraz ilości wydanego wyprodukowanego paliwa, kontrolując tym samym zatrudnione do fałszowania paliwa osoby, jak też rozliczaniu finansowym za zakupiony i sprzedany towar z kierownikami grup;

tj. winnego czynu z art. 258 §1 k.k. i za to, na podstawie art. 258 § 1 kk wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

II. . ramach czynów opisanych w pkt. X i XI uznał go za winnego tego, że w czasie miejscu i warunkach podmiotowo-przedmiotowych opisanych w pkt. I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez ustalone osoby podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez organizowanie przygotowywania baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczania wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowania i zlewania do zbiorników oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i oleju napędowego obciążonego nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz koordynowanie wydawania wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym, dystrybucję odbarwionego oleju opałowego jako napędowego oraz rozliczanie finansowe za sprzedany towar z kierowcami grup na terenie wskazanych w pkt. IX baz paliwowych, i tak na bazie:

- w C. w okresie od maja do września 2002r. wyblendowano 810 000 litrów benzyny Pb 95 o wartości brutto 1 940 760 zł uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 555 870 zł;

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003r. wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Ph 95 o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. w czerwcu 2003r. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. w okresie od czerwca 2003r. do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. w okresie od lipca do września 2003 mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 100 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 9 576 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 3000 litrów oleju opałowego, łącznej wartości brutto 6 942 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 3 042 000 zł;

- w K. k/L. w lipcu 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 37 815 000zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 35 666 040 zł, a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 79 940 850 zł,

tj. winnego czynu z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. art. 2§2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk i 8 §l kks i za to wymierzył mu kary:

- na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 54§lkks i 23kks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§lkks - 5 miesiący pozbawienia wolności oraz karę grzywny 200 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

- na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 294§lkk w zw. z art.286§lkk i art.60§ 3 kk w zw. z art.60 § 6 pkt.3 kk - 6 miesięcy pozbawienia wolności ;

- na podstawie art. 33§1 i 2kk w zw. z art.4 §lkk - 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

- na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 5 lat;

-na podstawie art. 45§lkk orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa na kwotę 10 000 zł;

-na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

III. . biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I i II, wprowadził do obrotu finansowego bez możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego i benzyny, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się sprzedażą komponentów i oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...), przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 79 940 850 zł;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk. i za to na podstawie art. 299§5 kk wymierzył mu karę 4 miesiący pozbawienia wolności;

- na podstawia art. 33§1 i 2kk w zw. art. 4§lkk wymierzył karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

-na podstawie art. 299 §7 kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z tego przestępstwa w kwocie 20 000 zł;

IV. w okresie od kwietnia do dnia 03 lipca 2006 roku w P. koło S., W. i innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i innymi nieustalonymi osobami, wielokrotnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, poprzez odbarwianie 696 750 litrów oleju opałowego na terenie bazy paliwowej w P., zakupionego od (...) w P., (...), (...), oraz firmy (...) z W., zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatlku akcyzowego, pomógł w uszczupleniu należności publiczno prawnych dużej wartości z tytułu podatku akcyzowego w kwocie 1 393 500 zł, który to produkt sprzedawany był w ramach prowadzonej przez ustaloną osobę firmy PW (...) z W., której działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – oleju napędowego i benzyn, wystawiając uprzednio potwierdzające nieprawdę faktury VAT, przyjmując, w celu ukrycia faktycznego źródła pochodzenia paliwa, nierzetelne faktury zakupu od nieustalonych podmiotów, nie odzwierciedlające rzeczywistego obrotu gospodarczego, tym samym nie składając deklaracji podatku akcyzowego i nie wpłacając kwot podatku akcyzowego, należnych z tytułu sprzedaży oleju napędowego na rzecz róznych podmiotów gospodarczych;

to jest winnego czynu z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. w zw. z art. 73a §1 kks w zw. z art. 37§1 pkt.l i 2 kks w zw. z art.6§2 kks i za to na podstawie art. 19§lkk w zw. z art.73a§lkks, 23§1 kks i 38 §2 pkt.1 kks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki na kwotę 100 zł;

-na podstawie art. 33§l kks orzekł przepadek korzyści majątkowej w kwocie 10 000 zł.

V. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo – przedmiotowych opisanych w punkcie IV, w ramach prowadzonej przez ustaloną osobę firmy PW (...) we W., której przedmiotem działalności była hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych, pochodzących z nielegalnej produkcji oleju napędowego i jego dystrybucji przez ustaloną osobę, pomógł wprowadzić do obrotu środki pochodzące ze sprzedaży tego paliwa, bez możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia, w kwocie nie mniejszej aniżeli 2 105 578,50 zł, przez przekazanie ich ustalonej osobie z tytułu posiadanych zobowiązań, przez co pomógł w legalizowaniu ich pochodzenia z korzyści związanych z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi z pominięciem odprowadzania należnych Skarbowi Państwa właściwie naliczonych podatków w postaci podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 299§lkk w zw. z art. art. 60§3 kk, 60§6 pkt. 4 kk wymierzył mu karę 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

-na podstawie art. 299§7 kk orzekł przepadek korzyści majątkowej z tego przestępstwa w kwocie 10 000 zł;

a/ na podstawie art. 85 kk i 86 §l i 2 kk i 39 §2 kks orzekł karę łączną 1roku pozbawienia wolności; karę łączną 500 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

b/ wskazał, że orzeczone środki karne podlegają każdy odrębnemu wykonaniu;

4. T. W. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od maja 2002 roku do października 2005 roku w C., O., . A., K., ponownie O., S., M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustalone osoby a także P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., M. L., R. O., M. K., P. P., M. B. oraz kurierzy w osobach: S. W. i B. K., oraz K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola T. W. polegała na:

w okresie od maja 2002 do września 2004 r., przygotowywaniu baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i zlewaniu do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny i oleju napędowego poprzez dodawanie komponentów i odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz wydawaniu wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym; a w okresie od września 2004 do października 2005, jego rola polegała na zamawianiu oleju opałowego i przekazywaniu należności finansowych, kierowaniu kierowców cystern do miejsc tankowania i zlewania, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego, oraz rozliczaniu finansowym za sprzedany towar z kierownikami grup;

tj. za winnego czynu z art. 258 §1 k.k. i za to na podstawie art. 258§lkk wymierzył mu karę 3miesięcy pozbawienia wolności;

II. w ramach czynów opisanych w pkt. XVI i XVII w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach nadzorowanych i kontrolowanych przez ustalone osoby podmiotów gospodarczych w tym, (...), (...), (...) i innych utworzonych dla celów legalizowania paliwa produkowanego w sposób przestępczy, poprzez przygotowywanie baz paliwowo-magazynowych do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i zlewaniu do zbiorników komponentów i oleju opałowego, produkcji benzyny poprzez składanie jej z komponentów, oraz produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci benzyny Pb 95 i oleju napędowego obciążonego nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, oraz wydawanie wyblendowanej benzyny i odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz dokumentem przewozowym na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, a w okresie od września 2004r. do października 2005r. poprzez zamawianie oleju opałowego i przekazywaniu należności finansowych, kierowanie kierowców cystern do miejsc tankowania i zlewania, dystrybucji odbarwionego oleju opałowego jako napędowego oraz rozliczanie finansowe za sprzedany towar z kierownikami grup i tak na bazie:

-w C. w okresie od maja do września 2002r. wyblendowano 810 000 litrów benzyny Pb 95, o wartości brutto w kwocie-1 940 760 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 155 870 zł;

- w O. (S.) w okresie od lutego do czerwca 2003 r. wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto w kwocie 3 625 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł;

- w A. w miesiącu czerwcu 2003r. wyblendowano 450 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto w kwocie 1 068 750 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 674 100 zł;

- w K. w okresie od czerwca do lipca 2003r. odbarwiono 90 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto w kwocie 176 940 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 90 270 zł;

- ponownie w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95, o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 9 576 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 3 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 6 942 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 3 042 000 zł;

- w K. k/L. w lipcu 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S.-P. (B.) od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 717 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. w październiku 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 649 440 zł, uchylając się ód należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r: do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 36 662 400 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. w okresie w kwietniu 2005r. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 5 848 500 zł ;finansowe za sprzedany towar z kierownikami zlewania, dystiybucji odbarwionego oleju opałowego juchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. od maja do lipca 2005r. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 13 993 650 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

- w Ł. w okresie od. lipca do 12 października 2005r. odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto wynoszącej 7197 600 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przesz sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95 i oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 62 240 383 zł; a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 149 011 240 zł;

tj. winnego czynu z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art.2§2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 2, i 5 kks w zw. z art. 38§2 pkt 1 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk i 8 §1 kks i za to wymierzył mu kary:

-na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 54§1kks i 23kks w zw. z art. 2§2klcs w zw. z art. 8§lkks karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

-na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art.286§1kk w zw. z art. 60§3kk i 60 §6 pkt. 3 kk karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

-na podstawie art. 33§1 i 2kk w zw. z art.4 §1kk karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

-na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 5 / pięciu/ lat;

-na podstawie art.45§lkk orzekł przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z tego przestępstwa w kwocie 30 000 zł;

