Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-09-02
Data orzeczenia:
2 września 2014
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
2 września 2014
Sygnatura:
III Ca 452/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Elżbieta Gawryszczak
Sędziowie:
Wojciech Borten
Kinga Grzegorczyk
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Wspólnota Mieszkaniowa
Podstawa prawna:
art. 17 ustawy o własności lokali art. 370 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 452/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie:

SO Wojciech Borten

SR Kinga Grzegorczyk

Protokolant:

Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2014 roku w Łodzi

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w Ł.

przeciwko Gminie M. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 roku

sygn. akt II C 565/13

I.  zmienić zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Gminy M. Ł. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy (...) kwotę (...),33 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden 33/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 lipca 2013 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od Gminy M. Ł. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy (...) kwotę 766 (siedemset sześćdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

II.  zasądza od Gminy M. Ł. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w Ł. na rzecz kwotę 449 (czterysta czterdzieści dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.