Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-05-21
Data orzeczenia:
21 maja 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
VIII K 358/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
VIII Wydział Karny
Przewodniczący:
Małgorzata Lewczuk
Protokolant:
Magdalena Rucińska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt. VIII K 358/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Lewczuk

Protokolant: Magdalena Rucińska

przy udziale Prokuratora Ewy Budny, U. T., J. W., M. W.

po rozpoznaniu rozprawie w dniach 13 sierpnia 2014 r., 12 września 2014 r., 16 października 2014 r. oraz 14 maja 2015 r.

sprawy przeciwko

J. M., s. H. i D. z d. K., ur. (...) w W.

oskarżonemu o to, że

w dniu 23 czerwca 2003 r. w W. przy ul. (...) w Inspektoracie nr 7 należącym do I Oddziału ZUS złożył wniosek o rentę z tytułu niepełnosprawności, do którego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania świadczenia w większym wymiarze niż należne dołączył podrobione świadectwa pracy z (...) sp. z o.o., R. (...)-(...) W., ul. (...), Business (...) sp. z o.o. (...)-(...) W., ul. (...), Spółdzielnia (...) (...)-(...) W. ul. (...) oraz (...) (...)-(...) W. al. (...), czym doprowadził ZUS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 18 575,59 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

orzeka

I.  Ustalając, że oskarżony J. M. w dniu 23 czerwca 2003 r. w W. przy ul. (...) użył jako autentycznych podrobionych dokumentów w postaci świadectw pracy z (...) sp. z o.o. w W. z dnia 23 grudnia 1996 r., Business (...) sp. z o.o. w W. z dnia 31 grudnia 1998 r. oraz S. (...) (...)„ (...)” w W. z dnia 31 stycznia 1980 r. i 31 marca 1993 r. składając je w I.nr 7 I O. Z. U. S.wraz z wnioskiem o rentę z tytułu niepełnosprawności, co stanowi wypadek mniejszej wagi z art. 270 § 1 k.k. w zw. 270 § 2a k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. postępowanie przeciwko J. M. umarza;

II.  Zasądza na rzecz adw. R. J. kwotę 1.224 (tysiąc dwieście dwadzieścia cztery) złote powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

III.  Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.