-na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

III. biorąc udział w działalności przestępczej, w czasie, miejscu oraz w warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I i II, wprowadził do obrotu finansowego bez możliwości kontroli ich legalnego pochodzenia środki finansowe pochodzące z korzyści uzyskanych z przestępstwa nielegalnej produkcji i dystrybucji oleju napędowego, za pośrednictwem podmiotów zajmujących się oleju opałowego, przekazał pochodzące ze sprzedaży nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniądze, wpłacając je na rachunki bankowe „przedsiębiorstw symulujących” takich jak (...), (...), przejmował za pośrednictwem działających w ramach struktury grupy przestępczej kurierów środki pieniężne pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnie sprzedanego paliwa z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu których, zgodnie z art.l8ust.I pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, pomagał do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie, lub za pośrednictwem kurierów, przekazywanie środków finansowych członkom struktury kierowniczej grupy przestępczej w łącznej kwocie 69 069 390 zł;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1, 5 i 6 kk w zw. z art. 12 kk i za to lia podstawie art. 299§5kk w zw. z art. 60§3kk w zw. z art. 60§6 pkt. 3kk wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- na podstawia art. 33§1 i 2kk i 4§lkk wymierzył karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

- na podstawie art. 299 §7 kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z tego przestępstwa w kwocie 20 000 zł;

a/ na podstawie art. 85kk i 86§1i2 kk orzekł karę łączną 1 rok pozbawienia wolności; karę łączną 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę l00 zł;

b/ wskazał, że orzeczone środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

5. M. L. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od listopada 2002 roku do czerwca 2003r. w O. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej nadzorowanej przez ustalone osoby, a kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., R. O. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola M. L. polegała na blendowaniu dla grupy przestępczej środków chemicznych w postaci N-pentanu, pirokondensatu hydrostabilizowanego, izopentanu i innych środków chemicznych, z których następnie uzyskiwano benzynę Pb 95;

tj. winnego czynu z art. 258 §1 k.k. za to na podstawie art. 258§lkk wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

II. w ramach czynów z pkt. XX i XXI w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych, których działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – oleju napędowego i benzyn, obsługując zbiorniki podziemnie w których nielegalnie produkowano benzynę, pomagał i ułatwiał innym blendowanie substancji chemicznych, poprzez zlewanie komponentów w postaci izopentanu, pirokondensatu hydrostabilizowanego, N-pentanu i innych chemikaliów następnie mieszaniu w odpowiednich proporcjach tych i innych składników, z których uzyskiwano benzynę Pb 95, gdzie w O. (S.) wyblendowano 1 500 000 litrów benzyny Pb 95, o wartości brutto 3 625 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 196 000 zł,ł, rtości brutto 3 625 ejewo), jach tych i innych składników, z których uzyskiwano benzynę Pb 95, chemikaliów następnie / sto z które to paliwo, następnie sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo sprzedażowe, wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako benzyny Pb 95, a nadto pomógł w wprowadzenie w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze, w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli 3 625 500 zł;

toj. winnego czynu z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art.2 § 2kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art.286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 §1kk i za to:

-na podstawie art. 19§lkk w zw. z art. 54§lkks i 23kks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§lkks wymierzył mu karę 3 miesiący pozbawienia wolności oraz karę grzywny 40 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art. 19§1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 60§3kk i 60§6 pkt. 3 kk wymierzył mu karę 6 miesiący pozbawienia wolności;

-na podstawie art. 33§1, 2kk i 4§lkk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

-na podstawie art. 45§lkk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa w kwocie 4 500zł;

- na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

a/na podstawie art. 85kk i 86§l i 2kk orzekł karę łączna 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

b/wskazał, że orzeczone środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

c/ na podstawie art.69§l i 2kk, 70§2kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby,oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

6. R. O. uznał za winnego tego, że:

I.w okresie od 22 kwietnia do 25 września 2003r. oraz od listopada 2003r. do kwietnia 2005r. w O., S., M., L.- K., S. –P. (B.), K., Z., B. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola R. O. polegała na – w okresie od kwietnia do września 2003r.- założeniu firm (...) i podpisywaniu uprzednio przygotowanych nierzetelnych faktur zakupowych i sprzedażowych na komponenty i oleje ciężkie służące do produkcji benzyny, - w okresie od listopada 2003 do kwietnia 2005 – transporcie sprzętu do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika;

tj. winnego czynu z art. 258 §1 k.k. i za to na podstawie art.258 §1 k.k. wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

II. w ramach czynów z pkt. XXIII i XXIV w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, wielokrotnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, zarejestrował firmę (...) w P., której działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – w tym komponentów, a następnie podpisywał uprzednio sporządzone nierzetelne faktury zakupowe i sprzedażowe na pirokondensat hydrostabilizowany i oleje bazowe, które wykorzystywano do produkcji benzyny Pb 95 na bazie paliwowej w O., udzielając tym samym pomocnictwa do nielegalnej produkcji benzyny, narażając na uszczuplenie należności w podatku akcyzowym z tego tytułu, z kolei w okresie od listopada 2003r. do kwietnia 2005r. poprzez transport sprzętu do nielegalnej produkcji paliwa, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.. i w innych zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w O. (w okresie od lipca do września 2003) mieszając komponenty wyprodukowano 1 200 000 litrów benzyny Pb 95 o łącznej wartości brutto 2 992 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 1 797 600 zł oraz odbarwiono 900 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 1 799 l00 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w wysokości 902 700 zł;

- w S. w okresie od października 2003r. do lutego 2004r. odbarwiono 4 500 000 litrów oleju opałowegoo łącznej wartości brutto 9 576 000.zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 4 513 500 zł;

- w M. w okresie od marca do czerwca 2004r. odbarwiono 3 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 6 942 000 zł; uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w K. k/L. w lipcu 2004r. odbarwiono 6 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 14 004 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 6 084 000 zł;

- w S. – P. (B.) w okresie od sierpnia do września 2004r. odbarwiono 15 000 000 litrów oleju opałowego o łącznej wartości brutto 37 815 000 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 15 210 000 zł;

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego, o łącznej wartości brutto 4 71 7 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- ponownie w M. w październiku 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego, o wartości brutto 649 440 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. w okresie od listopada 2004r. do marca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego o wartości 36 662 400 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 48 219 960 zł, a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny Pb 95 i oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej aniżeli: 115 158 540 zł;

tj. winnego czynu z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 2§2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i z art. 65 § 1kk i 8§1 kks i za to:

- na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 54§1kks i 23kks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§1kks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 30 stawek dziennych , ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

- na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art.286§1kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 33§1 i 2kk i 4§1kk wymierzył karę 40 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

- na podstawie art. 41§2 kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

-na podstawie art. 45§1 kk orzekł przepadek korzyści majątkowej w kwocie 20 000 zł;

-na podstawie art. 8§2 i 3 kks ustlił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

a/ na podstawie art. 85 kk i 86§1 i 2 kk orzekł karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i 40 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50zł;

b/ wskazał, że orzeczone środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

7. S. W. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od lipca 2003 roku do września 2004 roku w O., ( S.), S., M., K. k/L., S. –P. (B.), W., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustalone osoby a także P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., R. O., P. P. oraz kurierzy w osobach: B. K. i K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola S. W. jako kuriera środków finansowych pochodzących z nielegalnej produkcji na bazach paliwowych benzyny Pb 95 i oleju napędowego, w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia polegała na przewożeniu na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu;

tj. winnego czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258 § 1kk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo- przedmiotowych opisanych w punkcie I zarzutu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przewożenie na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do obrotu nielegalnymi paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu, z pominięciem kont bankowych, wprowadził do obrotu finansowego środki pieniężne w łącznej kwocie co najmniej 4 600 000 złotych, z tytułu sprzedaży na rzecz rożnych odbiorców wyblendowanej z komponentów benzyny Pb 95, oraz pochodzące ze sprzedaży odbarwionego oleju opałowego, a wynikające z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnego paliwa, dla wielkości obrotu, których zgodnie z art.l3 ust.l pktl Ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, jak też pomógł do przenoszenia ich własności poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych członkom kierowniczej struktury grupy przestępczej;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1, 5 kk, w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 299§5kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 33§1 i 2kk i 4§lkk orzekł karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 zł;

- na podstawie art. 299§7kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa w kwocie 10 000 zł;

a/ na podstawie art. 85kk i 86 §1 i 2 kk orzekł karę łączna 1 roku pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 zł/;

b/ na podstawie art. 69§1 i 2kk i 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby; na podstawie art. 73§2kk w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;

8. B. K. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od marca 2004 roku do marca 2005 roku w M., K. k/L., S. –P. (B.), Z., W., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustalone osoby, a także P. S. i A. C., w skład której wchodzili także S. K., T. W., M. L., R. O., P. P. oraz kurierzy w osobach S. W. i K. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola B. K. jako kuriera środków finansowych pochodzących z nielegalnej produkcji na bazach paliwowych oleju napędowego, w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia polegała na przewożeniu na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu;

tj. winnego czynu z art. 258 §1 k.k. i za to na podstawie art. 258 §1 k.k. wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo- przedmiotowych opisanych w punkcie I zarzutu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przewożenie na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do obrotu nielegalnymi paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu, pomógł w wprowadzeniu do obrotu finansowego środki finansowe w łącznej kwocie 107 732 640 zł, z tytułu sprzedaży na rzecz rożnych odbiorców 43 440 000 litrów oleju napędowego, pochodzącego z odbarwienia oleju opałowego, przy czym w okolicznościach opisanych wyżej, fizycznie wprowadził do obrotu finansowego łączną kwotę 4 620 000 złotych, pochodzące z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnego paliwa, z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu, których zgodnie z art.l3 ust.l pkt l Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, jak też pomógł do przenoszoszenia ich własności poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych członkom kierowniczej struktury grupy przestępczej;

tj. winnego czynu z art. 299 § 1, 5 kk, w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 299§5 kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 33§1 i 2kk i 4§1 kk orzekł karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 zł;

-na podstawie art. 299§7 kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa w kwocie 10 000 zł;

a/ na podstawie art. 85kk i 86§1 i 2 kk orzekł karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 zł;

b/ na podstawie art. 69§1 i 2 kk i 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby; na podstawie art. 73§2kk w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego.

