Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-11-06
Data orzeczenia:
6 listopada 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
17 marca 2016
Sygnatura:
V U 1007/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Romuald Kompanowski
Protokolant:
Anna Werner-Dudek
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia
Podstawa prawna:
art. 174 art. 1 i 2 ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt V U 1007/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Romuald Kompanowski

Protokolant Anna Werner-Dudek

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. w Kaliszu

odwołania M. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 14 maja 2014 r. Nr (...)

w sprawie M. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o ustalenie kapitału początkowego

1.  zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.z dnia 14 maja 2014r. znak (...) w ten sposób, że ustala, iż odwołujący M. J.przy obliczeniu wartości kapitału początkowego ma prawo do dalszego okresu składkowego od dnia 18 lutego 1977 r. do dnia 16 grudnia 1978 r.

2.  w pozostałym zakresie postępowanie w sprawie umarza.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 maja 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. przy ustalaniu wartości kapitału początkowego M. J. uwzględnił okres składkowy w rozmiarze 7 lat i 7 miesięcy.

Do okresu składkowego nie zostały przyjęte następujące okresy: 17.12.1973 – 31.03.1974, 18.09.1979 – 15.12.1979, 9.09.1982 – 31.08.1986, 2.09.1986 – 30.06.1988, 5.07.1988 – 30.04.1991, 1.12.1992 – 31.12.1992, 1.05.1993 – 31.08.1993, 19.10.1995 – 28.03.1996, 4.11.1996 – 31.12.1998 albowiem nie zostały wystarczająco udowodnione. Inne okresy: 1.09.1974 – 31.01.1975, 16.02.1977 – 31.12.1978 nie zostały zaliczone jako okresy składkowe albowiem nie zostało potwierdzone opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył M. J. wnosząc o zmianę decyzji i zaliczenie wyszczególnionych w decyzji okresów jako okresów składkowych. Odwołujący podniósł, iż aktualnie poszukuje dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie a do chwili złożenia odwołania uzyskał dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresach: 9.09.1982 – 31.08.1986, 1.05.1993 – 31.08.1993.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Odwołujący niezależnie od zawisłej przed sądem okręgowym sprawy w związku z odwołaniem od decyzji z dnia 14 maja 2014 r., składał w organie rentowym kolejne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Ostatecznie, ZUS decyzją z dnia 27 maja 2015 r. wszystkie wyszczególnione w decyzji z dnia 14 maja 2014 r. okresy jako okresy niewystarczająco udowodnione przyjął jako okresy składkowe. W dalszym ciągu ZUS pominął okresy: 1.09.1974 – 31.01.1975, 16.02.1977 – 31.12.1978 wskazując jako podstawę ich niezaliczenia brak potwierdzenia opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Po wydaniu wymienionej wyżej decyzji, odwołujący na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 r., po przedłożeniu zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w K. z dnia 19.12.2014 r. stwierdzające odbywanie przez odwołującego zasadniczej służby wojskowej w okresie 18.02.1977 – 16.12.1978 uznał, iż nowo wydana decyzja zaspokaja jego odwołanie za wyjątkiem tylko okresu 18.02.1977 – 16.12.1978 co do którego zgłosił wniosek o przyjęcie jak okresu składkowego.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ustalił, co następuje:

W okresie 18 luty 1977 – 16 grudnia 1978 odwołujący M. J. pełnił służbę w Wojsku Polskim.

dowód: zaświadczenie WKU z dnia 19.12.2014 r. w aktach sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 174 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kapitał początkowy ustala się na zasadach odpowiednich przy ustalaniu wysokości emerytury. Przepisy art.53 cytowanej wyżej ustawy wskazują, iż wysokość okresów składkowych wpływa na wysokość emerytury a tym samym również na wysokość kapitału początkowego.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust.1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy za okresy o składkowe uważa się okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Ujawniony w sprawie materiał dowodowy tj. zaświadczenie WKU w K.z dnia 19.12.2014 r. stwierdza fakt odbywania takiej służby w okresie 18 luty 1977 – 16 grudnia 1978. W zaskarżonej decyzji organ jak i w ostatniej wydanej w przedmiocie wartości kapitału początkowego decyzji, powyższy okres został przez organ rentowy pominięty przy ustalaniu rozmiaru okresu składkowego.

W tych warunkach zaskarżona decyzja podlegała zmianie jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O umorzeniu postępowania w pozostałym zakresie, sąd orzekł w punkcie 2 sentencji wyroku w oparciu o przepis art. 477 13 § 1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.