Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-10-23
Data orzeczenia:
23 października 2014
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
23 października 2014
Sygnatura:
III Ca 751/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Kępa
Sędziowie:
Bożena Rządzińska
Bartosz Lewandowski
Protokolant:
Monika Bura
Hasła tematyczne:
Waloryzacja
Podstawa prawna:
art. 3581 k.c.
Powołane przepisy:

Sygnatura akt III Ca 751/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie SO Bożena Rządzińska

SR Bartosz Lewandowski

Protokolant : Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Z. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 11 marca 2014 roku

sygn. akt III C 1070/13

I/. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. K. kwotę po 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych miesięcznie tytułem zwaloryzowanej renty umownej, za okres od 1 maja 2012 roku i na przyszłość, płatną do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu pozwanemu kosztów postępowania;

II/. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III/. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. K. kwotę 162 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.