Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-08-04
Data orzeczenia:
4 sierpnia 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
4 sierpnia 2014
Sygnatura:
III Ca 1123/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Barbara Pięcek
Hasła tematyczne:
Weksel
Podstawa prawna:
art. 10, art. 17 pr. wekslowego
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1123/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Barbara Pięcek

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2014 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. K. i G. O. – wspólników spółki cywilnej (...) z siedzibą w Ł.

przeciwko P. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi

z dnia 24 marca 2014 roku, sygn. akt XVIII C 4995/13

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) w punkcie 1. zasądzoną kwotę 654,47 złotych podwyższa do kwoty 954,47 zł. (dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 47/100 );

b) uchyla punkt 2;

c) punktowi 3. nadaje numer 2. i brzmienie: nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności;

d) w punkcie 4., któremu nadaje numer 3. kwotę 155,50 zł kosztów procesu podwyższa do kwoty 227 (dwieście dwadzieścia siedem) złotych;

II. zasądza od A. K. na rzecz M. K. i G. O. wspólników spółki cywilnej (...) z siedzibą w Ł. kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.