9. K. K. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od kwietnia 2004 roku do października 2005 roku w M., K. k/L., S. –P. (B.), K., ponownie w M., Z., B., ponownie w Z., Ł., W., W., K. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ostalone osoby oraz P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., R. O., P. P., M. K., M. B. oraz kurier B. K. jak też inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola K. K. jako kuriera środków finansowych pochodzących z nielegalnej produkcji na bazach paliwowych oleju napędowego, w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia, polegała na: przewożeniu na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, przekazywanie ich innym, w celu lokowania środków finansowych poprzez wprowadzenie ich do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami i rozdrabniania wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu;

tj. winnego czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258§lkk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. w czasie i miejscu oraz w warunkach podmiotowo- przedmiotowych opisanych w punkcie I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w ramach grupy przestępczej, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez przewożenie na terenie całego kraju, odbieranych od odbiorców nielegalnie wyprodukowanego paliwa pieniędzy, lokowaniu ich poprzez wprowadzenie do systemu finansowego za pośrednictwem rachunków bankowych podmiotów wykorzystywanych do obrotu nielegalnymi paliwami, rozdrabnianie wpłacanych pieniędzy na mniejsze kwoty, w celu uniknięcia monitorowania przez instytucje finansowe do tego powołane, oraz przekazywanie środków pieniężnych na rzecz organizatorów przestępczego procederu, wprowadził do obrotu środki finansowe w łącznej kwocie 3 440 000 zł, z tytułu sprzedaży na rzecz rożnych odbiorców oleju napędowego pochodzącego z odbarwienia oleju opałowego, wynikające z rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami nielegalnego paliwa, z pominięciem kont bankowych, dla wielkości obrotu, których zgodnie z art.l3 ust.l pktl Ustawy z dnia 19 listopada 1999r Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz 1175 z zm.) wymagany był obrót bankowy, jak też pomógł do przenoszoszenia ich własności poprzez bezpośrednie przekazywanie środków finansowych członkom kierowniczej struktury grupy przestępczej;

tj. za winnego czynu z art. 299 § 1, 5 kk, w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art.299 § 5 kk wymierzył mu karę 1 roku puzbawienia wolności , na podstawie art. 33§1 i 2kk w zw. z art. 4§1kk orzekł karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 zł;

- na podstawie art. 299§7 kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa w kwocie 6500 zł;

a/ na podstawie art. 85kk i 86§ 1 i 2 kk orzekł karę łączna 1 roku pozbawienia wolności i karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 70 zł .

10. M. K. uznany został za winnego tego, że:

I. w okresie od września 2004 roku do 12 października 2005r. w K. M., Z., B., ponownie w Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez ustaloną osobę a także P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., S. K., P. P., M. B., K. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola M. K. polegała na czyszczeniu zbiorników paliwowych w celu przygotowania ich do produkcji oleju napędowego, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, przyjmowaniu i zlewaniu do zbiorników oleju opałowego, produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika, oraz wydawaniu odbarwionego oleju opałowego kierowcom cystern wraz z dokumentem przewozowym;

tj. winnego czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258§lkk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. w ramach czynów z pkt. XXXV i XXXVI uznał go za winnego tego, że w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, wielokrotnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez czyszczenie zbiorników paliwowych, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.. i w innych, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w K. w okresie od września do października 2004r. odbarwiono 1 800 000 litrów oleju opałowego o wartości brutto 4 71 7 800 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 1 825 200 zł;

- w M. w październiku 2004r. odbarwiono 240 000 litrów oleju opałowego o wartości brutto 649 440 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 243 360 zł;

- w Z. w okresie od maja do lipca 2005r. odbarwiono 14 400 000 litrów oleju opałowego o wartości brutto 36 662 400 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 14 601 600 zł;

- w B. w okresie w kwietniu 2005 roku odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o wartości 5 848 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- ponownie w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o wartości 13 993 650 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł;

- w Ł. w okresie od lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o wartości 7 197 600 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 26 573 760 zł, a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej aniżeli: 69 069 390 zł;

tj. winnego czynu z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. z art. 2 § 2 kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw.z art. 65 § 1 kk i 8§lkks i za to:

- na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 54§1kks i 23kks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§1kks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

- na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art.286§1kk wymierzył mu karę 1roku pozbawienia wolności;

-na podstawie art. 33§1 i 2kk i 4§1kk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

-na podstawie art. 45§1kk orzekł przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z tego przestępstwa w kwocie 5000 zł;

-na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

III. w ramach czynu opisanego w pkt. częściowo XXXVI i XXXVII uznał go za winnego tego, że w okresie od połowy sierpnia do 12 października 2005 roku, w Ł. na terenie bazy paliwowej zakładów (...), wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i M. B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,wielokrotnie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, czyniąc sobie i innym wspólnikom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, poprzez odbarwianie oleju opałowego zakupionego w bazie magazynowej w K. w ilości 510 000 litrów o wartości brutto w kwocie 1 541 220 zł, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego, różnych filtrów, usuwał czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, a następnie tak wyprodukowane paliwo przewożone środkami transportowymi należących do spółki (...) (...), sprzedawał na podstawie nierzetelnych faktur wystawianych przez firmę (...), bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego, uchylał się od należności w podatku akcyzowym dużej wartości w kwocie: 534 480 zł a nadto działając w ten sposób wprowadzał w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze, w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli 1 541 220 zł;

tj. winnego czynu z art. 2§2kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 1 i 2 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art 65 § 1 kk i 8§lkks i za to :

-na podstawie art. 54§lkks w zw. z art. 2§2kks w zw. z art. 8§lkks wymierzył mu karę 4 miesięcygrzywny 50/ pięćdziesiąt/ stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50zł/ pięćdziesiąt złotych/;

-na podstawie art. 294§lkk w zw. z art286§lkk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności;

- na podstawie art 33§1 i 2kk w zw. z art 4§1kk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

-na podstawie art. 45§1kk orzekł przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa w kwocie 5000 zł;

- na podstawie art 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

a/ na podstawie art 85kk i 86§1 i 2kk orzekł karę łączną 1roku pozbawienia wolności i karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł oraz środek karny zakazu wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami na łączny okres 3 trzech lat;

b/ wskazał, że pozostałe środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

c/ na podstawie art 69§1 i 2 kk i 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby; na podstawie art. 73§2 kk w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;

11. M. B. uznał za winnego tego, że

I. w okresie od kwietnia 2005 roku do 12 października 2005r. w B., Z., Ł. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., P. P., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola M. B. polegała na czyszczeniu zbiorników paliwowych w celu przygotowania ich do produkcji oleju napędowego, dostarczaniu wapna i kwasu siarkowego na poszczególne bazy do odbarwiania oleju opałowego, produkcji oleju napędowego poprzez odbarwianie oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika;

tj. za winnego czynu z art. 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258§lkk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

II. w ramach czynów z pkt. XXXIX i XL uznał go za winnego tego, że w w czasie miejscu i warunkach podmiotowo opisanych w pkt. I, wielokrotnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez czyszczenie zbiorników paliwowych, dostarczanie wapna i kwasu siarkowego, odbarwianie oleju opałowego na terenie wskazanych w pkt. I baz paliwowych, zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.. i w innych, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w B. w okresie w kwietniu 2005 roku odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego, o wartości 5 848 500 zł,uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- w Z. w okresie od maja do lipca 2005 roku odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego, o wartości 13 993 650 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł;

- w Ł. w okresie od lipca do 12 października 2005 roku odbarwiono 2 400 000 litrów oleju opałowego, o wartości 7 197 600 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 515 200 zł,

a następnie tak wyprodukowane paliwo sprzedawane było przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 9 903 600 zł, a nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 27 039 750 zł;

tj. winnego czynu z art 18 § 3 kk w zw. z art 20 § 2 kks w zw. art. 2§2kks w zw. z art 54§1 kks w zw. z art 37§1 pkt 1 2, i 5 kks w zw. z art 6§2 kks w zb. z art 18 § 3 kk w zw. z art 294 § 1 kk w zw. z art 286 § 1 kk w zw. z art 12 kk i w zw.z art 65§ 1 kk i 8§lkks i za to ;

-na podstawie art 19§lkk w zw. z art 54§1kks w zw. z art 2§2kks w zw. z art 8§1kks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art 19§1kk w zw. z art 294§1kk w zw. z art.286§1kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności;

-na podstawie art. 33§1 i 2 kk i 4§1kk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na poastawie art. 41§2 kk orzekł zakaz prowaazenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

-na podstawie art. 45§lkk orzekł przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z tego przestępstwa w kwocie 5000 zł;

