Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Siedlcach z 2015-07-20
Data orzeczenia:
20 lipca 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Sygnatura:
VII K 614/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Wydział:
VII Wydział Karny
Przewodniczący:
Małgorzata Semeniuk
Protokolant:
sekr. sąd. Ignacy Symanowicz
Hasła tematyczne:
Przestępstwo
Podstawa prawna:
art. 207 § 1 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

  Sygn. akt VII K 614/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2015 roku .

Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Małgorzata Semeniuk

Protokolant : sekr. sąd. Ignacy Symanowicz

w obecności prokuratora : Patrycji Klimiuk

Po rozpoznani na rozprawach w dniu :26. 02. 27. 04. 13.07. 2015 roku w S.

Sprawy : W. K. syna J. i S. z domu K.

urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego o to ,że :

I. W okresie od kwietnia 2014 roku do 24 sierpnia 2014 roku w miejscowości N. gm. S. woj. (...) znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoja żoną A. K. w ten sposób ,że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury, podczas których wyzywał ją słowami wulgarnymi i obelżywymi , popychał , wyganiał z domu, groził pozbawieniem życia , szarpał za ubranie, uderzał pięściami i kopal nogami po całym ciele a w dniu 09 sierpnia , poprzez uderzanie pięściami po ramionach i kopiąc po nogach i głowie spowodował u A. K. obrażenia ciała w postaci sińców w obrębie ramienia prawego oraz sińców w obrębie uda prawego , także w dniu 24 sierpnia 2014 roku szarpał ją za ubranie , popychał , uderzył pięścią w twarz i kopal nogami po całym ciele , które to obrażenia należą do kategorii lekkich i powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający dni siedem a okres leczenia i rehabilitacji nie przekroczy sześciu miesięcy

Tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk.

II. W dniu 24 sierpnia 2014 roku w m. W. gm S. woj. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia złotego pierścionka i złotej obrączki o łącznej wartości nie mniejszej niż 450 zł na szkodę A. K.

Tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

ORZEKA:

1.  Oskarżonego W. K. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu z pkt I a.o wyczerpującego dyspozycję art. 207 § 1 kk w zw z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. i za czyn ten na podstawie art. 207 § 1 kk w zw z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 1/ jednego/ roku pozbawienia wolności.

2.  Oskarżonego W. K. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu z pkt II a.o wyczerpującego dyspozycję art. 278 § 1 kk i za czyn ten na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 4/ czterech/ miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk orzeczone jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy i wymierza karę łączną 1/ jednego/ roku i 2/ dwóch/ miesięcy pozbawienia wolności.

4.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt. 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wykonanie tak orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 3/ trzy/ lata;

5.  Na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk w okresie próby nakłada na oskarżonego obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

6.  Zasadza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. M. tytułem wynagrodzenia za obronę sprawowana z urzędu kwotę 535,36 złotych/ w tym podatek VAT w kwocie 99, 36 złotych/ .

7.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 180/ sto osiemdziesiąt/ złotych tytułem opłaty oraz obciąża go częściowymi kosztami w kwocie 600/ sześćset// złotych, w pozostałym zakresie koszty przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 614/14

UZASADNIENIE

W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowody Sąd Rejonowy ustali następujący stan faktyczny :

A. K. mieszka wraz ze swym mężem W. K. we wsi N.. M. dwoje dzieci w wieku 5 i 7 lat. W. K. pracuje w rolnictwie u swego brata. Mieszkają we wsi w wynajętym 35-metrowym mieszkaniu.

Od kwietnia 2014 roku sytuacja w rodzinie K. uległa pogorszeniu. Oskarżony coraz częściej nadużywał alkoholu , wszczynał z żoną awantury , wyzywał ją słowami wulgarnymi i obelżywymi także w obecności dzieci, popychał , naruszał jej nietykalność cielesną, wyganiał z domu, groził pozbawieniem życia .W dniu 09 sierpnia 2014 w trakcie jednej z awantur, poprzez uderzanie pięściami po ramionach i kopiąc po nogach i głowie spowodował u A. K. obrażenia ciała w postaci sińców w obrębie ramienia prawego oraz sińców w obrębie uda prawego. Obrażenia należą do kategorii lekkich i powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres nie przekraczający dni siedem a okres leczenia i rehabilitacji nie przekroczy sześciu miesięcy.

