Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2015-01-23
Data orzeczenia:
23 stycznia 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
23 stycznia 2015
Sygnatura:
VII Ka 1043/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział:
VII Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Józefowska
Sędziowie:
Sławomir Brzózka
Adam Synakiewicz
Protokolant:
sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Porządkowi Publicznemu
Podstawa prawna:
art.254a kk
Teza:
Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobnie tegoż elementu.odpowiada również za kradzież.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt VII Ka 1043/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Danuta Józefowska

Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.)

SO Sławomir Brzózka

Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku sprawy

J. J.

oskarżonego o czyny z art. 254a k.k. i inne

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 11 września 2014 roku sygn. akt IV K 1089/13

1)  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

2)  zmienia zawarte w punkcie 4 postanowienie w zakresie zasądzenia wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji poprzez wskazanie, iż owo wynagrodzenie przypada adwokatowi Z. M. – likwidatorowi Kancelarii Adwokackiej adwokata K. Ł.;

3)  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Z. M. – likwidatora Kancelarii Adwokackiej adwokata K. Ł. kwotę 516,60 złotych (pięciuset szesnastu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu w postępowaniu przed sądem odwoławczym;

4)  zwalnia oskarżonego J. J. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa opłaty za postępowanie odwoławcze oraz wydatków postępowania odwoławczego, którymi obciąża Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.