Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2014-12-10
Data orzeczenia:
10 grudnia 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
III K 224/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
III Wydział Karny
Przewodniczący:
Robert Bełczącki
Protokolant:
Anna Budna
Hasła tematyczne:
Przestępstwa Karnoskarbowe
Podstawa prawna:
art. 9 § 3 kks w zw. z art. 77 § 1 i 2 kks
Teza:
art. 116 Ordynacji podatkowej stanowi przeszkodę do orzekania obowiązku uiszczenia uszczuplonej należności publicznoprawnej w postaci zaległości podatkowej w postepowaniu karno-skarbowym wobec oskarżonego odpowiadającego na podstawie art. 9 § 3 kks jako członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

Sygn. akt III K 224/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w III Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki

Protokolant: Anna Budna

w obecności oskarżyciela publicznego: nie stawił się zawiadomiony wokandą

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października i 5 grudnia 2014 roku

sprawy

W. W. PESEL (...), s. S. i J. z domu Z., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20.04.2011 r. w W., zajmując się sprawami gospodarczymi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy Al. (...) nie wpłacił na rachunek Urzędu Skarbowego W. – U., pobranych w marcu 2011 roku od wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 11.694,00 zł w obowiązującym terminie, tj. do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, do czego był zobowiązany na podstawie art. 38 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 77 § 2 k.k.s.

oraz

A. W. z domu S. , PESEL (...), c. E. i Z., urodzonej (...) w O.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 20.05.2011 r. do 20.01.2012 r. w W., zajmując się sprawami gospodarczymi (...)Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy Al. (...)działając w warunkach czynu ciągłego, nie wpłaciła na rachunek Urzędu Skarbowego W. – U., pobranych w okresie od kwietnia 2011 r. do grudnia 2011 r. od wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zaliczek na podatek dochodowy w łącznej kwocie 120.259,00 zł w obowiązującym terminie, tj. do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, do czego była zobowiązana na podstawie art. 38 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. art. 6 § 2 k.k.s.

orzeka:

I.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. oraz art. 41 § 1 k.k.s. postępowanie wobec oskarżonego W. W. o przestępstwo skarbowe z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 77 § 2 k.k.s. warunkowo umarza na okres próby wynoszący 1 (jeden) rok;

II.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. zobowiązuje oskarżonego W. W. do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 1.000 (tysiąca) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

III.  oskarżoną A. W. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 77 § 2 k.k.s. w zw. art. 6 § 2 k.k.s. i za to na tej podstawie skazuje ją, a na podstawie art. 77 § 2 k.k.s. wymierza jej karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

IV.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 629 k.p.k. i art. 113 § 1 k.k.s. zasądza od oskarżonego W. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (stu) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 100 (stu) złotych tytułem wydatków;

V.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. zwalnia oskarżoną A. W. od opłaty, przejmując na rachunek Skarbu Państwa poniesione w sprawie wydatki w części dotyczącej oskarżonej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.