Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Głogowie z 2014-05-16
Data orzeczenia:
16 maja 2014
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
II K 358/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Jerzy Mudryk
Protokolant:
Katarzyna Ratajczak
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Bezpieczeństwu W Komunikacji
Podstawa prawna:
art. 178a § 4 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 358/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jerzy Mudryk

Protokolant: Katarzyna Ratajczak

w obecności ------------------------------prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 r. sprawy:

R. D. (D.)

syna: Z. i M., zd. W.,

urodzonego: 1 kwietnia 1969 r. w G.,

zamieszkałego: ul. (...), (...)-(...) G.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 marca 2014 r. na drodze publicznej w miejscowości G., woj. (...), kierował samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości, mając odpowiednio: I badanie – 0,55 mg/dm 3, II badanie – 0,50 mg/dm 3, III badanie – 0,43 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 29.11.2012 r., uprawomocnionym w dniu 07.12.2012 r., sygn. akt II K 1556/12, za czyn z art. 178a § 1 kk,

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

I. oskarżonego R. D. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzech) lat,

III. na podstawie art. 71 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny w kwocie po 10 (dziesięć) zł każda,

IV. na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,

V. na podstawie art. 63 § 2 kk na poczet zakazu opisanego w punkcie IV zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 marca 2014 r. do dnia 16 maja 2014 r. i nadal,

VI. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 90 (dziewięćdziesięciu) zł i wymierza mu 170 (sto siedemdziesiąt) zł opłaty.

Sygn. akt II K 358/14

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt II K 1556/12, R. D. został uznany za winnego tego, że w dniu 11 września 2012 r. w G. kierował samochodem osobowym marki M., będąc w stanie nietrzeźwości i mając nie mniej niż 1,5 ‰ alkoholu w wydychanym przez siebie powietrzu, to jest występku z art. 178a § 1 kk, za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby. Nadto Sąd orzekł wobec R. D. środki karne, a w tym zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku, zaliczając na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 11 września 2012 r. Skazany zakończył odbywanie środka karnego we wrześniu 2013 r.

Już w niespełna 6 miesięcy później, bo w dniu 20 marca 2014 r., około północy R. D., znajdując się w stanie nietrzeźwości ponownie kierował samochodem osobowym marki S. (...). Policjanci, używając alkometra stwierdzili, w wydychanym przez niego powietrzu zawartość alkoholu odpowiednio o godz.:

- 0 30 – 0,55 mg/l,

- 0 51 – 0,50 mg/l i

- 1 10 – 0,43 mg/l.

Dowód:

- protokół użycia alkometra na k. 2;

- wyrok SR w Głogowie na k. 13;

- wyjaśnienia oskarżonego na k. 8-10, 26v.

Oskarżony R. D. ma obecnie 45 lat, wykształcenie zawodowe i zawód elektromontera. Jest zatrudniony w Hucie (...) na stanowisku wytapiacza, gdzie otrzymuje wynagrodzenie kwocie 2 800 zł. Jest żonaty. Ma dwoje dzieci w wieku 24 i 16 lat. Jest właścicielem mieszkania o nieznanej wartości i powierzchni 64 m 2. Był karany sądownie za czyn z art. 178a § 1 kk.

Przesłuchany co do zarzucanego mu czynu przyznał się w całości do winy i wyjaśnił, że przed wyjazdem w nocy samochodem na ryby, w dniu poprzednim około godz. 22 00 wypił trzy półlitrowe puszki piwa marki W. (...).

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego na k. 8-10, 26v;

- dane o karalności na k. 11-12;

- wyrok SR w Głogowie na k. 13.

Sąd zważył, co następuje:

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, a zwłaszcza wyników użycia alkometra, a także wyjaśnień oskarżonego, zatrzymanego na gorącym uczynku przestępstwa, jest ewidentne, że w dniu 20 marca 2014 r., około północy, R. D. kierował w stanie nietrzeźwości, po drodze publicznej, samochodem osobowym marki S. (...), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, a tym samym dopuścił się występku z art. 178a § 4 kk, zarzucanego mu aktem oskarżenia.

Do okoliczności obciążających Sąd zaliczył wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, wynikający z nagminności przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a w tym tych z użyciem alkoholu, działanie oskarżonego w okolicznościach świadczących o całkowitym lekceważeniu przez niego podstawowych zasad porządku prawnego, uprzednią karalność oraz fakt, że zarzucanego mu czynu dopuścił się on w okresie próby ustalonej w wyroku, którym był uprzednio skazany za identyczne przestępstwo.

Sąd nie dopatrzył się po stronie oskarżonego okoliczności łagodzących wymagających podkreślenia, chociaż oskarżony przyznał się do winy i wyraził skruchę, lecz uczynił to zdaniem Sądu nie spontanicznie, lecz taktycznie, by wobec faktu ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, zminimalizować grożącą mu odpowiedzialność karną.

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, zaliczając na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy i aby wzmocnić oddziaływanie wychowawcze wyroku wymierzył oskarżonemu 50 stawek dziennych grzywny w kwocie po 10 zł każda.

Nadto Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania i wymierzył mu stosowną opłatę.

Zdaniem Sądu kara ta jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego, odpowiada wszystkim dyrektywom wymiaru kary i spełni swoją rolę wychowawczą tak co do oskarżonego, jak i w zakresie prewencji ogólnej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.