Po zdarzeniu tym w dniu 11 sierpnia 2014 roku A. K. złożyła doniesienie na policji ,że jej mąż od kwietnia 2014 roku znęca się nad nią. Pomimo tego doniesienia W. K. nadal zachowywał się negatywnie wobec żony.

W dniu 24 sierpnia 2014 roku A. K. wraz z dwójką dzieci ok. godz. 14-ej pojechała samochodem O. (...) do pobliskiego sklepu spożywczego. Gdy wyszła ze sklepu zobaczyła ,że jej samochód uległ awarii, więc zadzwoniła po swego męża aby przyjechał i ją odholować. Mąż przyjechał ze swoim kolegą S. R., odholowali pojazd do mechanika i razem z dziećmi wracali do domu. W trakcie drogi pomiędzy małżonkami doszło do kłótni. W lesie w miejscowości W. M. K. zatrzymał samochód , wyciągnął żonę z pojazdu i pchnął ja w krzaki, następnie zaczął ją kopać , kazał jej wracać na piechotę do domu. Sytuację te obserwowały dzieci i S. R. którzy siedzieli w samochodzie. A. K. zaczęła odchodzić od samochodu ale oskarżony dogonił ją , kopał i uderzył ja pięścią w twarz. Ona w obronie uderzyła go trzymanym w ręku butem. To wywołało jeszcze większa agresję ,nadal bił ja rękami po całym ciele, po czym wziął jej torebkę ,wyrzucił wszystkie rzeczy chcąc zabrać jej telefon komórkowy ale nie znalazł go. Pośród wyrzuconych przedmiotów znalazł obrączkę złotą i pierścionek . Zabrał je mówiąc ,że je sobie sprzeda .Następnie na prośbę S. R. oboje wsiedli do samochodu, oskarżony odwiózł żonę do jej rodziców do miejscowości N.. A. K. pozostała tam dłuższy czas razem z dziećmi.

W. K. został skazany wyrokiem Sadu Rejonowego w Siedlcach z dnia 25. 06. 2013 roku za znęcanie nad żoną na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Został oddany pod dozór kuratora , ze względu na to ,ze w trybie art. 72 § 1 pkt 5 kk nałożono na oskarżonego obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

Jak wynika z dołączonych wywiadów kuratora -początkowo po wydaniu wyroku sytuacja w rodzinie oskarżonego była dobra, podjął on abstynencję W miarę upływu roku i zbliżających się miesięcy zimowych kiedy to mniej było pracy w rolnictwie ,oskarżony zaczął zachowywać się agresywnie wobec żony często też nadużywał alkoholu, tak iż zdecydowała się ona wystąpić o rozwód. Jednakże ostatecznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 21.04. 2015 roku sygn. akt I C 1233/14 oddalono powództwo A. K. o rozwód.

W. K. na rozprawie stwierdził ,że przyznaje się do zarzutu znęcania lecz był pod wpływem alkoholu i nie pamięta zdarzeń .Mógł w trakcie awantury uderzyć żonę ale nie kopal jej .Jeszcze w sierpniu 2014 roku poszedł na leczenie odwykowe , od tego czasu stara się poprawnie zachowywać, pracuje razem z bratem ,zajmuje się hodowlą i sprzedażą bydła.

Przyznał również ,że w dniu 24 sierpnia pobił żonę gdy wracali samochodem , doszło pomiędzy nimi do kłótni. Nie ukradł jej jednak pierścionka i obrączki gdyż przedmioty te cały czas leżały w samochodzie , później jego matka znalazła te przedmioty w schowku samochodowym i oddała je żonie.