-na podstawie art 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

III. w ramach czynu opisanego częściowo w pkt XL i XLI uznał go za winnego tego, że w okresie od połowy sierpnia do 12 października 2005 roku, w Ł. na terenie bazy paliwowej zakładów (...), wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą i M. K., wielokrotnie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób, czyniąc sobie i innym wspólnikom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, poprzez odbarwianie oleju opałowego zakupionego w bazie magazynowej w K. w ilości 510 000 litrów, o wartości brutto 1 541 220 zł, zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego, określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego, różnych filtrów, usuwał czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, a następnie tak wyprodukowane paliwo przewożone środkami transportowymi należących do spółki (...) (...), sprzedawał na podstawie nierzetelnych faktur wystawianych przez firmę (...), bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego, uchylał się od należności w podatku akcyzowym dużej wartości w kwocie: 534 480 zł a ndato działając w ten sposób wprowadzał w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze, w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanej benzyny, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej niżi 1 541 220 zł;

tj. winnego czynu z art. 2§2kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art 37§1 pkt. 1 i 2 kks w zw. z art 6§2 kks w zb. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art 12 kk i w zw. z art 65 § 1 kk i 8§1kks i za to :

- na podstawie art 54§1kks w zw. z art 2§2kks w zw. z art 8§1kks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art 294§1kk w zw. z art286§1kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności;

-na podstawie art 33§1 i 2kk i 4§1kk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

na podstawie art 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

- na podstawie art 45§1kk orzekł karę przepadku korzyści uzyskanych z przestępstwa w kwocie 5000 zł;

- na podstawie art. 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

a/ na podstawie art. 85kk i 86§1 i 2kk orzekł karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł oraz środek karny zakazu wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami na łączny okres 3 lat;

b/ wskazał, że pozostałe orzeczone środki karne przepadku podlegają odrębnemu wykonaniu;

c/ na podstawie art 69§1 i 2kk i 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby; na podstawie art 73§2kk w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego.

12. P. P. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od kwietnia do lipca 2005r. w B. i Z. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., R. O., M. B., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola P. P. polegała na odbarwianiu oleju opałowego za pomocą kwasu siarkowego i wapna hydratyzowanego w celu pozbawienia oleju czerwonego barwnika;

tj. winnego czynu z art 258 § 1 kk i za to wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

II. w ramach czynów pkt. XLIII i XLIV w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, wielokrotnie,w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w podobny sposób w krótkich odstępach czasu, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując polecenia organizatorów grupy, w ramach funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych, których działalność polegała na hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw – oleju napędowego i benzyn, poprzez odbarwianie oleju opałowego na terenie baz paliwowych w B. i w Z., zakupionego od (...) w P. Baza Magazynowa nr 74 w O. W.., zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem, w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów, przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i rożnych filtrów, usuwał określony przepisami czerwony barwnik i znacznik, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obciążony nie obniżoną stawką podatku akcyzowego i tak na bazie:

- w B. w kwietniu 2005 r. odbarwiono 2 100 000 litrów oleju opałowego o wartości brutto 5 848 500 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 2 200 800 zł;

- w Z. w okresie od maja do lipca 2005 r. odbarwiono 4 950 000 litrów oleju opałowego o wartości brutto 13 993 650 zł, uchylając się od należności w podatku akcyzowym w kwocie 5 187 600 zł,

który następnie sprzedawany był przez sieć podmiotów gospodarczych wystawiających nierzetelne faktury zakupowo-sprzedażowe wliczając w jego cenę podatek akcyzowy, pomógł w uszczupleniu należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzania do obrotu fałszywego oleju napędowego bez uiszczenia stosownego podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży jako oleju napędowego o łącznej wielkiej wartości: 7 388 400 zł, nadto pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej aniżeli: 19 842 150 zł, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne;

tj. winnego czynu z art 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. art 2§2kks w zw. z art. 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt. 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art 12 kk i w zw.z art 65 § 1 kk, 64§1kk i 8 §1kks i za to:

- na podstawie art 19§lkk w zw. z art 54§lkks i 23kks w zw. z art 2§2kks w zw. z art 8§lkks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

- na podstawie art 19§1kk w zw. z art 294§1kk w zw. z art286§1kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art 33§1 i 2kk w zw. z art.4 §1kk wymierzył karę 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

- na podstawie art 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

- na podstawie art 45§1kk orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa na kwotę 5000 zł;

- na podstawie art 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

- na podstawie art. 85kk i 86§1 i 2 kk orzekł karę łączną 1roku pozbawienia wolności i karę grzywny 50 stawek ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 50 zł .

13. T. S. uznał za winnego tego, że:

I. w okresie od 1 do 30 kwietnia 2005r. w B., G. W.., W., W. i innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez P. S. i A. C., w skład której wchodzili także T. W., P. P., M. B., M. K. i inne ustalone i nie ustalone osoby, które w ramach swojej działalności tworzyły odrębne struktury przestępcze, a której celem było, przy wykorzystaniu tych samych możliwości i osób, popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach – fakturach, podejmowaniu czynności, które miały na celu udaremnianie bądź znaczne utrudnianie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw wprowadzania do obrotu fałszywego paliwa, przy czym rola T. S. jako prokurenta spółki (...) z W., wykonującego polecania organizatorów grupy, polegała na zawarciu umowy dzierżawy bazy magazynowej w B., przekazaniu dokumentacji i pieczęci firmy w celu protokolarnego przejęcia bazy przez grupę, oraz do wystawiania dokumentów przewozowych kierowcom cystern na odebrany odbarwiony olej opałowy;

tj. winnego czynu z art 258 § 1 kk i za to na podstawie art. 258§1kk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

II. w ramach czynów z pkt XLVI i XLVII uznał go za winnego tego, że w w czasie miejscu i warunkach podmiotowo przedmiotowych opisanych w pkt. I, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc innym osobom z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując polecenia organizatorów grupy, poprzez wydzierżawienie bazy magazynowej w B. i przekazaniu pieczęci imiennej i firmowej, pomógł w wyprodukowaniu 2 100 000 litrów oleju napędowego o wartości brutto 5 848 500 zł poprzez odbarwienie oleju opałowego zabarwionego na kolor czerwony i oznaczony znakiem w związku z tym obłożony obniżoną stawką podatku akcyzowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów przy użyciu kwasu siarkowego, wapna hydratyzowanego i róznych filtrów, tworząc w ten sposób produkt finalny w postaci oleju napędowego obłożonego nie obniżoną stawką podatku akcyzowego, a następnie sprzedaży tak wyprodukowanego paliwa za pośrednictwem różnych podmiotów gospodarczych na podstawie nierzetelnie wystawionych faktur, umożliwiając uchylenie się od uiszczenia należności publicznoprawnych wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej aniżeli: 2 200 800 zł, pomógł w wprowadzeniu w błąd ustalone i nieustalone podmioty gospodarcze w tym właścicieli stacji paliw na terenie całego kraju i nieustalone osoby fizyczne będące odbiorcami tak wyprodukowanego oleju napędowego, co do rodzaju, jakości i wartości paliwa będącego przedmiotem transakcji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 5 848 500zł;

tj. winnego czynu z art.18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks w zw. art 2§2kks w zw. z art 54§1 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1, 2, i 5 kks w zw. z art. 6§2 kks w zb. z art 18 § 3 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 286§ 1 kk w zw. z art. 12 kk i w zw. z art. 65 § 1 kk, i 8 §1 kks i za to:

- na podstawie art. 19§1kk w zw. z art 54§1kks i 23kks w zw. z art 2§2kks w zw. z art 8§1kks wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzyny 50 stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

-na podstawie art. 19§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art.286§1kk wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 33§1 i 2kk w zw. z art.4 §1kk wymierzył karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 zł;

- na podstawie art. 41§2kk orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem paliwami na okres 3 lat;

- na podstawie art. 45§1kk orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa na kwotę 5000 zł;

- na podstawie art 8§2 i 3kks ustalił, że wykonaniu podlega kara najsurowsza orzeczona za ten czyn;

a/na podstawie art. 85kk i 86§1 i 2kk orzekł karę łączną 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na kwotę 50 zł;

b/wskazał, że orzeczone środki karne podlegają odrębnemu wykonaniu;

c/ na podstawie art. 69§1 i 2kk i 70 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby; na podstawie art. 73§2kk w okresie próby oddał oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;

Ponadto wyrok zawiera rozstrzygnięcia o zaliczeniu okresów tymczasowego aresztowania na poczet kar orzeczonych wobec oskarżonych oraz dotyczące kosztów obrony z urzędu, jak również zasądzenia od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa częściowego zwrotu kosztów sądowych.

Apelacje od powyższego wyroku złożyli prokurator a także obrońca oskarżonego P. P. oraz obrońca oskarżonych P. S. i A. C..

