Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2014-07-08
Data orzeczenia:
8 lipca 2014
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
8 lipca 2014
Sygnatura:
II AKa 139/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Andrzej Kaczmarek
Sędziowie:
Beata Siewielec
Lech Lewicki
Protokolant:
st. prot. sądowy Artur Trubalski
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Mieniu
Podstawa prawna:
art. 278 § 2 k.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKa 139/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Andrzej Kaczmarek

Sędziowie:

SA Lech Lewicki (sprawozdawca)

SA Beata Siewielec

Protokolant

st. prot. sądowy Artur Trubalski

przy udziale Zbigniewa Nowosada prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zamościu del do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r.

sprawy M. S. oskarżonego z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk;

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt IV K 6/13

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy;

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1300 (tysiąc trzysta) złotych tytułem opłaty za II instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

M. S. został oskarżony o to, że:

w okresie od grudnia 2009 roku, daty dziennej bliżej nie ustalonej, do dnia 07 grudnia 2011 roku w L., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzyskał bez zgody osób uprawnionych cudze programy komputerowe o znacznej wartości 13.325.325,99 zł, a w szczególności:

1.  Na trzech pamięciach przenośnych programy:

- A. (...).5 M. C. o wartości 11.490,OOzł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W., natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- B. (...) o wartości 441,13zł; B. (...) o wartości 1.346,OOzł, których producentem jest firma (...) z siedzibą w A., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

C. P. (...) o wartości 134,65zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

F. o wartości 1.174,63zl, którego producentem jest firma (...) Ltd, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

N. P. E. o wartości 168,36zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

2.  Na dysku twardym marki S. model (...) o numerze seryjnym (...) programów:

-

i. (...) o wartości 416zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w USA, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

L. (...) o wartości 263zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

P. (...) o wartości 319zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w USA, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

3.  Na dysku twardym marki S. model (...) o numerze seryjnym 90. (...) programów:

-

A. 120% o wartości 120,00zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

A. (...) o wartości 21.271,00zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...), - A. (...) o wartości 21.271,00zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...), - C. (...) G. S. x 4 o wartości 1.827,00zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych(...) W. ul. (...),

-

C. P. o wartości 1.647,35zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

N. N. (...).0 o wartości 610.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

N. (...) (...) o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

N. (...) (...) o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...). Z o.o z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

N. (...) S. - trzy sztuki o wartości 950.000zł każda, gdzie łączna wartość produktów w. (...).850.000,OOzł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-1 - D. (...) N. (...) (...) o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-1 - D. (...) N. (...) (...) o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-1 - D. N. (...) (...) o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-1 - D. N. (...) (...) o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

I - D. N. (...) S. o wartości 950.000zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-1 - D. N. (...) S. o wartości 950.000zł którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

I - D. N. (...) S. o wartości 950.000 zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

I - D. N. (...) S. o wartości 950.000 zł, którego producentem jest firma (...). z o.o z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

S. (...) sztuk 4 o wartości 824.000,OOzł którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...)

11,  a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

S. (...) o wartości 206.000,00 zł, którego producentem jest firma (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

S. (...)sztuk 2 o wartości 412.000,00 zł, którego producentem jest firma (...). Z o.o z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

S. (...) sztuk 3 o wartości 618.000,00 zł którego producentem jest firma (...). Z o.o z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

(...) 2007 E. o wartości 2.546,OOzł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. AL (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

W. (...) o wartości 1.349,00 zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. Al. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

W. (...) o wartości 1.349,00zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. AL (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

W. (...)o wartości 220,OOzł którego producentem jest firma win. (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

U. P. E. o wartości 83,12 zł, którego producentem jest firma (...), której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

Q. (...) o wartości 2.191,OOzł którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

4.  Na dysku twardym marki K. model (...) o pojemności 64GB i numerze seryjnym (...)- 003. (...):

-

A. (...) P. o wartości 2.210,OOzł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...), - A. (...) o wartości 2.890,00zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

C. (...) G. (...) o wartości 1.027,00zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...), - (...) S. (...) 3 o wartości 388,00zł, którego producentem jest firma (...) , a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...), - N. (...) o wartości 259,00zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje,