Powyższe ustalenia faktyczne poczyniono w oparciu o : częściowe wyjaśnienia W. K. /k 60v-61/,zeznania A. K. /k 62,1-3, 15/, zeznania A. S. /k 21-22, 61v/, częściowe zeznania E. K. /k 61,34-34/,S. K. /k 67v-68/. Podstawa ustalenia stanu faktycznego stały się także dokumenty których wiarygodności Sąd nie kwestionował : odpisy niebieskiej kart w rodzinie A. K. /k 5-8/, zaświadczenia lekarskie dot. A. K. /k 9,18,19/, informacja o przeprowadzonych interwencjach /k 13/, opinia sądowo- lekarska M. R. /k 14/, dane o osobie /k 41/, dane o karalności /k 42/, odpis wyroku VIIK 227/13 /k 74-74/, sprawozdania kuratora /k 76-89/, odpis wyroku rozwodowego /k 90/.

Sąd zważył co następuje:

Wyjaśnienia W. K. polegają na prawdzie w tej części gdy przyznaje się on ,że co najmniej dwukrotnie uderzył swoją żonę .Jednakże jak wynika z zeznań pokrzywdzonej i potwierdzających je zaświadczeń lekarskich i opinii biegłego chirurga -zadawał on również pokrzywdzonej kopnięcia. Nie znajduje akceptacji Sądu przyjęta linia obrony oskarżonego ,że nie zabrał żonie pierścionka i obrączki. Przeczą temu zeznania A. K. .Nie ma żadnych podstaw aby odrzucić jej wersję zdarzenia. Natomiast wiarygodne są wyjaśnienia oskarżonego iż od czasu wszczęcia postępowania podjął on terapie odwykową, zachowuje się poprawnie wobec zony i dzieci. Okoliczności tej nie kwestionuje nie tylko pokrzywdzona ale i matka oskarżonego , pracownik socjalny jak i skutkowało to oddaleniem powództwa A. K. o rozwód.

W ocenie Sądu stopień społecznej szkodliwości czynu jaki zarzucono oskarżonemu jest więcej niż nieznaczny. Materiał dowodowy w sprawie głównie w postaci zeznań pokrzywdzonej poparty jest kompetentną i rzeczową opinią biegłego chirurga M. R. (2) i dowodami z dokumentów w postaci wywiadów kuratora i zapisu tzw. niebieskiej karty .

Dowody powyższe pozwoliły na uznanie ,że w przypadku W. K. jego zachowanie nie było tylko jednostkowym incydentem z 2014 roku a polegającym na spowodowaniu lekkich obrażeń ciała u pokrzywdzonej. Na przestrzeni 5 miesięcy jego zachowanie było poniżaniem osoby najbliższej, często w obecności małoletnich dzieci.

W ocenie Sądu złożenie stosownego zawiadomienia przez A. K. miało swoje podstawy, było rozpaczliwą próbą szukania pomocy państwa i jego organów w zaistniałej sytuacji w której ona sama i dwoje małych dzieci nie mogło już normalnie funkcjonować. Przez takie zachowania jak wyzwanie, groźby, naruszanie nietykalności cielesnej oskarżony wyczerpał znamiona psychicznego i fizycznego znęcania się nad żoną.

A. K. zeznała ,że mąż prawie co dzień nadużywa alkoholu . Krzyczy ,wszczyna awantury bez powodu. Najczęściej podczas kłótni bije ją wyzywa słowami wulgarnymi. W maju podczas jednak z awantur zabroila mu wyjazdu samochodem gdyż widziała ,że jest pijany. To wywołało w nim jeszcze większa agresję , porozbijał wówczas sprzęty domowe .Na początku sierpniu 2014 roku podczas awantury uderzał ja i kopał po nogach, zaś gdy wieczorem leżała już w łóżku podszedł do niej i kopnął ja w okolice ucha. Często w trakcie awantur grozi jej pozbawieniem życia a ona obawia się tych gróźb.

A. K. w swych zeznaniach opisuje przebieg zdarzeń, podaje ,że nigdy nie skaleczyła go ostrym przedmiotem ,on czasem brał do rąk żyletkę czy nóż i robił sobie rany na przedramieniu.