Prokurator zaskarżył wyrok w odniesieniu do oskarżonych: P. S., A. C., S. K., T. W., M. L., R. O., S. W., B. K., K. K., M. K., M. B., P. P. i T. S. w części dotyczącej przyjętej kwalifikacji prawnej oraz w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonych w zakresie orzeczenia o przepadku korzyści lub ich równowartości i zarzucił wyrokowi:

- obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art.8 §1 k.k.s. poprzez jego błędne zastosowanie tj. błędne uznanie, iż czyny zarzucane oskarżonym z art. 286 § 1 k.k. i art. 54 § 1 k.k.s. stanowią jeden czyn i w konsekwencji przyjęcie idealnego zbiegu tych przepisów, gdy tymczasem zgodnie z doktryną jedynym uzasadnieniem konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych jest dobro prawnie chronione w kodeksie karnym skarbowym, czyli interes finansowy Państwa, w sytuacji, gdy czyny z art. 54 §1 k.k.s. i art. 286 §1 k.k. w przyjętym przez Sąd opisie są wymierzone przeciwko dwóm różnym interesom, tj. czyn z art. 54 §1 k.k.s. godzi w interes finansowy państwa, zaś czyn z art. 286 §1 k.k. godzi w prywatny interes finansowy pokrzywdzonych, co zdaniem skarżącego uniemożliwia przyjęcie konstrukcji idealnego zbiegu czynów,

- obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art.62 §2 k.k.s. poprzez wyeliminowanie go z opisu czynów zarzucanych oskarżonym, gdy tymczasem w oparciu o zabezpieczone u P. S., K. C. reprezentowanej przez A. C., R. O. dokumenty, w tym faktury zakupowo – sprzedażowe na komponenty i olej opałowy, nadto ich wyjaśnienia oraz wyjaśnienia S. K., T. W. i inne w sposób bezsporny czynią wystawianie jak i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, jak i też świadomość pozostałych uczestników grupy dokonującej odbarwiania oleju opałowego o sprzedaży tego produktu już jako oleju napędowego na podstawie nierzetelnych faktur,

- obrazę przepisu prawa materialnego, tj. art. 299 §7 k.k. poprzez nie orzeczenie przez Sąd, wobec wszystkich oskarżonych, przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa, w granicach wykazanej w zarzutach wysokości obrotu nielegalnym paliwem i uzyskanej z tego tytułu korzyści.

Podnosząc powyższe zarzuty prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Płocku.

Obrońca oskarżonego P. P. zaskarżył wyrok w całości na korzyść oskarżonego i zarzucił mu:

1.obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść zaskarżonego wyroku, a mianowicie: art. 424 §1 i 2 k.p.k., 4 k.p.k. i 7 k.p.k. wskutek braku określenia znaczenia dowodów przeprowadzonych w trakcie postępowania sądowego względem poczynionych ustaleń, nie wskazanie na jakich Sąd oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych oraz nie zawarciu w treści uzasadnienia wyroku wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku w pełni,

2. rażącą surowość orzeczonych względem oskarżonego P. P. jednostkowych kar pozabwienia wolności i grzywny oraz kary łącznej pozbawienia wolności i grzywny, podczas, gdy z opisu czynu w pkt XLIII i XLIV wyroku, jak i podstawy skazania wynika, że istniała podstawa do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w trybie art.19 §2 k.k.

W konkluzji apelacji obrońca wniósł o uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie oskarżonemu za poszczególne czyny kar w niższym wymiarze.

Obrońca P. S. i A. C. zaskarżył wyrok w części dotyczącej oskarżonych na ich korzyść i zarzucił:

1.obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść wyroku tj. art. 424 § 1 pkt. 1 i 2 k.p.k. polegające na nie zawarciu w treści uzasadnienia wyroku wyjaśnienia szeregu okoliczności, które Sąd winien zgodnie z treścią art.424 §1 k.p.k. wskazać, w szczególności dotyczy to następujących kwestii:

a) nie wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku w pełni, co w sytuacji, gdy oskarżonym postawiono zarzut zawierając zbieg kilku przepisów kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego, określających różne przestępstwa, uniemożliwia skontrolowanie prawidłowości rozumowania Sądu i narusza prawo do obrony oskarżonych,

b) nie wskazaniu strony przedmiotowej przestępstw, przypisanych oskarżonym ale również i częściowo podmiotowej, co uniemożliwia kontrole prawidłowości rozumowania Sądu i zasadności uznania oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów,

c) braku określenia znaczenia dowodów przeprowadzonych w trakcie postępowania sądowego, dla przyjętych ustaleń we wzajemnym ich powiązaniu,

d) braku oceny opinii Instytutu Nafty dotyczącej części paliwa produkowanego przez oskarżonych, za wiarygodną lub niewiarygodną oraz przeprowadzanych częściowo eksperymentów procesowych i określenia wpływu tych dowodów na ocenę prawno-karną postępowania oskarżonych.

Które to braki, skutkowały niemożnością skontrolowania prawidłowości rozumowania Sądu orzekającego i wykazania logicznego procesu, który doprowadził Sąd do wniosku o winie oskarżonego.

2. obrazę prawa procesowego tj. art. 4, 5§2, 7 i 410 k.p.k., mającą wpływ na treść wyroku a polegającą na poczynieniu ustaleń w sposób nieobiektywny, niepełny i skutkujący ustaleniem, iż oskarżeni produkowali paliwo pełnowartościowe, podczas gdy brak ku temu dowodów zwłaszcza opinii biegłych analizujących całość produkcji oskarżonych, należy bowiem zauważyć, iż w przypadku ustalenia, przez biegłych, że paliwo produkowane przez oskarżonych było pełnowartościowe – a więc mogło być przedmiotem legalnego obrotu, to zdaniem obrony kwalifikowanie zachowań oskarżonych z art. 286 k.k. w zb. z art. 294 §1 k.k. jest błędem, bo oskarżeni nikogo nie wprowadzali w błąd, co do jakości paliwa i nikogo również nie narazili na szkodę. Jedyne co można by im przypisać to handel paliwem bez koncesji oraz niepłacenie podatków a nie zorganizowaną grupę przestępczą, oszustwo i pranie brudnych pieniędzy, natomiast w przypadku ustalenia, że paliwo nie jest pełnowartościowe, zdaniem obrony winno się kwalifikować czyny oskarżonych wyłącznie z kodeksu karnego z wykluczeniem przepisów kodeksu karnego skarbowego albowiem takie zachowania nie są przedmiotem opodatkowania.

3. obrazę prawa procesowego, która miała wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 366 k.p.k. i art. 193 k.p.k., polegającą na nie wyjaśnieniu sposobu wyliczenia kwot uszczuplenia i wysokości wprowadzonych do obrotu nielegalnych środków finansowych, wskazanych w przypisanych oskarżonym czynach, oraz podaniu w treści wyroku tych kwot uznanych przez Sąd za właściwe mimo tego, że wyliczenie takowe wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości, zwłaszcza, że w czasie przestępczej działalności oskarżonych ulegała zmianie ustawa określająca zasady wymiaru podatku akcyzowego, co mogło mieć wpływ na wysokość oszacowanej przez Sąd kwoty uszczuplenia.

4. obrazę prawa procesowego, która miała wpływ na treść strzygnięcia, tj. art. 193 k.p.k., polegającą na ustaleniu, że oskarżeni produkowali paliwo – benzynę Pb 95 oraz olej napędowy, na podstawie niepełnych opinii biegłych tj. odnoszących się wyłącznie do części produkowanych produktów oraz eksperymencie procesowym, podczas gdy ustalenia takie wymagają wiedzy specjalistycznej i winny dotyczyć całego przestępczego procederu a nie jego wybranej części.

5. błąd w ustaleniach faktycznych mający istotny wpływ na treść orzeczenia a wyrażający się w błędnym przyjęciu, iż oskarżeni produkowali paliwo benzynę Pb 95 i olej napędowy, podczas, gdy z materiału dowodowego trudno wysnuć taki wniosek bez przeprowadzenia wnikliwej i miarodajnej opinii biegłych.