-

(...) 2007 P. o wartości 2.305,OOzł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. AL (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

Q. (...) o wartości 2.191,OOzł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

U. P. E. o wartości 119,00 zł, którego producentem jest firma (...), której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

-

W. (...) o wartości 1.349,00 zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. AL (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...), W. (...)o wartości 220,OOzł którego producentem jest firma win. (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

5.  Na dysku twardym W.o pojemności 160 GB o numerze seryjnym (...) programów:

- M. (...) P. (...).1.2600 o wartości 1.349,00 zł, którego producentem jest firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. Al. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...)

- (...) 9.0 P. E. o wartości 899,0 I. którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- A. (...) v9.0.0 o wartości 4.385,OOzł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 1.426,86zł, którego właścicielem jest firma (...) zsiedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) ver. 10 o wartości 2.320,89 zł, którego właścicielem jest firma (...) zsiedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych(...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 107,10zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Indiach, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- W. (...) o wartości 139,90zł, którego producentem jest firma win. (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- M. (...) E. o wartości 2.546,00zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. AL (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- N. (...) P. (...)o wartości 261,25zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- N. (...) o wartości 354,04 zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w USA, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- U. (...) o wartości 107,28zł, którego producentem jest firma (...), której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- A. 120% o wartości 120,00zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- R. A. (...) P. - in o wartości 54,33 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

1. Na dysku twardym western D. o numerze seryjnym (...):

- A. (...) o wartości 1.249,00 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- A. (...) o wartości 687,57 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- A. (...) o wartości 2.210,00zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 101,67 zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 941,53 zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 1.797,32zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...).5 o wartości 255,00zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) P. o wartości 1.357,8 I., którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...) natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...).5 o wartości 2.623,55zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych(...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 2.521,88zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 2.470,63zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. In D. (...) o wartości 5.866,22zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...) o wartości 5.780,00zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- A. (...).5 o wartości 608,26zł, którego właścicielem jest firma (...) ter z siedzibą w W. ul. (...)

2,  natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) E. o wartości 25.456,llzł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 3.963,40zł którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych(...) W. ul. (...),

- C. (...) G. S. X4 o wartości 3.654,00 zł, którego producentem jest firma (...) , a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 7.823,97 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 378,99 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 130,84 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. (...) o wartości 1.717,20 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-C. (...) o wartości 190,05zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 158,34zł, którego producentem jest firma (...), (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 299,00 zł, którego producentem jest firma (...), (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- C. W. P. (...) o wartości 1.717,20 zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych(...) W. ul. (...),

- C. (...) o wartości 316,59 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

C. M. E. 6.5 o wartości 126,54zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. M. Show 5.0 o wartości 138,51 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. (...) roku wartości 332,43 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N. a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. (...) o wartości 158,22 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N. a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. (...).0 U. o wartości 126,60zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N. a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. (...).0 U. o wartości 47,35zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N. a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. (...) U. o wartości 253,24 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. P. (...) D. o wartości 94,99 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- C. S. (...) o wartości 63,35 zł, którego producentem jest firma (...). C. (...).V. N., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- D. (...).0 o wartości 1.820,00zł, którego właścicielem jest firma (...) z siedzibą w W. ul. (...), natomiast przedstawicielem prawnym Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

-

E. B. E. o wartości 95,80 zł, którego producentem jest firma E., a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- E. (...) o wartości 179,40 zł, którego producentem jest firma T. z siedzibą w O. ul. (...), a której prawa na terenie polski reprezentuje L. (...) W. ul. (...),

- E. (...) o wartości 59.90zł, którego producentem jest firma T. z siedzibą w O. ul. (...), a której prawa na terenie polski reprezentuje L. A. S. W. ul. (...),

- E. + R. o wartości 199,00 zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w G. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- L. T. Słowniki angielsko - polskie i polsko - angielskie, naukowo-techniczne specjalne i ogólne wydanie 3 o wartości 229,00 zł, którego producentem jest firma (...) s.c. z siedzibą w K. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- L. B. 11 o wartości 314,84 zł, którego producentem jest firma(...) z siedzibą w USA, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- M. Y. P. (...) o wartości 2.662,26 zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. Al. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych(...) W. ul. (...),