Świadek A. S. jest sąsiadką oskarżonego i jego żony. Sama ma sześcioro dzieci, często też udzielała pomocy czy dzieciom A. K.. Podaje ,że od kwietnia 2014 roku często słyszy iż w domu oskarżonego dochodzi do awantur. Dzieci czasem płaczą aby „tata nie bił mamy” A. K. przychodziła do niej i skarżyła się ,że w trakcie awantur mąż ja bije, pokazywała jej siniaki, mąż groził jej ,że „załatwi” ją , gdyż złoży na nią zawiadomienie i odbiorą jej dzieci. Ponadto oskarżony sam pokazywał jej ślady po ukłuciu nożem które miała mu rzekomo zrobić A. K. ,aczkolwiek świadek nie widziała w jaki sposób doznał on tych obrażeń.

Matka oskarżonego -S. K. mieszka obecnie z oskarżonym, w swych zeznaniach przedstawia raczej ocenę małżeństwa syna, twierdzi ,że widuje czasem wnuki. Świadek wyraźnie nie tylko nie chce angażować się w sytuację rodzinną syna ,ale nawet nie wie czy się rozwodzi, nie była świadkiem awantur czy negatywnego zachowania jej syna. W ocenie Sądu świadek w sposób wiarygodny podaje tylko te okoliczności które są jej wiadome , aczkolwiek czyni to bardzo niechętnie i z dystansem, zwłaszcza ,że mieszka kilka kilometrów od synowej. Natomiast jej zeznania wskazujące ,że syn został uderzony nożem przez żonę są całkowicie gołosłowne i nie poparte żadnym innym dowodem .Świadek wyraźnie w tym aspekcie chce podtrzymać linię obrony oskarżonego chociaż nie jest w stanie nawet wskazać okoliczności i czasu kiedy w ogóle takie zdarzenie miałoby nastąpić a co więcej- czy jakiekolwiek obrażenia spowodowała u niego właśnie A. K..

Świadek E. K. jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w S.. Potwierdza ona ,że na początku sierpnia 2014 zgłosił się do Ośrodka (...) , skarżąc się na żonę ,że źle sprawuje opiekę nad ich dziećmi : „podrzuca” dzieci teściom albo każe jemu się opiekować , poza tym nie gotuje obiadów i często nie wraca na noc. Dwa dni później przyszła do Ośrodka (...) i złożyła zawiadomienie ,że to mąż znęca się nad nią , zaprzeczyła zarzutom stawianym przez męża.

Świadek E. K. nie miała możliwości przeprowadzenia dalszej rozmowy z oskarżonym gdyż pojechał on na leczenie odwykowe .E. K. w swych zeznaniach zwłaszcza na rozprawie podaje głównie swoją ocenę zachowania , twierdzi ,że nie jest to znęcanie gdyż „nie ma uzależnienia jednej osoby od drugiej ,nie ma przewagi ekonomicznej i nie ma nierównowagi sił” .

W ocenie S. wprawdzie trudno nie dać jej wiary co do faktu ,że świadek przyglądała się wnioskom obojga małżonków co do udzielenia im wsparcia, natomiast Sąd zauważył ,że świadek nie tyle relacjonuje fakty co wciela się w rolę zastrzeżoną dla Sądu albowiem dokonuje „osądu” sytuacji i to nietrafnego uznając ,że pomiędzy stronami nie ma dysproporcji sił i każda stosuje przemoc. O tym ,że dysproporcja sił w małżeństwie K. istnieje świadczy to ,że z sytuacji konfliktowych w których stosowana była przemoc to pokrzywdzona A. K. wychodziła z obrażeniami ciała a nie oskarżony . Ponadto zarzuty podnoszone przez oskarżonego w obecności pracowników (...) były zdaniem Sądu bezpodstawne , bo zarzucał on żonie ,że nie opiekuje się dziećmi, w sytuacji kiedy to pokrzywdzona opieką nad dziećmi dzieliła się z nim bądź z matką aby samej załatwić inne ważne sprawy .Świadek K. zdaje się nie rozumieć- podobnie jak oskarżony, że obowiązek opieki ciąży na obojgu małżonków w równym stopniu .W związku z tym zarzuty oskarżonego pod adresem pokrzywdzonej były nieuprawnione.