W konkluzji apelacji obrońca wniósł o uchylenie wyroku i przekaznie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Skargi obrońców nie mogły zostać uwzględnienione, gdyż powołane w nich argumenty w połączeniu z rodzajem podniesionych zarzutów uzasadniały przyjęcie, że są one apelacjami oczywiście bezzasadnymi. Wobec przy tym faktu, że skarżący obrońcy, apelacje których uznano za oczywiście bezzasadne nie złożyli wniosków przewidzianych w treści art. 457 § 2 k.p.k. przedmiotowe uzasadnienie ograniczone zostało do ustosunkowania się do zarzutów i argumentacji powołanej w apelacji prokuratora. Skarga pochodząca od tego podmiotu nie zawierała cech oczywistej bezzasadności, a szeregu powołanym w niej argumentom nie można odmówić słuszności. Argumentacja powołana w apelacji prokuratora w istotnym zakresie zasługiwała na uwzględnienie i w konsekwencji okazała się na tyle skuteczna, że skutkowała potrzebą dokonania zmiany zaskarżonego wyroku w sposób i w granicach odzwierciedlonych w treści orzeczenia sądu odwoławczego. Nie zachodziła jednak w ocenie Sądu Apelacyjnego bezwględna konieczność uchylenia skarżonego orzeczenia, a tym samym nie zachodziły warunki do uwzględnienia zasadniczego wniosku skargi prokuratora postulującego potrzebę ponownego rozpoznania sprawy przez sąd I instancji. Jest tak przede wszystkim dlatego, że sporządzone w sprawie pisemne motywy zaskarżonego wyroku w ich części faktycznej, jak i motywacyjnej nie zawierają wad i uchybień, których ranga rodziłaby potrzebę uchylenia kwestionowanego orzeczenia i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania a zaprezentowane tam oceny prawne, przy uwzględnieniu części argumentacji skarżącego, ulec mogły weryfikacji dającej się przeprowadzić poprzez wydanie orzeczenia reformatoryjnego. W pierwszej kolejności należy zgodzić się ze stanowiskiem prokuratora, że akceptacji podlegają zapatrywania Sądu Okręgowego, co do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Trudno odmówić racji autorowi apelacji podnoszącemu, że sami oskarżeni, którzy przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, w przebiegu postępowania pierwszoinstancyjnego nie kwestionowali dokonanych ustaleń faktycznych i nie zgłaszali uwag, co do przeprowadzonych wyliczeń w zakresie obrotu nielegalnym paliwem, jak i też wyliczonym na tej podstawie uszczupleń w podatku akcyzowym. Przechodząc do zarzutów skarżącego wywiedzionych pod adresem zaskarżonego orzeczenia, na plan pierwszy wysuwają się uwagi prokuratora dotyczące oceny prawnej ustalonego zachowania oskarżonych w zakresie przypisanych im czynów pomocnictwa do popełnienia przestępstwa z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego i art. 286 § 1 Kodeksu karnego, to jest oszustwa i uszczuplenia należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu wprowadzenia do obrotu fałszywego paliwa bez uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu jego sprzedaży. Uwagi te koncentrują się wokół podniesionego w apelacji zarzutu obrazy przepisu art. 8 § 1 k.k.s. Zarzut ten okazał się zasadny lecz nie z powodów wyłuszczonych w skardze oskarżyciela. Zdaniem skarżącego, zaprezentowana w motywach zaskarżonego wyroku ocena prawna zachowania oskarżonych jest częściowo błędna albowiem w ocenie autora apelacji, nie można zgodzić się z przyjętym w sentencji wyroku poglądem i wywodem zawartym w uzasadnieniu, że zachowanie oskarżonych stanowi jeden czyn wyczerpujący zarazem znamiona przestępstwa skarbowego jak i "przepisów karnych", pozostajacych w zbiegu idealnym ( str.63 apelacji). Trafnie skarżący zauważył, że przekonanie sądu I instancji, iż zachowania poszczególnych oskarżonych stanowią wynikające z treści art.8 § 1 k.k.s jedno zachowanie wyczerpujące znamiona przestępstwa Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego odzwierciedlone zostało w przywołanym w skardze apelacyjnej fragmencie pisemnych motywów zaskarżonego orzeczenia. W zacytowanym fragmencie organ orzekający zawarł bowiem istotę swojego rozumowania, które legło u podstaw przyjęcia jedności zachowania przypisanego oskarżonym, naruszającego jednocześnie normy Kodeksu karnego jak i Kodeksu karnego skarbowego. Wbrew przekonaniu skarżącego, rozumowanie sądu I instancji w omawianym zakresie nie jest obarczone wadami przypisywanymi mu w skardze apelacyjnej i uznać je należało w swej zasadniczej części za prawidłowe i należycie umotywowane. Odmienne stanowisko autora apelacji, jak przekonuje o tym treść uzasadnienia skargi, opiera się na założeniu, że przeciwko uznaniu jedności zachowania przypisanego oskarżonym przemawia przede wszystkim rodzajowa odmienność chronionych prawem dóbr zaatakowanych działaniami oskarżonych i co za tym idzie odmienny przedmiot ochrony przepisów art.286 § 1 k.k. i art.54 § 1 kks. oraz zróżnicowanie ukierunkowania zamiaru oskarżonych na inne działania wynikające ze zorganizownej struktury przestępczej. Nie kwestionując prawidłowości uwag skarżącego i wartości rozważań popartych przytoczonymi judykatami, co do istoty czynów zabronionych wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k. oraz art. 54 § 1 k.k.s. podnieść należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy, argumentacja autora skargi nie jest na tyle przekonująca aby podważyć mogła skutecznie stanowisko organu orzekającego, zgodnie z którym ustalone i przypisane oskarżonym zachowania, naruszały jednocześnie zarówno normy Kodeksu karnego jaki i Kodeksu karnego skarbowego. Fakt, że działanie wypełniające dyspozycję art. 54 § 1 k.k.s., jak trafnie podnosi oskarżyciel publiczny, narusza interes finansowy państwa, zaś zachowanie z art. 286 §1 k.k. godzi w finansowy interes prywatny pokrzywdzonych, nie stanowi bowiem w realiach niniejszej sprawy przeszkody do przyjęcia idealnego zbiegu o jakim mowa w art. 8 § 1 k.k.s. Wbrew stanowisku skarżącego, zarówno dokonane w sprawie ustalenia faktyczne jak i znamiona ujęte w opisie czynów zarzucanych oskarżonym nie wskazują na odrębnie przedsiębrane przez nich działania, z których jedne wymierzone były przeciwko interesom finansowym państwa i obowiązkowi podatkowemu a zupełnie inne, oszustwa wymierzone przeciwko innym osobom, choć oczywiście działania te rzeczywiście wymienione dobra atakowały. Okoliczność bowiem, że te same zachowania oskarżonych naruszyły większą liczbę dóbr prawem chronionych i wywołało różnorodne skutki przestępne nie ma znaczenia dla przyjęcia konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych. Przyjęcie, jak chce autor apelacji, że działania te wymierzone były w zróżnicowane dobra prawne nie może być przecież równoznaczne z uznaniem, że były to działania podejmowane "odrębnie", stanowiąc zespół różnych, dających się wyodrębnić czasowo i faktycznie zachowań, realizowanych każde w inny sposób i za pomocą innych czynności. Nie jest przekonujący wywód zawarty w uzasadnieniu apelacji oskarżyciela publicznego, upatrujący przeszkody w zastosowaniu na gruncie przedmiotowej sprawy konstrukcji idealnego zbiegu przestępstw w zachodzeniu t.zw. pozornego zbiegu przepisów, z jakim w ocenie skarżącego mamy w tej sprawie do czynienia. Jest to stanowisko, z którym sąd odwoławczy nie może zgodzić się z dwóch powodów. Po pierwsze, przyjęcie za skarżącym, że w przedmiotowej sprawie zachodzi pozorność zbiegu przepisów odnoszących się do przypisanych oskarżonym czynów uszczupleń podatkowych i oszustwa, co nie mniej, nie więcej oznacza, że w rzeczywistości zbieg taki nie zachodzi, albowiem daje się on wyeliminować za pomocą przywołanej w skardze zasady specjalności, nie tylko wyklucza możliwość- z czym należy się generalnie zgodzić- zastosowania w danym przypadku dyrektywy wyrażonej w art. 8 k.k.s. ale i -jak się wydaje- w całości gilotynuje zagadnienie podkreślanej w apelacji potrzeby odrębnego skazania oskarżonych za przestępstwa pomocnictwa do narażenia podatku na uszczuplenie oraz odrębnie za przestępstwa pomocnictwa do oszustwa i wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców paliwa, co do jego faktycznych parametrów, jakości i wartości. Skoro bowiem konkurujące przepisy pozostawać mają w zbiegu pozornym, konsekwencje którego dają się wyeliminować za pomocą zasad wyłączających wielość ocen w prawie karnym, w tym zasady specjalności, to przecież efektem ich zastosowania nie może być postulowane przez skarżącego "odrębne" skazanie oskarżonych za dwa rodzaje przestępstw. Lektura odnośnego fragmentu uzasadnieania skargi apelacyjnej ( str.66-67), skłania więc w naturalny sposób do przyjęcia wniosku o pewnego rodzaju wewnętrznej sprzeczności powołanych w niej argumentów z zasadniczym zarzutem obrazy przepisu art. 8 §1 k.k.s. i stanowiskiem skarżącego o potrzebie skazania oskarżonych odrębnie za narażenie podatku na uszczuplenie oraz za oszustwo. Tak więc, argumentacji powołanej w pierwszej części skargi apelacyjnej, bezskutecznie starającej się wykazać, że w realiach przedmiotowej sprawy oskarżeni dopuścili się odrębnych zachowań naruszających odrębne przepisy nie pozostawające ze sobą w jakimkolwiek związku, towarzyszą w jej końcowym fragmencie argumenty wskazujące-jak się wydaje- na pozostawanie przepisów naruszonych zachowaniem oskarżonych w zbiegu, aczkolwiek pozornym a przez to, nie dającym podstaw do przyjęcia idealnego zbiegu o jakim mowa w art. 8 §1 k.k.s.. Po drugie jednak, co istotniejsze, argumentacja skarżącego odwołująca się do problematyki zbiegu przepisów ustawy nie może odnosić się do przyjętej przez sąd I instancji konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych. Konstrukcja ta bowiem jest w pełni samodzielną i samoistną instytucją przewidzianą w art. 8 k.k.s. i w żadnej mierze nie stanowi odrębnego rodzaju, czy też odmiany kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy. W konsekwencji, reguły wyłączania wielości ocen i związane z ich stosowaniem pojęcia pozornego czy rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy nie znajdują zastosowania w wypadku idealnego zbiegu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 §1 k.k.s., gdyż dotyczyć one mogą wyłącznie przypadków zbiegu przepisów ustawy regulowanych na gruncie prawa karnego skarbowego konstrukcją z art. 7 k.k.s., a na gruncie prawa karnego powszechnego konstrukcją z art. 11 §2 k.k.. Stanowisko powyżej zaznaczone, mimo występujących do niedawna kontrowersji związanych w reprezentowaniem w doktrynie i orzecznictwie poglądów dopuszczających możliwośc stosowania reguł wyłączania wielości ocen w ramach przewidzianej w art. 8 k.k.s. konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych, aktualnie wydaje się dominować i jest w całości zaakceptowane przez sąd odwoławczy orzekający w przedmiotowej sprawie ( zob. