Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-11-26
Data orzeczenia:
26 listopada 2013
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
26 listopada 2013
Sygnatura:
IV Ka 644/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Ewa Rusin
Sędziowie:
Elżbieta Marcinkowska
Sylwana Wirth
Protokolant:
Agnieszka Kaczmarek
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Mieniu
Podstawa prawna:
art. 437 § 1 k.p.k.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygnatura akt IV Ka 644/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Świdnicy w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący :

SSO Ewa Rusin (spr.)

Sędziowie :

SO Elżbieta Marcinkowska

SO Sylwana Wirth

Protokolant :

Agnieszka Kaczmarek

przy udziale Andrzeja Mazurkiewicza Prokuratora Prokuratury Okręgowej,

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 roku

sprawy P. F.

oskarżonego z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, art. 297 § 1 kk,

i J. S.

oskarżonego z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk,

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę oskarżonego P. F.

od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 29 kwietnia 2013 roku, sygnatura akt II K 1270/11

I. uchyla zaskarżony wyrok w odniesieniu do oskarżonego P. F.i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi I instancji celem ponownego rozpoznania;

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III. wydatki postępowania odwoławczego związane z apelacją prokuratora zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt IV Ka 644/13

UZASADNIENIE

Prokurator Rejonowy w Kłodzku oskarżył :

P. F., T. S.i T. Ł.o to, że:

I.  w lutym 2009 roku w K., województwa (...), działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A.Oddział w K.w ten sposób, że po poinformowaniu przez T. S.zamierzającego uzyskać pożyczkę T. Ł.o możliwości uzyskania takiej pożyczki i skontaktowaniu tego ostatniego z P. F.za pośrednictwem T. S., P. F.otrzymał od T. Ł.jego dowód osobisty a następnie podjął on działania w kierunku przygotowania dokumentów kredytowych a w tym wniosku o pożyczkę i zaświadczenia o zatrudnieniu T. Ł.i dochodach w firmie (...)Szp. J. W Z.mimo, że ten nie był pracownikiem tej firmy, które to dokumenty zostały następnie złożone jako autentyczne w Banku (...) S.A.Oddział w K., wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do możliwości spłaty pożyczki, czym doprowadzili do zawarcia umowy pożyczki nr (...)na kwotę 20.000 zł, działając na szkodę w/w Banku oraz firmy (...)Sp. J. W Z.–

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12 kk

nadto: P. F., T. S.i K. Z.o to, że:

II.w październiku 2008 roku w K., województwa (...), działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A.Oddział w K.w ten sposób, że po poinformowaniu przez T. S.– zamierzającego uzyskać pożyczkę K. Z.o możliwości uzyskania takiej pożyczki K. Z.przekazał T. S.swój dowód osobisty i książeczkę wojskową, po czym ten ostatni przekazał je P. F., który następnie podjął działania w kierunku przygotowania dokumentów kredytowych a w tym wniosku o pożyczkę zawierający informacje o zatrudnieniu K. Z.i dochodach w firmie (...)w N.mimo, że ten nie był pracownikiem tej formy, które to dokumenty zostały następnie złożone jako autentyczne w Banku (...) S.A.Oddział w K., wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do możliwości spłaty pożyczki, czym doprowadzili do zawarcia umowy pożyczki nr (...)na kwotę 20.000 zł, działając na szkodę w/w banku oraz firmy (...)w N.

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 k w zw. z art. 12 kk

nadto P. F., T. S.i P. Z.oskarżonych o to, że:

III.w listopadzie 2008 roku w K., województwa (...), działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A.Oddział w K.w ten sposób, że po poinformowaniu przez T. S.– zamierzającego uzyskać pożyczkę P. Z.o możliwości uzyskania takiej pożyczki i skontaktowaniu go za pośrednictwem T. S.z P. F., ten ostatni otrzymał dowód osobisty od P. Z.oraz książeczkę wojskową, a następnie podjął działania w kierunku przygotowania dokumentów kredytowych, a w tym wniosku o pożyczkę, w którym znajdowała się adnotacja o zatrudnieniu P. Z.w Firmie (...), (...) J., mimo że ten nie był pracownikiem tej firmy, które to dokumenty zostały następnie złożone jako autentyczne w Banku (...) S.A.Oddział w K., wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do możliwości spłaty pożyczki, czym doprowadził do zawarcia umowy pożyczki nr (...)na kwotę 20.000 zł, działając na szkodę w/w banku oraz firmy (...), (...) J.

