Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-07-01
Data orzeczenia:
1 lipca 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
1 lipca 2014
Sygnatura:
X Ka 461/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
X Wydział Karny
Przewodniczący:
Wanda Jankowska-Bebeszko
Sędziowie:
Bogusław Orzechowski
Przemysław Hałasa
Protokolant:
starszy sekretarz sądowy Michał Zborowski
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Mieniu
Podstawa prawna:
art. 288 § 1 k.k
Teza:
Przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k. chroni zatem nienaruszalność oraz zdolność do użytkowania rzeczy cudzych, do których określonemu podmiotowi przysługuje prawo własności, bądź który jest posiadaczem tych rzeczy, albo przysługują mu inne uprawnienia do rzeczy, wynikające z praw rzeczowych lub obligacyjnych. Sprawca tego przestępstwa narusza bezpośrednio zarówno dobro prawne właściciela rzeczy, jak i dobro prawne posiadacza rzeczy w dobrej wierze.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

sygn. akt X Ka 461/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : SSO Wanda Jankowska-Bebeszko

Sędziowie: SO Bogusław Orzechowski

SR (del.) Przemysław Hałasa (spr.)

Protokolant : starszy sekretarz sądowy Michał Zborowski

Prokurator: Andrzej Jóźwik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2014r.

sprawy: P. G.

oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego dla W. w W.

z dnia 31 stycznia 2014r. sygn. VIII K 528/12

orzeka

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy uznając apelację obrońcy za oczywiście bezzasadną;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. K. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu udzieloną w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów za postępowanie odwoławcze, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.