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie I KZP 19/12, OSNKW 2/ 2013, poz.13, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie IV KK 407/08 , Lex nr 503265, ale także wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie II AKa 210/08, KZS 2010, nr 4 poz.63). Konsekwencją przyjęcia zaznaczonego stanowiska musi być więc odrzucenie tej części argumentacji zawartej w apelacji prokuratora, która przeszkody uniemożliwiającej zastosowanie w niniejszej sprawie konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych upatrywała w pozorności zbiegu przepisów Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego. Na tle niekwestionowanych przez skarżącego ustaleń faktycznych, dokonanych w sprawie przez organ pierwszoinstancyjny, za prawidłowe uznać należało stanowisko sądu o potrzebie zastosowania konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych. Redakcja jednak zaskarżonego wyroku w omawianym zakresie nie jest prawidłowa i wymagała dokonania korekty dostosowującej jego zapisy do przyjętej konstrukcji zbiegu idealnego. O ile bowiem analizowany wyrok, stosownie do przyjętej i zastosowanej konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych oraz treści art.8 §1 k.k.s. zawiera orzeczenie o skazaniu oskarżonych odrębnie na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego i na podstawie przepisów Kodeksu karnego, o tyle jednak oczywiście nieprawidłowy jest opis zachowania im przypisanego ujmującego je jako jedno przestępstwo. Tymczasem wynikający z dyspozycji art.8 §1 k.k.s. nakaz zastosowania wszystkich przepisów, których znamiona dany czyn wyczerpuje, skonkretyzowany zwrotem "stosuje się" oznacza w analizowanym przypadku konieczność przypisania sprawcy oddzielnie przestępstwa skarbowego i oddzielnie przestępstwa powszechnego. Zgodnie z nim, sprawca popełnia tyle przestępstw, ile norm prawa karnego naruszył. Idealny zbieg czynów zabronionych tworzy więc swego rodzaju fikcję prawną, w następstwie której dochodzi do skazania za dwa delikty a konsekwencją zastosowania tej instytucji jest "wykreowanie przypisania sprawcy więcej niż jednego czynu", co tworzy stan "pod wieloma względami zbliżony do realnego zbiegu przestępstw (art.85 k.k.), mimo że nie ma do niego zastosowania instytucja kary łącznej" ( zob. powoływana wcześniej uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r.). W tej sytuacji za nieprawidłowe uznać należało przyjęcie przez sąd I instancji, w ramach zastosowanej konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych, takiego opisu zachowania oskarżonych, który ujmował je jako jedno przestępstwo, wyczerpujące zbiorczo naruszone normy Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu karnego, tak jakby do zachowania tego zastosowanie miały reguły kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy odrębnie przecież uregulowanego dla tego rodzaju sytuacji na gruncie obu ustaw. Dostrzegając powyższe uchybienie, sąd odwoławczy zmienił zaskarżony wyrok, przyjmując w tych wszystkich przypadkach, w których sąd I instancji stosując konstrukcję idealnego zbiegu czynów zabronionych określoną w art. 8 § 1 k.k.s. i skazując oskarżonych odrębnie na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu karnego, że zachowania błędnie przypisane oskarżonym jako jeden czyn zabroniony stanowią dwa odrębne przestępstwa, z których jedno wyczerpuje dyspozycję powołanych przepisów Kodeksu karnego skarbowego a drugie Kodeksu karnego, zawierające znamiona opisane w akcie oskarżenia i przytoczone w komparycji zaskarżonego wyroku, w odpowiednio oznaczonych zarzutach odnoszących się do każdego z oskarżonych. W tym miejscu odnieść należy się do kolejnego z zarzutów wywiedzionych w apelacji prokuratora, dotyczącego wskazanej w skardze obrazy przepisu art. 62 § 2 k.k.s. poprzez jego eliminację z opisu czynów zarzucanych oskarżonym w zbiegu z pomocnictwem do uszczupleń w podatku akcyzowym wielkiej wartości, z tytułu wprowadzenia do obrotu fałszywego paliwa. Za trafną i przekonującą uznać należy powołaną w uzasadnieniu apelacji argumentację skarżącego, w świetle której błędne było stanowisko sądu I instancji, co do braku podstaw do uznania, że oskarżeni pomagali w tworzeniu nierzetelnej dokumentacji, na podstawie której dochodziło do uszczuplenia podatku akcyzowego. Słusznie autor apelacji podkreślił, że zebrane w sprawie dowody a przede wszystkim wyjaśnienia oskarżonych P. S., A. C., S. K., R. O. i T. W. wskazują, że oskarżeni w ramach prowadzonego procederu nie tylko wystawiali nierzetelne faktury sprzedażowe na komponenty i nielegalnie wyprodukowany olej napędowy oraz takimi fakturami posługiwali się, ale również posiadali pełną świadomość, że w celu wprowadzenia do obrotu nielegalnie wyprodukowanego paliwa niezbędne będzie pozyskanie nierzetelnych faktur. Między innymi, dlatego właśnie przy zakupie oleju opałowego, z którego produkowano fałszywe paliwo do każdego litra dopłacono przeznaczone na ten cel pieniądze. Celnie autor apelacji zacytował i powołał fragmenty wyjaśnień oskarżonych jednoznacznie wskazujących, że komponenty wykorzystywane do nielegalnej produkcji benzyny sprzedawane były na podstawie nierzetelnych faktur, na tworzenie fikcyjnego obrotu dokumentacyjnego nielegalnie wyprodukowanego paliwa grupa przeznaczała środki pieniężne, w ślad za jego obrotem szła nierzetelna dokumentacja, potwierdzająca zdarzenia gospodarcze w rzeczywistości nie mające miejsca, że dla podpisywania faktur i legalizowania paliwa nielegalnie produkowanego założono firmę (...) a wszyscy uczestniczący w nielegalnej produkcji paliwa posiadali świadomość tworzenia fikcyjnej dokumentacji na potrzeby zalegalizowania obrotu paliwem. Zasadnie przy tym skarżący wskazał, że tezy wynikajace z obszernie zacytowanych wyjaśnień poszczególnych oskarżonych znajdują swoje potwierdzenie i poparcie w dowodach w postaci zabezpieczonych i powołanych konkretnie w apelacji, dokumentach w postaci umów, rachunków i wyciągów oraz faktur, oświadczeń i upoważnień ( str.67-70 apelacji). W tej sytuacji wywiedziony w apelacji zarzut obrazy art. 62 § 2 k.k.s uznać należało za zasadny a dokonaną przez organ pierwszoinstancyjny redukcję kwalifikacji prawnej przypisanych oskarżonym czynów, sprowadzającą się do eliminacji wskazanego przepisu, za działanie procesowo bezpodstawne i niezrozumiałe. Jest tak nie tylko z powodu lakonicznego wyjaśnienia w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku podstaw dokonania tego rodzaju redukcji, ale i podkreślonego w apelacji faktu jej przeprowadzenia wbrew treści wyjaśnień oskarżonych, którym sąd I instancji dał wiarę w całości a przy tym, co nie może pozostawać poza obszarem oceny, przy braku odpowiadającej takiej redukcji, zmiany opisu czynów przypisanych, który w omawianej części inkorporowano dosłownie z treści sformułowanych w akcie oskarżenia zarzutów wobec poszczególnych oskarżonych. W konsekwencji, podzielając stanowisko skarżącego i argumentację powołaną w apelacji oskarżyciela, niezbędne było wskazanie w wyroku sądu odwoławczego, w zakresie kwalifikacji prawnej czynów oskarżonych wyczerpujących dyspozycje przepisów Kodeksu karnego skarbowego, także brakującego i bezzasadnie wyeliminowanego w zaskarżonym orzeczeniu przepisu art. 62 § 2 k.k.s. Nie ulega wątpliwości, że oceniając zachowanie oskarżonych w aspekcie przyjętej przez sąd I instancji instytucji idelanego zbiegu czynów zabronionych, organ orzekający wydając wyrok skazujący wymierza odrębnie karę za przestępstwo skarbowe i odrębnie za przestępstwo powszechne a nadto zobligowany jest jednocześnie do rozstrzygnięcia w wyroku- stosując reguły wynikajace z art. 8 § 2 i 3 k.k.s. - która z orzeczonych kar oraz który z ewentualnie orzeczonych środków karnych podlega wykonaniu. Analiza zapisów zaskarżonego wyroku, nie pozwala na przyjęcie, że sąd I instancji zadaniu temu sprostał w całości, skoro w sposób ogólny i nie odpowiadający ściśle regułom powołanym w art. 8 § 2 i 3 k.k.s., przy poszczególnych rozstrzygnięciach sięgających do konstrukcji idealnego zbiegu czynów zabronionych, poprzestano na mało precyzyjnym wskazaniu, że sposród odrębnie wymierzonych kar wykonaniu podlega " kara najsurowsza orzeczona za ten czyn" . Taka redakcja orzeczenia nie jest prawidłowa, gdyż wbrew przywołanym regułom, kwestię ustalenia kary najsurowszej zdaje się przesuwać na inny niż określony przepisami i jedyny właściwy etap postępowania jakim jest postępowanie przed sądem I