Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-05
Data orzeczenia:
5 maja 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
5 maja 2014
Sygnatura:
III Ca 1605/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Kępa
Sędziowie:
Izabela Wawrzynkiewicz
Wioletta Sychniak
Protokolant:
Łukasz Wiktorski
Hasła tematyczne:
Waloryzacja
Podstawa prawna:
art. 358 1 § 3 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1605/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2014 r. w Łodzi

sprawy z powództwa J. P.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II C 1178/11

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: w miejsce zasądzonej w punkcie 1 kwoty 7 720 złotych tytułem renty za okres od maja 2011 roku do grudnia 2011 roku zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19 300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) złotych tytułem renty za okres od maja 2011 roku do sierpnia 2013 roku z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty, a w punkcie 2 rentę miesięczną w kwocie 965 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych, płatną do dnia 10 – go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności poszczególnych rat zasądza poczynając od 1 września 2013 roku;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) SA w W. na rzecz J. P. 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.