Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-12-17
Data orzeczenia:
17 grudnia 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
17 grudnia 2014
Sygnatura:
III Ca 1162/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Świerczyński
Sędziowie:
Bożena Rządzińska
Renata Jagura
Protokolant:
Łukasz Wiktorski
Hasła tematyczne:
Spółka
Podstawa prawna:
art. 3531 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1162/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR (del.) Renata Jagura

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 17grudnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy

z powództwa R. D.

przeciwko J. Z.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 8 maja 2014 roku, sygn. akt I C 320/12

1.  z apelacji pozwanego zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, że obniża zasądzoną kwotę 24405,29 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) do kwoty 17118,92 zł (siedemnaście tysięcy sto osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);

2.  w pozostałej części oddala apelację pozwanego;

3.  oddala apelację powoda;

4.  zasądza od R. D. na rzecz J. Z. kwotę 1086, 30 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.