instancji a poza tym, co już wcześniej zaznaczono, błędnie sugeruje, że w przedmiotowej konfiguracji ocenie prawnej podlegało jedno przestępstwo. Z tego powodu z uwzględnieniem treści art. 8 §2 i 3 k.k.s. niezbędne okazało się ustalenie i konkretne wskazanie w wyroku sądu odwoławczego, która z kar odrębnie wymierzonych za przestępstwo skarbowe i odrębnie za przestępstwo powszechne w orzeczeniu sądu I instancji podlega wykonaniu. Wskazanie to i ustalenie, uwzględniało rzeczywisty rozmiar represji karnej określonej w zaskarżonym wyroku i skonkretyzowanej odrębnie w oparciu o przepisy Kodeksu karnego i odrębnie na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Przechodząc do ostatniego już zarzutu spośród podniesionych w apelacji oskarżyciela publicznego, kwestionującego prawidłowość rozstrzygnięcia sądu I instancji w zakresie orzeczenia wobec części oskarżonych przepadku korzyści majątkowych na podstawie art.299 § 7 k.k. wskazać należy, że powołana na jego poparcie argumentacja, nie mogła na gruncie przedmiotowej sprawy skutkować, zgodnie z wolą skarżącego, uchyleniem zaskarżonego orzeczenia i jej przekazaniem do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. W pierwszej kolejności zgodzić należy się z oczywiście słuszną i ujętą w uzasadnieniu skargi tezą, podkreślającą konieczność pozbawienia sprawcy przestępstwa wszelkich korzyści, jakie odniosł z jego popełnienia, co wypływać ma z założeń polityki kryminalnej państwa i afirmować nieopłacalność przestępstw. Jej powołanie wieńczy stanowisko oskarżyciela zaprezentowane w uzasadnieniu apelacji, zgodnie z którym środki karne w postaci przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa orzeczone na podstawie art. 299 § 7 k.k wobec oskarżonych P. S., A. C., S. K., T. W. a także S. W., B. K. i K. K. są, krótko rzecz ujmując, zbyt łagodne, albowiem nie orzeczono ich w granicach wykazanej w zarzutach wysokości obrotu nielegalnym paliwem i uzyskanej z tego tytułu korzyści. O ile słuszna jest przywołana wcześniej teza natury ogólnej, o tyle budowane w oparciu o nią stanowisko skarżącego, co do potrzeby określenia wysokości przepadku orzeczonego na podstawie art. 299 § 7 k.k. w granicach wykazanej w zarzutach wysokości obrotu nielegalnym paliwem i uzyskanej z tego tytułu korzyści budzi poważne wątpliwości i nie mogło zostać zaakceptowane. Stanowisko autora apelacji zaprezentowane w uzasadnieniu skargi zdaje się także pomijać okoliczność, że orzeczenie przepadku korzyści na podstawie art. 299 § 7 k.k. w wykazanej wysokości obrotu paliwem prowadziłoby w realiach przedmiotowej sprawy, na tle zapadłego rozstrzygnięcia, do niejako dwukrotnego orzekania o przepadku korzyści w odniesieniu do większości oskarżonych, którym przypisano przestępstwo "prania brudnych pieniędzy" . Pierwotnie bowiem, na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeczono w stosunku do oskarżonych przepadek korzyści osiągniętych z popełnienia przestępstwa pomocnictwa do doprowadzenia innych osób do niekorzystnego rozporzadzenia mieniem i nie ulega wątpliwości, że w ujęciu przedstawionym w argumentacji oskarżyciela i odwołującym się do potrzeby orzeczenia na podstawie art. 299 § 7 k.k. przepadku korzyści w "wykazanej wysokości obrotu nielegalnym paliwem", na gruncie przedmiotowej sprawy oznaczałoby orzekanie dwukrotnie co do tej samej kwestii, bo dotyczącej w rzeczywistości niejako tej samej korzyści. W tych więc wszystkich przypadkach, gdy współsprawcy przestępstwa pierwotnego zwanego też niekiedy "źródłowym" osiągnęli z jego popełnienia korzyść majątkową, o przepadku której w całości czy w części orzeczono w oparciu o art.45 § 1 k.k w związku ze skazaniem za ten czyn zabroniony, dopuścili się nadto przestępstwa o jakim mowa w art. 299 § 1 i 5 k.k. w odniesieniu do środków płatniczych stanowiących korzyść majątkową związaną bezpośrednio z pierwotnie popełnionym czynem zabronionym, orzeczenie w przedmiocie przepadku korzyści lub jej równowartości oparte o przepis art. 299 § 7 k.k nie powinno, jak się wydaje, zakresem swoim ponownie obejmować tych wartości, które stały się już przedmiotem przepadku. Zaznaczonemu stanowisku nie przeczy trafna uwaga skarżącego wsparta cytatem z autora komentarza do art. 299 Kodeksu karnego, że regulacja zawarta w § 7 tego przepisu jest uzupełnieniem przepisów art. 44 k.k i art. 45 k.k., które dotyczą przepadku przedmiotów oraz korzyści majątkowych albo ich równowartości pochodzących z przestępstwa "pierwotnego" a nie przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Pogląd przeciwny, zakładający możliwość ponownego orzeczenia przepadku korzyści lub ich równowartości w omawianej sytuacji, a taki zdaje się reprezentować autor apelacji, byłby zbyt represyjny w praktyce i jako taki nie mógł zostać zaakceptowany przez sąd odwoławczy. Trzeba też zauważyć, co na gruncie przyjętej w przedmiotowej sprawie kwalifikacji prawnej obejmującej także przepis § 5 k.k. art. 299 k.k. nie pozostaje bez znaczenia, że orzeczone zaskarżonym wyrokiem na podstawie art. 299 § 7 k.k. środki karne dotyczyły osób, które dopuściły się przestępstwa prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami a indywidualny i zróżnicowany wymiar zastosowanej w tym zakresie represji uwzględniać winien okres w jakim poszczególni oskarżeni brali udział w przestępczym procederze, ich rolę i pozycję w grupie przestępczej i wartość "wypranych pieniędzy". Jak przekonują o tym pisemne motywy zaskarżonego wyroku wskazane wyżej kwestie i okoliczności znalazły się w obszarze zainteresowania i rozważań sądu I instancji orzekającego o przepadku korzyści na podstawie art. 299 § 7 k.k. Nie wydaje się być pozbawiona znaczenia w kontekście omawianego zarzutu apelacyjnego i ta okoliczność, że orzeczenia w różnych wysokościach przepadku korzyści pochodzących bezpośrednio z przestępstwa pierwotnego dotyczyło także tych oskarżonych w sprawie, którym "prania brudnych pieniędzy" nie zarzucono. Na marginesie dotychczasowych uwag oraz zasadniczego wątku argumentacji oskarżyciela forsującego potrzebę orzeczenia przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości na podstawie art. 299 § 7 k.k. "w granicach wykazanych w zarzutach wielkości obrotu nielegalnym paliwem" i niezależnie od realiów przedmiotowej sprawy warto nadto zauważyć, że ustawodawca, analogicznie jak w treści art. 45 § 1 k.k także na gruncie art. 299 § 7 k.k. przewidział możliwość orzeczenia częściowego przepadku korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa lub jej równowartości. W sytuacji, gdy korzyść ta, a w zasadzie jej część podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. Jest oczywiste, że korzyść majątkowa podlega zwrotowi pokrzywdzonemu w szczególności w razie zobowiązania sprawcy do naprawienia szkody w trybie art. 46 lub 72 § 2 k.k., co przecież jednak nie może oznaczać, że w przypadku braku takiego zobowiązania korzyść osiągnięta z popełnionego przestępstwa zwrotowi takiemu "nie podlega", zwłaszcza w sytuacji, gdy co najmniej część z szerokiego kręgu podmiotów pokrzywdzonych została w toku postępowania ustalona. W konsekwencji zaprezentowanych powyżej rozważań uznać należało, że argumentacja powołana w apelacji prokuratora na poparcie podniesionego w niej zarzutu obrazy art. 299 § 7 k.k. nie przekonuje do przyjęcia jej trafności i w efekcie tej oceny nie zachodzi konieczność dokonywania w omawianym zakresie korekty zaskarżonego orzeczenia ani też wydawania orzeczenia kasatoryjnego. Z urzędu jednak podnieść należy, że przedmiotowy wyrok sądu I instancji zawierał innego rodzaju uchybienia, wymagające ich usunięcia w drodze wydania orzeczenia reformatoryjnego. Nie znajdowało bowiem żadnego uzasadnienia zróżnicowanie określenia wysokości stawek dziennych grzywny orzeczonej wobec oskarżonych P. S. i A. C. za przypisane im i zbiegające się przestępstwa. Stwarza to zawartą w zaskarżonym wyroku niespójność wynikającą z faktu określenia stawki dziennej grzywny orzeczonej za przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k i in.k.k. na poziomie 1000 złotych a więc inaczej, niż w wypadku pozostałych przypisanych oskarżonym przestępstw. Art. 33 § 3 k.k. stanowi, że ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Powstaje zatem pytanie o przyczynę określenia przez sąd I instancji stawek dziennych w różnej wysokości w tym samym wyroku wobec niezmiennych na chwilę orzekania warunków położenia majątkowego każdego z wymienionych sprawców. Taka niespójność wymagała stosownego skorygowania przez określenie stawki dziennej grzywny, wymierzonej oskarżonym za czyny z art. 18 § 3 k. w zw. z art. 286 § 1 i in. k.k. na takim samym poziomie jak za pozostałe przestępstwa. To samo dotyczyło określenia wysokości stawki dziennej orzeczonych wobec P. S. i A. C. kar łącznych grzywny. Zaskarżony wyrok wymagał także skorygowania w zakresie orzeczonych wobec oskarżonych S. W., B. K. i K. K. kar łącznych grzywny. Potrzeba uchylenia orzeczenia w tym zakresie była oczywista wobec faktu, że w odniesieniu do każdego z wymienionych oskarżonych, grzywnę orzeczono tylko za jedno ze zbiegających się przestępstw.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w części dyspozytywnej a zwalniając oskarżonych od kosztów sądowych postępowania odwoławczego, miał na uwadze wysokość obciążeń majątkowych wynikających z zaskarżonego rozstrzygnięcia.

O opłacie na rzecz obrońców z urzędu za obronę oskarżonych przed Sądem Apelacyjnym orzeczono na podstawie obowiązujących przepisów i kwoty te odpowiadają nakładowi ich pracy.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.