- Multimedialny Słownik Polsko - Angielski Y. C. o wartości 189,00 zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w G. ul. (...) , a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- N. (...) o wartości 301,99zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Niemczech , a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- N. (...) o wartości 308,53zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w USA, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- (...) 2007 E. o wartości 2.546,00 zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. Al. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- (...) 2007 (...) o wartości 4.256,16złzł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. AL (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- Q. (...) o wartości 1.099,28zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- T. (...)(angielski) o wartości 231,00zł, którego producentem jest firma (...) s.c. z siedzibą w K. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- Wielki słownik polsko - angielski i angielsko - polski (...) o wartości 200,00 zł, którego producentem jest firma Wydawnictwo (...) SA z siedzibą w W. ul. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Agencja (...) ul. (...),

- W. (...) sztuk 4 o łącznej wartości 5.396,00 zł, którego producentem jest firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. Al. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- K. (...) M. (...) o wartości 128,82 zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- K. (...) o wartości 1.222,22 zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- K. (...) o wartości 80,50 zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- K. (...) o wartości 48,16zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- X. (...) P. o wartości 89,99zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- R. sztuk trzy o wartości 161,98 zł, którego producentem jest firma (...) , której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- U. sztuk cztery o wartości 93,84zł, którego producentem jest firma (...), której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- W. (...) P. sztuk sześć o łącznej wartości 8.094,00 zł, którego producentem jest firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. Al. (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- W. (...) sztuk 5 o łącznej wartości 1.100,00zł którego producentem jest firma win. (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

6.  Na dysku twardym marki W. (...) o pojemności 80BG o numerze seryjnym (...):

- A. 120% o wartości 120,00zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- N. (...)o wartości 323,23zł, którego producentem jest firma (...) z siedzibą w USA, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- (...) sztuk trzy o wartości 161,98zł, którego producentem jest firma (...) , której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- U. o wartości 83,12zł, którego producentem jest firma (...), której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- W. (...) o wartości 1.349,00zł, którego producentem jest firma (...) sp. Z o.o. z siedzibą w W. Al (...), a. której prawa na terenie Polski reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych (...) W. ul. (...),

- W. (...) o wartości 220,00zł którego producentem jest firma win. (...) z siedzibą w Niemczech, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- K. (...) o wartości 128,82zł którego producentem jest firma (...) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- B. o wartości 93,04zł, którego producentem jest firma (...). z siedzibą we Francji, a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

- P. o wartości 907,00zł, którego producentem jest firma (...), a której prawa na terenie Polski reprezentuje Stowarzyszenie (...) ul. (...),

tj. o czyn z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie o sygn.. IV K 6/13 Sąd Okręgowy w Lublinie oskarżonego M. S. uznał za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję z art. 278 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i na mocy art. 278 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. skazał na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie na mocy art. 69 § 1 k.k., 70 § 1 k.k. pkt 1 k.k. warunkowo zawiesił na okres 5 (pięciu) lat próby;

na zasadzie art. 33 § 1-3 k.k. wymierzył grzywnę w wymiarze 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 1000 (tysiąc) złotych tytułem opłaty oraz obciążył go wydatkami w sprawie w kwocie 25.138,20 (dwudziestu pięciu tysięcy stu trzydziestu ośmiu 20/100) złotych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy oskarżonego nie jest zasadna. Skarżący obrońca kwestionując wyrok zarzucił sądowi okręgowemu, iż w procesie dochodzenia do prawdziwych ustaleń faktycznych naruszył szereg przepisów postępowania karnego – art. 4, 7, 410 i 424 § 1 pkt 1 k.p.k., które to błędy w procedowaniu doprowadziły do sytuacji, w której tenże sąd wyrokując dopuścił się obrazy prawa materialnego poprzez skazanie oskarżonego z art. 278 § 2 k.p.k.