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

nadto P. F.i T. S., oskarżonych o to, że:

IV.w okresie od 19 do 22 września 2008 roku w K., województwa (...), działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A.Oddział w K.w ten sposób, że po uzyskaniu przez T. S.informacji o możliwości uzyskania pożyczki przekazał P. F.swój dowód osobisty, a następnie P. F.podjął działania w celu przygotowania dokumentów kredytowych a w tym wniosku o pożyczkę w którym znajdowała się adnotacja o zatrudnieniu T. S.w Firmie (...) ul. (...), (...)-(...) N.mimo, że ten nie był pracownikiem tej firmy, które to dokumenty zostały nastopnie złożone jako autentyczne w Banku (...) S.A.Oddział w K., wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do możliwości spłaty pożyczki, czym doprowadzili do zawarcia umowy pożyczki nr (...)na kwotę 20.000 zł, działając na szkodę w/w banku oraz firmy (...) ul. (...), (...)-(...) N.

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

nadto P. F.i Ł. J.oskarżonych o to, że:

V.w październiku 2008 roku w L.i K., województwa (...), działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A.Oddział w K.w ten sposób, że po poinformowaniu przez P. F., o możliwości uzyskania takiej pożyczki P. F.otrzymał od Ł. J.dowód osobisty i książeczkę wojskową, a następnie P. F.podjął działania w kierunku przygotowania dokumentów kredytowych, a w tym wniosku o pożyczkę w którym znajdowała się adnotacja o zatrudnieniu Ł. J.w Firmie (...)przy ulicy (...)w D.mimo, że ten nie był pracownikiem tej firmy, które to dokumenty zostały następnie złożone jako autentyczne w Banku (...) S.A.Oddział w K., wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do możliwości spłaty pożyczki, czym doprowadzili do zawarcia umowy pożyczki nr (...)na kwotę 20.000 zł, działając na szkodę w/w banku oraz firmy (...)przy ulicy (...)w D.

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

nadto P. F.oskarżonego o to, że:

VI.w grudniu 2008 roku w K., województwa (...), działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz wspólnie i w porozumieniu z R. D. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A. Oddział w K. w ten sposób, że po poinformowaniu -zamierzającego uzyskać pożyczkę przez R. D. o możliwości uzyskania takiej pożyczki otrzymał od niego dowód osobisty i książeczkę wojskową, a następnie podjął działania w kierunku przygotowania dokumentów kredytowych, a w tym wniosku o pożyczkę i zaświadczenie o zatrudnieniu R. D. w Firmie (...) w N., mimo że ten nie był pracownikiem tej firmy, które to dokumenty zostały następnie złożone jako autentyczne w Banku (...) S.A. Oddział w K., wprowadzając tym samym w błąd pracownika banku co do możliwości spłaty pożyczki, czym doprowadzili do zawarcia umowy pożyczki nr (...) na kwotę 20.000 zł, działając na szkodę w/w banku oraz firmy (...) w N.

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

VII. w dniu 3 sierpnia 2007 roku w K., województwa (...), w celu uzyskania dla siebie kredytu w kwocie 10.000 zł przedłożył w (...) S.A.Oddział w K.nierzetelne pisemne oświadczenie o swoim zatrudnieniu w Firmie (...) (...)-(...) Ł. D.pomimo tego, że nie był pracownikiem tej firmy, które to oświadczenie stanowiło istotną okoliczność dla zawarcia umowy kredytu nr (...)działając na szkodę w/w banku oraz Firmy (...) (...)-(...) Ł. D.,

tj. o czyn z art. 297§1 kk

VIII. w dniu 19 września 2007 roku w K., województwa (...), w celu uzyskania dla siebie kredytu w kwocie 20.000 zł przedłożył w (...) S.A.Oddział w K.nierzetelny dokument w postaci wniosku o pożyczkę, który zawierał adnotację o swoim zatrudnieniu i uzyskiwaniu dochodów w Firmie (...) D. (...) (...)-(...) Ł., pomimo tego, że nie był pracownikiem tej firmy, które to oświadczenie stanowiło istotną okoliczność dla zawarcia umowy pożyczki nr (...)działając na szkodę w/w banku oraz Firmy (...) D. (...) ,(...)-(...) Ł.

tj. o czyn z art. 297§1 kk

nadto W. N. oskarżonego o to, że:

