Poniedziałek 15 października 2018 Wydanie nr 3885
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-04-29
Data orzeczenia:
29 kwietnia 2016
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
2 czerwca 2016
Sygnatura:
II C 424/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
SSO Dorota Liczberska Dębska
Hasła tematyczne:
Szkoda Na Osobie
Podstawa prawna:
art. 445, art. 444 kc, art. 822 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt II C 424/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w osobie S.S.O. Doroty Liczberskiej – Dębskiej

protokolant Kinga Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa L. G.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę kwoty 144.828,67 zł

1.  zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz L. G. kwoty:

a)  112.200 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od kwoty 37.200 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) od 6 marca 2012 roku, od kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) od 1 listopada 2012 roku i od kwoty 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) od 16 lipca 2015 roku do dnia zapłaty,

b)  6.155,67 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 listopada 2012 roku do dnia zapłaty,

c)  3.112,70 zł (trzy tysiące sto dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

2.  ustala, że (...) S.A. w W. odpowiada wobec L. G. za skutki wypadku z 4 listopada 2011 roku, jakie wystąpić mogą u poszkodowanej w przyszłości;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 5.537,50 zł (pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów od uwzględnionej części powództwa;

5.  nakazuje ściągnąć od L. G., z zasądzonego roszczenia, na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.215,56 zł (jeden tysiąc dwieście piętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów procesu od oddalonej części powództwa;

6.  nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi tytułem niewykorzystanych zaliczek:

a)  (...) S.A. w W. kwotę 94,85 zł (dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy) z zaliczki wpłaconej 18 sierpnia 2015 roku,

b)  L. G. kwotę 155,09 zł (sto pięćdziesiąt pięć złotych dziewięć groszy) z zaliczki wpłaconej 28 kwietnia 2015 roku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.