Poniedziałek 27 maja 2019 Wydanie nr 4109
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-01-17
Data orzeczenia:
17 stycznia 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
27 lutego 2014
Sygnatura:
IV U 144/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
st. sekr. sądowy Marzena Mazurek
Hasła tematyczne:
Renta Rolnicza
Podstawa prawna:
art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Teza:
Ubezpieczona nie wykazała w postępowaniu odwoławczym, aby była całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24)

Sygn. akt IV U 144/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania E. G.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 13 grudnia 2012 r. Nr (...)

w sprawie E. G.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o prawo do renty rolniczej

oddala odwołanie

Sygn. akt IV U 144/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13.12.2012 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił wnioskodawczyni E. G. przyznania prawa do renty rolniczej, ponieważ orzeczeniem Komisji Lekarskiej kasy nie została uznana za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym i tym samym nie spełniła przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 i 2 pkt. Ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 ze zm.).

Odwołanie od tej decyzji złożyła ubezpieczona E. G., która wnosiła o jej zmianę i przyznanie prawa do renty rolniczej. W uzasadnieniu odwołania ubezpieczona opisała swoje schorzenia i złożyła wniosek o powołanie biegłych lekarzy z zakresu ortopedii i neurologii. Do odwołania dołączyła wyniki badań medycznych.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Ubezpieczona E. G. ur. (...) złożyła do pozwanego organu rentowego wniosek z dnia 26.10.2012 r. o przyznanie jej prawa do renty rolniczej. W toku postępowania orzeczniczego Komisja Lekarska Kasy rozpoznała u wnioskodawczyni następujące schorzenia: chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa z okresowym zespołem bólowym bez zaburzeń wydolności ruchowej, wole guzowate tarczycy, bóle i zawroty głowy naczyniopochodne bez objawów uszkodzenia układu nerwowego (k. 38 a.r.). W ocenie Komisji, schorzenia te nie powodują całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Orzeczenie to stało się podstawą do wydania zaskarżonej decyzji z dnia 13.12.2012 r. (k. 99 a.r.).

W toku postępowania odwoławczego Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy: ortopedy i neurologa. Biegli wymienionych specjalności po przebadaniu ubezpieczonej i po zaznajomieniu się z dokumentacją medyczną z jej dotychczasowego leczenia, zdiagnozowali u niej: okresowy zespół bólowy kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego – krzyżowego na podłożu zmian dyskopatycznych i zwyrodnieniowych bez istotnego upośledzenia sprawności ruchowej, zawroty głowy naczyniopochodne (k. 14 a.s.). Zdaniem biegłych rozpoznane schorzenia nie powodują niezdolności ubezpieczonej do pracy w gospodarstwie rolnym. Do opinii tej pisemne zastrzeżenia zgłosiła E. G., która twierdziła, że w uzasadnieniu opinii znalazły się nieścisłości w opisie badania TK głowy (k. 22). Ponadto na rozprawie oświadczyła, ze leczy się u lekarza endokrynologa (k. 24v a.s.). W związku z tym Sąd dopuścił dowód z opinii uzupełniającej biegłego endokrynologa. Biegły neurolog w opinii uzupełniającej szczegółowo odniosła się do badania TK głowy oraz badania USG tt domózgowych z dnia 25.10.2010 r. Biegła stwierdziła, iż pierwsze z wymienionych badań nie daje podstawy do oceny , iż u opiniowanej występuje istotne ogniskowe uszkodzenie mózgu. Z kolei badanie USG wykazało, że stwierdzone zmiany miażdżycowe tętnic domózgowych nie powoduje istotnych hemodynamicznie zaburzeń przepływu. Odnośnie kręgosłupa, stan kliniczny, zdaniem biegłej nie powoduje całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. W konkluzji podtrzymała pierwotną opinię co do stwierdzonych schorzeń (k. 35 a.s.). Z kolei biegły lekarz endokrynolog, rozpoznał u E. G. wole guzowate obojętne. Badanie USG tarczycy potwierdza, że wole są w okresie entyreozy i z związku z tym nie powoduje całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (k. 40 a.s.).

Ubezpieczona wniosła do opinii tych biegłych kolejne zastrzeżenia twierdząc, że opinia uzupełniająca neurologa nie odnosi się do jej uwag, zaś opinia endokrynologa nie została wynikiem badania lekarskiego (k. 47 a.s.).

Na rozprawie ubezpieczona popierała odwołanie i złożyła wniosek o powołanie biegłego neurochirurga (k. 53). Pełnomocnik KRUS wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy oddalił ten wniosek dowodowy uznając, że opinia biegłego neurologa wywołana w sprawie jest wyczerpująca i miarodajna. Biegła ta szczegółowo opisała wyniki badań, które zostały złożone przez E. G. i dokonała oceny jednoznacznie stwierdzając, że schorzenia te nie powodują całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Wywoływanie kolejnej opinii w zakresie neurologicznym jest zbędne. Podobnie niezasadne były zarzuty ubezpieczonej do opinii biegłego endokrynologa. W opinii tej biegły stawiając diagnozę powołał się na badanie USG tarczycy, które to badanie wykazało wole guzowate obojętne, nie wymagające obecnie leczenia, a jedynie obserwacji. Zatem zarzut wnioskodawczyni co do tej opinii należało uznać za gołosłowny.

Zdaniem Sądu Okręgowego, wywołane opinie biegłych jednoznacznie wskazują, ze schorzenia które zdiagnozowano u E. G. nie powodują u niej całkowitej niezdolności do pracy.

W świetle art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 5 cyt. wyżej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednym z warunków uzyskania prawa do renty rolniczej jest stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy u osoby, która ubiega się o to świadczenie. Ubezpieczona E. G. nie spełniła tego warunku i dlatego też, Sąd z mocy art. 477 14§1 kpc orzekł o oddaleniu odwołania.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.