Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-12-22
Data orzeczenia:
22 grudnia 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
22 grudnia 2015
Sygnatura:
V Ka 1216/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
V Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Dariusz Głowacki
Protokolant:
sekr. sąd. Grzegorz Janakowski
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930)

  Sygn. akt V Ka 1216/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia S.O. Dariusz Głowacki

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale oskarżyciela publicznego Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w osobie pełnomocnika M. W.

oraz prokuratora Jolanty Skowrońskiej

po rozpoznaniu dnia 9 grudnia 2015 roku w Ł.

sprawy W. Z., syna D. i K. z domu M., urodzonego (...) w Ł.,

oraz J. B., syna K. i H. z domu W., urodzonego (...) w Ł.,

oskarżonych o czyn z art. 56 § 2 k.k.s. inne

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego J. B. oraz oskarżonego W. Z.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 3 czerwca 2015 roku sygn. akt III K 94/15

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 4 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że łagodzi orzeczoną karę grzywny wobec oskarżonego J. B. do 125 (stu dwudziestu pięciu) stawek dziennych grzywny;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. W. kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu J. B. w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych za drugą instancję.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.