Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie z 2015-08-06
Data orzeczenia:
18 czerwca 2015
Data publikacji:
15 listopada 2017
Sygnatura:
V GC 1285/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Wydział:
V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Marta Gruba
Protokolant:
St. sekr. sądowy Bożena Grabowska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V GC 1285/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Marta Gruba

Protokolant:

St. sekr. sądowy Bożena Grabowska

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie, sprawy z powództwa: Ł. W.

przeciwko: Restauracje (...) R. W. ,M. K. Sp. j. w R.

I.  o zapłatę kwoty 2847,45 zł

1.  zasądza od pozwanego Restauracje (...) R. W. ,M. K. Sp. j. w R. na rzecz powoda Ł. W. kwotę 2 847,45 zł (dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 14 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem kosztów sądowych i kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

II.  o zapłatę kwoty 2847,45 zł

1.  zasądza od pozwanego Restauracje (...) R. W. ,M. K. Sp. j. w R. na rzecz powoda Ł. W. kwotę 2 847,45 zł (dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem kosztów sądowych i kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

VGC 1285/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 18.06.2015r.

Powód Ł. W. pozwem z 7.07.2014r. wniósł o zasądzenie od pozwanego RESTAURACJE (...) R. W. M. K. sp.j. w R. kwoty 2847,45zł z odsetkami ustawowymi od 14.03.2013r . Na uzasadnienie podał, że pozwany nie zapłacił za zamówione druki Menu W i Menu A4.

Powód Ł. W. pozwem z 30.06.2014r. wniósł o zasądzenie od pozwanego RESTAURACJE (...) R. W. M. K. sp.j. w R. kwoty 2847,45zł z odsetkami ustawowymi od 9.03.2013r . Na uzasadnienie podał, że pozwany nie zapłacił za zamówione druki Menu R i Menu A4.

Pozwany w sprzeciwach od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództw. Na uzasadnienie podał, że pozwana zawsze zamawiała druk Menu R w ilości 100sztuk i w związku z tym faktury zostały nieprawidłowo wystawione. Zaprzeczył by towar został odebrany przez uprawnionego przedstawiciela oraz aby faktura została podpisana.

Sąd połączył sprawy.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód wykonał dla pozwanego na zamówienie dla restauracji we W. i w R. druki menu po 200 sztuk dla każdej restauracji i druki A4 po 5000sztuk dla każdej restauracji. Zamówienie zostało wykonane i dostarczone, odebrane przez osoby pracujące dla pozwanej bez zastrzeżeń. Nie zostały zwrócone. Powód oczekiwał na płatność na prośbę strony pozwanej ,która deklarowała wpłatę z opóźnieniem z uwagi na problemy finansowe. Pozwany nie zapłacił należności.

Dowody: faktury k. 24,48, list przewozowy k. 17,wz k. 18,19,46,47 korespondencja mailowa k. 20-23,zezn. św. B. Z. k. 100-101, M. J. k. 294, zeznania powoda k. 296.

Powyższe okoliczności Sąd ustalił na podstawie powołanych w uzasadnieniu dowodów. Autentyczność dowodów z dokumentów nie była podważona. Świadkowie nie dokonywali osobiście zamówień dlatego ich zeznania co do ilości nie mogą być tu decydujące.

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 627kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Powód na ustne zamówienie strony pozwanej wykonał druki za które dochodzi zapłaty. Powyższe zostały dostarczone, odebrane przez osoby pracujące dla pozwanej spółki. Nic nie zwrócono. Pozwany w obydwu sprzeciwach zarzuca zamówienie druku Menu R w ilości 100sztuk, czyli dla restauracji w R., nie składa takiego zarzutu do druku Menu W, czyli dla W..

Za stronę pozwaną nikt nie składał zeznań. Zeznania powoda co do okoliczności zamówienia są jasne ,konkretne , wiarygodne. Poparte są faktami dostawy, braku zwrotu, prośbami o prolongatę terminu.

Wobec powyższego należało zsądzić należności zgodnie z pozwami. O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 98kpc.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.