Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Elblągu z 2016-02-10
Data orzeczenia:
10 lutego 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
II K 822/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Patrycja Wojewódka
Protokolant:
sekr. staż. Paulina Karasińska
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Porządkowi Publicznemu
Podstawa prawna:
14§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art.11§3
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 822/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka

Protokolant: sekr. staż. Paulina Karasińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu – Joanny Łasińskiej

po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2016 roku

sprawy:

P. J. s. H. i E., z d. W.

ur. (...) w E.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 27.03.2015 r. w G., na lotniczym przejściu granicznym, używając podstępu, usiłował przekroczyć wbrew przepisom granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że w trakcie kontroli granicznej posłużył się jako autentycznym, uprzednio przerobionym dowodem osobistym serii (...) wydanym na dane M. S.,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 264 § 2 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

I.  oskarżonego P. J. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, tj. występku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 264 § 2 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk, na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 44 § 1 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk, orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego nr (...) przechowywanego w aktach sprawy /koperta k. 20/;

III.  na podstawie art. 44 § 2 kk, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk, orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego nr (...) przechowywanego w aktach sprawy /koperta k. 20/;

IV.  na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 1982 r. Nr 25, poz. 187 ze zm.) w zw. z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i § 14 ust. 2 pkt 3 i § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. G. kwotę 619,92 zł /sześćset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze/ brutto z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu

V.  na mocy art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych /Dz.U. z 1983 r. nr 49, poz. 223 ze. zm./ zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.