IX.w okresie miesiąca grudnia 2008 roku w K., województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi mężczyznami o imieniu R. i Ł., co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania – doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) S.A. Oddział w K. w ten sposób, że po poinformowaniu go przez wyżej wymienionych mężczyzn o możliwości uzyskania kredytu mimo braku zatrudnienia i możliwości spłaty przekazał im swój dowód osobisty i książeczkę wojskową i numer konta w Banku (...) w D., a następnie na ulicy podpisał wcześniej przygotowane dokumenty kredytowe a w tym wniosek o pożyczkę i zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie (...) w N., mimo że nie był pracownikiem tej firmy i dokumenty te przekazał wyżej wymienionym celem posłużenia się nimi jako autentycznymi w Banku (...) S.A. Oddział I w K., czym doprowadził do zawarcia umowy kredytowej na kwotę 20.000 zł, przy czym po wypłaceniu pieniędzy i przekazaniu ich mężczyznom o imieniu R. i Ł. otrzymał od nich kwotę 100 zł, czym działał na szkodę w/w banku oraz firmy (...) w N.,

tj. o czyn z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

nadto J. S. oskarżonego o to, że:

X.w okresie od 6 do 9 lutego roku w K., działając w warunkach przestępstwa ciągłego, z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000 zł (...) Bank (...) S.A. Oddział I w K. w ten sposób, iż pomimo braku zatrudnienia i możliwości spłaty zawarł umowę pożyczki nr (...) na wskazaną kwotę, przedkładając przy tym uprzednio jako autentyczne, w celu uzyskania przedmiotowej pożyczki, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w Firmie (...) w D., pomimo tego, że nie był pracownikiem tej firmy, czym działał na szkodę (...) Bank (...) S.A. Oddział I w K. oraz Firmy (...) w D.,

tj. o czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk,

nadto G. W. oskarżonego o to, że:

XI.w okresie od 10 do 11 lutego 2009 roku w K., działając w warunkach przestępstwa ciągłego , z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 zł Bank (...) S.A. Oddział I w K., w ten sposób, iż pomimo braku zatrudnienia i możliwości spłaty zawarł umowę pożyczki nr (...) na wskazaną kwotę, przedkładając przy tym uprzednio jako autentyczne w celu uzyskania przedmiotowej pożyczki zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w Firmie (...) w D., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem lat 5 po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 6 czerwca 2002 roku sygn.akt II K 320/02 na karę pozbawienia wolności za przestępstwo podobne z art. 279§1 kk w zw. z art. 283 kk, którą odbył w okresie od 3 lutego 2005 roku do 3 sierpnia 2005 roku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem,

tj. o czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 31§2 kk.

Sąd Rejonowy w Kłodzku wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2013r. sygn. akt IIK 1270/11:

I.  oskarżonego P. F.uznał za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punkcie I, II, III, IV, V i VI części wstępnej wyroku, to jest przestępstw z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk i za to, dodatkowo przyjmując, że przestępstw tych oskarżony dopuścił się działając w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i na podstawie art. 33§2 kk wymierzył mu karę 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny określając wysokość stawki dziennej na 20 (dwadzieścia) złotych,-

II.  oskarżonego P. F. uznał za winnego popełnieniazarzucanych mu czynów opisanych w punkcie VII i VIII części wstępnejwyroku, to jest przestępstw z art. 297§1 kk i za to, dodatkowo przyjmując,że przestępstw tych oskarżony dopuścił się działając w podobny sposób, wkrótkich odstępach czasu, na podstawie art. 297§1 kk w zw. z art. 91 §1 kk wymierzył mu karę 6 (sześciu) pozbawienia wolności,-

III.  oskarżonego T. S. uznał za winnego popełnieniazarzucanych mu czynów opisanych w punkcie I, II, III i IV części wstępnejwyroku, to jest przestępstw z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk wzw, z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk i za to, dodatkowo przyjmując, żeprzestępstw tych oskarżony dopuścił się działając w podobny sposób, wkrótkich odstępach czasu, na podstawie art. 286§1 kk wzw. z art. 11§3 kkw zw. z art. 91§1 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu)miesięcy pozbawienia wolności i na podstawie art. 33§2 kk wymierzył mukarę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny określając wysokośćstawki dziennej na 20 (dwadzieścia) złotych,-

IV.  oskarżonego T. Ł. uznał za winnego popełnieniazarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, tojest przestępstwa z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art.11 §3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,-

V.  oskarżonego K. Z. uznał za winnego popełnieniazarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, tojest przestępstwa z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art.11 §3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i napodstawie art. 33§2 kk wymierzył mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawekdziennych grzywny określając wysokość stawki dziennej na 20(dwadzieścia) złotych,-

