Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Toruniu z 2015-05-21
Data orzeczenia:
21 maja 2015
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
21 maja 2015
Sygnatura:
IX Ka 347/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Toruniu
Wydział:
IX Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Mirosław Wiśniewski
Sędziowie:
Andrzej Walenta
Aleksandra Nowicka
Protokolant:
stażysta Marzena Chojnacka
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania ,  Przestępstwo Przeciwko Bezpieczeństwu W Komunikacji
Podstawa prawna:
art. 178a § 1 i 4 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IX Ka 347/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Toruniu IX Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Mirosław Wiśniewski (spr.)

Sędziowie SSO Andrzej Walenta

SSO Aleksandra Nowicka

Protokolant stażysta Marzena Chojnacka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu Marzenny Mikołajczak

po rozpoznaniu n posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 roku

sprawy M. W. oskarżonego o przestępstwo z art. 178 a § 1 i 4 kk

na skutek apelację wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 13 stycznia 2015 roku sygn. akt II K 1320/14

I.  uchyla zaskarżony wyrok i umarza postępowanie karne w stosunku do oskarżonego M. W.;

II.  kosztami procesu za obie instancje obciążyć Skarb Państwa.

Sygn. akt IX Ka 347/15

UZASADNIENIE

M. W. został oskarżony o to, że:

w dniu 15 września 2014 r. o godz. 22:00 w T. ul.(...) kierował po drodze publicznej pojazdem mechanicznym marki P. (...) o nr rej.(...) będąc w stanie nietrzeźwości, mając podczas I badania urządzeniem (...)o godz. 22:27 wynik 0,30 mg/l, II badanie o godz. 22;42 wynik 0,30 mg/l, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a § 1 i 4 kk

Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem zaocznym z dnia 13 stycznia 2015 r. (sygn. akt IIK 1320/14):

I.  Uznał oskarżonego M. W. za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, tj. występku z art. 178a § 1 i 4 kk i za to na mocy art. 178a § 4 kk wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności

II.  Na mocy art. 42 § 2 kk orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat;

III.  Na mocy art. 49 § 2 kk orzekł środek karny w postaci obowiązku świadczenia pieniężnego w kwocie 1.000 (jednego tysiąca) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  Zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu) kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych tytułem opłaty sądowej i obciążył go wydatkami w wysokości 70 (siedemdziesięciu) złotych.

Od powyższego wyroku apelację wniósł obrońca oskarżonego, zaskarżając go w całości na jego korzyść.

Obrońca zgłosił w przedmiotowej sprawie nowy fakt w postaci zgonu oskarżonego, który nastąpił w dniu 11 kwietnia 2015 roku.

W związku z powyższym wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i umorzenie postępowania

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy mając na uwadze ujawniony w apelacji nowy fakt w postaci zgonu oskarżonego, orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku w całości i umorzyć postępowanie karne w stosunku do oskarżonego

Sąd odwoławczy orzekł powyższe na podstawie art. 439 § 1 pkt 9 kpk zw. z art. 17 § 1 pkt 5 kpk, który stanowi, że niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone posiedzenie, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 kpk. Punkt 5 wskazanego artykułu stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy oskarżony zmarł.

Ponadto, na podstawie art. 634 kpk w zw. z art. 632 pkt 2 kpk, , sąd odwoławczy kosztami procesu za obie instancje obciążył Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.