Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2016-06-30
Data orzeczenia:
30 czerwca 2016
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Sygnatura:
VI C 1388/16
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Barbara Syta
Protokolant:
Agnieszka Łomińska
Hasła tematyczne:
Umowa
Podstawa prawna:
art 750 k.c., art. 734 k.c.
Teza:
Nieuczestniczenie w zajęciach dydaktycznych przy braku wypowiedzenia zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych jako przesłanka do obowiązku uiszczenia opłat wynikających z umowy
Powołane przepisy:

Sygn. akt VI C 1388/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Syta

Protokolant: Agnieszka Łomińska

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 roku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko M. D.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1354,00 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: od kwoty 718,00 (siedemset osiemnaście) złotych od dnia 25 czerwca 2015 roku do daty niniejszego wyroku, od kwoty 159 (sto pięćdziesiąt dziewięć) złotych od dnia 06 marca 2015 roku do daty niniejszego wyroku, od kwoty 159 (sto pięćdziesiąt dziewięć) złotych od dnia 06 kwietnia 2015 roku do daty niniejszego wyroku, od kwoty 159 (sto pięćdziesiąt dziewięć) złotych od dnia 06 maja 2015 roku do daty niniejszego wyroku, od kwoty 159 (sto pięćdziesiąt dziewięć) złotych od dnia 06 czerwca 2015 roku do daty niniejszego wyroku;

2.  należność zasądzoną w pkt 1 niniejszego wyroku rozkłada na 12 (dwanaście) równych rat w kwocie po 112,84 (sto dwanaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze) złotych każda płatna do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego po tym, w którym wyrok się uprawomocni wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od każdego uchybionego terminu płatności poszczególnych rat do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

4.  zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 600,00 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w pozostałym zakresie odstępuje od obciążania pozwanej kosztami procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.