VI.  oskarżonego P. Z. uznał za winnego popełnienia zarzucanegomu czynu opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku, to jest przestępstwa z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i na podstawie art. 33§2 kk wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny określając wysokość stawki dziennej na 20 (dwadzieścia) złotych,-

VII.  oskarżonego Ł. J. uznał za winnego popełnieniazarzucanego mu czynu opisanego w punkcie V części wstępnej wyroku, tojest przestępstw z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art.11 §2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art.11 §3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i napodstawie art. 33§2 kk wymierzył mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawekdziennych grzywny określając wysokość stawki dziennej na 20(dwadzieścia) złotych,-

VIII.  oskarżonego W. N. uznał za winnego popełnieniazarzucanego mu czynu opisanego w punkcie IX części wstępnej wyroku, tojest przestępstwa z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art.11 §3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i napodstawie art. 33§2 kk wymierza mu karę 50 (pięćdziesięciu) stawekdziennych grzywny określając wysokość stawki dziennej na 20(dwadzieścia) złotych, -

IX.  oskarżonego J. S. uznał za winnego popełnienia zarzucanegomu czynu opisanego w punkcie X części wstępnej wyroku, to jestprzestępstwa z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art.11§3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,-

X.  oskarżonego G. W. uznał za winnego popełnieniazarzucanego mu czynu opisanego w punkcie XI części wstępnej wyroku, tojest przestępstwa z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art.11 §2 kk w zw. żart. 12 kk w zw. żart. 64§1 kk w zw. ż art. 31 §2 kk i za to na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,-

XI.  na podstawie art. 91 §2 kk połączył orzeczone wobec oskarżonego P. F. w punkcie I i II wyroku kary pozbawienia wolności i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,-

XII.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego T. S. w punkcie III wyroku karyokres próby wynoszący 3 (trzy) lata,-

XIII.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego T. Ł. w punkcie IV wyroku karypozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3(trzy) lata,-

XIV.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego K. Z. w punkcie V wyroku karypozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3(trzy) lata,-

XV.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego P. Z. w punkcie VI wyroku kary pozbawieniawolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata,-

XVI.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego Ł. J. w punkcie VII wyroku karypozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4(cztery) lata,-

XVII.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego W. N. w punkcie VIII wyroku karypozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3(trzy) lata,-

XVIII.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego J. S. w punkcie IX wyroku kary pozbawieniawolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat,-

XIX.  na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonejwobec oskarżonego G. W. w punkcie X wyroku karypozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 4(cztery) lata,-

XX.  na podstawie art. 73§1 kk oddał oskarżonych G. W., J. S. i Ł. J. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,-

XXI.  na podstawie art. 63§1 kk zaliczył oskarżonemu J. S. napoczet orzeczonej w punkcie IX wyroku kary pozbawienia wolności okresjego tymczasowego aresztowania od dnia 17 sierpnia 2012 roku do dnia25 września 2012 roku,-

XXII.  na podstawie art. 63§1 kk zaliczył oskarżonemu G. W. na poczet orzeczonej w punkcie X wyroku karypozbawienia wolności okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 17sierpnia 2012 roku do dnia 25 września 2012 roku,-

XXIII.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. B.1608,84złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej G. W.z urzędu w toku postępowaniaprzygotowawczego i przed sądem I instancji,-

XXIV.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. B.379 złotychtytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. F.z urzędu w toku postępowania przygotowawczego,-

XXV.  na podstawie art. 624§1 kpk zwolnił oskarżonych T. Ł., J. S. i G. W. od obowiązku zapłaty narzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, zaliczając wydatki poniesione wsprawie tych oskarżonych na rachunek tegoż Skarbu Państwa,-

XXVI.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego P. F., narzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, to jest w kwocie 700złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49,poz. 223 z późn. zm.) wymierzył mu opłatę w wysokości 1000 złotych,-

XXVII.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego T. S., narzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, to jest w kwocie 500złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49,poz. 223 z późn. zm.) wymierzył mu opłatę w wysokości 500 złotych,-

XXVIII.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego K. Z. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, to jest wkwocie 500 złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art.3 ust.1ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) wymierza mu opłatę w wysokości 380 złotych;

XXIX.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego P. Z. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, to jest w kwocie 500 złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49,poz. 223 z późn. zm.) wymierzył mu opłatę w wysokości 380 złotych,-

XXX.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego Ł. J. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, to jest w kwocie 500złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) wymierza mu opłatę w wysokości 380 złotych,-

XXXI.  na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego W. N. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, to jest w kwocie 500 złotych oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U z 1983 r., Nr 49,poz. 223 z późn. zm.) wymierzył mu opłatę w wysokości 380 złotych,

Z wyrokiem tym nie pogodzili się:

- oskarżony P. F.w całości.