Autor apelacji prezentuje pogląd błędnego skazania mimo braku znamion przestępstwa w czynie, który to brak sprowadzał się do uznania przez sąd a quo, iż oskarżony dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Odnosząc się do tego zagadnienia, nie sposób nie zauważyć, że taki sposób rekonstrukcji zarzutu narusza zasady jego redakcji, jako że obraza (naruszenie) prawa materialnego jest możliwa tylko wówczas, gdy sąd ustalił prawidłowo stan faktyczny, albo inaczej, gdy nie można podnieść zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych. Jest to pogląd powszechnie i od dawna jednoznacznie przyjęty w orzecznictwie i doktrynie. Wystarczy tylko zasygnalizować taki pogląd Sądu Najwyższego o wyroku z dnia 23 lipca 1974 r., V KR 212/74, OSNKW 1974 z. 12, poz. 233). Sąd Apelacyjny rozumie, że mogą zaistnieć również sytuacje, w których Sąd I instancji, działając w najlepszej wierze, zakłada niejako z góry zastosowanie określonego przepisu prawa materialnego i pod kątem takiego założenia prowadzi postępowanie dowodowe i dokonuje ustaleń faktycznych w sprawie. W takiej sytuacji obrońca staje wobec konieczności dokonania wyboru między zarzutem obrazy prawa materialnego, a zarzutem błędu w ustaleniach faktycznych. Dokonanie takiego wyboru jest konieczne, jeśli się zważy, że zarzut obrazy prawa materialnego i zarzut błędu w ustaleniach faktycznych stanowią incompatibilia, nienadające się do połączenia. W zaistniałej sytuacji, zważywszy na argumentację zaprezentowaną w pisemnych wywodach apelacji, właściwym było postawienie zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku.

Przyjmując za podstawę rozważania skarżącego obrońcy, sąd apelacyjny konstatuje, iż kwestionowanie orzeczenia nie może przynieść pożądanych z punktu widzenia oskarżonego rezultatów.

Skarżący obrońca dokonał wykładni przepisu art. 278 § 1 i § 2 k.k. i wyraził pogląd, że skoro ustawodawca w § 2 k.k. wyraźnie zaakcentował, że uzyskanie cudzego programu komputerowego jest dodatkowo kwalifikowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej, to tym samym istnieje sytuacja, w której uzyskanie publicznego programu bez zgody osoby upoważnionej nie wyczerpuje dyspozycji przepisu § 2 art. 278 k.k.

Przepis art. 278 § 2 k.k. znajduje swój odpowiednik w art. 117 § 1 prawa autorskiego, który to przepis stosuje się do sprawców, których celem działania jest „rozpowszechnianie” utrwalonych treści lub zwielokrotnianie cudzego utworu. Nie wymaga on działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przepisy te krzyżują się, stąd też skoro oskarżonemu nie udowodniono działania w celu rozpowszechniania cudzych utworów, czynu tego oskarżony nie mógł się dopuścić, nie wnikając głębiej w zakresy pojęciowe obu przepisów (np. tego, że przepis art. 278 § 2 k.k. odnosi się do programów komputerowych).

Przepis art. 278 § 2 k.k. stanowi o uzyskaniu programu komputerowego bez zgody uprawnionej osoby. Przy czym wcale nie musi dojść do zaboru (kradzieży) nośnika z zapisem tego programu (np. płyty CD), gdyż bezprawnym uzyskaniem programu komputerowego jest jego pobieranie poprzez wymianę plików bezpośrednio między komputerami, nieautoryzowane powielanie programu, nielegalne wejście w posiadanie cudzego programu.

Program komputerowy jest cudzy, gdy osoba, która go uzyskuje, nie jest ani jego producentem, ani właścicielem i nie posiada innych praw do korzystania z tego programu. Zatem uzyskiwanie programu komputerowego jest przestępstwem, gdy uprawnionym użytkownikiem tego programu jest kto inny, niż osoba, która go uzyskuje (np. ściąganie z Internetu oprogramowań objętych prawami autorskimi, bez ponoszenia stosownych opłat).