W ocenie Sądu materiał dowody w sprawie w postaci zeznań pokrzywdzonej, świadka A. S. i odpisu z przeprowadzonych wywiadów kuratora potwierdzają ,że w okresie od kwietnia 2014 roku do 24 sierpnia 2014 roku W. K. stale stosował przemoc wobec żony ,czynił to w obecności dzieci, wyzywał ją, groził a przy takiej dysproporcji sił pokrzywdzona była bierną stroną stosowania przemocy w rodzinie. Pojedyncze zdarzenia składają się na obraz przestępstwa znęcania za które to był zresztą w podobnej sytuacji był skazany dwa lata temu

W ocenie Sądu zarzut kradzieży pierścionka i obrączki na szkodę A. K. został potwierdzony przede wszystkim jej zeznaniami. Niezmiennie wskazuje ona ,że w trakcie awantury w dniu 24 sierpnia 2014 roku oskarżony ostentacyjne zabrał jej z torebki precjoza, przekazał w jej obecności koledze, odmawiał kilkukrotnie zwrotu tych przedmiotów. Okoliczności dokonania tej kradzieży nie zmienia zeznanie S. K. ,która twierdzi ,że z samochodu O. (...) który stał na podwórku u niej wyjęła te przedmioty i po kilku tygodniach oddała pokrzywdzonej na jej wyraźne żądanie. Wyjaśnienie oskarżonego ,że pokrzywdzona po prostu porzuciła te przedmioty w samochodzie -jest przyjętą linią obrony i zmierza jedynie do uniknięcia odpowiedzialności karnej w sytuacji gdy sam zabrał te przedmioty pokrzywdzonej.

Sąd podziela opinię biegłego chirurga M. R. (2) odnośnie obrażeń jakich doznała A. K. w wyniku uderzenia jej przez męża. Obrażenia jakich doznała w dniu 9 sierpnia 2014 roku a potwierdzone zaświadczeniem lekarskim z dnia 11 .08. 2014 roku mogły powstać w okolicznościach podanych przez pokrzywdzoną tj. w wyniku uderzeń pięścią lub kopnięć nogą. Podobnie obrażenia jakich doznała w dniu 24 sierpnia 2014 roku mogły powstać w okolicznościach podawanych przez A. K.. W obu przypadkach obrażania te należą do kategorii lekkich i powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni.

Od kwietnia do sierpnia 2014 roku przeprowadzono w miejscu zamieszkania trzy interwencje policyjne, wszystkie odbyły się na prośbę A. K..

Mając na uwadze powyższe na względzie Sąd uznał że karą adekwatną za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk -będzie kara 1 roku pozbawienia wolności która odzwierciedli stopień społecznej szkodliwości czynu jak również będzie dla oskarżonego bodźcem dla poprawy swojego zachowania i sprawi że w przyszłości nie popełni on czynu podobnego w szczególności z nadużywaniem przemocy czy groźby bezprawnej . Natomiast za przestępstwo kradzieży Sąd wymierzył oskarżonemu niską karę 4 miesięcy pozbawienia wolności ,zaś jako karę łączną -1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności. Okolicznością łagodząca jest fakt ,że to na oskarżonym spoczywa głównie obowiązek utrzymania rodziny, jego zachowanie zaś od czasu złożenia zawiadomienia uległo poprawie i zdaniem Sądu już samo postępowanie karne było dla niego bodźcem do powstrzymywania się od dalszych ataków i agresji wobec pokrzywdzonej.

Oskarżony był dotychczas karany także za przestępstwo przeciwko rodzinie czy dwukrotnie za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, ale Sąd uznał ,że dla osiągnięcia celów kary nie jest konieczne wymierzanie kary bezwzględnej pozbawienia wolności , tym samym zasadnym jest zastosowanie dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary na 3- letni okres próby. Będzie on nadal zobowiązany do powstrzymania się od nadużywania alkoholu.

Ponadto Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania , gdyż to zmobilizuje go do podjęcia dodatkowej pracy celem pozyskania środków na uregulowanie należność.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd orzekł jak w wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.