- prokurator w części orzeczenia o karze wymierzonej oskarżonemu J. S..

Apelujący imieniem oskarżonego P. F. obrońca zaskarżając wyrok w pkt. I, II, XI i XXVI części dyspozytywnej wyroku na podstawie art. 427§2 kpk oraz art. 438 pkt 2 kpk wyrokowi powyższemu zarzucił:

-

naruszenie prawa procesowego, tj. art. 2§2 kpk, art. 4 kpk , art. 7 kpk w związku z art. 410 kpk i art. 424§1 pkt 1 kpk poprzez nie wskazanie czym kierował się Sąd I instancji odmawiając waloru wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego oraz zeznaniom świadka W. G., a nadając ten walor zeznaniom współoskarżonych, która to obraza przepisów postępowania miała wpływ na treść orzeczenia, albowiem skutkowała błędem w ustaleniach faktycznych polegającym na przyjęciu, iż oskarżony P. F.dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu.

Nadto, wyłącznie z ostrożności procesowej skarżący obrońca na podstawie art. 427§2 kpk oraz art. 438 pkt 3 kpk orzeczeniu zarzucił:

-

błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, iż tylko tak surowa kara, jaka została oskarżonemu wymierzona przez Sąd I instancji oraz bez dobrodziejstwa warunkowego jej zawieszenia jest w stanie spełnić swoje cele, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prowadzi do wniosku odmiennego, który to błąd miał wpływ na treść orzeczenia, albowiem skutkował wymierzeniem oskarżonemu zbyt surowej kary.

Mając na względzie powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od dokonania przypisanego mu czynu, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, a z ostrożności procesowej o wymierzenie oskarżonemu łagodniejszej kary z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Prokurator zaś na zasadzie art. 425§1 i 2 kpk i art. 444 kpk zaskarżył wyrok na niekorzyść oskarżonego J. S. w części dotyczącej orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania wobec niego kary.

Powołując się przepisy art. 427§1 i 2 kpk i art. 437 pkt 1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 3 kpk orzeczeniu temu zarzucił:

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, a mający wpływ na jego treść wynikający z niesłusznego przyjęcia przez Sąd I instancji, iż w stosunku do oskarżonego J. S. można przyjąć pozytywną prognozę kryminologiczną uzasadniającą warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy jego dotychczasowy sposób życia, a zwłaszcza jego wielokrotna karalność w tym za przestępstwa przeciwko mieniu oraz nieskuteczność uprzednio stosowanych wobec niego środków probacyjnych przemawiają za uznaniem, że nie zasługuje on na zastosowanie wobec niego dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie wobec oskarżonego J. S. za przypisany mu w pkt IX części dyspozytywnej wyroku czyn z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk kary jednego roku pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jedynie apelacji obrońcy oskarżonego słuszności odmówić nie sposób. Sąd Rejonowy z rażącą obrazą art. 424 §1 kpk, art. 410 kpk i art. 7 kpk ustalenia faktyczne w zakresie sprawstwa oskarżonego P. F. przedstawił wyjątkowo ogólnikowo, zaś „lapidarność” sformułowań w zakresie oceny dowodów przekroczyła już akceptowalne granice, w efekcie czego – jak to trafnie apelujący wytyka – obrona oskarżonego w apelacji nie mogła być prowadzona efektywnie. Wszak oskarżony nie przyznał się do czynów I-VI, składał wyjaśnienia, ale sąd rejonowy ocenił je jednym ogólnikowym stwierdzeniem, że stanowią nieudolną linię obrony, zaś dowody obciążające, których nie tylko nie analizował ani nawet dokładnie nie wymienił ( cyt. „ wszyscy pozostali oskarżeni”... „dokumenty zebrane w sprawie”... „zeznania świadków, którzy jednoznacznie wskazali na fałszywość i nieprawdziwość oświadczeń oskarżonych”) skwitował jako w pełni wiarygodne. Z motywów tych nie sposób wnioskować, na czym miało polegać przestępne współdziałanie oskarżonego z pozostałymi oskarżonymi (T. S., T. L., K. Z., P. Z.), na jakiej podstawie faktycznej Sąd Rejonowy ustalił po stronie oskarżonego zamiar oszustwa tj. doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a w przypadku np. czynu I-go w motywach brak nawet nazwy pokrzywdzonego banku ( k. 3 uzasadnienia).