Oczywiście taka osoba musi działać dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Przez korzyść majątkową rozumie się też pożytek odniesiony z unikania opłat licencyjnych związanych z legalnym nabyciem programu. Inaczej mówiąc, sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez zaoszczędzenie wydatków na legalne oprogramowanie. Przecież nie ulega wątpliwości, że właśnie chęć uzyskania owej korzyści majątkowej była głównym motorem działania oskarżonego, bo przecież gdyby nie to, wystarczyłoby, po prostu, zakupić takie oprogramowanie. Jeżeli oskarżony realizuje swoje hobby, które jak się okazuje, jest bardzo kosztowne, to nie może wcielać go w życie unikając opłat z tym związanych. Sytuacja prawna oskarżonego nie różni się niczym od hobbysty, np. filatelisty, który dokonuje zaboru znaczków w celu realizacji swojego zamiłowania, pasji, a nie jakiejkolwiek dystrybucji.

Reasumując, celem działania sprawcy jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Jest to przestępstwo umyślne, popełnione w zamiarze bezpośrednim, kierunkowe. Korzyść majątkowa rozumiana jest szeroko, może polegać zarówno na uzyskaniu zysku (zwiększenia aktywów), jak i zmniejszeniu pasywów. W rozumieniu przepisu art. 278 § 2 k.k. może wyrażać się poprzez nieodpłatne uzyskanie programu komputerowego na uniknięcie strat.

Sądowi Apelacyjnemu znany jest pogląd odmienny, wyrażony w doktrynie, w którym prof. Oktawia Górniak jest zdania, że takie rozumienie korzyści utożsamia jej osiągnięcie z samym uzyskaniem programu, a zatem wyrażenie „ celu osiągnięcia korzyści majątkowej” byłoby, przy jego przyjęciu, zbędne. Prof. Oktawia Górniak uważa, że korzyść majątkową należy rozumieć jako dochody, jakie zamierza osiągnąć sprawa z użytkowania programu. Sąd Apelacyjny nie podziela takiego poglądu i stoi na stanowisku przedstawionego i omówionego wyżej pojęcia. Istnieją przecież programy, które można uzyskiwać nieodpłatnie, ale pod pewnymi warunkami. Uzyskanie takich programów bez dopełnienia warunków jest nielegalne, chociaż nie są podjęte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. I tak, na przykład, dotyczy to licencji typu:

- General Public License – która mówi, iż każdy ma prawo do używania, modyfikacji, kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania pod warunkiem, że będzie ono udostępniane wraz z kodem źródłowym i danymi autora;

- cardware – których właściciele praw autorskich, w zamian za udostępnienie możliwości nieodpłatnego korzystania z oprogramowania, domagają się wysłania do nich kartki pocztowej;

- beerware - których właściciele praw autorskich, w zamian za korzystanie z bezpłatnego oprogramowania, domagają się wysłania do nich maila.

Nie można podzielić argumentów autora apelacji zawartych w końcowej treści apelacji, iż nieuwzględnienie faktu, że część programów była licznie powielana zmienia sytuację procesową oskarżonego co do zakresu przypisanego mu czynu.

Sąd Apelacyjny prezentuje pogląd, że każde działanie, które wbrew przepisom skutkuje uzyskaniem programu komputerowego niezależnie od ilości „ściągniętego” tego samego programu jest odrębnym działaniem objętym czynem ciągłym (art. 12 k.k.). Także nie ma znaczenia, iż części programów oskarżony po ich uzyskaniu nie instalował z różnych powodów, a wiele – jak pisze skarżący – nie nadawało się do wykorzystania. Sposób postępowania później z uzyskanym programem nie ma znaczenia, podobnie, zresztą jak w przypadku każdej rzeczy, sprawca może ją wyrzucić. Nie oznacza to wcale, że taka osoba nie dopuściła się przestępstwa kradzieży.

Orzeczona kara nie może zostać uznana za rażąco niesprawiedliwie surową. Jest karą adekwatną do czynu przypisanego oskarżonego.

Z tych wszystkich względów Sąd Apelacyjny w Lublinie postanowił jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.