Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2016-06-16
Data orzeczenia:
16 czerwca 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
16 czerwca 2016
Sygnatura:
II AKa 138/16
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Tadeusz Kiełbowicz
Sędziowie:
do Edyta Gajgał
Andrzej Kot
Protokolant:
Anna Czarniecka
Hasła tematyczne:
Wymiar Kary
Podstawa prawna:
art. 37 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt II AKa 138/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Tadeusz Kiełbowicz

Sędziowie: SSA Andrzej Kot (spr.)

SSO del. do SA Edyta Gajgał

Protokolant: Anna Czarniecka

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki – Wschód Macieja Nitry

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r.

sprawy P. U.

oskarżonego o czyn z art. 13 § 1 kk w związku z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 165 § 1 pkt 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk

i A. D.

oskarżonego o czyn z art. 165 § 1 pkt 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk i art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 3 lutego 2016 r. sygn. akt III K 126/15

I.  zmienia zaskarżony w yrok wobec oskarżonego A. D. w ten sposób, że:

1)  za przypisane mu w punkcie I przestępstwo z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 165 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, na podstawie art. 56 ust. 1 powołanej wyżej ustawy w zw. z art. 11 § 3 kk przy zastosowaniu art. 37b kk i na podstawie art. 34 § 1a pkt 1kk i art. 35 § 1 kk wymierza karę jednego miesiąca pozbawienia wolności oraz karę roku i 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

2)  uchyla rozstrzygnięcie zawarte w punkcie IX i na podstawie art. 231 § 1 kpk dowód rzeczowy w postaci pieniędzy w kwocie 4.943 zł składa do depozytu sądowego,

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego P. U. w ten sposób, że w opisie czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie IV części rozstrzygającej w miejsce ustalenia, że oskarżony usiłował udzielić innym osobom wskazane tam substancje psychotropowe, sprowadzając tym niebezpieczeństwo dla zdrowia wielu osób, przyjmuje, że oskarżony posiadał owe substancje psychotropowe i czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i z a to na podstawie tego przepisu w zw. z art. 37 a kk wymierza mu karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 20(złotych), zaliczając na jej poczet na podstawie art. 63 § 1 kk zatrzymanie w dniu 22 listopada 2013r. uznając, że okres ten jest równy dwóm stawkom dziennym grzywny,

II.  w pozosta ł e j części zaskarżony wyrok wobec A. D. i P. U. utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od oskarżonych A. D. i P. U. na rzecz Skarbu Państwa po 10 złotych tytułem wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym i wymierza im opłaty za obie instancje:

A. D. – 360 złotych

P. U. – 400 złotych

SSA Andrzej Kot

SSA Tadeusz Kiełbowicz

SSO del. do SA Edyta Gajgał

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.