Słusznie też podnosi apelujący gołosłowność argumentacji uzasadniającej wniosek o niewiarygodności zeznań świadka W. G., twierdzenie , że cyt.”osoba ta miała niewątpliwy udział w działaniach oskarżonego P. F., a tym samym złożona przez tego świadka relacja stanowi wyraz działania w celu uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności” przecież nie zostało oparte o konkretne ustalenia faktyczne.

Równie pobieżnie Sąd instancji odniósł się do wymiaru kary. W wyroku w pkt. II-im dyspozycji nawet nie określił wysokości kary za czyny VII i VIII cyt. „wymierza mu karę 6( sześciu) pozbawienia wolności”,(!) nie precyzując, czy chodzi o lata czy miesiące. Razi w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zupełny brak niezbędnej argumentacji w zakresie przyjętych kryteriów wymiaru poszczególnych kar jednostkowych pozbawienia wolności i grzywny oraz kary łącznej pozbawienia wolności, przez co Sąd nie wypełnił także powinności z art. 424 §2 kpk. Tu słusznie apelujący podnosi niemożność poznania motywów – jego zdaniem tak surowych - kar pozbawienia wolności, połączenia kar jednostkowych z zastosowaniem zasady kumulacji i w konsekwencji nierozważenia podstaw do ewentualnej probacji.

W motywach wyroku nie mógł się Sąd Rejonowy zdecydować, czy wedle jego ustaleń oskarżony był czy nie karany sądownie cyt.” P. F.nie był dotychczas raz karany sądownie” ( choć z zapytania o karalność na k. 1104 akt wynika przecież, że w dacie wyrokowania w rejestrze karnym nie było adnotacji o uprzedniej karalności oskarżonego).

Z tych powodów Sąd Rejonowy sprawę P. F.rozpozna ponownie, dbając o niepowielanie dotychczasowych uchybień.

Ad. apelacji prokuratora.

Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych sprawstwa i zawinienia oskarżonego J. S. co do popełnienia występku z art. 286 §1 kk i art. 270 §1 kk i art. 297 §1 kk w zw. z art. 11§1 kk i art. 12 kk, bazując głównie na wyjaśnieniach oskarżonego, w których szczerze i obszernie przyznał okoliczności tegoż przestępstwa. Ustalił także Sąd I instancji, że czynu tego oskarżony dopuścił się w warunkach uprzedniej wielokrotnej karalności sądowej. Wbrew stanowisku apelującego zgodzić się należy z poglądem, że zastosowanie wobec J. S. dobrodziejstwa probacji w rozumieniu art. 69 kk jest uzasadnione słusznym przekonaniem o zbędności orzeczenia kary izolacyjnej dla osiągnięcia celów kary. Jak to zaznaczono wyżej, oskarżony nie tylko przyznał się do sprawstwa, złożył obszerne wyjaśnienia, ale też wyraził zrozumienie naganności czynu oraz nieopłacalność powrotu do przestępstwa, tym bardziej, że był w sprawie tymczasowo aresztowany w okresie od 17.08.2012r. do 25.09.2012r. ( pkt. XXI dyspozycji wyroku). Niezależnie od powyższego, jak wynika z dowodu przeprowadzonego w postępowaniu apelacyjnym w postaci kuratorskiego wywiadu środowiskowego z dnia 18.10.2013r. , oskarżony aktualnie jest w bardzo złym stanie zdrowia, 12 marca 2013r. został dotkliwie pobity, doznał poważnego urazu czaszki oraz złamania kończyny dolnej, porusza się przy pomocy kuli i stabilizatora, oczekuje na dalsze leczenie operacyjne, ograniczył spożywanie alkoholu, aktualnie jednostka policji w miejscu zamieszkania oskarżonego nie podejmowała żadnych czynności urzędowych, w ostatnim czasie oskarżony funkcjonuje poprawnie. Wszystkie te okoliczności umacniają założoną wobec oskarżonego pozytywną prognozę kryminologiczną.

Z przytoczonych motywów należało orzec jak w wyroku.

O kosztach procesu związanych z postępowaniem odwoławczym dotyczącym apelacji prokuratora ( pkt-y II i III dyspozycji) orzeczono na podstawie art. 636 § 1 kpk w zw. z art. 632 pkt 2 kpk, stwierdzając poniesienie ich przez Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.