Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-01-30
Data orzeczenia:
30 stycznia 2014
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
I C 481/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sokółce
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Daniel Czech
Protokolant:
st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel
Hasła tematyczne:
Waloryzacja
Podstawa prawna:
art. 358 1§ 3 k.c.
Teza:
Odnośnie przesłanki istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza to zdaniem Sądu okoliczności wykazane przez stronę powodową w pozwie, a dotyczące wzrostu wartości przeciętnego wynagrodzenia w kraju w okresie od chwili wpłacenia kaucji mieszkaniowej do momentu waloryzacji uzasadniają jej spełnienie. Ponadto, należy mieć również na względzie fakt dokonanej w roku 1995 denominacji złotego w stosunku 10000:1, co pociągało za sobą znaczną utratę wartości ówcześnie spełnionego tytułem kaucji świadczenia, którego zwrot po denominacji wyniósłby 0,38 zł. Stąd też zdaniem Sądu świadczenie podlegające zwrotowi na rzecz powodów Grażyny i Stanisława Sacharzewskich winno zostać zwaloryzowane.
Powołane przepisy:

Sygn. akt IC (...)/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący: SSR Daniel Czech

Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel

po rozpoznaniu dnia 30 stycznia 2014 r. w S. na rozprawie

sprawy z powództwa G. S. i S. S.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z o.o. w B.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) spółki z o.o. w B., na rzecz powodów G. S. i S. S. solidarnie kwotę 2100,83 złotych (dwa tysiące sto złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wysokości 13% od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, z uwzględnieniem dalszych zmian wysokości ustawowych odsetek,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  tytułem kosztów procesu zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) spółki z o.o. w B. na rzecz powodów G. S. i S. S. solidarnie kwotę 745,00 złotych, w tym kwotę 600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.