Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2014-10-10
Data orzeczenia:
10 października 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
4 grudnia 2014
Sygnatura:
I C 1022/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Mirosława Kurek-Będkowska
Protokolant:
Beata Olewińska
Hasła tematyczne:
Skarga Pauliańska
Podstawa prawna:
art. 527§1 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt I C 1022/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2014 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Mirosława Kurek-Będkowska

Protokolant: Beata Olewińska

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2014 roku w Dzierżoniowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przeciwko E. K.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

I.  uznaje za bezskuteczną w stosunku do strony powodowej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w S.umowę darowizny udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności działki gruntu numer (...)o powierzchni 0,6999 ha zabudowanej domem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, położonej we wsi P.przy ulicy (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą KW (...), zawartą w dniu 15 listopada 2010 roku pomiędzy B. D.i pozwaną E. K., w formie aktu notarialnego, w Kancelarii Notarialnej w D.przed notariuszem L. B., Repertorium A nr (...), oraz nakazuje pozwanej E. K., aby zezwoliła stronie powodowej (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w S.na przeprowadzenie egzekucji z opisanego powyżej udziału w nieruchomości w celu zaspokojenia jej należności objętej prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Lublinie wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 08 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt XVI Nc-e (...)zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie o sygn. akt I Co (...)oraz związanych z tym kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku H. S.w sprawie o sygn. akt Km (...)i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie M. M.w sprawie o sygn. akt Km (...);

II.  zasądza od pozwanej E. K. na rzecz strony powodowej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 1 017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na rzecz radcy prawnego A. L. z Kancelarii Radcy Prawnego w D. kwotę 738 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.