Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-06-24
Data orzeczenia:
24 czerwca 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
24 czerwca 2015
Sygnatura:
IV Ka 299/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tadeusz Węglarek
Sędziowie:
Marta Legeny-Błaszczyk
Tomasz Ignaczak
Protokolant:
sekr. sądowy Agnieszka Olczyk
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Mieniu ,  Czyn ,  Czynna Napaść ,  Zbieg Przestępstw ,  Kumulatywna Kwalifikacja Przestępstwa ,  Zamiar
Podstawa prawna:
art. 281 kk, art. 224§2 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IV Ka 299/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2015 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Tadeusz Węglarek

Sędziowie SO Marta Legeny-Błaszczyk

SO Tomasz Ignaczak (spr.)

Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Olczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Roberta Wiznera

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 roku

sprawy Ł. T.

oskarżonego z art. 222§1 kk; z art. 278§1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 25 marca 2015 roku sygn. akt VI K 637/14

na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk, art. 438 pkt 2 i 3 kpk, art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

uchyla zawarte w pkt 4 wyroku rozstrzygnięcie o karze łącznej pozbawienia wolności i karze łącznej grzywny,

-

z opisu czynu przypisanego oskarżonemu Ł. T. w pkt 1 wyroku eliminuje słowa „ bezpośrednio po dokonaniu kradzieży dezodorantu marki (...) o wartości 9,99 zł na szkodę sklepu (...) w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy użył przemocy w postaci chwytania za ramiona i odpychania wobec pracownicy sklepu (...), a także” oraz słowa „ w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, a także” oraz z podstawy prawnej skazania za ten czyn eliminuje dyspozycję art. 281 kk i art. 11 § 2 kk, zaś jako podstawę prawną wymiaru kary pozbawienia wolności przyjmuje dyspozycję art. 224 § 1 kk w zw. z art. 224 § 2 kk i obniża wymiar kary pozbawienia wolności za ten czyn do 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy oraz uchyla zawarte w pkt 1 zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcie o karze grzywny,

-

na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone niniejszym wyrokiem za czyn zarzucony w pkt I części wstępnej zaskarżonego wyroku oraz w pkt 2 i 3 zaskarżonego wyroku oraz jednostkowe kary grzywien wymierzone w pkt 2 i 3 zaskarżonego wyroku łączy i wymierza oskarżonemu Ł. T. karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,00 (dziesięć) złotych,

-

uchyla rozstrzygnięcia z pkt 5 i pkt 6 wyroku,

-

na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej niniejszym wyrokiem kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Ł. T. okres zatrzymania w dniu 18 listopada 2014 r.;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. B. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego Ł. T. od opłaty za obie instancje oraz od zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.